قیمت صاعقه گیر

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
ارت سنج کیوریتسو 4105A
ارتینگ
ارت سنج کیوریتسو 4105A 26,500,000 3 فروردین 26,500,000 26,500,000
ارت سنج کیوریتسو 4105A واحد: عدد توضیحات: دیجیتال - 0.05 اهم الی 2000
ارت سنج کیوریتسو کلمپی 4200
ارتینگ
ارت سنج کیوریتسو کلمپی 4200 تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
ارت سنج کیوریتسو کلمپی 4200 واحد: عدد توضیحات: دیجیتال - 0.05 اهم الی 1200
ارت سنج کیوریتسو کلمپی 4202
ارتینگ
ارت سنج کیوریتسو کلمپی 4202 تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
ارت سنج کیوریتسو کلمپی 4202 واحد: عدد توضیحات: دیجیتال - 0.05 اهم الی 1200
بست تسمه به دیوار
ارتینگ
بست تسمه به دیوار 61,000 3 فروردین 61,000 61,000
بست تسمه به دیوار واحد: عدد توضیحات: جنس کلمپ برنج آبکاری مس
بست سیم به میلگرد تا سایز 20
ارتینگ
بست سیم به میلگرد تا سایز 20 95,000 3 فروردین 95,000 95,000
بست سیم به میلگرد تا سایز 20 واحد: عدد توضیحات: تا میلگرد سایز 20 رو اتصال میدهد
بست سیم به میلگرد تا سایز 30
ارتینگ
بست سیم به میلگرد تا سایز 30 215,000 3 فروردین 215,000 215,000
بست سیم به میلگرد تا سایز 30 واحد: عدد توضیحات: تا میلگرد سایز 30 رو اتصال میدهد
بنتونیت اکتیودار درجه 1
ارتینگ
بنتونیت اکتیودار درجه 1 80,000 3 فروردین 80,000 80,000
بنتونیت اکتیودار درجه 1 واحد: کیسه 30 کیلوگرمی توضیحات: قدرت جذب رطوبت بالا
بنتونیت اکتیودار درجه 2
ارتینگ
بنتونیت اکتیودار درجه 2 55,000 3 فروردین 55,000 55,000
بنتونیت اکتیودار درجه 2 واحد: کیسه 30 کیلوگرمی توضیحات: جاذب رطوبت
بنتونیت میکرونیزه
ارتینگ
بنتونیت میکرونیزه 42,000 3 فروردین 42,000 42,000
بنتونیت میکرونیزه واحد: کیسه 30 کیلوگرمی توضیحات: جاذب رطوبت
تسمه مسی 10*100
ارتینگ
تسمه مسی 10*100 670,000 3 فروردین 670,000 670,000
تسمه مسی 10*100 واحد: کیلوگرم وزن: 9 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 10*120
ارتینگ
تسمه مسی 10*120 670,000 3 فروردین 670,000 670,000
تسمه مسی 10*120 واحد: کیلوگرم وزن: 10.8 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 10*40
ارتینگ
تسمه مسی 10*40 670,000 3 فروردین 670,000 670,000
تسمه مسی 10*40 واحد: کیلوگرم وزن: 3.6 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 10*50
ارتینگ
تسمه مسی 10*50 670,000 3 فروردین 670,000 670,000
تسمه مسی 10*50 واحد: کیلوگرم وزن: 4.5 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 10*60
ارتینگ
تسمه مسی 10*60 670,000 3 فروردین 670,000 670,000
تسمه مسی 10*60 واحد: کیلوگرم وزن: 5.4 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 10*80
ارتینگ
تسمه مسی 10*80 670,000 3 فروردین 670,000 670,000
تسمه مسی 10*80 واحد: کیلوگرم وزن: 7.2 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 3*15
ارتینگ
تسمه مسی 3*15 670,000 3 فروردین 670,000 670,000
تسمه مسی 3*15 واحد: کیلوگرم وزن: 0.405 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 3*20
ارتینگ
تسمه مسی 3*20 670,000 3 فروردین 670,000 670,000
تسمه مسی 3*20 واحد: کیلوگرم وزن: 0.54 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 3*25
ارتینگ
تسمه مسی 3*25 670,000 3 فروردین 670,000 670,000
تسمه مسی 3*25 واحد: کیلوگرم وزن: 0.67 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 3*30
ارتینگ
تسمه مسی 3*30 670,000 3 فروردین 670,000 670,000
تسمه مسی 3*30 واحد: کیلوگرم وزن: 0.81 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 5*100
ارتینگ
تسمه مسی 5*100 680,000 3 فروردین 680,000 680,000
تسمه مسی 5*100 واحد: کیلوگرم وزن: 4.5 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 5*30
ارتینگ
تسمه مسی 5*30 670,000 3 فروردین 670,000 670,000
تسمه مسی 5*30 واحد: کیلوگرم وزن: 1.35 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 5*40
ارتینگ
تسمه مسی 5*40 670,000 3 فروردین 670,000 670,000
تسمه مسی 5*40 واحد: کیلوگرم وزن: 1.8 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 5*50
ارتینگ
تسمه مسی 5*50 670,000 3 فروردین 670,000 670,000
تسمه مسی 5*50 واحد: کیلوگرم وزن: 2.25 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 5*60
ارتینگ
تسمه مسی 5*60 680,000 3 فروردین 680,000 680,000
تسمه مسی 5*60 واحد: کیلوگرم وزن: 2.7 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 5*80
ارتینگ
تسمه مسی 5*80 680,000 3 فروردین 680,000 680,000
تسمه مسی 5*80 واحد: کیلوگرم وزن: 3.6 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
جعبه تست ارت دیواری توکار
ارتینگ
جعبه تست ارت دیواری توکار 500,000 3 فروردین 500,000 500,000
جعبه تست ارت دیواری توکار واحد: عدد ابعاد: 25*25 توضیحات: مربع شکل - جنس فلزی
جعبه تست ارت دیواری روکار
ارتینگ
جعبه تست ارت دیواری روکار 500,000 3 فروردین 500,000 500,000
جعبه تست ارت دیواری روکار واحد: عدد ابعاد: 25*25 توضیحات: مستطیل شکل - جنس فلزی
حوضچه ارت پلی اتیلن
ارتینگ
حوضچه ارت پلی اتیلن 980,000 3 فروردین 980,000 980,000
حوضچه ارت پلی اتیلن واحد: عدد ابعاد: 35*25 توضیحات: مستطیل شکل - جنس پلی اتیلن
دریچه بازدید بتنی چاه ارت
ارتینگ
دریچه بازدید بتنی چاه ارت 1,100,000 3 فروردین 1,100,000 1,100,000
دریچه بازدید بتنی چاه ارت واحد: عدد ابعاد: 32*32 توضیحات: مربع شکل - جنس بتن مسلح
دریچه بازدید چدنی چاه ارت
ارتینگ
دریچه بازدید چدنی چاه ارت 1,900,000 3 فروردین 1,900,000 1,900,000
دریچه بازدید چدنی چاه ارت واحد: عدد ابعاد: قطر 30 توضیحات: دایره شکل - جنس چدن
دریچه بازدید گالوانیزه چاه ارت
ارتینگ
دریچه بازدید گالوانیزه چاه ارت 2,300,000 3 فروردین 2,300,000 2,300,000
دریچه بازدید گالوانیزه چاه ارت واحد: عدد ابعاد: 32*32 توضیحات: مربع شکل - جنس گالوانیزه گرم
دستگیره قالب - فلزی
ارتینگ
دستگیره قالب - فلزی 650,000 3 فروردین 650,000 650,000
دستگیره قالب - فلزی واحد: عدد توضیحات: برای باز کردن قالب به دستگیره نیاز دارید
ذغال پودری چاه ارت
ارتینگ
ذغال پودری چاه ارت 200,000 3 فروردین 200,000 200,000
ذغال پودری چاه ارت واحد: کیسه 40 کیلوگرمی
زیر قالبی - گرافیت
ارتینگ
زیر قالبی - گرافیت 450,000 3 فروردین 450,000 450,000
زیر قالبی - گرافیت واحد: عدد توضیحات: برای قالب سیم به صفحه استفاده میشود
سوپر کاهنده مقاومت زمین
ارتینگ
سوپر کاهنده مقاومت زمین 160,000 3 فروردین 160,000 160,000
سوپر کاهنده مقاومت زمین واحد: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: جاذب رطوبت و کاهنده اهم
سیم ارت روکش دار نمره 10
ارتینگ
سیم ارت روکش دار نمره 10 105,000 3 فروردین 105,000 105,000
سیم ارت روکش دار نمره 10 واحد: متر توضیحات: سبز و زرد - افشان - خشک
سیم ارت روکش دار نمره 120
ارتینگ
سیم ارت روکش دار نمره 120 1,015,000 3 فروردین 1,015,000 1,015,000
سیم ارت روکش دار نمره 120 واحد: متر توضیحات: سبز و زرد - افشان - خشک
سیم ارت روکش دار نمره 16
ارتینگ
سیم ارت روکش دار نمره 16 135,000 3 فروردین 135,000 135,000
سیم ارت روکش دار نمره 16 واحد: متر توضیحات: سبز و زرد - افشان - خشک
سیم ارت روکش دار نمره 25
ارتینگ
سیم ارت روکش دار نمره 25 216,000 3 فروردین 216,000 216,000
سیم ارت روکش دار نمره 25 واحد: متر توضیحات: سبز و زرد - افشان - خشک
سیم ارت روکش دار نمره 35
ارتینگ
سیم ارت روکش دار نمره 35 295,000 3 فروردین 295,000 295,000
سیم ارت روکش دار نمره 35 واحد: متر توضیحات: سبز و زرد - افشان - خشک
سیم ارت روکش دار نمره 50
ارتینگ
سیم ارت روکش دار نمره 50 421,000 3 فروردین 421,000 421,000
سیم ارت روکش دار نمره 50 واحد: متر توضیحات: سبز و زرد - افشان - خشک
سیم ارت روکش دار نمره 70
ارتینگ
سیم ارت روکش دار نمره 70 595,000 3 فروردین 595,000 595,000
سیم ارت روکش دار نمره 70 واحد: متر توضیحات: سبز و زرد - افشان - خشک
سیم ارت روکش دار نمره 95
ارتینگ
سیم ارت روکش دار نمره 95 805,000 3 فروردین 805,000 805,000
سیم ارت روکش دار نمره 95 واحد: متر توضیحات: سبز و زرد - افشان - خشک
سیم مسی ارت لخت نمره 120
ارتینگ
سیم مسی ارت لخت نمره 120 680,000 3 فروردین 680,000 680,000
سیم مسی ارت لخت نمره 120 واحد: کیلوگرم ابعاد: --- وزن: 1/080 کیلوگرم توضیحات: 19 رشته سیم مسی
سیم مسی ارت لخت نمره 150
ارتینگ
سیم مسی ارت لخت نمره 150 685,000 3 فروردین 685,000 685,000
سیم مسی ارت لخت نمره 150 واحد: کیلوگرم ابعاد: --- وزن: 1/350 کیلوگرم توضیحات: 37 رشته سیم مسی
سیم مسی ارت لخت نمره 16
ارتینگ
سیم مسی ارت لخت نمره 16 680,000 3 فروردین 680,000 680,000
سیم مسی ارت لخت نمره 16 واحد: کیلوگرم ابعاد: --- وزن: 144 گرم توضیحات: 7 رشته سیم مسی
سیم مسی ارت لخت نمره 185
ارتینگ
سیم مسی ارت لخت نمره 185 685,000 3 فروردین 685,000 685,000
سیم مسی ارت لخت نمره 185 واحد: کیلوگرم ابعاد: --- وزن: 1/665 کیلوگزم توضیحات: 37 رشته سیم مسی
سیم مسی ارت لخت نمره 240
ارتینگ
سیم مسی ارت لخت نمره 240 685,000 3 فروردین 685,000 685,000
سیم مسی ارت لخت نمره 240 واحد: کیلوگرم ابعاد: --- وزن: 2/160 کیلوگرم توضیحات: 37 رشته سیم مسی
سیم مسی ارت لخت نمره 25
ارتینگ
سیم مسی ارت لخت نمره 25 680,000 3 فروردین 680,000 680,000
سیم مسی ارت لخت نمره 25 واحد: کیلوگرم ابعاد: --- وزن: 225 گرم توضیحات: 7 رشته سیم مسی
سیم مسی ارت لخت نمره 35
ارتینگ
سیم مسی ارت لخت نمره 35 680,000 3 فروردین 680,000 680,000
سیم مسی ارت لخت نمره 35 واحد: کیلوگرم ابعاد: --- وزن: 315 گرم توضیحات: 7 رشته سیم مسی
مجموع موارد: 196 عدد در 4 صفحه