قیمت قالب بتن

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
اسکافلد
قالب بتن
اسکافلد 49,000 3 فروردین 49,000 49,000
اسکافلد واحد: کیلوگرم
قالب فلزی
قالب بتن
قالب فلزی 63,000 3 فروردین 63,000 63,000
قالب فلزی واحد: کیلوگرم
پین و گوه 4 میلیمتری
قالب بتن
پین و گوه 4 میلیمتری 6,000 3 فروردین 6,000 6,000
پین و گوه 4 میلیمتری واحد: جفت
مجموع موارد: 3 عدد در 1 صفحه