قیمت ام دی اف

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
pvc  ایرانی
ام دی اف
pvc ایرانی 1,200,000 28 اردیبهشت 1,200,000 1,200,000
pvc ایرانی ضخامت (mm): 3 ابعاد (cm): 244*122 کشور: ایران واحد: ورق
pvc 16  ایرانی
ام دی اف
pvc 16 ایرانی 3,700,000 28 اردیبهشت 3,700,000 3,700,000
pvc 16 ایرانی ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 244*122 کشور: ایران واحد: ورق
pvc 16 ایرانی
ام دی اف
pvc 16 ایرانی 3,700,000 3 فروردین 3,700,000 3,700,000
pvc 16 ایرانی ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 244*122 کشور: ایران واحد: ورق
pvc ایرانی
ام دی اف
pvc ایرانی 1,200,000 3 فروردین 1,200,000 1,200,000
pvc ایرانی ضخامت (mm): 3 ابعاد (cm): 244*122 کشور: ایران واحد: ورق
سفید صابونی ایرانی
ام دی اف
سفید صابونی ایرانی 3,750,000 3 فروردین 3,750,000 3,750,000
سفید صابونی ایرانی ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 366*183 کشور: ایران واحد: ورق
سفید صابونی خارجی
ام دی اف
سفید صابونی خارجی 4,100,000 3 فروردین 4,100,000 4,100,000
سفید صابونی خارجی ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 366*183 کشور: ترکیه واحد: ورق
ورق mdf  ارکا
ام دی اف
ورق mdf ارکا 3,900,000 28 اردیبهشت 3,900,000 3,900,000
ورق mdf ارکا ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 280*122 کشور: ایران واحد: ورق
ورق mdf ارکا
ام دی اف
ورق mdf ارکا 3,900,000 3 فروردین 3,900,000 3,900,000
ورق mdf ارکا ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 280*122 کشور: ایران واحد: ورق
ورق mdf اکسترا
ام دی اف
ورق mdf اکسترا 5,700,000 3 فروردین 5,700,000 5,700,000
ورق mdf اکسترا ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 366*183 کشور: ایران واحد: ورق
ورق mdf ایزوفام
ام دی اف
ورق mdf ایزوفام 4,900,000 3 فروردین 4,900,000 4,900,000
ورق mdf ایزوفام ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 366*183 کشور: ایران واحد: ورق
ورق mdf تیسان
ام دی اف
ورق mdf تیسان 4,100,000 3 فروردین 4,100,000 4,100,000
ورق mdf تیسان ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 366*183 کشور: ایران واحد: ورق
ورق mdf سفید
ام دی اف
ورق mdf سفید 660,000 3 فروردین 660,000 660,000
ورق mdf سفید ضخامت (mm): 3 ابعاد (cm): 244*183 کشور: ایران واحد: ورق
ورق mdf فرامید
ام دی اف
ورق mdf فرامید 4,200,000 3 فروردین 4,200,000 4,200,000
ورق mdf فرامید ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 280*122 کشور: ایران واحد: ورق
ورق mdf فرامید
ام دی اف
ورق mdf فرامید 6,000,000 3 فروردین 6,000,000 6,000,000
ورق mdf فرامید ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 280*183 کشور: ایران واحد: ورق
ورق MDFرنگی آراواسا
ام دی اف
ورق MDFرنگی آراواسا 4,050,000 3 فروردین 4,050,000 4,050,000
ورق MDFرنگی آراواسا ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 280*122 کشور: ایران واحد: ورق
ورق هایگلاس   کاستامانو
ام دی اف
ورق هایگلاس کاستامانو 5,600,000 28 اردیبهشت 5,600,000 5,600,000
ورق هایگلاس کاستامانو ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 280*122 کشور: ایران واحد: ورق
ورق هایگلاس  دکوپانل
ام دی اف
ورق هایگلاس دکوپانل 5,000,000 28 اردیبهشت 5,000,000 5,000,000
ورق هایگلاس دکوپانل ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 280*122 کشور: ایران واحد: ورق
ورق هایگلاس AGE
ام دی اف
ورق هایگلاس AGE 3,300,000 3 فروردین 3,300,000 3,300,000
ورق هایگلاس AGE ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 280*122 کشور: ایران واحد: ورق
ورق هایگلاس دکوپانل
ام دی اف
ورق هایگلاس دکوپانل 5,000,000 3 فروردین 5,000,000 5,000,000
ورق هایگلاس دکوپانل ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 280*122 کشور: ایران واحد: ورق
ورق هایگلاس کاستامانو
ام دی اف
ورق هایگلاس کاستامانو 5,600,000 3 فروردین 5,600,000 5,600,000
ورق هایگلاس کاستامانو ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 280*122 کشور: ایران واحد: ورق
ورق هایگلاس یلدیز ترک
ام دی اف
ورق هایگلاس یلدیز ترک 470000-560000 3 فروردین 470000-560000 470000-560000
ورق هایگلاس یلدیز ترک ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 244*122 کشور: ترکیه واحد: ورق
ورق هایگلاسAGT  ترک
ام دی اف
ورق هایگلاسAGT ترک 5,800,000 28 اردیبهشت 5,800,000 5,800,000
ورق هایگلاسAGT ترک ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 280*122 کشور: ترکیه واحد: ورق
ورق هایگلاسAGT ترک
ام دی اف
ورق هایگلاسAGT ترک 5,800,000 3 فروردین 5,800,000 5,800,000
ورق هایگلاسAGT ترک ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 280*122 کشور: ترکیه واحد: ورق
مجموع موارد: 23 عدد در 1 صفحه