قیمت تجهیزات الکتریکی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
دربازکن تصویری الکتروپیک / صفحه نمایش 7 اینچ لمسی
آیفون
دربازکن تصویری الکتروپیک / صفحه نمایش 7 اینچ لمسی 4,500,000 3 فروردین 4,500,000 4,500,000
دربازکن تصویری الکتروپیک / صفحه نمایش 7 اینچ لمسی برند: الکتروپیک
دربازکن تصویری الکتروپیک مدل 1088/ صفحه نمایش 3.5 اینچ
آیفون
دربازکن تصویری الکتروپیک مدل 1088/ صفحه نمایش 3.5 اینچ 2,160,000 3 فروردین 2,160,000 2,160,000
دربازکن تصویری الکتروپیک مدل 1088/ صفحه نمایش 3.5 اینچ برند: الکتروپیک
دربازکن تصویری الکتروپیک مدل 1286/ صفحه نمایش 3.5 اینچ
آیفون
دربازکن تصویری الکتروپیک مدل 1286/ صفحه نمایش 3.5 اینچ 1,700,000 3 فروردین 1,700,000 1,700,000
دربازکن تصویری الکتروپیک مدل 1286/ صفحه نمایش 3.5 اینچ برند: الکتروپیک
دربازکن تصویری الکتروپیک مدل 592/ صفحه نمایش 4 اینچ
آیفون
دربازکن تصویری الکتروپیک مدل 592/ صفحه نمایش 4 اینچ 2,250,000 3 فروردین 2,250,000 2,250,000
دربازکن تصویری الکتروپیک مدل 592/ صفحه نمایش 4 اینچ برند: الکتروپیک
دربازکن تصویری الکتروپیک مدل 889/ صفحه نمایش 5 اینچ لمسی
آیفون
دربازکن تصویری الکتروپیک مدل 889/ صفحه نمایش 5 اینچ لمسی 4,350,000 3 فروردین 4,350,000 4,350,000
دربازکن تصویری الکتروپیک مدل 889/ صفحه نمایش 5 اینچ لمسی برند: الکتروپیک
دربازکن تصویری تابا مدل 1024 / صفحه نمایش 2.5 اینچ- اقتصادی
آیفون
دربازکن تصویری تابا مدل 1024 / صفحه نمایش 2.5 اینچ- اقتصادی 1,160,000 3 فروردین 1,160,000 1,160,000
دربازکن تصویری تابا مدل 1024 / صفحه نمایش 2.5 اینچ- اقتصادی برند: تابا
دربازکن تصویری تابا مدل 1035M / صفحه نمایش 3.5 اینچ-ذخیره 200 عکس در حافظه داخلی
آیفون
دربازکن تصویری تابا مدل 1035M / صفحه نمایش 3.5 اینچ-ذخیره 200 عکس در حافظه داخلی 1,880,000 3 فروردین 1,880,000 1,880,000
دربازکن تصویری تابا مدل 1035M / صفحه نمایش 3.5 اینچ-ذخیره 200 عکس در حافظه داخلی برند: تابا
دربازکن تصویری تابا مدل 1040M new / صفحه نمایش 3.5 اینچ- 256 مگابایت حافظه داخلی
آیفون
دربازکن تصویری تابا مدل 1040M new / صفحه نمایش 3.5 اینچ- 256 مگابایت حافظه داخلی 1,840,000 3 فروردین 1,840,000 1,840,000
دربازکن تصویری تابا مدل 1040M new / صفحه نمایش 3.5 اینچ- 256 مگابایت حافظه داخلی برند: تابا
دربازکن تصویری تابا مدل 1043Mi / دارای قابلیت اینترکام-دارای حافظه داخلی فیلم و عکس
آیفون
دربازکن تصویری تابا مدل 1043Mi / دارای قابلیت اینترکام-دارای حافظه داخلی فیلم و عکس 2,080,000 3 فروردین 2,080,000 2,080,000
دربازکن تصویری تابا مدل 1043Mi / دارای قابلیت اینترکام-دارای حافظه داخلی فیلم و عکس برند: تابا
دربازکن تصویری تابا مدل 1070Mi / صفحه نمایش 7 اینچ-دارای قابلیت اینترکام-دارای حافظه
آیفون
دربازکن تصویری تابا مدل 1070Mi / صفحه نمایش 7 اینچ-دارای قابلیت اینترکام-دارای حافظه 3,280,000 3 فروردین 3,280,000 3,280,000
دربازکن تصویری تابا مدل 1070Mi / صفحه نمایش 7 اینچ-دارای قابلیت اینترکام-دارای حافظه برند: تابا
دربازکن تصویری تابا مدل 1090M / دارای قابلیت اینترکام-دارای حافظه داخلی جهت ذخیره عکس
آیفون
دربازکن تصویری تابا مدل 1090M / دارای قابلیت اینترکام-دارای حافظه داخلی جهت ذخیره عکس --- 3 فروردین --- ---
دربازکن تصویری تابا مدل 1090M / دارای قابلیت اینترکام-دارای حافظه داخلی جهت ذخیره عکس برند: تابا
دربازکن تصویری تابا مدل 1910 / صفحه نمایش 10 اینچ-ذخیره عکس و ودیو و امکانات متنوع- کامل
آیفون
دربازکن تصویری تابا مدل 1910 / صفحه نمایش 10 اینچ-ذخیره عکس و ودیو و امکانات متنوع- کامل 8,390,000 3 فروردین 8,390,000 8,390,000
دربازکن تصویری تابا مدل 1910 / صفحه نمایش 10 اینچ-ذخیره عکس و ودیو و امکانات متنوع- کامل برند: تابا
دربازکن تصویری تابا مدل 2043 / صفحه نمایش 4.3 اینچ- بدون حافظه
آیفون
دربازکن تصویری تابا مدل 2043 / صفحه نمایش 4.3 اینچ- بدون حافظه 1,480,000 3 فروردین 1,480,000 1,480,000
دربازکن تصویری تابا مدل 2043 / صفحه نمایش 4.3 اینچ- بدون حافظه برند: تابا
دربازکن تصویری تابا مدل 2070 / صفحه نمایش 7 اینچ-دارای ارتباط داخلی
آیفون
دربازکن تصویری تابا مدل 2070 / صفحه نمایش 7 اینچ-دارای ارتباط داخلی 3,940,000 3 فروردین 3,940,000 3,940,000
دربازکن تصویری تابا مدل 2070 / صفحه نمایش 7 اینچ-دارای ارتباط داخلی برند: تابا
گوشی مستقل V2 الکتروپیک
آیفون
گوشی مستقل V2 الکتروپیک 400,000 3 فروردین 400,000 400,000
گوشی مستقل V2 الکتروپیک برند: الکتروپیک
ارت سنج کیوریتسو 4105A
ارتینگ
ارت سنج کیوریتسو 4105A 26,500,000 3 فروردین 26,500,000 26,500,000
ارت سنج کیوریتسو 4105A واحد: عدد توضیحات: دیجیتال - 0.05 اهم الی 2000
ارت سنج کیوریتسو کلمپی 4200
ارتینگ
ارت سنج کیوریتسو کلمپی 4200 تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
ارت سنج کیوریتسو کلمپی 4200 واحد: عدد توضیحات: دیجیتال - 0.05 اهم الی 1200
ارت سنج کیوریتسو کلمپی 4202
ارتینگ
ارت سنج کیوریتسو کلمپی 4202 تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
ارت سنج کیوریتسو کلمپی 4202 واحد: عدد توضیحات: دیجیتال - 0.05 اهم الی 1200
بست تسمه به دیوار
ارتینگ
بست تسمه به دیوار 61,000 3 فروردین 61,000 61,000
بست تسمه به دیوار واحد: عدد توضیحات: جنس کلمپ برنج آبکاری مس
بست سیم به میلگرد تا سایز 20
ارتینگ
بست سیم به میلگرد تا سایز 20 95,000 3 فروردین 95,000 95,000
بست سیم به میلگرد تا سایز 20 واحد: عدد توضیحات: تا میلگرد سایز 20 رو اتصال میدهد
بست سیم به میلگرد تا سایز 30
ارتینگ
بست سیم به میلگرد تا سایز 30 215,000 3 فروردین 215,000 215,000
بست سیم به میلگرد تا سایز 30 واحد: عدد توضیحات: تا میلگرد سایز 30 رو اتصال میدهد
بنتونیت اکتیودار درجه 1
ارتینگ
بنتونیت اکتیودار درجه 1 80,000 3 فروردین 80,000 80,000
بنتونیت اکتیودار درجه 1 واحد: کیسه 30 کیلوگرمی توضیحات: قدرت جذب رطوبت بالا
بنتونیت اکتیودار درجه 2
ارتینگ
بنتونیت اکتیودار درجه 2 55,000 3 فروردین 55,000 55,000
بنتونیت اکتیودار درجه 2 واحد: کیسه 30 کیلوگرمی توضیحات: جاذب رطوبت
بنتونیت میکرونیزه
ارتینگ
بنتونیت میکرونیزه 42,000 3 فروردین 42,000 42,000
بنتونیت میکرونیزه واحد: کیسه 30 کیلوگرمی توضیحات: جاذب رطوبت
تسمه مسی 10*100
ارتینگ
تسمه مسی 10*100 670,000 3 فروردین 670,000 670,000
تسمه مسی 10*100 واحد: کیلوگرم وزن: 9 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 10*120
ارتینگ
تسمه مسی 10*120 670,000 3 فروردین 670,000 670,000
تسمه مسی 10*120 واحد: کیلوگرم وزن: 10.8 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 10*40
ارتینگ
تسمه مسی 10*40 670,000 3 فروردین 670,000 670,000
تسمه مسی 10*40 واحد: کیلوگرم وزن: 3.6 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 10*50
ارتینگ
تسمه مسی 10*50 670,000 3 فروردین 670,000 670,000
تسمه مسی 10*50 واحد: کیلوگرم وزن: 4.5 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 10*60
ارتینگ
تسمه مسی 10*60 670,000 3 فروردین 670,000 670,000
تسمه مسی 10*60 واحد: کیلوگرم وزن: 5.4 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 10*80
ارتینگ
تسمه مسی 10*80 670,000 3 فروردین 670,000 670,000
تسمه مسی 10*80 واحد: کیلوگرم وزن: 7.2 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 3*15
ارتینگ
تسمه مسی 3*15 670,000 3 فروردین 670,000 670,000
تسمه مسی 3*15 واحد: کیلوگرم وزن: 0.405 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 3*20
ارتینگ
تسمه مسی 3*20 670,000 3 فروردین 670,000 670,000
تسمه مسی 3*20 واحد: کیلوگرم وزن: 0.54 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 3*25
ارتینگ
تسمه مسی 3*25 670,000 3 فروردین 670,000 670,000
تسمه مسی 3*25 واحد: کیلوگرم وزن: 0.67 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 3*30
ارتینگ
تسمه مسی 3*30 670,000 3 فروردین 670,000 670,000
تسمه مسی 3*30 واحد: کیلوگرم وزن: 0.81 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 5*100
ارتینگ
تسمه مسی 5*100 680,000 3 فروردین 680,000 680,000
تسمه مسی 5*100 واحد: کیلوگرم وزن: 4.5 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 5*30
ارتینگ
تسمه مسی 5*30 670,000 3 فروردین 670,000 670,000
تسمه مسی 5*30 واحد: کیلوگرم وزن: 1.35 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 5*40
ارتینگ
تسمه مسی 5*40 670,000 3 فروردین 670,000 670,000
تسمه مسی 5*40 واحد: کیلوگرم وزن: 1.8 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 5*50
ارتینگ
تسمه مسی 5*50 670,000 3 فروردین 670,000 670,000
تسمه مسی 5*50 واحد: کیلوگرم وزن: 2.25 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 5*60
ارتینگ
تسمه مسی 5*60 680,000 3 فروردین 680,000 680,000
تسمه مسی 5*60 واحد: کیلوگرم وزن: 2.7 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
تسمه مسی 5*80
ارتینگ
تسمه مسی 5*80 680,000 3 فروردین 680,000 680,000
تسمه مسی 5*80 واحد: کیلوگرم وزن: 3.6 کیلوگرم توضیحات: 99.9 درصد خلوص مس
جعبه تست ارت دیواری توکار
ارتینگ
جعبه تست ارت دیواری توکار 500,000 3 فروردین 500,000 500,000
جعبه تست ارت دیواری توکار واحد: عدد ابعاد: 25*25 توضیحات: مربع شکل - جنس فلزی
جعبه تست ارت دیواری روکار
ارتینگ
جعبه تست ارت دیواری روکار 500,000 3 فروردین 500,000 500,000
جعبه تست ارت دیواری روکار واحد: عدد ابعاد: 25*25 توضیحات: مستطیل شکل - جنس فلزی
حوضچه ارت پلی اتیلن
ارتینگ
حوضچه ارت پلی اتیلن 980,000 3 فروردین 980,000 980,000
حوضچه ارت پلی اتیلن واحد: عدد ابعاد: 35*25 توضیحات: مستطیل شکل - جنس پلی اتیلن
دریچه بازدید بتنی چاه ارت
ارتینگ
دریچه بازدید بتنی چاه ارت 1,100,000 3 فروردین 1,100,000 1,100,000
دریچه بازدید بتنی چاه ارت واحد: عدد ابعاد: 32*32 توضیحات: مربع شکل - جنس بتن مسلح
دریچه بازدید چدنی چاه ارت
ارتینگ
دریچه بازدید چدنی چاه ارت 1,900,000 3 فروردین 1,900,000 1,900,000
دریچه بازدید چدنی چاه ارت واحد: عدد ابعاد: قطر 30 توضیحات: دایره شکل - جنس چدن
دریچه بازدید گالوانیزه چاه ارت
ارتینگ
دریچه بازدید گالوانیزه چاه ارت 2,300,000 3 فروردین 2,300,000 2,300,000
دریچه بازدید گالوانیزه چاه ارت واحد: عدد ابعاد: 32*32 توضیحات: مربع شکل - جنس گالوانیزه گرم
دستگیره قالب - فلزی
ارتینگ
دستگیره قالب - فلزی 650,000 3 فروردین 650,000 650,000
دستگیره قالب - فلزی واحد: عدد توضیحات: برای باز کردن قالب به دستگیره نیاز دارید
ذغال پودری چاه ارت
ارتینگ
ذغال پودری چاه ارت 200,000 3 فروردین 200,000 200,000
ذغال پودری چاه ارت واحد: کیسه 40 کیلوگرمی
زیر قالبی - گرافیت
ارتینگ
زیر قالبی - گرافیت 450,000 3 فروردین 450,000 450,000
زیر قالبی - گرافیت واحد: عدد توضیحات: برای قالب سیم به صفحه استفاده میشود
سوپر کاهنده مقاومت زمین
ارتینگ
سوپر کاهنده مقاومت زمین 160,000 3 فروردین 160,000 160,000
سوپر کاهنده مقاومت زمین واحد: کیسه 25 کیلوگرمی توضیحات: جاذب رطوبت و کاهنده اهم
مجموع موارد: 1172 عدد در 24 صفحه