قیمت عایق

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
ایزوگام دولایه شعف دلیجان
ایزوگام
ایزوگام دولایه شعف دلیجان 110,000 3 فروردین 110,000 110,000
ایزوگام دولایه شعف دلیجان واحد: متر برند: گام پوشان دلیجان توضیحات: -
ایزوگام دولایه شکوه گستر دلیجان
ایزوگام
ایزوگام دولایه شکوه گستر دلیجان 130,000 3 فروردین 130,000 130,000
ایزوگام دولایه شکوه گستر دلیجان واحد: متر برند: گام پوشان دلیجان
ایزوگام دولایه گام پوشان دلیجان
ایزوگام
ایزوگام دولایه گام پوشان دلیجان 140,000 3 فروردین 140,000 140,000
ایزوگام دولایه گام پوشان دلیجان واحد: متر برند: گام پوشان دلیجان توضیحات: -
پشم سرامیک 3 سانت پانلی
پشم سرامیک
پشم سرامیک 3 سانت پانلی 5,460,000 3 فروردین 5,460,000 5,460,000
پشم سرامیک 3 سانت پانلی واحد: کارتن برند: لویانگ ول چین ضخامت (اینچ): 1 دانسیته: 128 مشخصات رول: هر کارتن 2.16 متر مربع دما قابل تحمل: 1260 درجه سانتی گراد درجه ذوب: 1700 درجه سانتی گراد ابعاد رول: 4 برگ در عرض 0.60 متر * طول 0.90 متر
پشم سرامیک 3 سانت پتویی
پشم سرامیک
پشم سرامیک 3 سانت پتویی 3,885,000 3 فروردین 3,885,000 3,885,000
پشم سرامیک 3 سانت پتویی واحد: کارتن برند: لویانگ ول چین ضخامت (اینچ): 1 دانسیته: 128 مشخصات رول: هر کارتن 4.392 متر مربع دما قابل تحمل: 1260 درجه سانتی گراد درجه ذوب: 1700 درجه سانتی گراد ابعاد رول: عرض 0.61 متر * طول 7.2 متر
پشم سرامیک 5 سانت پانلی
پشم سرامیک
پشم سرامیک 5 سانت پانلی 5,460,000 3 فروردین 5,460,000 5,460,000
پشم سرامیک 5 سانت پانلی واحد: کارتن برند: لویانگ ول چین ضخامت (اینچ): 2 دانسیته: 128 مشخصات رول: هر کارتن 1.08 متر مربع دما قابل تحمل: 1260 درجه سانتی گراد درجه ذوب: 1700 درجه سانتی گراد ابعاد رول: 2 برگ در عرض 0.60 متر * طول 0.90 متر
پشم سرامیک 5 سانت پتویی
پشم سرامیک
پشم سرامیک 5 سانت پتویی 3,885,000 3 فروردین 3,885,000 3,885,000
پشم سرامیک 5 سانت پتویی واحد: کارتن برند: لویانگ ول چین ضخامت (اینچ): 2 دانسیته: 128 مشخصات رول: هر کارتن 2.196 متر مربع دما قابل تحمل: 1260 درجه سانتی گراد درجه ذوب: 1700 درجه سانتی گراد ابعاد رول: عرض 0.61 متر * طول 3.6 متر
پشم سنگ 3 سانت تخته ای
پشم سنگ
پشم سنگ 3 سانت تخته ای 120,000 3 فروردین 120,000 120,000
پشم سنگ 3 سانت تخته ای واحد: مترمربع برند: سپاهان اصفهان ضخامت (اینچ): 1 دانسیته: 50 ابعاد: 16 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 متر مشخصات: پشم سنگ پانلی هربسته 11.52 مترمربع نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
پشم سنگ 3 سانت تخته ای
پشم سنگ
پشم سنگ 3 سانت تخته ای 150,000 3 فروردین 150,000 150,000
پشم سنگ 3 سانت تخته ای واحد: مترمربع برند: سپاهان اصفهان ضخامت (اینچ): 1 دانسیته: 80 ابعاد: 16 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 متر مشخصات: پشم سنگ پانلی هربسته 11.52 مترمربع نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
پشم سنگ 5 سانت تخته ای
پشم سنگ
پشم سنگ 5 سانت تخته ای 170,000 3 فروردین 170,000 170,000
پشم سنگ 5 سانت تخته ای واحد: مترمربع برند: سپاهان اصفهان ضخامت (اینچ): 2 دانسیته: 50 ابعاد: 10 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 متر مشخصات: پشم سنگ پانلی هربسته 7.2 مترمربع نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
پشم سنگ 5 سانت تخته ای
پشم سنگ
پشم سنگ 5 سانت تخته ای 230,000 3 فروردین 230,000 230,000
پشم سنگ 5 سانت تخته ای واحد: مترمربع برند: سپاهان اصفهان ضخامت (اینچ): 2 دانسیته: 80 ابعاد: 10 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 متر مشخصات: پشم سنگ تخته ای هربسته 7.2 مترمربع نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
پشم سنگ 5 سانت تخته ای
پشم سنگ
پشم سنگ 5 سانت تخته ای 280,000 3 فروردین 280,000 280,000
پشم سنگ 5 سانت تخته ای واحد: مترمربع برند: سپاهان اصفهان ضخامت (اینچ): 2 دانسیته: 100 ابعاد: 10 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 متر مشخصات: پشم سنگ تخته ای هربسته 7.2 مترمربع نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
پشم سنگ 5 سانت تخته ای
پشم سنگ
پشم سنگ 5 سانت تخته ای 350,000 3 فروردین 350,000 350,000
پشم سنگ 5 سانت تخته ای واحد: مترمربع برند: سپاهان اصفهان ضخامت (اینچ): 2 دانسیته: 120 ابعاد: 10 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 متر مشخصات: پشم سنگ تخته ای هربسته 7.2 مترمربع نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
پشم سنگ 5 سانت تخته ای
پشم سنگ
پشم سنگ 5 سانت تخته ای 490,000 3 فروردین 490,000 490,000
پشم سنگ 5 سانت تخته ای واحد: مترمربع برند: سپاهان اصفهان ضخامت (اینچ): 2 دانسیته: 150 ابعاد: 7 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 متر مشخصات: پشم سنگ تخته ای هربسته 5.04 مترمربع نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
پشم سنگ 5 سانت توری دار
پشم سنگ
پشم سنگ 5 سانت توری دار 310,000 3 فروردین 310,000 310,000
پشم سنگ 5 سانت توری دار واحد: مترمربع برند: سپاهان اصفهان ضخامت (اینچ): 2 دانسیته: 80 ابعاد: عرض 1.2متر * طول 5 متر مشخصات: پشم سنگ پتویی هربسته 6 مترمربع یک سمت توری مرغی چشمه 3/4 نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
پشم سنگ 5 سانت رولی فویلدار
پشم سنگ
پشم سنگ 5 سانت رولی فویلدار 130,000 3 فروردین 130,000 130,000
پشم سنگ 5 سانت رولی فویلدار واحد: متر مربع برند: سپاهان اصفهان ضخامت (اینچ): 2 دانسیته: 30 ابعاد: عرض 1.2متر * طول 10 متر مشخصات: پشم سنگ پتویی هر رول 12 مترمربع روکش روکش کاغذ کرافت نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
پشم سنگ 5 سانت رولی کاغذی
پشم سنگ
پشم سنگ 5 سانت رولی کاغذی 120,000 3 فروردین 120,000 120,000
پشم سنگ 5 سانت رولی کاغذی واحد: مترمربع برند: سپاهان اصفهان ضخامت (اینچ): 2 دانسیته: 30 ابعاد: عرض 1.2متر * طول 10 متر مشخصات: پشم سنگ پتویی هر رول 12 مترمربع روکش روکش کاغذ کرافت نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
پشم شیشه 1 اینچ رولی فویلدار متالایز
پشم شیشه
پشم شیشه 1 اینچ رولی فویلدار متالایز 41,000 3 فروردین 41,000 41,000
پشم شیشه 1 اینچ رولی فویلدار متالایز واحد: مترمربع برند: مارک آریانا پارس ضخامت (cm): 2.5 دانسیته: 16 مشخصات رول: هر رول 24 مترمربع - روکش آلومینیوم ابعاد رول: عرض 1.2متر * طول 20متر
پشم شیشه 1 اینچ رولی کاغذی
پشم شیشه
پشم شیشه 1 اینچ رولی کاغذی 0 3 فروردین 0 0
پشم شیشه 1 اینچ رولی کاغذی واحد: مترمربع برند: مارک آریانا پارس ضخامت (cm): 2.5 دانسیته: 16 مشخصات رول: هر رول 24 مترمربع - روکش کاغذ کرافت ابعاد رول: عرض 1.2متر * طول 20متر
پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار آلومینیوم
پشم شیشه
پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار آلومینیوم 53,000 3 فروردین 53,000 53,000
پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار آلومینیوم واحد: مترمربع برند: ایران (ایزوران) ضخامت (cm): 5 دانسیته: 10 مشخصات رول: هر رول 18 مترمربع - روکش آلومینیوم ابعاد رول: عرض 1.2متر * طول 15متر
پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز
پشم شیشه
پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز 46,000 3 فروردین 46,000 46,000
پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز واحد: مترمربع برند: مارک آریانا پارس ضخامت (cm): 5 دانسیته: 10 مشخصات رول: هر رول 18 مترمربع - روکش آلومینیوم ابعاد رول: عرض 1.2متر * طول 15متر
پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز
پشم شیشه
پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز 47,000 3 فروردین 47,000 47,000
پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز واحد: متر مربع برند: ایران (ایزوران) ضخامت (cm): 5 دانسیته: 10 مشخصات رول: هر رول 18 مترمربع - روکش آلومینیوم ابعاد رول: عرض 1.2متر * طول 15متر
پشم شیشه 2 اینچ رولی کاغذی
پشم شیشه
پشم شیشه 2 اینچ رولی کاغذی 0 3 فروردین 0 0
پشم شیشه 2 اینچ رولی کاغذی واحد: مترمربع برند: مارک آریانا پارس ضخامت (cm): 5 دانسیته: 10 مشخصات رول: هر رول 18 مترمربع - روکش کاغذ کرافت ابعاد رول: عرض 1.2متر * طول 15متر
کارتن پلاست رولی 350 گرمی
کارتن پلاست
کارتن پلاست رولی 350 گرمی 50,000 3 فروردین 50,000 50,000
کارتن پلاست رولی 350 گرمی واحد: متر مربع ضخامت (mm): 2 مشخصات رول: هر رول 100 مترمربع جنس پلی پروپلین انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و .. وزن هر مترمربع 350 گرم ابعاد رول: عرض 2 متر * طول 50 متر ابعاد ورقه ای (عرض 1 * طول 2)
کارتن پلاست رولی 450 گرمی
کارتن پلاست
کارتن پلاست رولی 450 گرمی 61,000 3 فروردین 61,000 61,000
کارتن پلاست رولی 450 گرمی واحد: مترمربع ضخامت (mm): 3 مشخصات رول: هر رول 100 مترمربع جنس پلی پروپلین انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و .. وزن هر مترمربع 450 گرم ابعاد رول: عرض 2 متر * طول 50 متر ابعاد ورقه ای (عرض 1 * طول 2)
کارتن پلاست ورقه ای 1000 گرمی
کارتن پلاست
کارتن پلاست ورقه ای 1000 گرمی 137,000 3 فروردین 137,000 137,000
کارتن پلاست ورقه ای 1000 گرمی واحد: مترمربع ضخامت (mm): 5 مشخصات رول: جنس پلی پروپلین انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و .. وزن هر مترمربع 1000 گرم ابعاد رول: عرض 1 متر * طول 2 متر
کارتن پلاست ورقه ای 1200 گرمی
کارتن پلاست
کارتن پلاست ورقه ای 1200 گرمی 168,000 3 فروردین 168,000 168,000
کارتن پلاست ورقه ای 1200 گرمی واحد: مترمربع ضخامت (mm): 6 مشخصات رول: جنس پلی پروپلین انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و .. وزن هر مترمربع 1600 گرم ابعاد رول: عرض 2 متر * طول 2 متر
کارتن پلاست ورقه ای 2000 گرمی
کارتن پلاست
کارتن پلاست ورقه ای 2000 گرمی 284,000 3 فروردین 284,000 284,000
کارتن پلاست ورقه ای 2000 گرمی واحد: مترمربع ضخامت (mm): 10 مشخصات رول: جنس پلی پروپلین انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و .. وزن هر مترمربع 2000 گرم ابعاد رول: عرض 2 متر * طول 2 متر
کارتن پلاست ورقه ای 800 گرمی
کارتن پلاست
کارتن پلاست ورقه ای 800 گرمی 121,000 3 فروردین 121,000 121,000
کارتن پلاست ورقه ای 800 گرمی واحد: مترمربع ضخامت (mm): 4 مشخصات رول: جنس پلی پروپلین انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و .. وزن هر مترمربع 800 گرم ابعاد رول: عرض 1 متر * طول 2 متر
کارتن پلاسترولی 300 گرمی
کارتن پلاست
کارتن پلاسترولی 300 گرمی 40,000 3 فروردین 40,000 40,000
کارتن پلاسترولی 300 گرمی واحد: مترمربع ضخامت (mm): 2 مشخصات رول: هر رول 100 مترمربع جنس پلی پروپلین انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و .. وزن هر مترمربع 300 گرم ابعاد رول: عرض 2 متر * طول 50 متر ابعاد ورقه ای (عرض 1 * طول 2)
کارتن پلاستورقه ای 1600 گرمی
کارتن پلاست
کارتن پلاستورقه ای 1600 گرمی 219,000 3 فروردین 219,000 219,000
کارتن پلاستورقه ای 1600 گرمی واحد: مترمربع ضخامت (mm): 8 مشخصات رول: جنس پلی پروپلین انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و .. وزن هر مترمربع 1600 گرم ابعاد رول: عرض 2 متر * طول 2 متر
مجموع موارد: 31 عدد در 1 صفحه