قیمت لامپ فلورسنت

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
فلورسنت 18 مهتابی
لامپ فلورسنت
فلورسنت 18 مهتابی 20,400 3 فروردین 20,400 20,400
فلورسنت 18 مهتابی برند: پارس شهاب تعداد در کارتن: 25
فلورسنت 20 مهتابی
لامپ فلورسنت
فلورسنت 20 مهتابی 24,200 3 فروردین 24,200 24,200
فلورسنت 20 مهتابی برند: پارس شهاب تعداد در کارتن: 25
فلورسنت 36 مهتابی
لامپ فلورسنت
فلورسنت 36 مهتابی 21,200 3 فروردین 21,200 21,200
فلورسنت 36 مهتابی برند: پارس شهاب تعداد در کارتن: 25
فلورسنت 40 مهتابی
لامپ فلورسنت
فلورسنت 40 مهتابی 28,000 3 فروردین 28,000 28,000
فلورسنت 40 مهتابی برند: پارس شهاب تعداد در کارتن: 25
مجموع موارد: 4 عدد در 1 صفحه