قیمت آجر

رسته عنوان قیمت تهران قیمت درب کارخانه زمان کمترین بیشترین
آجر زبره
آجر
آجر زبره 0 749,800 3 فروردین 749,800 749,800
آجر زبره واحد: تن درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: * ظرفیت تریلی: * توضیحات: -
آجر زبره
آجر
آجر زبره 0 2,450,000 23 مرداد 2,450,000 2,450,000
آجر زبره واحد: تن درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: تهران ظرفیت تک: * ظرفیت تریلی: * توضیحات: -
آجر عراقی 11*7*23
آجر
آجر عراقی 11*7*23 0 5,100 3 فروردین 5,100 5,100
آجر عراقی 11*7*23 واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: * ظرفیت تریلی: * توضیحات: سه طرف نما
آجر عراقی 11*7*23
آجر
آجر عراقی 11*7*23 0 5,800 3 فروردین 5,800 5,800
آجر عراقی 11*7*23 واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: شرینگ پلاستیکی محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: * ظرفیت تریلی: * توضیحات: سه طرف نما
آجر عراقی 11*7*23
آجر
آجر عراقی 11*7*23 0 5,800 3 فروردین 5,800 5,800
آجر عراقی 11*7*23 واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: پالت محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: * ظرفیت تریلی: * توضیحات: سه طرف نما
آجر لفتون 5*۱۰*۲0
آجر
آجر لفتون 5*۱۰*۲0 0 2,200 3 فروردین 2,200 2,200
آجر لفتون 5*۱۰*۲0 واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: 9000 ظرفیت تریلی: 20000 توضیحات: آجر قالب کوچک
آجر لفتون 5/5*۱۰*۲۱/۵
آجر
آجر لفتون 5/5*۱۰*۲۱/۵ 0 5,400 13 شهریور 3,250 3,250
آجر لفتون 5/5*۱۰*۲۱/۵ واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: 9000 ظرفیت تریلی: 20000 توضیحات: سه طرف نما
آجر لفتون 5/5*۱۰*۲۱/۵
آجر
آجر لفتون 5/5*۱۰*۲۱/۵ 0 6,300 13 شهریور 4,100 4,100
آجر لفتون 5/5*۱۰*۲۱/۵ واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: شرینگ پلاستیکی محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: 9000 ظرفیت تریلی: 20000 توضیحات: سه طرف نما
آجر لفتون 5/5*۱۰*۲۱/۵
آجر
آجر لفتون 5/5*۱۰*۲۱/۵ 0 2,700 3 فروردین 2,700 2,700
آجر لفتون 5/5*۱۰*۲۱/۵ واحد: قالب درجه: دو نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: 9000 ظرفیت تریلی: 20000 توضیحات: سه طرف نما
آجر لفتون 7*۱۰*۲۱/۵
آجر
آجر لفتون 7*۱۰*۲۱/۵ 0 6,500 13 شهریور 4,300 4,300
آجر لفتون 7*۱۰*۲۱/۵ واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: 7000 ظرفیت تریلی: 15700 توضیحات: سه طرف نما
آجر لفتون قرمز 5/5*۱۰*۲۱/۵
آجر
آجر لفتون قرمز 5/5*۱۰*۲۱/۵ 0 2,400 21 خرداد 6,000 6,000
آجر لفتون قرمز 5/5*۱۰*۲۱/۵ واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: 10000 ظرفیت تریلی: 22000 توضیحات: سه طرف نما
آجر لفتون ۵*۱۰*۲۱/۵
آجر
آجر لفتون ۵*۱۰*۲۱/۵ 0 5,400 13 شهریور 3,230 3,250
آجر لفتون ۵*۱۰*۲۱/۵ واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: 10000 ظرفیت تریلی: 22000 توضیحات: سه طرف نما
مجموع موارد: 12 عدد در 1 صفحه