قیمت آنتن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آنتن  مدل 2050 غیر اصل
آنتن
آنتن مدل 2050 غیر اصل متفرقه 290,000 20 مرداد 290,000 290,000
آنتن مدل 2050 غیر اصل گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن  معطریان مدل 5M-110
آنتن
آنتن معطریان مدل 5M-110 متفرقه 550,000 20 مرداد 550,000 550,000
آنتن معطریان مدل 5M-110 جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال: دارد
آنتن آهن ربایی امین مدل AL
آنتن
آنتن آهن ربایی امین مدل AL متفرقه 555,200 14 شهریور 555,200 555,200
آنتن آهن ربایی امین مدل AL گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد
آنتن آهن ربایی امین مدل DE1
آنتن
آنتن آهن ربایی امین مدل DE1 متفرقه 280,000 4 فروردین 280,000 280,000
آنتن آهن ربایی امین مدل DE1 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد کابل کواکسیال: دارد
آنتن آهن ربایی امین مدل KI
آنتن
آنتن آهن ربایی امین مدل KI متفرقه 590,000 6 مهر 463,300 486,400
آنتن آهن ربایی امین مدل KI گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن آهن ربایی امین مدل Milad
آنتن
آنتن آهن ربایی امین مدل Milad متفرقه 405,000 26 مهر 420,000 450,000
آنتن آهن ربایی امین مدل Milad گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد کابل کواکسیال: دارد
آنتن آهن ربایی دابل مدل 2F
آنتن
آنتن آهن ربایی دابل مدل 2F متفرقه 440,000 17 شهریور 450,000 450,000
آنتن آهن ربایی دابل مدل 2F گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد کابل کواکسیال: دارد
آنتن آهن ربایی سیوان مدل 3 متری
آنتن
آنتن آهن ربایی سیوان مدل 3 متری متفرقه 290,000 20 مرداد 225,000 225,000
آنتن آهن ربایی سیوان مدل 3 متری گیرنده باند: UHF، FM جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن آهن ربایی هامان مدل AR/B
آنتن
آنتن آهن ربایی هامان مدل AR/B متفرقه 280,000 22 اردیبهشت 280,000 280,000
آنتن آهن ربایی هامان مدل AR/B گیرنده باند: FM، UHF، VHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد کابل کواکسیال: دارد
آنتن اسکای مدل  ویندوز
آنتن
آنتن اسکای مدل ویندوز اسکای 180,000 14 شهریور 180,000 180,000
آنتن اسکای مدل ویندوز گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن امین مدل مودمی 5 متری
آنتن
آنتن امین مدل مودمی 5 متری متفرقه 300,000 4 فروردین 300,000 300,000
آنتن امین مدل مودمی 5 متری گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن باخ اللکتریک مدل B100
آنتن
آنتن باخ اللکتریک مدل B100 باخ الکترونیک 1,170,000 21 مهر 1,100,000 1,105,000
آنتن باخ اللکتریک مدل B100 جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال: ندارد
آنتن باخ اللکتریک مدل B50
آنتن
آنتن باخ اللکتریک مدل B50 باخ الکترونیک 810,000 26 مهر 710,000 750,000
آنتن باخ اللکتریک مدل B50 جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال: ندارد
آنتن باخ الکترونیک مدل Pah-1
آنتن
آنتن باخ الکترونیک مدل Pah-1 باخ الکترونیک 495,000 20 مرداد 422,000 422,000
آنتن باخ الکترونیک مدل Pah-1 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن تبریز مدل L1
آنتن
آنتن تبریز مدل L1 متفرقه 125,000 16 مهر 115,000 115,000
آنتن تبریز مدل L1 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن تکسام مدل 433MHz
آنتن
آنتن تکسام مدل 433MHz تکسام 250,000 26 مهر 169,000 169,000
آنتن تکسام مدل 433MHz گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: دارد
آنتن تکسام مدل SMA 3dbi
آنتن
آنتن تکسام مدل SMA 3dbi تکسام 240,000 22 شهریور 200,000 210,000
آنتن تکسام مدل SMA 3dbi جنس بدنه: پلاستیک قابلیت گردش: دارد
آنتن تی ویژن مدل پلیسی
آنتن
آنتن تی ویژن مدل پلیسی متفرقه 255,000 20 مرداد 239,000 239,000
آنتن تی ویژن مدل پلیسی گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: فلز کابل کواکسیال: دارد
آنتن جی اس ام چسبی فایروال
آنتن
آنتن جی اس ام چسبی فایروال فایروال 600,000 2 اردیبهشت 600,000 600,000
آنتن جی اس ام چسبی فایروال جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال: ندارد
آنتن دنا مدل 389D
آنتن
آنتن دنا مدل 389D دنا 150,000 5 مرداد 150,000 150,000
آنتن دنا مدل 389D گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دنا مدل سه کاره
آنتن
آنتن دنا مدل سه کاره دنا 155,000 20 مرداد 155,000 155,000
آنتن دنا مدل سه کاره گیرنده باند: UHF، VHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد
آنتن دنا مدل شاخه ای
آنتن
آنتن دنا مدل شاخه ای دنا 269,000 31 تیر 269,000 269,000
آنتن دنا مدل شاخه ای گیرنده باند: UHF، VHF جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دیجیتال  رومیزی آترون مدل Perfect U
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U آترون 840,000 21 مهر 780,000 780,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال  رومیزی ورتکس مدل WV-30
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی ورتکس مدل WV-30 متفرقه 750,000 27 شهریور 700,000 700,000
آنتن دیجیتال رومیزی ورتکس مدل WV-30 گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دیجیتال امین مدل A01
آنتن
آنتن دیجیتال امین مدل A01 متفرقه 308,900 26 مهر 287,000 300,000
آنتن دیجیتال امین مدل A01 گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال امین کد 340
آنتن
آنتن دیجیتال امین کد 340 متفرقه 195,000 26 خرداد 195,000 208,000
آنتن دیجیتال امین کد 340 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل  Perfect U 10M
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U 10M آترون 900,000 26 مهر 900,000 900,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U 10M گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل BETA 10M
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل BETA 10M آترون 950,000 21 مهر 930,000 930,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل BETA 10M گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل BETA10M
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل BETA10M آترون 1,100,000 2 شهریور 1,100,000 1,100,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل BETA10M گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus آترون 900,000 26 مهر 871,000 885,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus بسته 15 عددی
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus بسته 15 عددی آترون 12,900,000 26 مهر 12,000,000 12,000,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus بسته 15 عددی گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus بسته 20 عددی
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus بسته 20 عددی آترون 12,100,000 22 اردیبهشت 12,100,000 12,100,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus بسته 20 عددی گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل بتا 50 پلاس
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل بتا 50 پلاس آترون 871,000 7 شهریور 700,000 700,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل بتا 50 پلاس گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل بتا 50 پلاس بسته 20 عددی
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل بتا 50 پلاس بسته 20 عددی آترون 11,650,000 17 اردیبهشت 11,650,000 11,650,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل بتا 50 پلاس بسته 20 عددی گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل BAT06
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل BAT06 اسکای 630,000 1 مهر 550,000 590,000
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل BAT06 جنس بدنه: پلاستیک کابل کواکسیال: دارد
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل BAT0627 پلاس
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل BAT0627 پلاس اسکای 850,000 14 شهریور 810,000 850,000
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل BAT0627 پلاس گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل K1
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل K1 اسکای 780,000 14 شهریور 780,000 780,000
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل K1 گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی امین کد 200
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی امین کد 200 متفرقه 305,000 26 مهر 267,300 267,300
آنتن دیجیتال رومیزی امین کد 200 گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی ایده آل مدل A2018
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی ایده آل مدل A2018 متفرقه 330,000 17 شهریور 261,000 261,000
آنتن دیجیتال رومیزی ایده آل مدل A2018 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی ایده آل کد 2018
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی ایده آل کد 2018 متفرقه 331,200 26 مهر 340,000 340,000
آنتن دیجیتال رومیزی ایده آل کد 2018 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی ورتکس مدل WV-30
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی ورتکس مدل WV-30 متفرقه 780,000 27 شهریور 590,000 590,000
آنتن دیجیتال رومیزی ورتکس مدل WV-30 گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دیجیتال رومیزی کد AD-TV98
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی کد AD-TV98 متفرقه 850,000 28 مرداد 850,000 850,000
آنتن دیجیتال رومیزی کد AD-TV98 گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن رعد مدل 200 مخصوص پنجره
آنتن
آنتن رعد مدل 200 مخصوص پنجره متفرقه 173,000 27 شهریور 175,000 180,000
آنتن رعد مدل 200 مخصوص پنجره گیرنده باند: VHF، UHF، FM
آنتن رومیزی آرسیما مدل HD120
آنتن
آنتن رومیزی آرسیما مدل HD120 متفرقه 310,000 31 تیر 310,000 310,000
آنتن رومیزی آرسیما مدل HD120 گیرنده باند: UHF، VHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن رومیزی آفتاب مدل B1
آنتن
آنتن رومیزی آفتاب مدل B1 آفتاب 525,000 8 مرداد 500,000 550,000
آنتن رومیزی آفتاب مدل B1 گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن رومیزی امین مدل A/WM
آنتن
آنتن رومیزی امین مدل A/WM متفرقه 293,000 26 خرداد 293,000 312,000
آنتن رومیزی امین مدل A/WM گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن رومیزی امین مدل آهن ربایی
آنتن
آنتن رومیزی امین مدل آهن ربایی متفرقه 250,000 14 شهریور 247,500 250,000
آنتن رومیزی امین مدل آهن ربایی گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن رومیزی امین کد 400
آنتن
آنتن رومیزی امین کد 400 متفرقه 429,900 21 مهر 450,000 450,000
آنتن رومیزی امین کد 400 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن رومیزی ایلیا مدل L208
آنتن
آنتن رومیزی ایلیا مدل L208 متفرقه 736,000 21 مهر 717,600 780,000
آنتن رومیزی ایلیا مدل L208 گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن رومیزی باخ الکترونیک مدل C110
آنتن
آنتن رومیزی باخ الکترونیک مدل C110 باخ الکترونیک 845,000 27 شهریور 845,000 845,000
آنتن رومیزی باخ الکترونیک مدل C110 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
مجموع موارد: 146 عدد در 3 صفحه
قیمت آنتن
آنتن هوایی لالی الکترونیک مدل LE 404
قیمت: 1,530,000 ریال
قیمت: 1,530,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آنتن
آنتن هوایی سیماران مدل SAB50
قیمت: 1,850,000 ریال
قیمت: 1,850,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آنتن
آنتن آهن ربایی امین مدل Milad
قیمت: 405,000 ریال
قیمت: 405,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آنتن
آنتن هوایی هانی مدل 94
قیمت: 1,329,000 ریال
قیمت: 1,329,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آنتن
آنتن رومیزی هانی مدل 107
قیمت: 270,000 ریال
قیمت: 270,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آنتن
آنتن اسکای مدل ویندوز
قیمت: 180,000 ریال
قیمت: 180,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آنتن
آنتن رومیزی دنا مدل 2016 برقی
قیمت: 545,000 ریال
قیمت: 545,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آنتن
آنتن دیجیتال امین کد 340
قیمت: 195,000 ریال
قیمت: 195,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آنتن
آنتن رومیزی امین کد 400
قیمت: 429,900 ریال
قیمت: 429,900 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آنتن
آنتن دنا مدل 389D
قیمت: 150,000 ریال
قیمت: 150,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات