قیمت نور و روشنایی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آنتن  مدل 2050 غیر اصل
آنتن
آنتن مدل 2050 غیر اصل متفرقه 290,000 12 آذر 290,000 290,000
آنتن مدل 2050 غیر اصل گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن  معطریان مدل 5M-110
آنتن
آنتن معطریان مدل 5M-110 متفرقه 594,000 1 آبان 550,000 550,000
آنتن معطریان مدل 5M-110 جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال: دارد
آنتن آهن ربایی امین مدل AL
آنتن
آنتن آهن ربایی امین مدل AL متفرقه 555,200 14 شهریور 555,200 555,200
آنتن آهن ربایی امین مدل AL گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد
آنتن آهن ربایی امین مدل DE1
آنتن
آنتن آهن ربایی امین مدل DE1 متفرقه 280,000 4 فروردین 280,000 280,000
آنتن آهن ربایی امین مدل DE1 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد کابل کواکسیال: دارد
آنتن آهن ربایی امین مدل KI
آنتن
آنتن آهن ربایی امین مدل KI متفرقه 418,000 5 بهمن 463,300 486,400
آنتن آهن ربایی امین مدل KI گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن آهن ربایی امین مدل Milad
آنتن
آنتن آهن ربایی امین مدل Milad متفرقه 420,000 12 آذر 420,000 450,000
آنتن آهن ربایی امین مدل Milad گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد کابل کواکسیال: دارد
آنتن آهن ربایی دابل مدل 2F
آنتن
آنتن آهن ربایی دابل مدل 2F متفرقه 430,000 11 آبان 450,000 450,000
آنتن آهن ربایی دابل مدل 2F گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد کابل کواکسیال: دارد
آنتن آهن ربایی سیوان مدل 3 متری
آنتن
آنتن آهن ربایی سیوان مدل 3 متری متفرقه 290,000 20 مرداد 225,000 225,000
آنتن آهن ربایی سیوان مدل 3 متری گیرنده باند: UHF، FM جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن آهن ربایی هامان مدل AR/B
آنتن
آنتن آهن ربایی هامان مدل AR/B متفرقه 280,000 22 اردیبهشت 280,000 280,000
آنتن آهن ربایی هامان مدل AR/B گیرنده باند: FM، UHF، VHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد کابل کواکسیال: دارد
آنتن اسکای مدل  ویندوز
آنتن
آنتن اسکای مدل ویندوز اسکای 180,000 14 شهریور 180,000 180,000
آنتن اسکای مدل ویندوز گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن امین مدل مودمی 5 متری
آنتن
آنتن امین مدل مودمی 5 متری متفرقه 300,000 4 فروردین 300,000 300,000
آنتن امین مدل مودمی 5 متری گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن باخ اللکتریک مدل B100
آنتن
آنتن باخ اللکتریک مدل B100 باخ الکترونیک 1,260,000 12 آذر 1,100,000 1,105,000
آنتن باخ اللکتریک مدل B100 جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال: ندارد
آنتن باخ اللکتریک مدل B50
آنتن
آنتن باخ اللکتریک مدل B50 باخ الکترونیک 810,000 11 آبان 710,000 750,000
آنتن باخ اللکتریک مدل B50 جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال: ندارد
آنتن باخ الکترونیک مدل Pah-1
آنتن
آنتن باخ الکترونیک مدل Pah-1 باخ الکترونیک 775,000 20:07:33 775,000 775,000
آنتن باخ الکترونیک مدل Pah-1 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن تبریز مدل L1
آنتن
آنتن تبریز مدل L1 متفرقه 135,000 5 بهمن 115,000 115,000
آنتن تبریز مدل L1 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن تکسام مدل 433MHz
آنتن
آنتن تکسام مدل 433MHz تکسام 399,000 20:07:32 399,000 399,000
آنتن تکسام مدل 433MHz گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: دارد
آنتن تکسام مدل SMA 3dbi
آنتن
آنتن تکسام مدل SMA 3dbi تکسام 300,000 20:07:32 200,000 210,000
آنتن تکسام مدل SMA 3dbi جنس بدنه: پلاستیک قابلیت گردش: دارد
آنتن تی ویژن مدل پلیسی
آنتن
آنتن تی ویژن مدل پلیسی متفرقه 255,000 20 مرداد 239,000 239,000
آنتن تی ویژن مدل پلیسی گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: فلز کابل کواکسیال: دارد
آنتن جی اس ام چسبی فایروال
آنتن
آنتن جی اس ام چسبی فایروال فایروال 600,000 2 اردیبهشت 600,000 600,000
آنتن جی اس ام چسبی فایروال جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال: ندارد
آنتن دنا مدل 389D
آنتن
آنتن دنا مدل 389D دنا 170,000 12 آذر 150,000 150,000
آنتن دنا مدل 389D گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دنا مدل سه کاره
آنتن
آنتن دنا مدل سه کاره دنا 155,000 20 مرداد 155,000 155,000
آنتن دنا مدل سه کاره گیرنده باند: UHF، VHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد
آنتن دنا مدل شاخه ای
آنتن
آنتن دنا مدل شاخه ای دنا 269,000 31 تیر 269,000 269,000
آنتن دنا مدل شاخه ای گیرنده باند: UHF، VHF جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دیجیتال  رومیزی آترون مدل Perfect U
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U آترون 1,440,000 20:07:33 1,440,000 1,440,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال  رومیزی ورتکس مدل WV-30
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی ورتکس مدل WV-30 متفرقه 1,490,000 20:07:32 1,490,000 1,490,000
آنتن دیجیتال رومیزی ورتکس مدل WV-30 گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دیجیتال امین مدل A01
آنتن
آنتن دیجیتال امین مدل A01 متفرقه 399,000 20:07:32 399,000 399,000
آنتن دیجیتال امین مدل A01 گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال امین کد 340
آنتن
آنتن دیجیتال امین کد 340 متفرقه 390,000 20:07:32 390,000 390,000
آنتن دیجیتال امین کد 340 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل  Perfect U 10M
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U 10M آترون 1,450,000 20:07:32 1,450,000 1,450,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U 10M گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل BETA 10M
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل BETA 10M آترون 950,000 1 آبان 930,000 930,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل BETA 10M گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل BETA 10M
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل BETA 10M آترون 1,020,000 12 آذر 1,020,000 1,020,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل BETA 10M گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل BETA10M
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل BETA10M آترون 1,100,000 2 شهریور 1,100,000 1,100,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل BETA10M گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus آترون 1,300,000 19 دی 1,300,000 1,349,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus بسته 15 عددی
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus بسته 15 عددی آترون 12,900,000 11 دی 12,000,000 12,000,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus بسته 15 عددی گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus بسته 20 عددی
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus بسته 20 عددی آترون 12,100,000 22 اردیبهشت 12,100,000 12,100,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus بسته 20 عددی گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل بتا 50 پلاس
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل بتا 50 پلاس آترون 1,010,000 12 آذر 700,000 700,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل بتا 50 پلاس گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل بتا 50 پلاس بسته 20 عددی
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل بتا 50 پلاس بسته 20 عددی آترون 11,650,000 17 اردیبهشت 11,650,000 11,650,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل بتا 50 پلاس بسته 20 عددی گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل BAT06
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل BAT06 اسکای 760,000 5 بهمن 550,000 590,000
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل BAT06 جنس بدنه: پلاستیک کابل کواکسیال: دارد
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل BAT0627 پلاس
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل BAT0627 پلاس اسکای 1,600,000 20:07:32 1,600,000 1,600,000
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل BAT0627 پلاس گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل K1
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل K1 اسکای 970,000 11 آبان 780,000 780,000
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل K1 گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی امین کد 200
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی امین کد 200 متفرقه 354,000 20:07:32 354,000 354,000
آنتن دیجیتال رومیزی امین کد 200 گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی ایده آل مدل A2018
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی ایده آل مدل A2018 متفرقه 480,000 20:07:32 480,000 480,000
آنتن دیجیتال رومیزی ایده آل مدل A2018 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی ایده آل کد 2018
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی ایده آل کد 2018 متفرقه 440,000 20:07:32 440,000 440,000
آنتن دیجیتال رومیزی ایده آل کد 2018 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی ورتکس مدل WV-30
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی ورتکس مدل WV-30 متفرقه 1,490,000 20:07:32 1,490,000 1,490,000
آنتن دیجیتال رومیزی ورتکس مدل WV-30 گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دیجیتال رومیزی کد AD-TV98
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی کد AD-TV98 متفرقه 850,000 28 مرداد 850,000 850,000
آنتن دیجیتال رومیزی کد AD-TV98 گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن رعد مدل 200 مخصوص پنجره
آنتن
آنتن رعد مدل 200 مخصوص پنجره متفرقه 170,000 5 بهمن 175,000 180,000
آنتن رعد مدل 200 مخصوص پنجره گیرنده باند: VHF، UHF، FM
آنتن رومیزی آرسیما مدل HD120
آنتن
آنتن رومیزی آرسیما مدل HD120 متفرقه 310,000 31 تیر 310,000 310,000
آنتن رومیزی آرسیما مدل HD120 گیرنده باند: UHF، VHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن رومیزی آفتاب مدل B1
آنتن
آنتن رومیزی آفتاب مدل B1 آفتاب 680,000 12 آذر 500,000 550,000
آنتن رومیزی آفتاب مدل B1 گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن رومیزی امین مدل A/WM
آنتن
آنتن رومیزی امین مدل A/WM متفرقه 293,000 26 خرداد 293,000 312,000
آنتن رومیزی امین مدل A/WM گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن رومیزی امین مدل آهن ربایی
آنتن
آنتن رومیزی امین مدل آهن ربایی متفرقه 359,000 20:07:32 359,000 359,000
آنتن رومیزی امین مدل آهن ربایی گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن رومیزی امین کد 400
آنتن
آنتن رومیزی امین کد 400 متفرقه 475,000 20:07:32 475,000 475,000
آنتن رومیزی امین کد 400 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن رومیزی ایلیا مدل L208
آنتن
آنتن رومیزی ایلیا مدل L208 متفرقه 1,150,000 19 دی 1,150,000 1,150,000
آنتن رومیزی ایلیا مدل L208 گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
مجموع موارد: 20062 عدد در 402 صفحه
قیمت نور و روشنایی
پایه چراغ سقفی مدل karen
قیمت: 1,150,000 ریال
قیمت: 1,150,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نور و روشنایی
چراغ خواب آکواریومی مدل عروس دریایی
قیمت: 5,700,000 ریال
قیمت: 5,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نور و روشنایی
چراغ رومیزی مسینا مدل N7S
قیمت: 3,910,000 ریال
قیمت: 3,910,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نور و روشنایی
فن ای بی ام پاپست کد 88
قیمت: 7,000,000 ریال
قیمت: 7,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نور و روشنایی
پریز اشنایدر الکتریک مدل KB15
قیمت: 1,400,000 ریال
قیمت: 1,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نور و روشنایی
چراغ کارگاهی ای ال ای دی 100 وات تکنوتل مدل 3100
قیمت: 13,000,000 ریال
قیمت: 13,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نور و روشنایی
کلید دو پل ایفاپل مدل LOGUS90 AQUARELLA کد 90910TAL/21061/90611
قیمت: 1,780,000 ریال
قیمت: 1,780,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نور و روشنایی
چراغ پارکی گلنور مدل سهیل 1
قیمت: 6,555,000 ریال
قیمت: 6,555,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نور و روشنایی
آباژور ایستاده آرام مدل ML7014/06
قیمت: 6,660,000 ریال
قیمت: 6,660,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نور و روشنایی
چندراهی برق الدینیو مدل SE6403
قیمت: 3,978,000 ریال
قیمت: 3,978,000 ریال
مشاهده اطلاعات