قیمت هواکش

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تایمر فن سرویس بهداشتی مدل F20
هواکش
تایمر فن سرویس بهداشتی مدل F20 متفرقه 950,000 20:09:57 780,000 780,000
تایمر فن سرویس بهداشتی مدل F20 تعداد فاز: تک فاز محل نصب: دیوار، سقف جنس بدنه: پلاستیک مناسب برای: سرویس بهداشتی
سانتریفیوژ دمنده سری بکوارد مدل BEB-20-10L2S
هواکش
سانتریفیوژ دمنده سری بکوارد مدل BEB-20-10L2S دمنده 20,200,000 20:10:21 13,200,000 13,200,000
سانتریفیوژ دمنده سری بکوارد مدل BEB-20-10L2S تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 100-200 محل نصب: سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
سانتریفیوژ دمنده سری بکوارد مدل BEB-20-10L4S
هواکش
سانتریفیوژ دمنده سری بکوارد مدل BEB-20-10L4S دمنده 18,200,000 20:09:54 11,920,000 11,920,000
سانتریفیوژ دمنده سری بکوارد مدل BEB-20-10L4S تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 0-100 محل نصب: سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
سانتریفیوژ دمنده سری بکوارد مدل BEB-25-10L4S
هواکش
سانتریفیوژ دمنده سری بکوارد مدل BEB-25-10L4S دمنده 12,900,000 26 خرداد 12,900,000 12,900,000
سانتریفیوژ دمنده سری بکوارد مدل BEB-25-10L4S تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 100-200 محل نصب: سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
سانتریفیوژ دمنده سری بکوارد مدل BEB-40-14Z4S
هواکش
سانتریفیوژ دمنده سری بکوارد مدل BEB-40-14Z4S دمنده 29,500,000 31 تیر 24,950,000 24,950,000
سانتریفیوژ دمنده سری بکوارد مدل BEB-40-14Z4S تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 500-700 محل نصب: سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
سانتریفیوژ دمنده سری بکوارد مدل BEB-50-18Z4S
هواکش
سانتریفیوژ دمنده سری بکوارد مدل BEB-50-18Z4S دمنده 54,000,000 7 شهریور 37,900,000 37,900,000
سانتریفیوژ دمنده سری بکوارد مدل BEB-50-18Z4S تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 400-500 محل نصب: خارج لوله دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین
سانتریفیوژ دمنده سری فوروارد مدل BEF-25-20F4S1
هواکش
سانتریفیوژ دمنده سری فوروارد مدل BEF-25-20F4S1 دمنده 17,500,000 26 خرداد 17,500,000 17,500,000
سانتریفیوژ دمنده سری فوروارد مدل BEF-25-20F4S1 تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 300-400 محل نصب: دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
فن ای بی ام پاپست کد W2S130
هواکش
فن ای بی ام پاپست کد W2S130 متفرقه 9,200,000 20 خرداد 9,200,000 9,200,000
فن ای بی ام پاپست کد W2S130 تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 0-100 محل نصب: داخل لوله، خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
فن بی وی ان کد 120
هواکش
فن بی وی ان کد 120 متفرقه 7,220,000 20 خرداد 7,220,000 7,220,000
فن بی وی ان کد 120 تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 0-100 محل نصب: داخل لوله، خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
فن بین کانالی بی وی ان کد BDTX100-B
هواکش
فن بین کانالی بی وی ان کد BDTX100-B متفرقه 13,000,000 20 خرداد 13,000,000 13,000,000
فن بین کانالی بی وی ان کد BDTX100-B تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 100-200 محل نصب: داخل لوله، خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: پلاستیک مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
فن بین کانالی بی وی ان کد BDTX250-B
هواکش
فن بین کانالی بی وی ان کد BDTX250-B متفرقه 20,000,000 20 خرداد 19,985,700 20,000,000
فن بین کانالی بی وی ان کد BDTX250-B تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 0-100 محل نصب: داخل لوله، خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
فن بین کانالی بی وی ان کد BDTX315-B
هواکش
فن بین کانالی بی وی ان کد BDTX315-B متفرقه 23,000,000 20 خرداد 23,000,000 23,000,000
فن بین کانالی بی وی ان کد BDTX315-B تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 100-200 محل نصب: داخل لوله، خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
فن بین کانالی دمنده سری HP مدل VLN-15C2S-HP
هواکش
فن بین کانالی دمنده سری HP مدل VLN-15C2S-HP دمنده 13,900,000 20:09:54 12,250,000 12,250,000
فن بین کانالی دمنده سری HP مدل VLN-15C2S-HP تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 0-100 محل نصب: داخل لوله دمپر: ندارد جنس بدنه:پلاستیک جنس پروانه: پلاستیک مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری انبار و فروشگاه رستوران
فن بین کانالی دمنده سری لاین ونت مدل VLN-20C2S
هواکش
فن بین کانالی دمنده سری لاین ونت مدل VLN-20C2S دمنده 15,250,000 20:09:56 13,500,000 13,500,000
فن بین کانالی دمنده سری لاین ونت مدل VLN-20C2S تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 0-100 محل نصب: داخل لوله دمپر: ندارد جنس بدنه:پلاستیک جنس پروانه: پلاستیک مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی انبار و فروشگاه رستوران کابین
فن بین کانالی دمنده مدل VLN-15C2S5
هواکش
فن بین کانالی دمنده مدل VLN-15C2S5 دمنده 5,295,000 14 شهریور 5,295,000 5,620,000
فن بین کانالی دمنده مدل VLN-15C2S5 تعداد فاز: تک فاز جنس بدنه: پلاستیک جنس پروانه: پلاستیک
فن بین کانالی منروز مدل MF150S
هواکش
فن بین کانالی منروز مدل MF150S منروز 13,500,000 18 فروردین 13,500,000 13,500,000
فن بین کانالی منروز مدل MF150S تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 0-100 محل نصب: خارج لوله دمپر: ندارد جنس بدنه:پلاستیک جنس پروانه: پلاستیک مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه
فن تانژانت دمنده مدل BIF-06
هواکش
فن تانژانت دمنده مدل BIF-06 دمنده 1,069,800 21 خرداد 1,069,800 1,069,800
فن تانژانت دمنده مدل BIF-06 تعداد فاز: تک فاز جنس بدنه: فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه کارگاه اماکن اداری و تجاری رستوران
فن تانژانت دمنده مدل BIF-06-18H2SM
هواکش
فن تانژانت دمنده مدل BIF-06-18H2SM دمنده 2,030,000 20:09:56 1,800,000 1,800,000
فن تانژانت دمنده مدل BIF-06-18H2SM تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 0-100 محل نصب: خارج لوله دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه رستوران کابین
فن تانژانت دمنده مدل DTG-H
هواکش
فن تانژانت دمنده مدل DTG-H دمنده 2,230,000 20:09:52 1,480,000 1,480,000
فن تانژانت دمنده مدل DTG-H تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 0-100 محل نصب: خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه کارگاه رستوران
فن تانژانت دمنده مدل DTG-LLA270
هواکش
فن تانژانت دمنده مدل DTG-LLA270 دمنده 1,300,000 26 خرداد 1,300,000 1,300,000
فن تانژانت دمنده مدل DTG-LLA270 تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 0-100 محل نصب: خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه کارگاه اماکن اداری و تجاری رستوران
فن تایدر کد 1212
هواکش
فن تایدر کد 1212 متفرقه 1,290,000 26 مهر 1,200,000 1,200,000
فن تایدر کد 1212 تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 0-100 محل نصب: داخل لوله، خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: پلاستیک مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
فن حلزونی کد BMBT100ZTDC
هواکش
فن حلزونی کد BMBT100ZTDC متفرقه 1,600,000 20:09:52 1,350,000 1,350,000
فن حلزونی کد BMBT100ZTDC تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 0-100 محل نصب: داخل لوله، خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: پلاستیک مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
فن دمنده توربو تروتک مدل TFV 10 S
هواکش
فن دمنده توربو تروتک مدل TFV 10 S تروتک 32,000,000 14 شهریور 32,000,000 32,000,000
فن دمنده توربو تروتک مدل TFV 10 S
فن دمنده توربو تروتک مدل TFV 30 S
هواکش
فن دمنده توربو تروتک مدل TFV 30 S تروتک 94,000,000 17 شهریور 80,000,000 80,000,000
فن دمنده توربو تروتک مدل TFV 30 S
فن دمنده صنعتی تروتک مدل  TTW 25000 S
هواکش
فن دمنده صنعتی تروتک مدل TTW 25000 S تروتک 210,000,000 14 شهریور 200,000,000 210,000,000
فن دمنده صنعتی تروتک مدل TTW 25000 S
فن سالزر کد 88
هواکش
فن سالزر کد 88 متفرقه 1,100,000 20 خرداد 1,100,000 1,100,000
فن سالزر کد 88 تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 0-100 محل نصب: داخل لوله، خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: پلاستیک مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
فن سونون مدل DP200A
هواکش
فن سونون مدل DP200A متفرقه 1,500,000 20:09:54 1,170,000 1,250,000
فن سونون مدل DP200A تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 0-100 محل نصب: داخل لوله، پنجره دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی اماکن اداری و تجاری انبار و فروشگاه دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
فن هایفن کد 2020
هواکش
فن هایفن کد 2020 متفرقه 3,980,000 20 خرداد 3,980,000 3,980,000
فن هایفن کد 2020 تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 0-100 محل نصب: داخل لوله، خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: پلاستیک مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
فن کامولز کد 15-17
هواکش
فن کامولز کد 15-17 متفرقه 4,200,000 20:09:58 3,880,000 3,880,000
فن کامولز کد 15-17 تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 0-100 محل نصب: داخل لوله، خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: پلاستیک مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
هواکش  مدل -BDKF- 30-15
هواکش
هواکش مدل -BDKF- 30-15 متفرقه 46,000,000 20:09:55 30,000,000 30,000,000
هواکش مدل -BDKF- 30-15 تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 0-100 محل نصب: داخل لوله، خارج لوله، دیوار، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
هواکش آکسیال خانگی سارگاتی کد B-10PLB
هواکش
هواکش آکسیال خانگی سارگاتی کد B-10PLB متفرقه 1,700,000 20:09:51 1,650,000 1,699,000
هواکش آکسیال خانگی سارگاتی کد B-10PLB تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 0-100 محل نصب: داخل لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:پلاستیک جنس پروانه: پلاستیک مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه اماکن اداری و تجاری انبار و فروشگاه رستوران کابین
هواکش آکسیال دمنده سری ایلکا مدل VIK-30V2S
هواکش
هواکش آکسیال دمنده سری ایلکا مدل VIK-30V2S دمنده 7,260,000 20:09:54 6,260,000 6,260,000
هواکش آکسیال دمنده سری ایلکا مدل VIK-30V2S تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 0-100 محل نصب: دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-30LF4T
هواکش
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-30LF4T ژنیران 4,480,000 26 خرداد 4,480,000 4,480,000
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-30LF4T تعداد فاز: سه فاز بازه توان: 100-200 محل نصب: داخل لوله، خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-30LF6S
هواکش
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-30LF6S ژنیران 4,480,000 26 خرداد 4,480,000 4,480,000
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-30LF6S تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 0-100 محل نصب: داخل لوله، خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-35LF4S
هواکش
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-35LF4S ژنیران 4,720,000 26 خرداد 4,720,000 4,720,000
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-35LF4S تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 100-200 محل نصب: داخل لوله، خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-35LF4T
هواکش
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-35LF4T ژنیران 4,720,000 26 خرداد 4,720,000 4,720,000
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-35LF4T تعداد فاز: سه فاز بازه توان: 200-300 محل نصب: داخل لوله، خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-35LF6S
هواکش
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-35LF6S ژنیران 4,720,000 26 خرداد 4,720,000 4,720,000
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-35LF6S تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 100-200 محل نصب: داخل لوله، خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-40LF4S
هواکش
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-40LF4S ژنیران 7,000,000 27 شهریور 5,800,000 5,800,000
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-40LF4S تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 100-200 محل نصب: داخل لوله، خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-40LF4S
هواکش
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-40LF4S ژنیران 6,500,000 31 تیر 5,800,000 5,800,000
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-40LF4S تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 200-300 محل نصب: داخل لوله، خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-40LF4T
هواکش
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-40LF4T ژنیران 5,800,000 26 خرداد 5,800,000 5,800,000
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-40LF4T تعداد فاز: سه فاز بازه توان: 200-300 محل نصب: داخل لوله، خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-45LF6S
هواکش
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-45LF6S ژنیران 5,460,000 26 خرداد 5,460,000 5,460,000
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-45LF6S تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 100-200 محل نصب: داخل لوله، خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-45TF4S
هواکش
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-45TF4S ژنیران 5,460,000 24 فروردین 5,460,000 5,460,000
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-45TF4S تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 300-400 محل نصب: داخل لوله، خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-50TF4S
هواکش
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-50TF4S ژنیران 6,490,000 22 اردیبهشت 6,490,000 6,490,000
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-50TF4S تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 300-400 محل نصب: داخل لوله، خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-50TF6S
هواکش
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-50TF6S ژنیران 6,490,000 26 خرداد 6,490,000 6,490,000
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-50TF6S تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 100-200 محل نصب: داخل لوله، خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-63ZF6T
هواکش
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-63ZF6T ژنیران 12,040,000 26 خرداد 12,040,000 12,040,000
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-63ZF6T تعداد فاز: سه فاز بازه توان: 400-500 محل نصب: داخل لوله، خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
هواکش ای ام سی  مدل FP-108
هواکش
هواکش ای ام سی مدل FP-108 متفرقه 980,000 31 تیر 980,000 980,000
هواکش ای ام سی مدل FP-108 تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 0-100 محل نصب: خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:فلز جنس پروانه: فلز مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کابین
هواکش ایران خزر فن مدل HT1010
هواکش
هواکش ایران خزر فن مدل HT1010 متفرقه 545,200 31 تیر 545,200 545,200
هواکش ایران خزر فن مدل HT1010 تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 0-100 محل نصب: داخل لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:پلاستیک جنس پروانه: پلاستیک مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی
هواکش بلابرگ مدل Jet -100
هواکش
هواکش بلابرگ مدل Jet -100 بلابرگ 6,000,000 22 اردیبهشت 5,400,000 6,000,000
هواکش بلابرگ مدل Jet -100 تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 0-100 محل نصب: داخل لوله، خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:پلاستیک جنس پروانه: پلاستیک مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی اماکن اداری و تجاری انبار و فروشگاه رستوران کابین
هواکش بهداد الکتریک سری IP45 مدل 10U2
هواکش
هواکش بهداد الکتریک سری IP45 مدل 10U2 بهداد الکتریک 1,592,000 20:09:51 1,269,400 1,280,000
هواکش بهداد الکتریک سری IP45 مدل 10U2 تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 0-100 محل نصب: داخل لوله، خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:پلاستیک جنس پروانه: پلاستیک مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی رستوران
هواکش بی وی ان مدل  BVN -Bmfx-200
هواکش
هواکش بی وی ان مدل BVN -Bmfx-200 متفرقه 18,300,000 21 خرداد 18,300,000 18,300,000
هواکش بی وی ان مدل BVN -Bmfx-200 تعداد فاز: تک فاز بازه توان: 100-200 محل نصب: داخل لوله، خارج لوله، دیوار، پنجره، سقف دمپر: ندارد جنس بدنه:پلاستیک جنس پروانه: پلاستیک مناسب برای: آشپزخانه سرویس بهداشتی کارگاه سوله اماکن اداری و تجاری پارکینگ انبار و فروشگاه رستوران کابین دام‌داری و مرغ‌داری اماکن کشاورزی
مجموع موارد: 217 عدد در 5 صفحه
قیمت هواکش
هواکش سقفی دمنده سری رادیال مدل REB-22.4V2S
قیمت: 8,800,000 ریال
قیمت: 8,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت هواکش
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-35LF4T
قیمت: 4,720,000 ریال
قیمت: 4,720,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت هواکش
هواکش صنعتی ژنیران کد IEC-40T6S6T
قیمت: 5,800,000 ریال
قیمت: 5,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت هواکش
هواکش خانگی دمنده سری Autolux مدل VAL-30C4S
قیمت: 2,740,000 ریال
قیمت: 2,740,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت هواکش
هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro gold 150
قیمت: 6,800,000 ریال
قیمت: 6,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت هواکش
هواکش ای ام سی مدل FP-108
قیمت: 980,000 ریال
قیمت: 980,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت هواکش
هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدل VIK-35L4S
قیمت: 8,350,000 ریال
قیمت: 8,350,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت هواکش
هواکش صنعتی سبک فلزی دمنده مدل VID-40D2S
قیمت: 8,850,000 ریال
قیمت: 8,850,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت هواکش
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-35LF6S
قیمت: 4,720,000 ریال
قیمت: 4,720,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت هواکش
هواکش آکسیال صنعتی ژنیران کد IEC-35LF4S
قیمت: 4,720,000 ریال
قیمت: 4,720,000 ریال
مشاهده اطلاعات