قیمت تنقلات

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آدامس  فست با طعم شاه توت - 24 گرم بسته 14 عددی
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس فست با طعم شاه توت - 24 گرم بسته 14 عددی فست 70,000 14 شهریور 70,000 70,000
آدامس فست با طعم شاه توت - 24 گرم بسته 14 عددی
آدامس اکشن با طعم نعنا بسته 30 عددی
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس اکشن با طعم نعنا بسته 30 عددی اکشن 200,000 8 مرداد 200,000 200,000
آدامس اکشن با طعم نعنا بسته 30 عددی
آدامس ایکس فست با طعم نعناع و دارچین - بسته 12 عددی
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس ایکس فست با طعم نعناع و دارچین - بسته 12 عددی ایکس فست 600,000 4 مهر 600,000 600,000
آدامس ایکس فست با طعم نعناع و دارچین - بسته 12 عددی
آدامس بدون شکر ایکس فست با طعم نعنا - 17 گرم بسته 10 عددی
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس بدون شکر ایکس فست با طعم نعنا - 17 گرم بسته 10 عددی ایکس فست 50,000 31 مرداد 50,000 50,000
آدامس بدون شکر ایکس فست با طعم نعنا - 17 گرم بسته 10 عددی
آدامس دراژه بدون شکر با طعم نعناع اکشن بسته 12 عددی
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس دراژه بدون شکر با طعم نعناع اکشن بسته 12 عددی اکشن 60,000 19 مرداد 60,000 60,000
آدامس دراژه بدون شکر با طعم نعناع اکشن بسته 12 عددی
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع خنک بسته 30 عددی
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع خنک بسته 30 عددی دیرول 1,450,000 5 شهریور 1,450,000 1,450,000
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع خنک بسته 30 عددی
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع خنک بسته 30 عددی
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع خنک بسته 30 عددی دیرول 2,900,000 19 مهر 2,900,000 2,900,000
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع خنک بسته 30 عددی
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع خنک بسته 6 عددی
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع خنک بسته 6 عددی دیرول 590,000 14 مهر 468,000 590,000
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع خنک بسته 6 عددی
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع یخی
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع یخی دیرول 117,600 17 خرداد 117,600 117,600
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع یخی
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع یخی
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع یخی دیرول 79,000 6 مرداد 72,000 72,000
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع یخی
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع یخی
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع یخی دیرول 79,000 26 مرداد 79,000 79,000
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع یخی
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع یخی بسته 30 عددی
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع یخی بسته 30 عددی دیرول 2,030,000 27 خرداد 2,030,000 2,842,000
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع یخی بسته 30 عددی
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع یخی بسته 6 عددی
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع یخی بسته 6 عددی دیرول 660,000 30 شهریور 330,000 594,000
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع یخی بسته 6 عددی
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع یخی بسته 6 عددی
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع یخی بسته 6 عددی دیرول 396,000 16 مرداد 396,000 396,000
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع یخی بسته 6 عددی
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع یخی بسته 6 عددی
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع یخی بسته 6 عددی دیرول 660,000 31 مرداد 660,000 660,000
آدامس دراژه بدون قند دیرول با طعم نعناع یخی بسته 6 عددی
آدامس دیرول با طعم توت فرنگی - 21 گرم
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس دیرول با طعم توت فرنگی - 21 گرم دیرول 135,000 04:03:59 120,000 120,000
آدامس دیرول با طعم توت فرنگی - 21 گرم
آدامس رضوی با طعم موز بسته 40 عددی
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس رضوی با طعم موز بسته 40 عددی رضوی 200,000 22 خرداد 200,000 200,000
آدامس رضوی با طعم موز بسته 40 عددی
آدامس رضوی با طعم پرتقال بسته 40 عددی
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس رضوی با طعم پرتقال بسته 40 عددی رضوی 200,000 25 خرداد 200,000 200,000
آدامس رضوی با طعم پرتقال بسته 40 عددی
آدامس فست با طعم توت فرنگی و موز - 24 گرم بسته 14 عددی
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس فست با طعم توت فرنگی و موز - 24 گرم بسته 14 عددی فست 70,000 19 مهر 70,000 70,000
آدامس فست با طعم توت فرنگی و موز - 24 گرم بسته 14 عددی
آدامس مینی استیک با طعم دارچین بایودنت - 18 گرم مجموعه 4 عددی
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس مینی استیک با طعم دارچین بایودنت - 18 گرم مجموعه 4 عددی بایودنت 200,000 30 شهریور 200,000 200,000
آدامس مینی استیک با طعم دارچین بایودنت - 18 گرم مجموعه 4 عددی
آدامس ناب رضوی - 42 گرم مجموعه 10 عددی
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس ناب رضوی - 42 گرم مجموعه 10 عددی رضوی 800,000 04:03:59 600,000 600,000
آدامس ناب رضوی - 42 گرم مجموعه 10 عددی
آدامس ناب رضوی با طعم توت فرنگی و انبه
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس ناب رضوی با طعم توت فرنگی و انبه رضوی 50,000 22 خرداد 50,000 50,000
آدامس ناب رضوی با طعم توت فرنگی و انبه
آدامس ناب رضوی با طعم نعنا
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس ناب رضوی با طعم نعنا رضوی 50,000 28 اردیبهشت 50,000 50,000
آدامس ناب رضوی با طعم نعنا
آدامس ناب رضوی با طعم هندوانه و طالبی
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس ناب رضوی با طعم هندوانه و طالبی رضوی 50,000 16 خرداد 50,000 50,000
آدامس ناب رضوی با طعم هندوانه و طالبی
آدامس نواری بدون شکر جامپ با طعم توت فرنگی و انبه
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس نواری بدون شکر جامپ با طعم توت فرنگی و انبه جامپ 114,000 04:03:59 114,000 114,000
آدامس نواری بدون شکر جامپ با طعم توت فرنگی و انبه
آدامس نواری بدون شکر جامپ با طعم نعناع
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس نواری بدون شکر جامپ با طعم نعناع جامپ 114,000 19 مهر 130,000 130,000
آدامس نواری بدون شکر جامپ با طعم نعناع
آدامس نواری بدون شکر جامپ با طعم هندوانه و طالبی
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس نواری بدون شکر جامپ با طعم هندوانه و طالبی جامپ 114,000 19 مهر 114,000 114,000
آدامس نواری بدون شکر جامپ با طعم هندوانه و طالبی
آدامس نواری بدون شکر جامپ با طعم پرتقال و تمشک
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس نواری بدون شکر جامپ با طعم پرتقال و تمشک جامپ 120,000 04:03:59 120,000 120,000
آدامس نواری بدون شکر جامپ با طعم پرتقال و تمشک
آدامس  دیرول بسته 4 عددی
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
آدامس  دیرول بسته 4 عددی دیرول 479,200 24 مهر 560,000 599,000
آدامس  دیرول بسته 4 عددی
خوشبو کننده دهان کامپس با طعم Mango Passion frruit بسته 50 عددی
آدامس و خوشبو کننده‌ی دهان
خوشبو کننده دهان کامپس با طعم Mango Passion frruit بسته 50 عددی کامپس 220,000 19 مهر 180,000 180,000
خوشبو کننده دهان کامپس با طعم Mango Passion frruit بسته 50 عددی
ببیسکویت نکیسا با طعم نارگیل - 2700 گرم
بیسکویت و ویفر
ببیسکویت نکیسا با طعم نارگیل - 2700 گرم نکیسا 510,000 19 مرداد 450,000 450,000
ببیسکویت نکیسا با طعم نارگیل - 2700 گرم طعم: نارگیلی مناسب برای پذیرایی: بله
ببیسکویت نکیسا با طعم پرتقال - 900 گرم
بیسکویت و ویفر
ببیسکویت نکیسا با طعم پرتقال - 900 گرم نکیسا 209,000 18 شهریور 174,000 174,000
ببیسکویت نکیسا با طعم پرتقال - 900 گرم طعم: پرتقال مناسب برای پذیرایی: بله
ببیسکویت نکیسا با طعم پرتقال - 900 گرم
بیسکویت و ویفر
ببیسکویت نکیسا با طعم پرتقال - 900 گرم نکیسا 209,000 16 مهر 174,000 174,000
ببیسکویت نکیسا با طعم پرتقال - 900 گرم طعم: پرتقال مناسب برای پذیرایی: بله
بیسکو تارت سبوسدار با فراورده کاکائویی شیری ویتانا - 64 گرم بسته 36 عددی
بیسکویت و ویفر
بیسکو تارت سبوسدار با فراورده کاکائویی شیری ویتانا - 64 گرم بسته 36 عددی ویتانا 720,000 14 شهریور 720,000 720,000
بیسکو تارت سبوسدار با فراورده کاکائویی شیری ویتانا - 64 گرم بسته 36 عددی طعم: شیری مناسب برای پذیرایی: بله
بیسکوئیت باراکا با روکش شکلاتی وزن 250 گرم
بیسکویت و ویفر
بیسکوئیت باراکا با روکش شکلاتی وزن 250 گرم باراکا 210,000 7 اردیبهشت 210,000 210,000
بیسکوئیت باراکا با روکش شکلاتی وزن 250 گرم طعم: شکلاتی مناسب برای پذیرایی: بله
بیسکوئیت شکلاتی فرمند سری پارایسو مقدار 125 گرم
بیسکویت و ویفر
بیسکوئیت شکلاتی فرمند سری پارایسو مقدار 125 گرم فرمند 150,000 19 مهر 150,000 150,000
بیسکوئیت شکلاتی فرمند سری پارایسو مقدار 125 گرم طعم: شکلاتی مناسب برای پذیرایی: خیر
بیسکوئیت کرمدار دایجستیو کوپا با طعم کاپوچینو - 75 گرم بسته 24 عددی
بیسکویت و ویفر
بیسکوئیت کرمدار دایجستیو کوپا با طعم کاپوچینو - 75 گرم بسته 24 عددی کوپا 600,000 19 مهر 570,000 600,000
بیسکوئیت کرمدار دایجستیو کوپا با طعم کاپوچینو - 75 گرم بسته 24 عددی طعم: کاپوچینو مناسب برای پذیرایی: بله
بیسکوئیت کنجد و ریحان جوین گرجی وزن 920 گرم
بیسکویت و ویفر
بیسکوئیت کنجد و ریحان جوین گرجی وزن 920 گرم گرجی 300,000 22 مهر 251,000 264,000
بیسکوئیت کنجد و ریحان جوین گرجی وزن 920 گرم طعم: کنجدی مناسب برای پذیرایی: بله
بیسکوئیت کودک با عسل گرجی وزن 75 گرم
بیسکویت و ویفر
بیسکوئیت کودک با عسل گرجی وزن 75 گرم گرجی 25,000 25 خرداد 21,000 21,000
بیسکوئیت کودک با عسل گرجی وزن 75 گرم طعم: عسلی
بیسکویت 2 رنگ با مغزی کرم فندق آیدین - 400 گرم
بیسکویت و ویفر
بیسکویت 2 رنگ با مغزی کرم فندق آیدین - 400 گرم آیدین 140,000 9 مهر 120,000 120,000
بیسکویت 2 رنگ با مغزی کرم فندق آیدین - 400 گرم طعم: شکلاتی مناسب برای پذیرایی: بله
بیسکویت 5 غله سلامت مقدار 800 گرم
بیسکویت و ویفر
بیسکویت 5 غله سلامت مقدار 800 گرم سلامت 300,000 17 مهر 224,000 243,000
بیسکویت 5 غله سلامت مقدار 800 گرم طعم: کنجدی مناسب برای پذیرایی: بله
بیسکویت آرد جو آوند با تزیین کنجد و شوید مقدار 580 گرم
بیسکویت و ویفر
بیسکویت آرد جو آوند با تزیین کنجد و شوید مقدار 580 گرم آوند 240,000 8 مرداد 153,000 180,000
بیسکویت آرد جو آوند با تزیین کنجد و شوید مقدار 580 گرم طعم: کنجدی مناسب برای پذیرایی: بله
بیسکویت آرد جو نکیسا با شوید و زیره - 250 گرم
بیسکویت و ویفر
بیسکویت آرد جو نکیسا با شوید و زیره - 250 گرم نکیسا 74,000 21 مهر 65,000 65,000
بیسکویت آرد جو نکیسا با شوید و زیره - 250 گرم طعم: ساده مناسب برای پذیرایی: بله
بیسکویت آوند با طعم موز مقدار 1140 گرم
بیسکویت و ویفر
بیسکویت آوند با طعم موز مقدار 1140 گرم آوند 300,000 31 مرداد 195,500 195,500
بیسکویت آوند با طعم موز مقدار 1140 گرم طعم: موز مناسب برای پذیرایی: بله
بیسکویت آوند با طعم موز و تزیین شکر مقدار 360 گرم
بیسکویت و ویفر
بیسکویت آوند با طعم موز و تزیین شکر مقدار 360 گرم آوند 70,000 4 فروردین 59,500 70,000
بیسکویت آوند با طعم موز و تزیین شکر مقدار 360 گرم طعم: موز مناسب برای پذیرایی: بله
بیسکویت آوند با طعم پرتقال با تزیین شکر مقدار 630 گرم
بیسکویت و ویفر
بیسکویت آوند با طعم پرتقال با تزیین شکر مقدار 630 گرم آوند 200,000 19 مهر 200,000 200,000
بیسکویت آوند با طعم پرتقال با تزیین شکر مقدار 630 گرم طعم: فندقی مناسب برای پذیرایی: بله
بیسکویت آوند با طعم پرتقال و تزئین شکر مقدار 630 گرم
بیسکویت و ویفر
بیسکویت آوند با طعم پرتقال و تزئین شکر مقدار 630 گرم آوند 150,000 4 فروردین 127,500 150,000
بیسکویت آوند با طعم پرتقال و تزئین شکر مقدار 630 گرم طعم: پرتقال مناسب برای پذیرایی: بله
بیسکویت آوند با طعم پرتقال و تزیین شکر مقدار 900 گرم
بیسکویت و ویفر
بیسکویت آوند با طعم پرتقال و تزیین شکر مقدار 900 گرم آوند 270,000 19 مهر 231,000 243,000
بیسکویت آوند با طعم پرتقال و تزیین شکر مقدار 900 گرم طعم: پرتقال مناسب برای پذیرایی: بله
بیسکویت آوند با طعم کاکائو مقدار 1140 گرم
بیسکویت و ویفر
بیسکویت آوند با طعم کاکائو مقدار 1140 گرم آوند 380,000 24 مهر 323,000 380,000
بیسکویت آوند با طعم کاکائو مقدار 1140 گرم طعم: کاکائو مناسب برای پذیرایی: بله
بیسکویت با آرد جو بدون قند کامور  - 28 گرم
بیسکویت و ویفر
بیسکویت با آرد جو بدون قند کامور - 28 گرم کامور 12,000 24 مهر 12,000 12,000
بیسکویت با آرد جو بدون قند کامور - 28 گرم طعم: ساده مناسب برای پذیرایی: خیر
مجموع موارد: 2001 عدد در 41 صفحه
قیمت تنقلات
آلوچه قرمز برتر مقدار 250 گرم
قیمت: 140,000 ریال
قیمت: 140,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت تنقلات
تنقلات دوستانه مزمز مجموعه 12 عددی
قیمت: 450,000 ریال
قیمت: 450,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت تنقلات
فرآورده کاکائویی تلخ سوربن - 250 گرم
قیمت: 158,000 ریال
قیمت: 158,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت: 60,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت تنقلات
بیسکویت با تزیین کنجد آیدین - 280 گرم
قیمت: 100,000 ریال
قیمت: 100,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات