قیمت پشم سرامیک

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
پشم سرامیک 3 سانت پانلی
پشم سرامیک
پشم سرامیک 3 سانت پانلی 5,460,000 3 فروردین 5,460,000 5,460,000
پشم سرامیک 3 سانت پانلی واحد: کارتن برند: لویانگ ول چین ضخامت (اینچ): 1 دانسیته: 128 مشخصات رول: هر کارتن 2.16 متر مربع دما قابل تحمل: 1260 درجه سانتی گراد درجه ذوب: 1700 درجه سانتی گراد ابعاد رول: 4 برگ در عرض 0.60 متر * طول 0.90 متر
پشم سرامیک 3 سانت پتویی
پشم سرامیک
پشم سرامیک 3 سانت پتویی 3,885,000 3 فروردین 3,885,000 3,885,000
پشم سرامیک 3 سانت پتویی واحد: کارتن برند: لویانگ ول چین ضخامت (اینچ): 1 دانسیته: 128 مشخصات رول: هر کارتن 4.392 متر مربع دما قابل تحمل: 1260 درجه سانتی گراد درجه ذوب: 1700 درجه سانتی گراد ابعاد رول: عرض 0.61 متر * طول 7.2 متر
پشم سرامیک 5 سانت پانلی
پشم سرامیک
پشم سرامیک 5 سانت پانلی 5,460,000 3 فروردین 5,460,000 5,460,000
پشم سرامیک 5 سانت پانلی واحد: کارتن برند: لویانگ ول چین ضخامت (اینچ): 2 دانسیته: 128 مشخصات رول: هر کارتن 1.08 متر مربع دما قابل تحمل: 1260 درجه سانتی گراد درجه ذوب: 1700 درجه سانتی گراد ابعاد رول: 2 برگ در عرض 0.60 متر * طول 0.90 متر
پشم سرامیک 5 سانت پتویی
پشم سرامیک
پشم سرامیک 5 سانت پتویی 3,885,000 3 فروردین 3,885,000 3,885,000
پشم سرامیک 5 سانت پتویی واحد: کارتن برند: لویانگ ول چین ضخامت (اینچ): 2 دانسیته: 128 مشخصات رول: هر کارتن 2.196 متر مربع دما قابل تحمل: 1260 درجه سانتی گراد درجه ذوب: 1700 درجه سانتی گراد ابعاد رول: عرض 0.61 متر * طول 3.6 متر
مجموع موارد: 4 عدد در 1 صفحه