قیمت کولر آبی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
کولر آبی آبسال/3000
کولر آبی
کولر آبی آبسال/3000 2,862,000 3 فروردین 2,862,000 2,862,000
کولر آبی آبسال/3000 برند: آبسال مدل: AC 31 ظرفیت در دور بالا: 900 توان ورودی (w): 200
کولر آبی آبسال/4000
کولر آبی
کولر آبی آبسال/4000 6,413,000 3 فروردین 6,413,000 6,413,000
کولر آبی آبسال/4000 برند: آبسال مدل: AC 40 ظرفیت در دور بالا: 3500 توان ورودی (w): 530
کولر آبی آبسال/5500
کولر آبی
کولر آبی آبسال/5500 6,837,000 3 فروردین 6,837,000 6,837,000
کولر آبی آبسال/5500 برند: آبسال مدل: AC 55 ظرفیت در دور بالا: 3900 توان ورودی (w): 690
کولر آبی آبسال/7000
کولر آبی
کولر آبی آبسال/7000 8,427,000 3 فروردین 8,427,000 8,427,000
کولر آبی آبسال/7000 برند: آبسال مدل: AC 70 ظرفیت در دور بالا: 4900 توان ورودی (w): 890
کولر آبی سلولزی انرژی/ 18000
کولر آبی
کولر آبی سلولزی انرژی/ 18000 61,955,000 3 فروردین 61,955,000 61,955,000
کولر آبی سلولزی انرژی/ 18000 برند: انرژی مدل: EC 18 ظرفیت در دور بالا: 10600
کولر آبی سلولزی انرژی/ 25000
کولر آبی
کولر آبی سلولزی انرژی/ 25000 75,000,000 3 فروردین 75,000,000 75,000,000
کولر آبی سلولزی انرژی/ 25000 برند: انرژی مدل: EC 25 ظرفیت در دور بالا: 14000
کولر آبی سلولزی انرژی/ 3500
کولر آبی
کولر آبی سلولزی انرژی/ 3500 9,080,000 3 فروردین 9,080,000 9,080,000
کولر آبی سلولزی انرژی/ 3500 برند: انرژی مدل: EC 3.5 ظرفیت در دور بالا: 2500
کولر آبی سلولزی انرژی/ 5500
کولر آبی
کولر آبی سلولزی انرژی/ 5500 11,750,000 3 فروردین 11,750,000 11,750,000
کولر آبی سلولزی انرژی/ 5500 برند: انرژی مدل: EC 5.5 ظرفیت در دور بالا: 3900
کولر آبی سلولزی انرژی/ 7500
کولر آبی
کولر آبی سلولزی انرژی/ 7500 13,040,000 3 فروردین 13,040,000 13,040,000
کولر آبی سلولزی انرژی/ 7500 برند: انرژی مدل: EC 7.5 ظرفیت در دور بالا: 4900
کولر آبی کم مصرف آبسال/6000
کولر آبی
کولر آبی کم مصرف آبسال/6000 11,342,000 3 فروردین 11,342,000 11,342,000
کولر آبی کم مصرف آبسال/6000 برند: آبسال مدل: ACDC 60 ظرفیت در دور بالا: 3500 توان ورودی (w): 400
کولر آبی کم مصرف آبسال/8000
کولر آبی
کولر آبی کم مصرف آبسال/8000 13,568,000 3 فروردین 13,568,000 13,568,000
کولر آبی کم مصرف آبسال/8000 برند: آبسال مدل: ACDC 80 ظرفیت در دور بالا: 4300 توان ورودی (w): 530
مجموع موارد: 11 عدد در 1 صفحه