قیمت ام دی اف

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
pvc  ایرانی
ام دی اف
pvc ایرانی 1,200,000 28 اردیبهشت 1,200,000 1,200,000
pvc ایرانی ضخامت (mm): 3 ابعاد (cm): 244*122 کشور: ایران واحد: ورق
pvc 16  ایرانی
ام دی اف
pvc 16 ایرانی 3,700,000 28 اردیبهشت 3,700,000 3,700,000
pvc 16 ایرانی ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 244*122 کشور: ایران واحد: ورق
pvc 16 ایرانی
ام دی اف
pvc 16 ایرانی 3,700,000 3 فروردین 3,700,000 3,700,000
pvc 16 ایرانی ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 244*122 کشور: ایران واحد: ورق
pvc ایرانی
ام دی اف
pvc ایرانی 1,200,000 3 فروردین 1,200,000 1,200,000
pvc ایرانی ضخامت (mm): 3 ابعاد (cm): 244*122 کشور: ایران واحد: ورق
سفید صابونی ایرانی
ام دی اف
سفید صابونی ایرانی 3,750,000 3 فروردین 3,750,000 3,750,000
سفید صابونی ایرانی ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 366*183 کشور: ایران واحد: ورق
سفید صابونی خارجی
ام دی اف
سفید صابونی خارجی 4,100,000 3 فروردین 4,100,000 4,100,000
سفید صابونی خارجی ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 366*183 کشور: ترکیه واحد: ورق
ورق mdf  ارکا
ام دی اف
ورق mdf ارکا 3,900,000 28 اردیبهشت 3,900,000 3,900,000
ورق mdf ارکا ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 280*122 کشور: ایران واحد: ورق
ورق mdf ارکا
ام دی اف
ورق mdf ارکا 3,900,000 3 فروردین 3,900,000 3,900,000
ورق mdf ارکا ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 280*122 کشور: ایران واحد: ورق
ورق mdf اکسترا
ام دی اف
ورق mdf اکسترا 5,700,000 3 فروردین 5,700,000 5,700,000
ورق mdf اکسترا ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 366*183 کشور: ایران واحد: ورق
ورق mdf ایزوفام
ام دی اف
ورق mdf ایزوفام 4,900,000 3 فروردین 4,900,000 4,900,000
ورق mdf ایزوفام ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 366*183 کشور: ایران واحد: ورق
ورق mdf تیسان
ام دی اف
ورق mdf تیسان 4,100,000 3 فروردین 4,100,000 4,100,000
ورق mdf تیسان ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 366*183 کشور: ایران واحد: ورق
ورق mdf سفید
ام دی اف
ورق mdf سفید 660,000 3 فروردین 660,000 660,000
ورق mdf سفید ضخامت (mm): 3 ابعاد (cm): 244*183 کشور: ایران واحد: ورق
ورق mdf فرامید
ام دی اف
ورق mdf فرامید 4,200,000 3 فروردین 4,200,000 4,200,000
ورق mdf فرامید ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 280*122 کشور: ایران واحد: ورق
ورق mdf فرامید
ام دی اف
ورق mdf فرامید 6,000,000 3 فروردین 6,000,000 6,000,000
ورق mdf فرامید ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 280*183 کشور: ایران واحد: ورق
ورق MDFرنگی آراواسا
ام دی اف
ورق MDFرنگی آراواسا 4,050,000 3 فروردین 4,050,000 4,050,000
ورق MDFرنگی آراواسا ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 280*122 کشور: ایران واحد: ورق
ورق هایگلاس   کاستامانو
ام دی اف
ورق هایگلاس کاستامانو 5,600,000 28 اردیبهشت 5,600,000 5,600,000
ورق هایگلاس کاستامانو ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 280*122 کشور: ایران واحد: ورق
ورق هایگلاس  دکوپانل
ام دی اف
ورق هایگلاس دکوپانل 5,000,000 28 اردیبهشت 5,000,000 5,000,000
ورق هایگلاس دکوپانل ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 280*122 کشور: ایران واحد: ورق
ورق هایگلاس AGE
ام دی اف
ورق هایگلاس AGE 3,300,000 3 فروردین 3,300,000 3,300,000
ورق هایگلاس AGE ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 280*122 کشور: ایران واحد: ورق
ورق هایگلاس دکوپانل
ام دی اف
ورق هایگلاس دکوپانل 5,000,000 3 فروردین 5,000,000 5,000,000
ورق هایگلاس دکوپانل ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 280*122 کشور: ایران واحد: ورق
ورق هایگلاس کاستامانو
ام دی اف
ورق هایگلاس کاستامانو 5,600,000 3 فروردین 5,600,000 5,600,000
ورق هایگلاس کاستامانو ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 280*122 کشور: ایران واحد: ورق
ورق هایگلاس یلدیز ترک
ام دی اف
ورق هایگلاس یلدیز ترک 470000-560000 3 فروردین 470000-560000 470000-560000
ورق هایگلاس یلدیز ترک ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 244*122 کشور: ترکیه واحد: ورق
ورق هایگلاسAGT  ترک
ام دی اف
ورق هایگلاسAGT ترک 5,800,000 28 اردیبهشت 5,800,000 5,800,000
ورق هایگلاسAGT ترک ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 280*122 کشور: ترکیه واحد: ورق
ورق هایگلاسAGT ترک
ام دی اف
ورق هایگلاسAGT ترک 5,800,000 3 فروردین 5,800,000 5,800,000
ورق هایگلاسAGT ترک ضخامت (mm): 16 ابعاد (cm): 280*122 کشور: ترکیه واحد: ورق
رو کش PVC آلتین مشه ıs148
پی وی سی
رو کش PVC آلتین مشه ıs148 380,000 3 فروردین 380,000 380,000
رو کش PVC آلتین مشه ıs148 ضخامت ( میلیمتر ): 0.35 عرض ( متر ): 1.42 کشور: ترکیه واحد: متر طول
رو کش PVC آلتین مشه ıs148
پی وی سی
رو کش PVC آلتین مشه ıs148 380,000 19 فروردین 380,000 380,000
رو کش PVC آلتین مشه ıs148 ضخامت ( میلیمتر ): 0.35 عرض ( متر ): 1.42 کشور: ترکیه واحد: متر طول
رو کش PVC آنتیك كاج ıs123
پی وی سی
رو کش PVC آنتیك كاج ıs123 380,000 19 فروردین 380,000 380,000
رو کش PVC آنتیك كاج ıs123 ضخامت ( میلیمتر ): 0.35 عرض ( متر ): 1.42 کشور: ترکیه واحد: متر طول
رو کش PVC آنتیك چام ıs123
پی وی سی
رو کش PVC آنتیك چام ıs123 380,000 19 فروردین 380,000 380,000
رو کش PVC آنتیك چام ıs123 ضخامت ( میلیمتر ): 0.35 عرض ( متر ): 1.42 کشور: ترکیه واحد: متر طول
رو کش PVC آنتیک چام ıs123
پی وی سی
رو کش PVC آنتیک چام ıs123 380,000 3 فروردین 380,000 380,000
رو کش PVC آنتیک چام ıs123 ضخامت ( میلیمتر ): 0.35 عرض ( متر ): 1.42 کشور: ترکیه واحد: متر طول
رو کش PVC آنتیک کاج ıs123
پی وی سی
رو کش PVC آنتیک کاج ıs123 380,000 3 فروردین 380,000 380,000
رو کش PVC آنتیک کاج ıs123 ضخامت ( میلیمتر ): 0.35 عرض ( متر ): 1.42 کشور: ترکیه واحد: متر طول
رو کش PVC افرا ıs104
پی وی سی
رو کش PVC افرا ıs104 360,000 3 فروردین 360,000 360,000
رو کش PVC افرا ıs104 ضخامت ( میلیمتر ): 0.35 عرض ( متر ): 1.42 کشور: ترکیه واحد: متر طول
رو کش PVC بژ سوپر مات 104E2
پی وی سی
رو کش PVC بژ سوپر مات 104E2 450,000 3 فروردین 450,000 450,000
رو کش PVC بژ سوپر مات 104E2 ضخامت ( میلیمتر ): 0.35 عرض ( متر ): 1.42 کشور: ترکیه واحد: متر طول
رو کش PVC سرمه ای طرح چوب
پی وی سی
رو کش PVC سرمه ای طرح چوب 380,000 3 فروردین 380,000 380,000
رو کش PVC سرمه ای طرح چوب ضخامت ( میلیمتر ): 0.35 عرض ( متر ): 1.42 کشور: ترکیه واحد: متر طول
رو کش PVC سرمه ای طرح چوب
پی وی سی
رو کش PVC سرمه ای طرح چوب 380,000 19 فروردین 380,000 380,000
رو کش PVC سرمه ای طرح چوب ضخامت ( میلیمتر ): 0.35 عرض ( متر ): 1.42 کشور: ترکیه واحد: متر طول
رو کش PVC سفید درختی 102 E24
پی وی سی
رو کش PVC سفید درختی 102 E24 360,000 3 فروردین 360,000 360,000
رو کش PVC سفید درختی 102 E24 ضخامت ( میلیمتر ): 0.35 عرض ( متر ): 1.42 کشور: ترکیه واحد: متر طول
رو کش PVC سفید درختی 102 E24
پی وی سی
رو کش PVC سفید درختی 102 E24 360,000 19 فروردین 360,000 360,000
رو کش PVC سفید درختی 102 E24 ضخامت ( میلیمتر ): 0.35 عرض ( متر ): 1.42 کشور: ترکیه واحد: متر طول
رو کش PVC سفید سوپر مات 102E2
پی وی سی
رو کش PVC سفید سوپر مات 102E2 450,000 3 فروردین 450,000 450,000
رو کش PVC سفید سوپر مات 102E2 ضخامت ( میلیمتر ): 0.35 عرض ( متر ): 1.42 کشور: ترکیه واحد: متر طول
رو کش PVC سفید سوپر مات 102E2
پی وی سی
رو کش PVC سفید سوپر مات 102E2 450,000 19 فروردین 450,000 450,000
رو کش PVC سفید سوپر مات 102E2 ضخامت ( میلیمتر ): 0.35 عرض ( متر ): 1.42 کشور: ترکیه واحد: متر طول
رو کش PVC سفید طرح چوب
پی وی سی
رو کش PVC سفید طرح چوب 360,000 3 فروردین 360,000 360,000
رو کش PVC سفید طرح چوب ضخامت ( میلیمتر ): 0.35 عرض ( متر ): 1.42 کشور: ترکیه واحد: متر طول
رو کش PVC سفید طرح چوب
پی وی سی
رو کش PVC سفید طرح چوب 360,000 19 فروردین 360,000 360,000
رو کش PVC سفید طرح چوب ضخامت ( میلیمتر ): 0.35 عرض ( متر ): 1.42 کشور: ترکیه واحد: متر طول
رو کش PVC شكلاتی سوپر مات 109E2
پی وی سی
رو کش PVC شكلاتی سوپر مات 109E2 450,000 19 فروردین 450,000 450,000
رو کش PVC شكلاتی سوپر مات 109E2 ضخامت ( میلیمتر ): 0.35 عرض ( متر ): 1.42 کشور: ترکیه واحد: متر طول
رو کش PVC شکلاتی سوپر مات 109E2
پی وی سی
رو کش PVC شکلاتی سوپر مات 109E2 450,000 3 فروردین 450,000 450,000
رو کش PVC شکلاتی سوپر مات 109E2 ضخامت ( میلیمتر ): 0.35 عرض ( متر ): 1.42 کشور: ترکیه واحد: متر طول
رو کش PVC طوسی سوپر مات 112E2
پی وی سی
رو کش PVC طوسی سوپر مات 112E2 450,000 3 فروردین 450,000 450,000
رو کش PVC طوسی سوپر مات 112E2 ضخامت ( میلیمتر ): 0.35 عرض ( متر ): 1.42 کشور: ترکیه واحد: متر طول
رو کش PVC طوسی سوپر مات 112E2
پی وی سی
رو کش PVC طوسی سوپر مات 112E2 450,000 19 فروردین 450,000 450,000
رو کش PVC طوسی سوپر مات 112E2 ضخامت ( میلیمتر ): 0.35 عرض ( متر ): 1.42 کشور: ترکیه واحد: متر طول
رو کش PVC كرم سوزنی 218E12
پی وی سی
رو کش PVC كرم سوزنی 218E12 350,000 19 فروردین 350,000 350,000
رو کش PVC كرم سوزنی 218E12 ضخامت ( میلیمتر ): 0.35 عرض ( متر ): 1.42 کشور: ترکیه واحد: متر طول
رو کش PVC میلانو جویز Es101
پی وی سی
رو کش PVC میلانو جویز Es101 360,000 3 فروردین 360,000 360,000
رو کش PVC میلانو جویز Es101 ضخامت ( میلیمتر ): 0.35 عرض ( متر ): 1.42 کشور: ترکیه واحد: متر طول
رو کش PVC میلانو جویز Es101
پی وی سی
رو کش PVC میلانو جویز Es101 360,000 19 فروردین 360,000 360,000
رو کش PVC میلانو جویز Es101 ضخامت ( میلیمتر ): 0.35 عرض ( متر ): 1.42 کشور: ترکیه واحد: متر طول
رو کش PVC ونگه ıs120
پی وی سی
رو کش PVC ونگه ıs120 350,000 3 فروردین 350,000 350,000
رو کش PVC ونگه ıs120 ضخامت ( میلیمتر ): 0.35 عرض ( متر ): 1.42 کشور: ترکیه واحد: متر طول
رو کش PVC کرم سوزنی 218E12
پی وی سی
رو کش PVC کرم سوزنی 218E12 350,000 3 فروردین 350,000 350,000
رو کش PVC کرم سوزنی 218E12 ضخامت ( میلیمتر ): 0.35 عرض ( متر ): 1.42 کشور: ترکیه واحد: متر طول
رو کش PVCسفید سوزنی 102E12
پی وی سی
رو کش PVCسفید سوزنی 102E12 350,000 3 فروردین 350,000 350,000
رو کش PVCسفید سوزنی 102E12 ضخامت ( میلیمتر ): 0.35 عرض ( متر ): 1.42 کشور: ترکیه واحد: متر طول
رو کش PVCسفید سوزنی 102E12
پی وی سی
رو کش PVCسفید سوزنی 102E12 350,000 19 فروردین 350,000 350,000
رو کش PVCسفید سوزنی 102E12 ضخامت ( میلیمتر ): 0.35 عرض ( متر ): 1.42 کشور: ترکیه واحد: متر طول
مجموع موارد: 58 عدد در 2 صفحه