قیمت نور و روشنایی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آنتن  مدل 2050 غیر اصل
آنتن
آنتن مدل 2050 غیر اصل متفرقه 290,000 04:05:00 290,000 290,000
آنتن مدل 2050 غیر اصل گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن  معطریان مدل 5M-110
آنتن
آنتن معطریان مدل 5M-110 متفرقه 594,000 1 آبان 550,000 550,000
آنتن معطریان مدل 5M-110 جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال: دارد
آنتن آهن ربایی امین مدل AL
آنتن
آنتن آهن ربایی امین مدل AL متفرقه 555,200 14 شهریور 555,200 555,200
آنتن آهن ربایی امین مدل AL گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد
آنتن آهن ربایی امین مدل DE1
آنتن
آنتن آهن ربایی امین مدل DE1 متفرقه 280,000 4 فروردین 280,000 280,000
آنتن آهن ربایی امین مدل DE1 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد کابل کواکسیال: دارد
آنتن آهن ربایی امین مدل KI
آنتن
آنتن آهن ربایی امین مدل KI متفرقه 418,000 5 بهمن 463,300 486,400
آنتن آهن ربایی امین مدل KI گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن آهن ربایی امین مدل Milad
آنتن
آنتن آهن ربایی امین مدل Milad متفرقه 420,000 04:04:59 420,000 450,000
آنتن آهن ربایی امین مدل Milad گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد کابل کواکسیال: دارد
آنتن آهن ربایی دابل مدل 2F
آنتن
آنتن آهن ربایی دابل مدل 2F متفرقه 430,000 11 آبان 450,000 450,000
آنتن آهن ربایی دابل مدل 2F گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد کابل کواکسیال: دارد
آنتن آهن ربایی سیوان مدل 3 متری
آنتن
آنتن آهن ربایی سیوان مدل 3 متری متفرقه 290,000 20 مرداد 225,000 225,000
آنتن آهن ربایی سیوان مدل 3 متری گیرنده باند: UHF، FM جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن آهن ربایی هامان مدل AR/B
آنتن
آنتن آهن ربایی هامان مدل AR/B متفرقه 280,000 22 اردیبهشت 280,000 280,000
آنتن آهن ربایی هامان مدل AR/B گیرنده باند: FM، UHF، VHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد کابل کواکسیال: دارد
آنتن اسکای مدل  ویندوز
آنتن
آنتن اسکای مدل ویندوز اسکای 180,000 14 شهریور 180,000 180,000
آنتن اسکای مدل ویندوز گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن امین مدل مودمی 5 متری
آنتن
آنتن امین مدل مودمی 5 متری متفرقه 300,000 4 فروردین 300,000 300,000
آنتن امین مدل مودمی 5 متری گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن باخ اللکتریک مدل B100
آنتن
آنتن باخ اللکتریک مدل B100 باخ الکترونیک 1,260,000 04:04:59 1,100,000 1,105,000
آنتن باخ اللکتریک مدل B100 جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال: ندارد
آنتن باخ اللکتریک مدل B50
آنتن
آنتن باخ اللکتریک مدل B50 باخ الکترونیک 810,000 11 آبان 710,000 750,000
آنتن باخ اللکتریک مدل B50 جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال: ندارد
آنتن باخ الکترونیک مدل Pah-1
آنتن
آنتن باخ الکترونیک مدل Pah-1 باخ الکترونیک 530,000 11 آبان 422,000 422,000
آنتن باخ الکترونیک مدل Pah-1 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن تبریز مدل L1
آنتن
آنتن تبریز مدل L1 متفرقه 135,000 5 بهمن 115,000 115,000
آنتن تبریز مدل L1 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن تکسام مدل 433MHz
آنتن
آنتن تکسام مدل 433MHz تکسام 330,000 04:04:59 169,000 169,000
آنتن تکسام مدل 433MHz گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: دارد
آنتن تکسام مدل SMA 3dbi
آنتن
آنتن تکسام مدل SMA 3dbi تکسام 290,000 04:04:58 200,000 210,000
آنتن تکسام مدل SMA 3dbi جنس بدنه: پلاستیک قابلیت گردش: دارد
آنتن تی ویژن مدل پلیسی
آنتن
آنتن تی ویژن مدل پلیسی متفرقه 255,000 20 مرداد 239,000 239,000
آنتن تی ویژن مدل پلیسی گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: فلز کابل کواکسیال: دارد
آنتن جی اس ام چسبی فایروال
آنتن
آنتن جی اس ام چسبی فایروال فایروال 600,000 2 اردیبهشت 600,000 600,000
آنتن جی اس ام چسبی فایروال جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال: ندارد
آنتن دنا مدل 389D
آنتن
آنتن دنا مدل 389D دنا 170,000 04:05:00 150,000 150,000
آنتن دنا مدل 389D گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دنا مدل سه کاره
آنتن
آنتن دنا مدل سه کاره دنا 155,000 20 مرداد 155,000 155,000
آنتن دنا مدل سه کاره گیرنده باند: UHF، VHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد
آنتن دنا مدل شاخه ای
آنتن
آنتن دنا مدل شاخه ای دنا 269,000 31 تیر 269,000 269,000
آنتن دنا مدل شاخه ای گیرنده باند: UHF، VHF جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دیجیتال  رومیزی آترون مدل Perfect U
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U آترون 840,000 5 بهمن 780,000 780,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال  رومیزی ورتکس مدل WV-30
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی ورتکس مدل WV-30 متفرقه 750,000 27 شهریور 700,000 700,000
آنتن دیجیتال رومیزی ورتکس مدل WV-30 گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دیجیتال امین مدل A01
آنتن
آنتن دیجیتال امین مدل A01 متفرقه 309,000 11 آبان 287,000 300,000
آنتن دیجیتال امین مدل A01 گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال امین کد 340
آنتن
آنتن دیجیتال امین کد 340 متفرقه 250,000 5 بهمن 195,000 208,000
آنتن دیجیتال امین کد 340 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل  Perfect U 10M
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U 10M آترون 960,000 04:04:59 900,000 900,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U 10M گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل BETA 10M
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل BETA 10M آترون 950,000 1 آبان 930,000 930,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل BETA 10M گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل BETA 10M
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل BETA 10M آترون 1,020,000 04:04:59 1,020,000 1,020,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل BETA 10M گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل BETA10M
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل BETA10M آترون 1,100,000 2 شهریور 1,100,000 1,100,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل BETA10M گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus آترون 1,100,000 04:04:58 1,100,000 1,177,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus بسته 15 عددی
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus بسته 15 عددی آترون 12,900,000 11 دی 12,000,000 12,000,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus بسته 15 عددی گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus بسته 20 عددی
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus بسته 20 عددی آترون 12,100,000 22 اردیبهشت 12,100,000 12,100,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus بسته 20 عددی گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل بتا 50 پلاس
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل بتا 50 پلاس آترون 1,010,000 04:04:59 700,000 700,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل بتا 50 پلاس گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل بتا 50 پلاس بسته 20 عددی
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل بتا 50 پلاس بسته 20 عددی آترون 11,650,000 17 اردیبهشت 11,650,000 11,650,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل بتا 50 پلاس بسته 20 عددی گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل BAT06
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل BAT06 اسکای 760,000 5 بهمن 550,000 590,000
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل BAT06 جنس بدنه: پلاستیک کابل کواکسیال: دارد
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل BAT0627 پلاس
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل BAT0627 پلاس اسکای 850,000 14 شهریور 810,000 850,000
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل BAT0627 پلاس گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل K1
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل K1 اسکای 970,000 11 آبان 780,000 780,000
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل K1 گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی امین کد 200
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی امین کد 200 متفرقه 313,000 16 اسفند 267,300 267,300
آنتن دیجیتال رومیزی امین کد 200 گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی ایده آل مدل A2018
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی ایده آل مدل A2018 متفرقه 358,800 04:04:58 352,000 358,800
آنتن دیجیتال رومیزی ایده آل مدل A2018 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی ایده آل کد 2018
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی ایده آل کد 2018 متفرقه 377,200 04:04:59 340,000 340,000
آنتن دیجیتال رومیزی ایده آل کد 2018 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی ورتکس مدل WV-30
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی ورتکس مدل WV-30 متفرقه 780,000 27 شهریور 590,000 590,000
آنتن دیجیتال رومیزی ورتکس مدل WV-30 گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دیجیتال رومیزی کد AD-TV98
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی کد AD-TV98 متفرقه 850,000 28 مرداد 850,000 850,000
آنتن دیجیتال رومیزی کد AD-TV98 گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن رعد مدل 200 مخصوص پنجره
آنتن
آنتن رعد مدل 200 مخصوص پنجره متفرقه 170,000 5 بهمن 175,000 180,000
آنتن رعد مدل 200 مخصوص پنجره گیرنده باند: VHF، UHF، FM
آنتن رومیزی آرسیما مدل HD120
آنتن
آنتن رومیزی آرسیما مدل HD120 متفرقه 310,000 31 تیر 310,000 310,000
آنتن رومیزی آرسیما مدل HD120 گیرنده باند: UHF، VHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن رومیزی آفتاب مدل B1
آنتن
آنتن رومیزی آفتاب مدل B1 آفتاب 680,000 04:04:59 500,000 550,000
آنتن رومیزی آفتاب مدل B1 گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن رومیزی امین مدل A/WM
آنتن
آنتن رومیزی امین مدل A/WM متفرقه 293,000 26 خرداد 293,000 312,000
آنتن رومیزی امین مدل A/WM گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن رومیزی امین مدل آهن ربایی
آنتن
آنتن رومیزی امین مدل آهن ربایی متفرقه 294,400 04:04:58 247,500 250,000
آنتن رومیزی امین مدل آهن ربایی گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن رومیزی امین کد 400
آنتن
آنتن رومیزی امین کد 400 متفرقه 380,000 04:04:58 375,000 380,000
آنتن رومیزی امین کد 400 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن رومیزی ایلیا مدل L208
آنتن
آنتن رومیزی ایلیا مدل L208 متفرقه 910,800 04:04:59 717,600 780,000
آنتن رومیزی ایلیا مدل L208 گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
مجموع موارد: 15527 عدد در 311 صفحه
قیمت نور و روشنایی
لامپ ال ای دی 10 وات سهند مدل helios
قیمت: 240,000 ریال
قیمت: 240,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نور و روشنایی
لامپ ال ای دی 50 وات بروکس مدل T140 پایه E27
قیمت: 2,640,000 ریال
قیمت: 2,640,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نور و روشنایی
چراغ ال ای دی 80 وات شاه چراغ مدل HTL-80
قیمت: 1,825,000 ریال
قیمت: 1,825,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نور و روشنایی
پرژکتور 50 وات مدل AB12
قیمت: 1,650,000 ریال
قیمت: 1,650,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نور و روشنایی
لوستر چشمه نور4 شعله کد S3571/3
قیمت: 11,580,000 ریال
قیمت: 11,580,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نور و روشنایی
ریسه ال ای دی مدل rattan balls طول 2 متر
قیمت: 490,000 ریال
قیمت: 490,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نور و روشنایی
لامپ هالوژن 800 وات اسرام مدل 64571 پایه R7S
قیمت: 1,080,000 ریال
قیمت: 1,080,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نور و روشنایی
وال واشر خطی ال ای دی ۱۲ وات مدل 12LED
قیمت: 1,500,000 ریال
قیمت: 1,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات