قیمت چکش برقی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
دستگاه تخریب 7 کیلیویی 6 گوش دنلکس مدل DX-3407
چکش برقی
دستگاه تخریب 7 کیلیویی 6 گوش دنلکس مدل DX-3407 11,990,000 3 فروردین 11,990,000 11,990,000
دستگاه تخریب 7 کیلیویی 6 گوش دنلکس مدل DX-3407
چکش تخریب (5.5 کیلویی) مدل 6005DH توسن پلاس
چکش برقی
چکش تخریب (5.5 کیلویی) مدل 6005DH توسن پلاس 13,590,000 3 فروردین 13,590,000 13,590,000
چکش تخریب (5.5 کیلویی) مدل 6005DH توسن پلاس
چکش تخریب 10 کیلویی مدل GSH11E بوش
چکش برقی
چکش تخریب 10 کیلویی مدل GSH11E بوش 68,910,000 3 فروردین 68,910,000 68,910,000
چکش تخریب 10 کیلویی مدل GSH11E بوش
چکش تخریب 11 کیلویی 6011DH توسن پلاس برقی
چکش برقی
چکش تخریب 11 کیلویی 6011DH توسن پلاس برقی 28,011,000 3 فروردین 28,011,000 28,011,000
چکش تخریب 11 کیلویی 6011DH توسن پلاس برقی
چکش تخریب 11 کیلویی رونیکس مدل 2811
چکش برقی
چکش تخریب 11 کیلویی رونیکس مدل 2811 30,970,000 3 فروردین 30,970,000 30,970,000
چکش تخریب 11 کیلویی رونیکس مدل 2811
چکش تخریب 12.3 کیلویی 5 شیار مدل HM1214 ماکیتا
چکش برقی
چکش تخریب 12.3 کیلویی 5 شیار مدل HM1214 ماکیتا 57,470,000 3 فروردین 57,470,000 57,470,000
چکش تخریب 12.3 کیلویی 5 شیار مدل HM1214 ماکیتا
چکش تخریب 14 کیلویی مدل 2814 رونیکس برقی
چکش برقی
چکش تخریب 14 کیلویی مدل 2814 رونیکس برقی 37,970,000 3 فروردین 37,970,000 37,970,000
چکش تخریب 14 کیلویی مدل 2814 رونیکس برقی
چکش تخریب 15 کیلویی توسن پلاس مدل 6015DH
چکش برقی
چکش تخریب 15 کیلویی توسن پلاس مدل 6015DH 30,196,000 3 فروردین 30,196,000 30,196,000
چکش تخریب 15 کیلویی توسن پلاس مدل 6015DH
چکش تخریب 15 کیلویی مدل HM1304 ماکیتا برقی
چکش برقی
چکش تخریب 15 کیلویی مدل HM1304 ماکیتا برقی 75,110,000 3 فروردین 75,110,000 75,110,000
چکش تخریب 15 کیلویی مدل HM1304 ماکیتا برقی
چکش تخریب 16 کیلویی 6016DH توسن پلاس برقی
چکش برقی
چکش تخریب 16 کیلویی 6016DH توسن پلاس برقی 38,936,000 3 فروردین 38,936,000 38,936,000
چکش تخریب 16 کیلویی 6016DH توسن پلاس برقی
چکش تخریب 16 کیلویی مدل 1551 نک
چکش برقی
چکش تخریب 16 کیلویی مدل 1551 نک 24,970,000 3 فروردین 24,970,000 24,970,000
چکش تخریب 16 کیلویی مدل 1551 نک
چکش تخریب 30 کیلویی فوق صنعتی مدل 2830 رونیکس (تاپ لاین)
چکش برقی
چکش تخریب 30 کیلویی فوق صنعتی مدل 2830 رونیکس (تاپ لاین) 79,790,000 3 فروردین 79,790,000 79,790,000
چکش تخریب 30 کیلویی فوق صنعتی مدل 2830 رونیکس (تاپ لاین)
چکش تخریب 30 کیلویی مدل GSH27VC بوش برقی
چکش برقی
چکش تخریب 30 کیلویی مدل GSH27VC بوش برقی 126,500,000 3 فروردین 126,500,000 126,500,000
چکش تخریب 30 کیلویی مدل GSH27VC بوش برقی
چکش تخریب 32 کیلویی مدل HM1810 ماکیتا
چکش برقی
چکش تخریب 32 کیلویی مدل HM1810 ماکیتا 0 3 فروردین 0 0
چکش تخریب 32 کیلویی مدل HM1810 ماکیتا
چکش تخریب 4 شیار 7 کیلویی آنکور مدل DH1
چکش برقی
چکش تخریب 4 شیار 7 کیلویی آنکور مدل DH1 9,142,000 3 فروردین 9,142,000 9,142,000
چکش تخریب 4 شیار 7 کیلویی آنکور مدل DH1
چکش تخریب 5 شیار 7.5 کیلویی آنکور مدل DH6
چکش برقی
چکش تخریب 5 شیار 7.5 کیلویی آنکور مدل DH6 9,350,000 3 فروردین 9,350,000 9,350,000
چکش تخریب 5 شیار 7.5 کیلویی آنکور مدل DH6
چکش تخریب 6 کیلویی MH5G آاگ برقی
چکش برقی
چکش تخریب 6 کیلویی MH5G آاگ برقی 42,550,000 3 فروردین 42,550,000 42,550,000
چکش تخریب 6 کیلویی MH5G آاگ برقی
چکش تخریب 6.2 کیلویی مدل GSH5CE بوش برقی
چکش برقی
چکش تخریب 6.2 کیلویی مدل GSH5CE بوش برقی 58,310,000 3 فروردین 58,310,000 58,310,000
چکش تخریب 6.2 کیلویی مدل GSH5CE بوش برقی
چکش تخریب 6.5 کیلویی مدل 2806 رونیکس
چکش برقی
چکش تخریب 6.5 کیلویی مدل 2806 رونیکس 14,470,000 3 فروردین 14,470,000 14,470,000
چکش تخریب 6.5 کیلویی مدل 2806 رونیکس
چکش تخریب 9 کیلویی HM1203C ماکیتا برقی
چکش برقی
چکش تخریب 9 کیلویی HM1203C ماکیتا برقی 45,100,000 3 فروردین 45,100,000 45,100,000
چکش تخریب 9 کیلویی HM1203C ماکیتا برقی
چکش تخریب برقی 11 کیلویی مدل CT18021 کرون
چکش برقی
چکش تخریب برقی 11 کیلویی مدل CT18021 کرون 24,950,000 3 فروردین 24,950,000 24,950,000
چکش تخریب برقی 11 کیلویی مدل CT18021 کرون
چکش تخریب برقی 17 کیلویی مدل CT18024 کرون
چکش برقی
چکش تخریب برقی 17 کیلویی مدل CT18024 کرون 31,490,000 3 فروردین 31,490,000 31,490,000
چکش تخریب برقی 17 کیلویی مدل CT18024 کرون
چکش تخریب برقی 6 کیلویی مدل CT18057 کرون
چکش برقی
چکش تخریب برقی 6 کیلویی مدل CT18057 کرون 14,470,000 3 فروردین 14,470,000 14,470,000
چکش تخریب برقی 6 کیلویی مدل CT18057 کرون
چکش تخریب سفیر مدل 3848
چکش برقی
چکش تخریب سفیر مدل 3848 22,030,000 3 فروردین 22,030,000 22,030,000
چکش تخریب سفیر مدل 3848
چکش تخریب سفیر مدل 3961
چکش برقی
چکش تخریب سفیر مدل 3961 11,820,000 3 فروردین 11,820,000 11,820,000
چکش تخریب سفیر مدل 3961
چکش تخریب ۱۰ کیلویی مدل D25899K دیوالت
چکش برقی
چکش تخریب ۱۰ کیلویی مدل D25899K دیوالت 88,000,000 3 فروردین 88,000,000 88,000,000
چکش تخریب ۱۰ کیلویی مدل D25899K دیوالت
چکش تخریب ۱۶ کیلویی D25960K دیوالت برقی
چکش برقی
چکش تخریب ۱۶ کیلویی D25960K دیوالت برقی 151,500,000 3 فروردین 151,500,000 151,500,000
چکش تخریب ۱۶ کیلویی D25960K دیوالت برقی
چکش تخریب ۳۰ کیلویی مدل D25980 دیوالت
چکش برقی
چکش تخریب ۳۰ کیلویی مدل D25980 دیوالت 185,000,000 3 فروردین 185,000,000 185,000,000
چکش تخریب ۳۰ کیلویی مدل D25980 دیوالت
چکش تخریب ۶ کیلویی مدل D25820K دیوالت
چکش برقی
چکش تخریب ۶ کیلویی مدل D25820K دیوالت 98,000,000 3 فروردین 98,000,000 98,000,000
چکش تخریب ۶ کیلویی مدل D25820K دیوالت
چکش تخریب(پیکور) 16 کیلویی DEH-1540 محک
چکش برقی
چکش تخریب(پیکور) 16 کیلویی DEH-1540 محک 19,570,000 3 فروردین 19,570,000 19,570,000
چکش تخریب(پیکور) 16 کیلویی DEH-1540 محک
چکش تخریب(پیکور) 32 کیلویی DEH-2200 محک
چکش برقی
چکش تخریب(پیکور) 32 کیلویی DEH-2200 محک 58,610,000 3 فروردین 58,610,000 58,610,000
چکش تخریب(پیکور) 32 کیلویی DEH-2200 محک
چکش تخریب(پیکور) 6 کیلویی DEH-1200 محک
چکش برقی
چکش تخریب(پیکور) 6 کیلویی DEH-1200 محک 14,650,000 3 فروردین 14,650,000 14,650,000
چکش تخریب(پیکور) 6 کیلویی DEH-1200 محک
مجموع موارد: 32 عدد در 1 صفحه
قیمت چکش برقی
چکش تخریب 6.2 کیلویی مدل GSH5CE بوش برقی
قیمت: 58,310,000 ریال
قیمت: 58,310,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت چکش برقی
چکش تخریب برقی 17 کیلویی مدل CT18024 کرون
قیمت: 31,490,000 ریال
قیمت: 31,490,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت چکش برقی
چکش تخریب 15 کیلویی مدل HM1304 ماکیتا برقی
قیمت: 75,110,000 ریال
قیمت: 75,110,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت چکش برقی
چکش تخریب ۱۶ کیلویی D25960K دیوالت برقی
قیمت: 151,500,000 ریال
قیمت: 151,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت چکش برقی
چکش تخریب ۶ کیلویی مدل D25820K دیوالت
قیمت: 98,000,000 ریال
قیمت: 98,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت چکش برقی
چکش تخریب برقی 6 کیلویی مدل CT18057 کرون
قیمت: 14,470,000 ریال
قیمت: 14,470,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت چکش برقی
چکش تخریب(پیکور) 16 کیلویی DEH-1540 محک
قیمت: 19,570,000 ریال
قیمت: 19,570,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت چکش برقی
چکش تخریب سفیر مدل 3961
قیمت: 11,820,000 ریال
قیمت: 11,820,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت چکش برقی
چکش تخریب (5.5 کیلویی) مدل 6005DH توسن پلاس
قیمت: 13,590,000 ریال
قیمت: 13,590,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات