قیمت مصالح ساختمانی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
تری دی پانل
3D پنل
تری دی پانل 4,100,000 22:08:01 440,000 4,100,000
تری دی پانل واحد: متر مربع سایز: 10 مش: 2.3 چشمه: 5*5 دانسیته: 8
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 6,100,000 3 فروردین 6,100,000 6,100,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن شمعک دائم B3112
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 6,300,000 3 فروردین 6,300,000 6,300,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن شمعک دائم B3115
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 7,100,000 3 فروردین 7,100,000 7,100,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن شمعک دائم B3118
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 7,100,000 3 فروردین 7,100,000 7,100,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B3215i
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 7,800,000 3 فروردین 7,800,000 7,800,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B3218i
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 9,500,000 3 فروردین 9,500,000 9,500,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن آیونایز فن‌دار B3315if
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 10,000,000 3 فروردین 10,000,000 10,000,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن آیونایز فن‌دار B3318if
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 12,000,000 3 فروردین 12,000,000 12,000,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن محفظه احتراق بسته B5418rs
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 6,250,000 3 فروردین 6,250,000 6,250,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن شمعک دائم B4108
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 7,500,000 3 فروردین 7,500,000 7,500,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن آیونایز بدون شمعک BX214i
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 7,000,000 3 فروردین 7,000,000 7,000,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن شمعک دائم BX114
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 6,100,000 2 خرداد 6,100,000 6,100,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن شمعک دائم B3112
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 6,300,000 2 خرداد 6,300,000 6,300,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن شمعک دائم B3115
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 7,100,000 2 خرداد 7,100,000 7,100,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن شمعک دائم B3118
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 7,100,000 2 خرداد 7,100,000 7,100,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B3215i
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 7,800,000 2 خرداد 7,800,000 7,800,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B3218i
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 9,500,000 2 خرداد 9,500,000 9,500,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن آیونایز فن‌دار B3315if
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 10,000,000 2 خرداد 10,000,000 10,000,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن آیونایز فن‌دار B3318if
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 12,000,000 2 خرداد 12,000,000 12,000,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن محفظه احتراق بسته B5418rs
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 6,250,000 2 خرداد 6,250,000 6,250,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن شمعک دائم B4108
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 7,500,000 2 خرداد 7,500,000 7,500,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن آیونایز بدون شمعک BX214i
آبگرمکن دیواری
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری 7,000,000 2 خرداد 7,000,000 7,000,000
آبگرمکن دیواری برند: بوتان توضیحات: آبگرمکن شمعک دائم BX114
آبنمای خانگی
آبنما
آبنمای خانگی 5,800,000 3 فروردین 5,800,000 5,800,000
آبنمای خانگی سایز: بزرگ ابعاد (cm): 99 * 50 * 47 جنس: فایبرگلاس توضیحات: آبنما به همراه پمپ
آبنمای خانگی
آبنما
آبنمای خانگی 1,800,000 22:08:01 1,800,000 5,800,000
آبنمای خانگی
آبنمای سنگی
آبنما
آبنمای سنگی 4,500,000 22:08:01 4,500,000 5,500,000
آبنمای سنگی
استند گل
آبنما
استند گل 1,180,000 22:08:01 1,180,000 1,600,000
استند گل
آجر زبره
آجر
آجر زبره 749,800 3 فروردین 749,800 749,800
آجر زبره واحد: تن درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: * ظرفیت تریلی: * توضیحات: -
آجر زبره
آجر
آجر زبره 3,050,000 2 خرداد 2,450,000 2,450,000
آجر زبره واحد: تن درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: تهران ظرفیت تک: * ظرفیت تریلی: * توضیحات: -
آجر عراقی 11*7*23
آجر
آجر عراقی 11*7*23 5,100 3 فروردین 5,100 5,100
آجر عراقی 11*7*23 واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: * ظرفیت تریلی: * توضیحات: سه طرف نما
آجر عراقی 11*7*23
آجر
آجر عراقی 11*7*23 5,800 3 فروردین 5,800 5,800
آجر عراقی 11*7*23 واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: شرینگ پلاستیکی محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: * ظرفیت تریلی: * توضیحات: سه طرف نما
آجر عراقی 11*7*23
آجر
آجر عراقی 11*7*23 5,800 3 فروردین 5,800 5,800
آجر عراقی 11*7*23 واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: پالت محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: * ظرفیت تریلی: * توضیحات: سه طرف نما
آجر لفتون 5*۱۰*۲0
آجر
آجر لفتون 5*۱۰*۲0 2,200 3 فروردین 2,200 2,200
آجر لفتون 5*۱۰*۲0 واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: 9000 ظرفیت تریلی: 20000 توضیحات: آجر قالب کوچک
آجر لفتون 5/5*۱۰*۲۱/۵
آجر
آجر لفتون 5/5*۱۰*۲۱/۵ 6,600 25 شهریور 3,250 3,250
آجر لفتون 5/5*۱۰*۲۱/۵ واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: 9000 ظرفیت تریلی: 20000 توضیحات: سه طرف نما
آجر لفتون 5/5*۱۰*۲۱/۵
آجر
آجر لفتون 5/5*۱۰*۲۱/۵ 7,400 2 خرداد 4,100 4,100
آجر لفتون 5/5*۱۰*۲۱/۵ واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: شرینگ پلاستیکی محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: 9000 ظرفیت تریلی: 20000 توضیحات: سه طرف نما
آجر لفتون 5/5*۱۰*۲۱/۵
آجر
آجر لفتون 5/5*۱۰*۲۱/۵ 2,700 3 فروردین 2,700 2,700
آجر لفتون 5/5*۱۰*۲۱/۵ واحد: قالب درجه: دو نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: 9000 ظرفیت تریلی: 20000 توضیحات: سه طرف نما
آجر لفتون 7*۱۰*۲۱/۵
آجر
آجر لفتون 7*۱۰*۲۱/۵ 7,500 2 خرداد 4,300 4,300
آجر لفتون 7*۱۰*۲۱/۵ واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: 7000 ظرفیت تریلی: 15700 توضیحات: سه طرف نما
آجر لفتون قرمز 5/5*۱۰*۲۱/۵
آجر
آجر لفتون قرمز 5/5*۱۰*۲۱/۵ 2,400 21 خرداد 6,000 6,000
آجر لفتون قرمز 5/5*۱۰*۲۱/۵ واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: 10000 ظرفیت تریلی: 22000 توضیحات: سه طرف نما
آجر لفتون ۵*۱۰*۲۱/۵
آجر
آجر لفتون ۵*۱۰*۲۱/۵ 6,600 25 شهریور 3,230 3,250
آجر لفتون ۵*۱۰*۲۱/۵ واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: 10000 ظرفیت تریلی: 22000 توضیحات: سه طرف نما
آجر ال انگلیسی تیره
آجر نسوز
آجر ال انگلیسی تیره 208,000 3 فروردین 208,000 208,000
آجر ال انگلیسی تیره ابعاد (میلیمتر): 55*130*260 تعداد در کارتن: 24 تعداد در مترمربع: 16
آجر ال انگلیسی روشن
آجر نسوز
آجر ال انگلیسی روشن 253,500 3 فروردین 253,500 253,500
آجر ال انگلیسی روشن ابعاد (میلیمتر): 70*130*260 تعداد در کارتن: 18 تعداد در مترمربع: 13
آجر ال سفید صدفی
آجر نسوز
آجر ال سفید صدفی 280,000 3 فروردین 280,000 280,000
آجر ال سفید صدفی ابعاد (میلیمتر): 55*130*260 تعداد در کارتن: 24 تعداد در مترمربع: 16
آجر ال سفید صدفی
آجر نسوز
آجر ال سفید صدفی 299,000 3 فروردین 299,000 299,000
آجر ال سفید صدفی ابعاد (میلیمتر): 70*130*260 تعداد در کارتن: 18 تعداد در مترمربع: 13
آجر ال سفید طوسی
آجر نسوز
آجر ال سفید طوسی 280,000 3 فروردین 280,000 280,000
آجر ال سفید طوسی ابعاد (میلیمتر): 55*130*260 تعداد در کارتن: 24 تعداد در مترمربع: 16
آجر ال سفید طوسی
آجر نسوز
آجر ال سفید طوسی 299,000 3 فروردین 299,000 299,000
آجر ال سفید طوسی ابعاد (میلیمتر): 70*130*260 تعداد در کارتن: 18 تعداد در مترمربع: 13
آجر ال شاموتی تیره
آجر نسوز
آجر ال شاموتی تیره 208,000 3 فروردین 208,000 208,000
آجر ال شاموتی تیره ابعاد (میلیمتر): 55*130*260 تعداد در کارتن: 24 تعداد در مترمربع: 16
آجر ال شاموتی روشن
آجر نسوز
آجر ال شاموتی روشن 253,500 3 فروردین 253,500 253,500
آجر ال شاموتی روشن ابعاد (میلیمتر): 70*130*260 تعداد در کارتن: 18 تعداد در مترمربع: 13
آجر دستی (ستنی) انگلیسی
آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) انگلیسی 892,500 3 فروردین 892,500 892,500
آجر دستی (ستنی) انگلیسی ابعاد (میلیمتر): 100*100*27 تعداد در کارتن: 44 تعداد در مترمربع: 85
آجر دستی (ستنی) انگلیسی
آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) انگلیسی 1,827,500 3 فروردین 1,827,500 1,827,500
آجر دستی (ستنی) انگلیسی ابعاد (میلیمتر): 100*100*50 تعداد در کارتن: 22 تعداد در مترمربع: 85
آجر دستی (ستنی) انگلیسی
آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) انگلیسی 935,880 3 فروردین 935,880 935,880
آجر دستی (ستنی) انگلیسی ابعاد (میلیمتر): 100*200*27 تعداد در کارتن: 40 تعداد در مترمربع: 44
مجموع موارد: 5122 عدد در 103 صفحه
قیمت مصالح ساختمانی
دیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 9-1300
قیمت: 370,000,000 ریال
قیمت: 370,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مصالح ساختمانی
پلاک نسوز قهوه ای
قیمت: 676,000 ریال
قیمت: 676,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مصالح ساختمانی
دستگاه جوش لوله سبز (اتو لوله) توسن پلاس مدل 7008PW
قیمت: 8,359,000 ریال
قیمت: 8,359,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مصالح ساختمانی
آجر دستی (ستنی) شاموتی
قیمت: 1,870,000 ریال
قیمت: 1,870,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مصالح ساختمانی
موزاییک حیاطی
قیمت: 0 ریال
قیمت: 0 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مصالح ساختمانی
مشعل گازی ایران رادیاتور مدل F88
قیمت: 21,000,000 ریال
قیمت: 21,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مصالح ساختمانی
موزاییک حیاطی
قیمت: 303,000 ریال
قیمت: 303,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مصالح ساختمانی
پلاک نسوز شاموتی روشن (گرانیتی)
قیمت: 734,800 ریال
قیمت: 734,800 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مصالح ساختمانی
بالابر برقی ساختمانی
قیمت: 109,000,000 ریال
قیمت: 109,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مصالح ساختمانی
موزاییک حیاطی
قیمت: 0 ریال
قیمت: 0 ریال
مشاهده اطلاعات