قیمت صاعقه گیر

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
دکل فلزی 5 متری لولا دار
صاعقه گیر
دکل فلزی 5 متری لولا دار 5,900,000 3 فروردین 5,900,000 5,900,000
دکل فلزی 5 متری لولا دار تولیدکننده: فرانسه ELLIPS شعاع حفاظت: از جنس گالوانیزه گارانتی: -
دکل فلزی 5 متری لولا دار
صاعقه گیر
دکل فلزی 5 متری لولا دار 5,300,000 3 فروردین 5,300,000 5,300,000
دکل فلزی 5 متری لولا دار تولیدکننده: - شعاع حفاظت: از جنس گالوانیزه گارانتی: -
صاعقه گیر OMEGA مدل X25
صاعقه گیر
صاعقه گیر OMEGA مدل X25 102,300,000 3 فروردین 102,300,000 102,300,000
صاعقه گیر OMEGA مدل X25 تولیدکننده: فرانسه شعاع حفاظت: 65 متر گارانتی: 1 سال
صاعقه گیر OMEGA مدل X35
صاعقه گیر
صاعقه گیر OMEGA مدل X35 126,000,000 3 فروردین 126,000,000 126,000,000
صاعقه گیر OMEGA مدل X35 تولیدکننده: فرانسه شعاع حفاظت: 73 متر گارانتی: 1 سال
صاعقه گیر OMEGA مدل X45
صاعقه گیر
صاعقه گیر OMEGA مدل X45 132,000,000 3 فروردین 132,000,000 132,000,000
صاعقه گیر OMEGA مدل X45 تولیدکننده: فرانسه شعاع حفاظت: 89 متر گارانتی: 1 سال
صاعقه گیر OMEGA مدل X60
صاعقه گیر
صاعقه گیر OMEGA مدل X60 168,000,000 3 فروردین 168,000,000 168,000,000
صاعقه گیر OMEGA مدل X60 تولیدکننده: فرانسه شعاع حفاظت: 107 متر گارانتی: 1 سال
صاعقه گیر الکترونیکی 1.0
صاعقه گیر
صاعقه گیر الکترونیکی 1.0 92,150,000 3 فروردین 92,150,000 92,150,000
صاعقه گیر الکترونیکی 1.0 تولیدکننده: فرانسه ELLIPS شعاع حفاظت: 64 متر گارانتی: 12 ماه
صاعقه گیر الکترونیکی 1.2
صاعقه گیر
صاعقه گیر الکترونیکی 1.2 106,350,000 3 فروردین 106,350,000 106,350,000
صاعقه گیر الکترونیکی 1.2 تولیدکننده: فرانسه ELLIPS شعاع حفاظت: 79 متر گارانتی: 12 ماه
صاعقه گیر الکترونیکی 1.3
صاعقه گیر
صاعقه گیر الکترونیکی 1.3 132,000,000 3 فروردین 132,000,000 132,000,000
صاعقه گیر الکترونیکی 1.3 تولیدکننده: فرانسه ELLIPS شعاع حفاظت: 105 متر گارانتی: 12 ماه
صاعقه گیر الکترونیکی 1.4
صاعقه گیر
صاعقه گیر الکترونیکی 1.4 168,000,000 3 فروردین 168,000,000 168,000,000
صاعقه گیر الکترونیکی 1.4 تولیدکننده: فرانسه ELLIPS شعاع حفاظت: 120 متر گارانتی: 12 ماه
صاعقه گیر الکترونیکی SK3
صاعقه گیر
صاعقه گیر الکترونیکی SK3 105,400,000 3 فروردین 105,400,000 105,400,000
صاعقه گیر الکترونیکی SK3 تولیدکننده: کره جنوبی شعاع حفاظت: 65 متر گارانتی: -
صاعقه گیر الکترونیکی SK3
صاعقه گیر
صاعقه گیر الکترونیکی SK3 121,600,000 3 فروردین 121,600,000 121,600,000
صاعقه گیر الکترونیکی SK3 تولیدکننده: کره جنوبی شعاع حفاظت: 86 متر گارانتی: -
صاعقه گیر الکترونیکی SK3
صاعقه گیر
صاعقه گیر الکترونیکی SK3 127,300,000 3 فروردین 127,300,000 127,300,000
صاعقه گیر الکترونیکی SK3 تولیدکننده: کره جنوبی شعاع حفاظت: 109 متر گارانتی: -
صاعقه گیر الکترونیکی SK3
صاعقه گیر
صاعقه گیر الکترونیکی SK3 168,500,000 3 فروردین 168,500,000 168,500,000
صاعقه گیر الکترونیکی SK3 تولیدکننده: کره جنوبی شعاع حفاظت: 129 متر گارانتی: -
صاعقه گیر قطر 16 1.5متری تمام استیل
صاعقه گیر
صاعقه گیر قطر 16 1.5متری تمام استیل 5,950,000 3 فروردین 5,950,000 5,950,000
صاعقه گیر قطر 16 1.5متری تمام استیل گارانتی: -
صاعقه گیر قطر 16 1.5متری تمام مس
صاعقه گیر
صاعقه گیر قطر 16 1.5متری تمام مس 5,900,000 3 فروردین 5,900,000 5,900,000
صاعقه گیر قطر 16 1.5متری تمام مس گارانتی: -
صاعقه گیر قطر 20 1.5متری تمام استیل
صاعقه گیر
صاعقه گیر قطر 20 1.5متری تمام استیل 6,950,000 3 فروردین 6,950,000 6,950,000
صاعقه گیر قطر 20 1.5متری تمام استیل گارانتی: -
صاعقه گیر قطر 20 1.5متری تمام مس
صاعقه گیر
صاعقه گیر قطر 20 1.5متری تمام مس 6,900,000 3 فروردین 6,900,000 6,900,000
صاعقه گیر قطر 20 1.5متری تمام مس گارانتی: -
پایه نیم متری
صاعقه گیر
پایه نیم متری 1,200,000 3 فروردین 1,200,000 1,200,000
پایه نیم متری تولیدکننده: فرانسه ELLIPS شعاع حفاظت: از جنس آلومینیوم گارانتی: -
پایه نیم متری صاعقه گیر
صاعقه گیر
پایه نیم متری صاعقه گیر 1,200,000 3 فروردین 1,200,000 1,200,000
پایه نیم متری صاعقه گیر تولیدکننده: فرانسه شعاع حفاظت: از جنس استیل گارانتی: -
پایه نیم متری صاعقه گیر
صاعقه گیر
پایه نیم متری صاعقه گیر 1,200,000 3 فروردین 1,200,000 1,200,000
پایه نیم متری صاعقه گیر تولیدکننده: کره جنوبی شعاع حفاظت: از جنس استیل گارانتی: -
کانتر شمارنده صاعقه گیر
صاعقه گیر
کانتر شمارنده صاعقه گیر 16,960,000 3 فروردین 16,960,000 16,960,000
کانتر شمارنده صاعقه گیر تولیدکننده: ناواریس استرلیا شعاع حفاظت: دیجیتال گارانتی: -
کانتر شمارنده صاعقه گیر
صاعقه گیر
کانتر شمارنده صاعقه گیر 18,200,000 3 فروردین 18,200,000 18,200,000
کانتر شمارنده صاعقه گیر تولیدکننده: ناواریس استرالیا شعاع حفاظت: دیجیتال گارانتی: -
کانتر شمارنده ناواریس
صاعقه گیر
کانتر شمارنده ناواریس 18,200,000 3 فروردین 18,200,000 18,200,000
کانتر شمارنده ناواریس تولیدکننده: استرالیا شعاع حفاظت: دیجیتال گارانتی: -
کلمپ اتصال سیم به صاعقه گیر
صاعقه گیر
کلمپ اتصال سیم به صاعقه گیر 650,000 3 فروردین 650,000 650,000
کلمپ اتصال سیم به صاعقه گیر تولیدکننده: کره جنوبی شعاع حفاظت: هر صاعقه گیر یک عدد نیاز دارد گارانتی: -
کلمپ اتصال سیم یا تسمه به صاعقه گیر
صاعقه گیر
کلمپ اتصال سیم یا تسمه به صاعقه گیر 650,000 3 فروردین 650,000 650,000
کلمپ اتصال سیم یا تسمه به صاعقه گیر تولیدکننده: فرانسه ELLIPS شعاع حفاظت: هر صاعقه گیر یکعدد نیاز دارد گارانتی: -
کلمپ اتصال سیم یا تسمه به صاعقه گیر
صاعقه گیر
کلمپ اتصال سیم یا تسمه به صاعقه گیر 650,000 3 فروردین 650,000 650,000
کلمپ اتصال سیم یا تسمه به صاعقه گیر تولیدکننده: فرانسه شعاع حفاظت: هر صاعقه گیر یک عدد نیاز دارد گارانتی: -
کلمپ اتصال صاعقه گیر به دکل
صاعقه گیر
کلمپ اتصال صاعقه گیر به دکل 650,000 3 فروردین 650,000 650,000
کلمپ اتصال صاعقه گیر به دکل تولیدکننده: فرانسه ELLIPS شعاع حفاظت: هر صاعقه گیر دو عدد نیاز دارد گارانتی: -
کلمپ اتصال صاعقه گیر به دکل
صاعقه گیر
کلمپ اتصال صاعقه گیر به دکل 650,000 3 فروردین 650,000 650,000
کلمپ اتصال صاعقه گیر به دکل تولیدکننده: فرانسه شعاع حفاظت: هر صاعقه گیر دو عدد نیاز دارد گارانتی: -
کلمپ اتصال صاعقه گیر به دکل
صاعقه گیر
کلمپ اتصال صاعقه گیر به دکل 650,000 3 فروردین 650,000 650,000
کلمپ اتصال صاعقه گیر به دکل تولیدکننده: کره جنوبی شعاع حفاظت: هر صاعقه گیر دو عدد نیاز دارد گارانتی: -
مجموع موارد: 30 عدد در 1 صفحه