قیمت قیر

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
قیر امولسیون فله
قیر
قیر امولسیون فله 32,000,000 3 فروردین 32,000,000 32,000,000
قیر امولسیون فله واحد: تن توضیحات: CRS-1 ; 60%
قیر امولسیون فله
قیر
قیر امولسیون فله 44,000,000 3 فروردین 44,000,000 44,000,000
قیر امولسیون فله واحد: تن توضیحات: CSS-1 ; 57%
قیر امولسیون فله
قیر
قیر امولسیون فله 46,500,000 3 فروردین 46,500,000 46,500,000
قیر امولسیون فله واحد: تن توضیحات: CSS-1H ; 65%
قیر امولسیون فله
قیر
قیر امولسیون فله 43,000,000 3 فروردین 43,000,000 43,000,000
قیر امولسیون فله واحد: تن توضیحات: CQS-1H ; 65%
قیر فله 70-60
قیر
قیر فله 70-60 34,704,000 3 فروردین 34,704,000 34,704,000
قیر فله 70-60 واحد: تن توضیحات: -
قیر فله وکیوم باتم
قیر
قیر فله وکیوم باتم 29,641,000 3 فروردین 29,641,000 29,641,000
قیر فله وکیوم باتم واحد: تن توضیحات: VB
قیر محلول فله
قیر
قیر محلول فله 47,425,000 3 فروردین 47,425,000 47,425,000
قیر محلول فله واحد: تن توضیحات: MC-250
مجموع موارد: 7 عدد در 1 صفحه