قیمت پشم شیشه

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
پشم شیشه 1 اینچ رولی فویلدار متالایز
پشم شیشه
پشم شیشه 1 اینچ رولی فویلدار متالایز 41,000 3 فروردین 41,000 41,000
پشم شیشه 1 اینچ رولی فویلدار متالایز واحد: مترمربع برند: مارک آریانا پارس ضخامت (cm): 2.5 دانسیته: 16 مشخصات رول: هر رول 24 مترمربع - روکش آلومینیوم ابعاد رول: عرض 1.2متر * طول 20متر
پشم شیشه 1 اینچ رولی کاغذی
پشم شیشه
پشم شیشه 1 اینچ رولی کاغذی 0 3 فروردین 0 0
پشم شیشه 1 اینچ رولی کاغذی واحد: مترمربع برند: مارک آریانا پارس ضخامت (cm): 2.5 دانسیته: 16 مشخصات رول: هر رول 24 مترمربع - روکش کاغذ کرافت ابعاد رول: عرض 1.2متر * طول 20متر
پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار آلومینیوم
پشم شیشه
پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار آلومینیوم 53,000 3 فروردین 53,000 53,000
پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار آلومینیوم واحد: مترمربع برند: ایران (ایزوران) ضخامت (cm): 5 دانسیته: 10 مشخصات رول: هر رول 18 مترمربع - روکش آلومینیوم ابعاد رول: عرض 1.2متر * طول 15متر
پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز
پشم شیشه
پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز 46,000 3 فروردین 46,000 46,000
پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز واحد: مترمربع برند: مارک آریانا پارس ضخامت (cm): 5 دانسیته: 10 مشخصات رول: هر رول 18 مترمربع - روکش آلومینیوم ابعاد رول: عرض 1.2متر * طول 15متر
پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز
پشم شیشه
پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز 47,000 3 فروردین 47,000 47,000
پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز واحد: متر مربع برند: ایران (ایزوران) ضخامت (cm): 5 دانسیته: 10 مشخصات رول: هر رول 18 مترمربع - روکش آلومینیوم ابعاد رول: عرض 1.2متر * طول 15متر
پشم شیشه 2 اینچ رولی کاغذی
پشم شیشه
پشم شیشه 2 اینچ رولی کاغذی 0 3 فروردین 0 0
پشم شیشه 2 اینچ رولی کاغذی واحد: مترمربع برند: مارک آریانا پارس ضخامت (cm): 5 دانسیته: 10 مشخصات رول: هر رول 18 مترمربع - روکش کاغذ کرافت ابعاد رول: عرض 1.2متر * طول 15متر
مجموع موارد: 6 عدد در 1 صفحه