قیمت سفال

رسته عنوان قیمت تهران قیمت درب کارخانه زمان کمترین بیشترین
آجر سفال فوم دار
سفال
آجر سفال فوم دار 0 11,000 3 فروردین 11,000 11,000
آجر سفال فوم دار واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: 3300 ظرفیت 10 چرخ: 5000 ظرفیت تریلی: 7000
سفال تیغه 7*20*20
سفال
سفال تیغه 7*20*20 0 5,200 21 فروردین 5,000 5,200
سفال تیغه 7*20*20 واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: 5300 ظرفیت 10 چرخ: 8000 ظرفیت تریلی: 11700
سفال تیغه 10*20*20
سفال
سفال تیغه 10*20*20 0 5,200 21 فروردین 5,000 5,200
سفال تیغه 10*20*20 واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: 4700 ظرفیت 10 چرخ: 7000 ظرفیت تریلی: 10300
سفال تیغه 15*20*20
سفال
سفال تیغه 15*20*20 0 7,100 3 فروردین 7,100 7,100
سفال تیغه 15*20*20 واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: 3300 ظرفیت 10 چرخ: 5000 ظرفیت تریلی: 7000
مجموع موارد: 4 عدد در 1 صفحه