قیمت یخچال و فریزر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
فریزر  برفاب مدل CF-220L
یخچال و فریزر
فریزر برفاب مدل CF-220L برفاب 33,000,000 25 فروردین 33,000,000 33,000,000
فریزر برفاب مدل CF-220L قفل کودک: بله اخطار باز ماندن درب: خیر آبسردکن: خیر یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):ندارد
فریزر ایستکول مدل  TM-959-95
یخچال و فریزر
فریزر ایستکول مدل TM-959-95 ایستکول 39,880,000 24 شهریور 39,000,000 41,600,000
فریزر ایستکول مدل TM-959-95 اخطار باز ماندن درب: بله گنجایش کل به فوت: 9 آبسردکن: خیر یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):ندارد نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست فیلتر تصفیه آب: ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: ندارد
فریزر ایستکول مدل  TM-999-95
یخچال و فریزر
فریزر ایستکول مدل TM-999-95 ایستکول 44,229,000 3 مهر 39,880,000 39,880,000
فریزر ایستکول مدل TM-999-95 اخطار باز ماندن درب: بله گنجایش کل به فوت: 9 آبسردکن: خیر یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):ندارد نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست فیلتر تصفیه آب: ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: دارد
فریزر برتینو مدل X3
یخچال و فریزر
فریزر برتینو مدل X3 برتینو 51,850,000 13 فروردین 51,850,000 51,850,000
فریزر برتینو مدل X3 قفل کودک: بله اخطار باز ماندن درب: بله آبسردکن: خیر یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):ندارد فیلتر تصفیه آب: ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: دارد
فریزر برفاب مدل CF-310L
یخچال و فریزر
فریزر برفاب مدل CF-310L برفاب 35,650,000 25 فروردین 35,650,000 35,650,000
فریزر برفاب مدل CF-310L قفل کودک: بله اخطار باز ماندن درب: خیر یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد
فریزر پارس مدل  FRZST1700
یخچال و فریزر
فریزر پارس مدل FRZST1700 پارس 52,900,000 10 اردیبهشت 52,900,000 52,900,000
فریزر پارس مدل FRZST1700 اخطار باز ماندن درب: خیر آبسردکن: خیر یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد
فریزر پارس مدل Nofrost 1700i
یخچال و فریزر
فریزر پارس مدل Nofrost 1700i پارس 47,600,000 20 اردیبهشت 42,500,000 47,600,000
فریزر پارس مدل Nofrost 1700i اخطار باز ماندن درب: بله آبسردکن: خیر یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد فیلتر تصفیه آب:ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: ندارد
فریزر یخساران مدل 8005
یخچال و فریزر
فریزر یخساران مدل 8005 یخساران 51,750,000 24 اردیبهشت 51,750,000 51,750,000
فریزر یخساران مدل 8005 قفل کودک: خیر اخطار باز ماندن درب: بله گنجایش کل به فوت: 11 آبسردکن: خیر یخساز اتوماتیک (آب شهری):ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد فیلتر تصفیه آب: ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: دارد
فریزر یخساران مدل NF15
یخچال و فریزر
فریزر یخساران مدل NF15 یخساران 67,500,000 18 خرداد 67,500,000 67,500,000
فریزر یخساران مدل NF15 قفل کودک: خیر اخطار باز ماندن درب: بله گنجایش کل به فوت: 11 آبسردکن: خیر یخساز اتوماتیک (آب شهری):ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد فیلتر تصفیه آب: ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: دارد
یخچال الکترواستیل مدل ES7
یخچال و فریزر
یخچال الکترواستیل مدل ES7 الکترواستیل 25,880,000 28 خرداد 25,880,000 27,900,000
یخچال الکترواستیل مدل ES7 اخطار باز ماندن درب: خیر آبسردکن: خیر یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد فیلتر تصفیه آب:ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: ندارد
یخچال امرسان مدل HRI1060
یخچال و فریزر
یخچال امرسان مدل HRI1060 امرسان 26,580,000 22 تیر 27,500,000 27,500,000
یخچال امرسان مدل HRI1060 اخطار باز ماندن درب: خیر آبسردکن: خیر یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد فیلتر تصفیه آب:ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: ندارد
یخچال ایستکول مدل TM-638-150
یخچال و فریزر
یخچال ایستکول مدل TM-638-150 ایستکول 34,610,000 3 مهر 31,149,000 31,149,000
یخچال ایستکول مدل TM-638-150 اخطار باز ماندن درب: خیر گنجایش کل به فوت: 9 آبسردکن: خیر یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):ندارد نوع مقاومت در برابر برفک: ندارد فیلتر تصفیه آب: ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: ندارد
یخچال ایستکول مدل TM-919
یخچال و فریزر
یخچال ایستکول مدل TM-919 ایستکول 36,500,000 00:08:05 22,000,000 22,000,000
یخچال ایستکول مدل TM-919 اخطار باز ماندن درب: خیر آبسردکن: خیر یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد فیلتر تصفیه آب:ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: ندارد
یخچال ایستکول مدل TM-9580-CS
یخچال و فریزر
یخچال ایستکول مدل TM-9580-CS ایستکول 33,000,000 00:08:06 22,500,000 22,500,000
یخچال ایستکول مدل TM-9580-CS قفل کودک: خیر اخطار باز ماندن درب: خیر آبسردکن: خیر یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):ندارد فیلتر تصفیه آب: ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: ندارد
یخچال برتینو مدل X4
یخچال و فریزر
یخچال برتینو مدل X4 برتینو 58,600,000 25 فروردین 58,600,000 58,600,000
یخچال برتینو مدل X4 قفل کودک: بله اخطار باز ماندن درب: بله آبسردکن: بله
یخچال سامسونگ مدل RR20
یخچال و فریزر
یخچال سامسونگ مدل RR20 سامسونگ 80,000,000 18 خرداد 80,000,000 80,000,000
یخچال سامسونگ مدل RR20 اخطار باز ماندن درب: بله آبسردکن: بله
یخچال سامسونگ مدل RR20
یخچال و فریزر
یخچال سامسونگ مدل RR20 سامسونگ 80,000,000 29 اردیبهشت 80,000,000 80,000,000
یخچال سامسونگ مدل RR20 اخطار باز ماندن درب: بله گنجایش کل به فوت: 40 آبسردکن: بله یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):دارد نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست فیلتر تصفیه آب: ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: دارد
یخچال فریزر آی فادر مدل IF35
یخچال و فریزر
یخچال فریزر آی فادر مدل IF35 آی فادر 79,900,000 2 اردیبهشت 79,900,000 83,700,000
یخچال فریزر آی فادر مدل IF35 اخطار باز ماندن درب: بله آبسردکن: خیر یخساز اتوماتیک (آب شهری): دارد
یخچال فریزر اسنوا مدل S3-0271LW
یخچال و فریزر
یخچال فریزر اسنوا مدل S3-0271LW اسنوا 122,000,000 24 اردیبهشت 122,000,000 122,000,000
یخچال فریزر اسنوا مدل S3-0271LW قفل کودک: بله آبسردکن: بله
یخچال فریزر اسنوا مدل S4-0261
یخچال و فریزر
یخچال فریزر اسنوا مدل S4-0261 اسنوا 106,400,000 3 تیر 105,400,000 110,000,000
یخچال فریزر اسنوا مدل S4-0261 اخطار باز ماندن درب: خیر آبسردکن: بله یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد فیلتر تصفیه آب:ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: ندارد
یخچال فریزر امرسان مدل BFN22D-EL-TP
یخچال و فریزر
یخچال فریزر امرسان مدل BFN22D-EL-TP امرسان 71,600,000 28 خرداد 64,800,000 71,600,000
یخچال فریزر امرسان مدل BFN22D-EL-TP قفل کودک: بله اخطار باز ماندن درب: بله آبسردکن: خیر یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):ندارد فیلتر تصفیه آب: ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: ندارد
یخچال فریزر برتینو مدل کمبی S7
یخچال و فریزر
یخچال فریزر برتینو مدل کمبی S7 برتینو 64,190,000 2 اردیبهشت 64,190,000 64,190,000
یخچال فریزر برتینو مدل کمبی S7 قفل کودک: بله اخطار باز ماندن درب: بله آبسردکن: بله
یخچال فریزر تکنوهاوس مدل TRF1255
یخچال و فریزر
یخچال فریزر تکنوهاوس مدل TRF1255 تکنوهاوس 38,900,000 24 اردیبهشت 38,900,000 38,900,000
یخچال فریزر تکنوهاوس مدل TRF1255 قفل کودک: خیر اخطار باز ماندن درب: خیر گنجایش کل به فوت: 12 آبسردکن: خیر یخساز اتوماتیک (آب شهری):ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد نوع مقاومت در برابر برفک: ندارد فیلتر تصفیه آب: ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: ندارد
یخچال فریزر دوقلو امرسان مدل دیاموند RH20D & FN20D
یخچال و فریزر
یخچال فریزر دوقلو امرسان مدل دیاموند RH20D & FN20D امرسان 202,700,000 1 آبان 193,020,000 193,020,000
یخچال فریزر دوقلو امرسان مدل دیاموند RH20D & FN20D قفل کودک: بله اخطار باز ماندن درب: بله گنجایش کل به فوت: 40 آبسردکن: بله یخساز اتوماتیک (آب شهری):ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست فیلتر تصفیه آب: ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: دارد
یخچال فریزر دوقلو برتینو مدل X4 Plus
یخچال و فریزر
یخچال فریزر دوقلو برتینو مدل X4 Plus برتینو 127,968,000 2 اردیبهشت 127,968,000 127,968,000
یخچال فریزر دوقلو برتینو مدل X4 Plus قفل کودک: بله اخطار باز ماندن درب: بله آبسردکن: بله یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):دارد
یخچال فریزر دوقلو دوو مدل D2LRF-0020SS
یخچال و فریزر
یخچال فریزر دوقلو دوو مدل D2LRF-0020SS دوو 232,300,000 3 تیر 232,300,000 233,000,000
یخچال فریزر دوقلو دوو مدل D2LRF-0020SS قفل کودک: خیر اخطار باز ماندن درب: بله آبسردکن: بله یخساز اتوماتیک (آب شهری): دارد
یخچال فریزر دوقلو لوپز مدل 320-420
یخچال و فریزر
یخچال فریزر دوقلو لوپز مدل 320-420 لوپز 115,490,000 28 خرداد 115,490,000 115,490,000
یخچال فریزر دوقلو لوپز مدل 320-420 اخطار باز ماندن درب: بله آبسردکن: بله یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد نوع مقاومت در برابر برفک:دیفراست فیلتر تصفیه آب: ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: ندارد
یخچال فریزر دوو مدل DETM-0027
یخچال و فریزر
یخچال فریزر دوو مدل DETM-0027 دوو 155,000,000 14 شهریور 155,000,000 155,000,000
یخچال فریزر دوو مدل DETM-0027 اخطار باز ماندن درب: بله آبسردکن: بله یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): دارد فیلتر تصفیه آب:ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: ندارد
یخچال فریزر ریتون مدل RTF- 22W
یخچال و فریزر
یخچال فریزر ریتون مدل RTF- 22W ریتون 76,150,000 29 شهریور 58,600,000 58,600,000
یخچال فریزر ریتون مدل RTF- 22W قفل کودک: بله اخطار باز ماندن درب: بله آبسردکن: بله
یخچال فریزر سیلور مدل SRF-105
یخچال و فریزر
یخچال فریزر سیلور مدل SRF-105 سیلور 86,000,000 00:08:05 62,590,000 68,500,000
یخچال فریزر سیلور مدل SRF-105 قفل کودک: بله اخطار باز ماندن درب: خیر آبسردکن: بله یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):ندارد فیلتر تصفیه آب: ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: ندارد
یخچال فریزر فیلور مدل RPN-COL-018
یخچال و فریزر
یخچال فریزر فیلور مدل RPN-COL-018 فیلور 81,550,000 00:08:05 81,550,000 81,550,000
یخچال فریزر فیلور مدل RPN-COL-018 اخطار باز ماندن درب: بله آبسردکن: بله یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد نوع مقاومت در برابر برفک:نوفراست فیلتر تصفیه آب: ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: ندارد
یخچال فریزر فیلور مدل RPN-COL-020
یخچال و فریزر
یخچال فریزر فیلور مدل RPN-COL-020 فیلور 84,090,000 00:08:05 74,000,000 74,000,000
یخچال فریزر فیلور مدل RPN-COL-020 قفل کودک: خیر اخطار باز ماندن درب: بله آبسردکن: بله یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):ندارد نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست فیلتر تصفیه آب: ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: ندارد
یخچال فریزر مجیک کولینگ مدل BCD- 458WY کمبی
یخچال و فریزر
یخچال فریزر مجیک کولینگ مدل BCD- 458WY کمبی مجیک کولینگ 111,000,000 23 خرداد 111,000,000 111,000,000
یخچال فریزر مجیک کولینگ مدل BCD- 458WY کمبی اخطار باز ماندن درب: بله آبسردکن: بله یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): دارد فیلتر تصفیه آب:ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: دارد
یخچال فریزر نیکسان مدل RF-840NE2
یخچال و فریزر
یخچال فریزر نیکسان مدل RF-840NE2 نیکسان 132,500,000 00:08:06 113,990,000 114,620,000
یخچال فریزر نیکسان مدل RF-840NE2 قفل کودک: بله اخطار باز ماندن درب: بله آبسردکن: بله یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):ندارد نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست فیلتر تصفیه آب: ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: دارد
یخچال فریزر کامبی اکولوکس مدل ELC8NAN XW
یخچال و فریزر
یخچال فریزر کامبی اکولوکس مدل ELC8NAN XW اکولوکس 93,900,000 13 فروردین 93,900,000 93,900,000
یخچال فریزر کامبی اکولوکس مدل ELC8NAN XW قفل کودک: بله اخطار باز ماندن درب: بله آبسردکن: بله
یخچال و فریز ساید بای ساید هایر مدل FF2-66
یخچال و فریزر
یخچال و فریز ساید بای ساید هایر مدل FF2-66 هایر 124,990,000 13 فروردین 124,990,000 124,990,000
یخچال و فریز ساید بای ساید هایر مدل FF2-66 قفل کودک: بله اخطار باز ماندن درب: بله آبسردکن: بله یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):دارد
یخچال و فریزر  ایکس ویژن  مدل D600ST
یخچال و فریزر
یخچال و فریزر ایکس ویژن مدل D600ST ایکس ویژن 160,000,000 24 اردیبهشت 160,000,000 160,000,000
یخچال و فریزر ایکس ویژن مدل D600ST اخطار باز ماندن درب: بله آبسردکن: بله یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد فیلتر تصفیه آب:ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: دارد
یخچال و فریزر  ایکس ویژن مدل D600WDi
یخچال و فریزر
یخچال و فریزر ایکس ویژن مدل D600WDi ایکس ویژن 158,000,000 24 اردیبهشت 158,000,000 158,000,000
یخچال و فریزر ایکس ویژن مدل D600WDi اخطار باز ماندن درب: بله آبسردکن: بله یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): دارد فیلتر تصفیه آب:ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: دارد
یخچال و فریزر  ساید بای ساید سامسونگ مدل fsr14
یخچال و فریزر
یخچال و فریزر ساید بای ساید سامسونگ مدل fsr14 سامسونگ 378,000,000 30 اردیبهشت 373,290,000 378,000,000
یخچال و فریزر ساید بای ساید سامسونگ مدل fsr14 قفل کودک: بله اخطار باز ماندن درب: بله گنجایش کل به فوت: 33 آبسردکن: بله یخساز اتوماتیک (آب شهری):دارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست فیلتر تصفیه آب: دارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: دارد نمایشگر: دارد
یخچال و فریزر 22 فوت سامسونگ مدل RT600W
یخچال و فریزر
یخچال و فریزر 22 فوت سامسونگ مدل RT600W سامسونگ 175,000,000 9 اردیبهشت 175,000,000 180,000,000
یخچال و فریزر 22 فوت سامسونگ مدل RT600W قفل کودک: خیر اخطار باز ماندن درب: بله آبسردکن: بله یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):ندارد فیلتر تصفیه آب: ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: ندارد
یخچال و فریزر آرچلیک مدل ACN 1521
یخچال و فریزر
یخچال و فریزر آرچلیک مدل ACN 1521 آرچلیک 158,000,000 00:08:06 147,000,000 147,000,000
یخچال و فریزر آرچلیک مدل ACN 1521 قفل کودک: بله اخطار باز ماندن درب: بله آبسردکن: بله یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):دارد نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست فیلتر تصفیه آب: دارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: دارد
یخچال و فریزر آرچلیک مدل CA 6351 PD
یخچال و فریزر
یخچال و فریزر آرچلیک مدل CA 6351 PD آرچلیک 230,000,000 13 مهر 215,250,000 215,250,000
یخچال و فریزر آرچلیک مدل CA 6351 PD قفل کودک: بله اخطار باز ماندن درب: بله آبسردکن: بله یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):دارد نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست فیلتر تصفیه آب: دارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: دارد
یخچال و فریزر آزمایش مدل AZRF2471HO
یخچال و فریزر
یخچال و فریزر آزمایش مدل AZRF2471HO آزمایش 82,530,000 3 مهر 82,530,000 82,530,000
یخچال و فریزر آزمایش مدل AZRF2471HO اخطار باز ماندن درب: بله آبسردکن: بله یخساز اتوماتیک (آب شهری): دارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد نوع مقاومت در برابر برفک:نوفراست فیلتر تصفیه آب: ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: دارد
یخچال و فریزر آی فادر مدل IF27
یخچال و فریزر
یخچال و فریزر آی فادر مدل IF27 آی فادر 74,900,000 28 خرداد 74,900,000 74,900,000
یخچال و فریزر آی فادر مدل IF27 اخطار باز ماندن درب: بله آبسردکن: بله یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): دارد
یخچال و فریزر الکترواستیل مدل ES14
یخچال و فریزر
یخچال و فریزر الکترواستیل مدل ES14 الکترواستیل 52,300,000 14 شهریور 52,300,000 52,300,000
یخچال و فریزر الکترواستیل مدل ES14 اخطار باز ماندن درب: خیر آبسردکن: خیر یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد فیلتر تصفیه آب:ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: ندارد
یخچال و فریزر امرسان مدل BFN22D-M/TP
یخچال و فریزر
یخچال و فریزر امرسان مدل BFN22D-M/TP امرسان 94,300,000 1 آبان 58,000,000 58,000,000
یخچال و فریزر امرسان مدل BFN22D-M/TP قفل کودک: بله اخطار باز ماندن درب: خیر آبسردکن: بله یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):ندارد فیلتر تصفیه آب: ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: دارد
یخچال و فریزر امرسان مدل BFN27D502
یخچال و فریزر
یخچال و فریزر امرسان مدل BFN27D502 امرسان 183,000,000 00:08:05 139,300,000 139,300,000
یخچال و فریزر امرسان مدل BFN27D502 قفل کودک: بله آبسردکن: بله
یخچال و فریزر امرسان مدل TFH14T
یخچال و فریزر
یخچال و فریزر امرسان مدل TFH14T امرسان 56,050,000 1 آبان 33,890,000 34,800,000
یخچال و فریزر امرسان مدل TFH14T اخطار باز ماندن درب: بله آبسردکن: خیر یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب): ندارد فیلتر تصفیه آب:ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: ندارد
یخچال و فریزر امرسان مدلBFN20D321
یخچال و فریزر
یخچال و فریزر امرسان مدلBFN20D321 امرسان 68,000,000 10 مرداد 68,000,000 68,000,000
یخچال و فریزر امرسان مدلBFN20D321 اخطار باز ماندن درب: بله گنجایش کل به فوت: 20 آبسردکن: بله یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):ندارد نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست فیلتر تصفیه آب: ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: دارد
یخچال و فریزر امرسان مدلBFN20D321
یخچال و فریزر
یخچال و فریزر امرسان مدلBFN20D321 امرسان 79,000,000 29 شهریور 68,900,000 78,000,000
یخچال و فریزر امرسان مدلBFN20D321 اخطار باز ماندن درب: بله گنجایش کل به فوت: 20 آبسردکن: بله یخساز اتوماتیک (آب شهری): ندارد یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):ندارد نوع مقاومت در برابر برفک: نوفراست فیلتر تصفیه آب: ندارد امکان باز شدن درب از هر دو سمت: ندارد نمایشگر: دارد
مجموع موارد: 113 عدد در 3 صفحه
قیمت یخچال و فریزر
یخچال و فریزر دوقلوی آنتیک مدل F65-R65 New Unit
قیمت: 95,950,000 ریال
قیمت: 95,950,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت یخچال و فریزر
یخچال برتینو مدل X4
قیمت: 58,600,000 ریال
قیمت: 58,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت یخچال و فریزر
یخچال فریزر دوقلو برتینو مدل X4 Plus
قیمت: 127,968,000 ریال
قیمت: 127,968,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت یخچال و فریزر
یخچال فریزر ریتون مدل RTF- 22W
قیمت: 76,150,000 ریال
قیمت: 76,150,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت یخچال و فریزر
یخچال و فریزر سامسونگ مدل RL750
قیمت: 437,500,000 ریال
قیمت: 437,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت یخچال و فریزر
یخچال و فریزر سامسونگ مدل Polaris
قیمت: 300,000,000 ریال
قیمت: 300,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت یخچال و فریزر
فریزر پارس مدل Nofrost 1700i
قیمت: 47,600,000 ریال
قیمت: 47,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت یخچال و فریزر
یخچال و فریزر آرچلیک مدل ACN 1521
قیمت: 158,000,000 ریال
قیمت: 158,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت یخچال و فریزر
یخچال فریزر نیکسان مدل RF-840NE2
قیمت: 132,500,000 ریال
قیمت: 132,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت یخچال و فریزر
یخچال و فریزر الکترواستیل مدل ES14
قیمت: 52,300,000 ریال
قیمت: 52,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات