قیمت سنسور و کلید هوشمند

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آنتن RFID شلر مدل SH212010 - 865‐875 MHz - 12dBi
سنسور و کلید هوشمند
آنتن RFID شلر مدل SH212010 - 865‐875 MHz - 12dBi شلر 25,900,000 22:06:25 25,900,000 25,900,000
آنتن RFID شلر مدل SH212010 - 865‐875 MHz - 12dBi
آنتن RFID شلر مدل SH212010 - 865‐875 MHz - 8dBi
سنسور و کلید هوشمند
آنتن RFID شلر مدل SH212010 - 865‐875 MHz - 8dBi شلر 14,000,000 22:06:30 14,000,000 14,000,000
آنتن RFID شلر مدل SH212010 - 865‐875 MHz - 8dBi
اکسس کنترل مدل b300
سنسور و کلید هوشمند
اکسس کنترل مدل b300 متفرقه 3,900,000 1 آبان 3,390,000 3,390,000
اکسس کنترل مدل b300
اکسس کنترل مدل sd200
سنسور و کلید هوشمند
اکسس کنترل مدل sd200 متفرقه 3,200,000 26 خرداد 3,100,000 3,200,000
اکسس کنترل مدل sd200
تایمر استارت مجدد شیوا امواج مدل RTB - 300S
سنسور و کلید هوشمند
تایمر استارت مجدد شیوا امواج مدل RTB - 300S شیوا امواج 1,520,000 31 تیر 1,410,000 1,452,000
تایمر استارت مجدد شیوا امواج مدل RTB - 300S
تایمر تکرار کننده برنا الکترونیک مدل RCT 3S
سنسور و کلید هوشمند
تایمر تکرار کننده برنا الکترونیک مدل RCT 3S برنا الکترونیک 2,500,000 22:06:30 2,050,000 2,150,000
تایمر تکرار کننده برنا الکترونیک مدل RCT 3S
تایمر ذخیره دار 24 ساعته پارس فانال مدل PFTD - 189
سنسور و کلید هوشمند
تایمر ذخیره دار 24 ساعته پارس فانال مدل PFTD - 189 متفرقه 3,880,000 31 تیر 3,880,000 3,880,000
تایمر ذخیره دار 24 ساعته پارس فانال مدل PFTD - 189
تایمر راه پله اف دی تی طرح مینیاتوری مدل FTIDD40220A007 بسته ۱۲ عددی
سنسور و کلید هوشمند
تایمر راه پله اف دی تی طرح مینیاتوری مدل FTIDD40220A007 بسته ۱۲ عددی متفرقه 6,200,000 14 شهریور 6,200,000 7,500,000
تایمر راه پله اف دی تی طرح مینیاتوری مدل FTIDD40220A007 بسته ۱۲ عددی
تایمر راه پله برنا الکترونیک طرح مینیاتوری مدل LST
سنسور و کلید هوشمند
تایمر راه پله برنا الکترونیک طرح مینیاتوری مدل LST برنا الکترونیک 1,536,000 22:06:27 1,406,500 1,450,000
تایمر راه پله برنا الکترونیک طرح مینیاتوری مدل LST
تایمر راه پله تایم ایران مدل 3000
سنسور و کلید هوشمند
تایمر راه پله تایم ایران مدل 3000 متفرقه 808,000 22:06:31 648,000 654,600
تایمر راه پله تایم ایران مدل 3000
تایمر راه پله دیود مدل T100
سنسور و کلید هوشمند
تایمر راه پله دیود مدل T100 متفرقه 690,000 13 مرداد 690,000 690,000
تایمر راه پله دیود مدل T100
تایمر راه پله دیود مدل T200
سنسور و کلید هوشمند
تایمر راه پله دیود مدل T200 متفرقه 940,000 22:06:26 855,400 855,400
تایمر راه پله دیود مدل T200
تایمر راه پله دیود مدل T201
سنسور و کلید هوشمند
تایمر راه پله دیود مدل T201 متفرقه 855,400 11 مهر 855,400 855,400
تایمر راه پله دیود مدل T201
تایمر راه پله راما کد 35 بسته 5 عددی
سنسور و کلید هوشمند
تایمر راه پله راما کد 35 بسته 5 عددی متفرقه 6,742,500 21 مهر 6,742,500 6,742,500
تایمر راه پله راما کد 35 بسته 5 عددی
تایمر راه پله صانت الکترونیک مدل SLS480
سنسور و کلید هوشمند
تایمر راه پله صانت الکترونیک مدل SLS480 متفرقه 750,000 22:06:26 560,000 560,000
تایمر راه پله صانت الکترونیک مدل SLS480
تایمر ستاره-مثلث شیوا امواج مدل DTJ-300M
سنسور و کلید هوشمند
تایمر ستاره-مثلث شیوا امواج مدل DTJ-300M شیوا امواج 1,990,000 22:06:33 1,410,000 1,410,000
تایمر ستاره-مثلث شیوا امواج مدل DTJ-300M
تایمر مه پاش مدل AKB-c01
سنسور و کلید هوشمند
تایمر مه پاش مدل AKB-c01 متفرقه 3,100,000 22:06:25 2,900,000 2,900,000
تایمر مه پاش مدل AKB-c01
تایمر مولتی رنج برنا الکترونیک مدل MRT/C
سنسور و کلید هوشمند
تایمر مولتی رنج برنا الکترونیک مدل MRT/C برنا الکترونیک 2,700,000 22:06:27 2,050,000 2,200,000
تایمر مولتی رنج برنا الکترونیک مدل MRT/C
تایمر هفتگی پارس فانال مدل PFTD - 190
سنسور و کلید هوشمند
تایمر هفتگی پارس فانال مدل PFTD - 190 متفرقه 3,980,000 31 تیر 3,980,000 3,980,000
تایمر هفتگی پارس فانال مدل PFTD - 190
ترموستات پمپ سیرکولاتور تکبان مدل TLV 93 G
سنسور و کلید هوشمند
ترموستات پمپ سیرکولاتور تکبان مدل TLV 93 G متفرقه 1,550,000 20 مرداد 1,550,000 1,550,000
ترموستات پمپ سیرکولاتور تکبان مدل TLV 93 G
تگ جاسوئیچی RFID مدل  MIFER-1k بسته20 عددی
سنسور و کلید هوشمند
تگ جاسوئیچی RFID مدل MIFER-1k بسته20 عددی متفرقه 1,200,000 22:06:31 1,300,000 1,300,000
تگ جاسوئیچی RFID مدل MIFER-1k بسته20 عددی
تگ جاسوئیچی RFID مدل 125K R.W بسته 5 عددی
سنسور و کلید هوشمند
تگ جاسوئیچی RFID مدل 125K R.W بسته 5 عددی متفرقه 710,000 28 مرداد 619,500 659,000
تگ جاسوئیچی RFID مدل 125K R.W بسته 5 عددی
تگ جاسوئیچی RFID مدل 125K بسته 100 عددی
سنسور و کلید هوشمند
تگ جاسوئیچی RFID مدل 125K بسته 100 عددی متفرقه 2,594,200 22 اردیبهشت 2,594,200 2,594,200
تگ جاسوئیچی RFID مدل 125K بسته 100 عددی
تگ جاسوئیچی RFID مدل 13.56MHz بسته شش عددی
سنسور و کلید هوشمند
تگ جاسوئیچی RFID مدل 13.56MHz بسته شش عددی متفرقه 186,200 31 تیر 172,000 172,000
تگ جاسوئیچی RFID مدل 13.56MHz بسته شش عددی
تگ جاسویچی RFID مدل 125KHz  بسته 5 عددی
سنسور و کلید هوشمند
تگ جاسویچی RFID مدل 125KHz بسته 5 عددی متفرقه 237,800 22:06:25 200,000 208,200
تگ جاسویچی RFID مدل 125KHz بسته 5 عددی
تگ جاسویچی RFID مدل 125KHz / 13.56MHz بسته 2 عددی
سنسور و کلید هوشمند
تگ جاسویچی RFID مدل 125KHz / 13.56MHz بسته 2 عددی متفرقه 371,000 22:06:28 299,700 299,700
تگ جاسویچی RFID مدل 125KHz / 13.56MHz بسته 2 عددی
تگ جاسوییچی مدل ATE-01 بسته 5 عددی
سنسور و کلید هوشمند
تگ جاسوییچی مدل ATE-01 بسته 5 عددی متفرقه 305,000 22:06:33 250,000 250,000
تگ جاسوییچی مدل ATE-01 بسته 5 عددی
تگ سرکلیدی RFID کد KSH-T125 بسته 10 عددی
سنسور و کلید هوشمند
تگ سرکلیدی RFID کد KSH-T125 بسته 10 عددی متفرقه 750,000 20 مرداد 750,000 750,000
تگ سرکلیدی RFID کد KSH-T125 بسته 10 عددی
تگ سرکلیدی RFID کد KSH-T125 بسته 5 عددی
سنسور و کلید هوشمند
تگ سرکلیدی RFID کد KSH-T125 بسته 5 عددی متفرقه 180,000 20 مرداد 170,100 178,100
تگ سرکلیدی RFID کد KSH-T125 بسته 5 عددی
تگ سرکلیدی RFID کد KSH-T1k بسته 10 عددی
سنسور و کلید هوشمند
تگ سرکلیدی RFID کد KSH-T1k بسته 10 عددی متفرقه 625,500 8 مرداد 599,700 599,700
تگ سرکلیدی RFID کد KSH-T1k بسته 10 عددی
تگ کارتی RFID  کد KSH1 بسته 10 عددی
سنسور و کلید هوشمند
تگ کارتی RFID کد KSH1 بسته 10 عددی متفرقه 388,800 22:06:26 307,600 323,700
تگ کارتی RFID کد KSH1 بسته 10 عددی
تگ کارتی RFID مدل 125Khz بسته ده عددی
سنسور و کلید هوشمند
تگ کارتی RFID مدل 125Khz بسته ده عددی متفرقه 431,300 22:06:28 358,100 358,100
تگ کارتی RFID مدل 125Khz بسته ده عددی
تگ کارتی RFID کد KSH-125 بسته 10 عددی
سنسور و کلید هوشمند
تگ کارتی RFID کد KSH-125 بسته 10 عددی متفرقه 435,500 22:06:30 338,500 338,500
تگ کارتی RFID کد KSH-125 بسته 10 عددی
تگ کارتی مدل RFID کد EN10 بسته 10 عددی
سنسور و کلید هوشمند
تگ کارتی مدل RFID کد EN10 بسته 10 عددی متفرقه 769,100 22:06:33 800,000 800,000
تگ کارتی مدل RFID کد EN10 بسته 10 عددی
جا سویچی هوشمند اربیت مدل Find
سنسور و کلید هوشمند
جا سویچی هوشمند اربیت مدل Find متفرقه 4,990,000 22 اردیبهشت 4,990,000 4,990,000
جا سویچی هوشمند اربیت مدل Find
دربازکن موبایلی ناسیکوتک مدل  NT-WR701
سنسور و کلید هوشمند
دربازکن موبایلی ناسیکوتک مدل NT-WR701 ناسیکوتک 2,550,000 26 خرداد 2,550,000 2,550,000
دربازکن موبایلی ناسیکوتک مدل NT-WR701
دستبند RFID مدل 125B
سنسور و کلید هوشمند
دستبند RFID مدل 125B متفرقه 172,000 22:06:28 160,000 160,000
دستبند RFID مدل 125B
دستبند RFID مدل 125KY
سنسور و کلید هوشمند
دستبند RFID مدل 125KY متفرقه 172,000 22:06:31 172,000 172,000
دستبند RFID مدل 125KY
دستبند RFID مدل 125R
سنسور و کلید هوشمند
دستبند RFID مدل 125R متفرقه 172,000 22:06:30 160,000 160,000
دستبند RFID مدل 125R
دستبند RFID مدل K125 بسته 50 عددی
سنسور و کلید هوشمند
دستبند RFID مدل K125 بسته 50 عددی متفرقه 10,000,000 22:06:34 10,000,000 10,000,000
دستبند RFID مدل K125 بسته 50 عددی
دستبند RFID مدل KATEC 125k بسته 10 عددی
سنسور و کلید هوشمند
دستبند RFID مدل KATEC 125k بسته 10 عددی متفرقه 1,620,000 22:06:33 1,410,000 1,410,000
دستبند RFID مدل KATEC 125k بسته 10 عددی
دستبند RFID مدل KATEC 1k بسته 10 عددی
سنسور و کلید هوشمند
دستبند RFID مدل KATEC 1k بسته 10 عددی متفرقه 1,740,000 22:06:33 1,519,000 1,519,000
دستبند RFID مدل KATEC 1k بسته 10 عددی
دستبند RFID مدل KATEC بسته 5 عددی
سنسور و کلید هوشمند
دستبند RFID مدل KATEC بسته 5 عددی متفرقه 1,160,000 22:06:27 1,027,400 1,027,400
دستبند RFID مدل KATEC بسته 5 عددی
دستبند RFID مدل KATEC1 بسته 5 عددی
سنسور و کلید هوشمند
دستبند RFID مدل KATEC1 بسته 5 عددی متفرقه 500,000 22 اردیبهشت 475,000 500,000
دستبند RFID مدل KATEC1 بسته 5 عددی
دستبند RFID مدل KATEC2 بسته 5 عددی
سنسور و کلید هوشمند
دستبند RFID مدل KATEC2 بسته 5 عددی متفرقه 780,000 16 مهر 630,000 680,000
دستبند RFID مدل KATEC2 بسته 5 عددی
دستگاه در باز کن هوشمند تکسام
سنسور و کلید هوشمند
دستگاه در باز کن هوشمند تکسام تکسام 5,800,000 31 تیر 5,800,000 5,800,000
دستگاه در باز کن هوشمند تکسام
دستگاه کنترل تردد اندروید کد KSH1356
سنسور و کلید هوشمند
دستگاه کنترل تردد اندروید کد KSH1356 متفرقه 2,600,000 22:06:26 2,090,000 2,090,000
دستگاه کنترل تردد اندروید کد KSH1356
ده عدد تگ جاسوئیچی RFID فرکانس 125Khz
سنسور و کلید هوشمند
ده عدد تگ جاسوئیچی RFID فرکانس 125Khz تکسام 418,800 20 مرداد 379,000 379,900
ده عدد تگ جاسوئیچی RFID فرکانس 125Khz
ریموت کنترل  ایکس ایاو بی دانگ  مدل YD_138
سنسور و کلید هوشمند
ریموت کنترل ایکس ایاو بی دانگ مدل YD_138 متفرقه 1,116,500 2 اردیبهشت 1,116,500 1,116,500
ریموت کنترل ایکس ایاو بی دانگ مدل YD_138
ریموت کنترل 3 کانال تاپ لیدر مدل 4Line
سنسور و کلید هوشمند
ریموت کنترل 3 کانال تاپ لیدر مدل 4Line متفرقه 900,000 22 اردیبهشت 900,000 900,000
ریموت کنترل 3 کانال تاپ لیدر مدل 4Line
مجموع موارد: 131 عدد در 3 صفحه
قیمت سنسور و کلید هوشمند
سنسور دیواری ایفاپل مدل LOGUS90 ANIMATO کد 90910TAA/21402/90401
قیمت: 10,250,000 ریال
قیمت: 10,250,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سنسور و کلید هوشمند
دستگاه کنترل تردد اندروید کد KSH1356
قیمت: 2,600,000 ریال
قیمت: 2,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سنسور و کلید هوشمند
ریموت کنترل مدل TK4CH
قیمت: 679,600 ریال
قیمت: 679,600 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سنسور و کلید هوشمند
کلید هوشمند سقفی تایم ایران مدل روکار
قیمت: 1,150,000 ریال
قیمت: 1,150,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سنسور و کلید هوشمند
چراغ هوشمند دیواری مدل 2355
قیمت: 970,000 ریال
قیمت: 970,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سنسور و کلید هوشمند
تگ کارتی RFID کد KSH1 بسته 10 عددی
قیمت: 388,800 ریال
قیمت: 388,800 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سنسور و کلید هوشمند
کلید هوشمند سی آی ای مدل CIES-P27A
قیمت: 1,320,000 ریال
قیمت: 1,320,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سنسور و کلید هوشمند
کلید هوشمند توکار دکولایت مدل T-373
قیمت: 1,100,000 ریال
قیمت: 1,100,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سنسور و کلید هوشمند
تایمر راه پله صانت الکترونیک مدل SLS480
قیمت: 750,000 ریال
قیمت: 750,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سنسور و کلید هوشمند
تگ جاسویچی RFID مدل 125KHz بسته 5 عددی
قیمت: 237,800 ریال
قیمت: 237,800 ریال
مشاهده اطلاعات