قیمت چرخ خیاطی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
جعبه چرخ خیاطی های کف تخت مدل ژانومه 500
چرخ خیاطی
جعبه چرخ خیاطی های کف تخت مدل ژانومه 500 متفرقه 1,280,000 18:07:23 1,180,000 1,180,000
جعبه چرخ خیاطی های کف تخت مدل ژانومه 500
جعبه چرخ خیاطی کد 800
چرخ خیاطی
جعبه چرخ خیاطی کد 800 متفرقه 1,180,000 18:07:22 1,000,000 1,000,000
جعبه چرخ خیاطی کد 800
چرخ خیاطی  ژانومه مدل JH1212
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی ژانومه مدل JH1212 ژانومه 46,000,000 14 شهریور 46,000,000 46,000,000
چرخ خیاطی ژانومه مدل JH1212 آداپتور: ندارد سوزن نخ کن: ندارد قابلیت دوخت: ساده، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، دکمه و جا دکمه نمایشگر: ندارد
چرخ خیاطی الکترونیکی برادر مدل Innov-is35p
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی الکترونیکی برادر مدل Innov-is35p برادر 65,000,000 24 اردیبهشت 65,000,000 65,000,000
چرخ خیاطی الکترونیکی برادر مدل Innov-is35p آداپتور: ندارد سوزن نخ کن: دارد قابلیت دوخت: زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، ژتون دوزی، دکمه و جا دکمه، پس دوزی نمایشگر: دارد
چرخ خیاطی برلیانت مدل BSM-6100
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی برلیانت مدل BSM-6100 برلیانت 22,500,000 29 شهریور 17,300,000 17,300,000
چرخ خیاطی برلیانت مدل BSM-6100 سوزن نخ کن: ندارد قابلیت دوخت: ساده، گلدوزی، تیکه دوزی، زیپ، دکمه و جا دکمه نمایشگر: ندارد
چرخ خیاطی جانتک مدل 8300
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی جانتک مدل 8300 جانتک 18,800,000 2 خرداد 18,800,000 18,800,000
چرخ خیاطی جانتک مدل 8300 آداپتور: ندارد سوزن نخ کن: دارد قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک نمایشگر: ندارد
چرخ خیاطی جانتک مدل K300
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی جانتک مدل K300 جانتک 23,100,000 3 مهر 23,250,000 23,250,000
چرخ خیاطی جانتک مدل K300 آداپتور: دارد قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، دکمه و جا دکمه، پس دوزی
چرخ خیاطی جانتک مدل K310
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی جانتک مدل K310 جانتک 23,900,000 8 مهر 24,650,000 24,650,000
چرخ خیاطی جانتک مدل K310 آداپتور: ندارد سوزن نخ کن: ندارد قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، دکمه و جا دکمه، پس دوزی نمایشگر: ندارد امکان ضخیم‌دوز:دارد امکان ظریف‌دوز: دارد
چرخ خیاطی جانتک مدل SP7500
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی جانتک مدل SP7500 جانتک 25,800,000 8 مهر 24,500,000 24,500,000
چرخ خیاطی جانتک مدل SP7500 آداپتور: ندارد سوزن نخ کن: دارد قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، دکمه و جا دکمه، پس دوزی نمایشگر: ندارد امکان ضخیم‌دوز:دارد امکان ظریف‌دوز: دارد
چرخ خیاطی جانتک مدل SP9500
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی جانتک مدل SP9500 جانتک 20,500,000 2 تیر 20,500,000 20,540,000
چرخ خیاطی جانتک مدل SP9500 آداپتور: ندارد سوزن نخ کن: دارد قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، دکمه و جا دکمه، پس دوزی نمایشگر: ندارد امکان ضخیم‌دوز:دارد امکان ظریف‌دوز: دارد
چرخ خیاطی جانتک مدل SP9600
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی جانتک مدل SP9600 جانتک 19,700,000 28 خرداد 19,700,000 19,700,000
چرخ خیاطی جانتک مدل SP9600 آداپتور: ندارد سوزن نخ کن: دارد قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، دکمه و جا دکمه، پس دوزی نمایشگر: ندارد امکان ضخیم‌دوز:دارد امکان ظریف‌دوز: دارد
چرخ خیاطی دستی مدل استیچ
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی دستی مدل استیچ بانومد 535,000 28 خرداد 530,000 535,000
چرخ خیاطی دستی مدل استیچ آداپتور: ندارد سوزن نخ کن: ندارد قابلیت دوخت: پارچه های نازک نمایشگر: ندارد
چرخ خیاطی دستی کد 1000002103
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی دستی کد 1000002103 متفرقه 1,320,000 18:07:23 616,000 620,000
چرخ خیاطی دستی کد 1000002103 قابلیت دوخت: ساده
چرخ خیاطی سردوز خانگی مدل B
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی سردوز خانگی مدل B متفرقه 23,900,000 1 آبان 22,800,000 22,800,000
چرخ خیاطی سردوز خانگی مدل B سوزن نخ کن: ندارد قابلیت دوخت: ساده، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، سر دوز امکان ضخیم‌دوز: دارد امکان ظریف‌دوز: دارد
چرخ خیاطی سردوز ژانومه مدل 203
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی سردوز ژانومه مدل 203 ژانومه 42,600,000 2 تیر 42,600,000 42,600,000
چرخ خیاطی سردوز ژانومه مدل 203 آداپتور: ندارد سوزن نخ کن: ندارد قابلیت دوخت: زیگزاگ، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، سر دوز نمایشگر: ندارد
چرخ خیاطی سردوز ژانومه مدل 9300DX
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی سردوز ژانومه مدل 9300DX ژانومه 100,000,000 18:07:22 47,000,000 48,900,000
چرخ خیاطی سردوز ژانومه مدل 9300DX آداپتور: ندارد سوزن نخ کن: ندارد قابلیت دوخت: ساده، سر دوز نمایشگر: ندارد
چرخ خیاطی سردوز کینتکس مدل  6M
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی سردوز کینتکس مدل 6M متفرقه 23,500,000 3 مهر 23,500,000 23,500,000
چرخ خیاطی سردوز کینتکس مدل 6M آداپتور: دارد سوزن نخ کن: ندارد قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک نمایشگر: ندارد امکان ضخیم‌دوز:دارد امکان ظریف‌دوز: دارد
چرخ خیاطی مارشال مدل 11000s Max
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مارشال مدل 11000s Max مارشال 35,000,000 18:07:24 34,000,000 34,000,000
چرخ خیاطی مارشال مدل 11000s Max آداپتور: ندارد سوزن نخ کن: دارد قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، دکمه و جا دکمه، پس دوزی، سر دوز نمایشگر: ندارد امکان ضخیم‌دوز:دارد امکان ظریف‌دوز: دارد
چرخ خیاطی مارشال مدل 3021
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مارشال مدل 3021 مارشال 18,900,000 28 خرداد 18,900,000 18,900,000
چرخ خیاطی مارشال مدل 3021 آداپتور: دارد سوزن نخ کن: دارد قابلیت دوخت: زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های نازک، سر دوز امکان ضخیم‌دوز: دارد امکان ظریف‌دوز:دارد
چرخ خیاطی مارشال مدل 3021
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مارشال مدل 3021 مارشال 39,400,000 3 مهر 39,400,000 39,400,000
چرخ خیاطی مارشال مدل 3021 آداپتور: دارد سوزن نخ کن: دارد قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک امکان ضخیم‌دوز: دارد امکان ظریف‌دوز:دارد
چرخ خیاطی مارشال مدل 3022
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مارشال مدل 3022 مارشال 39,000,000 29 شهریور 39,000,000 39,000,000
چرخ خیاطی مارشال مدل 3022 سوزن نخ کن: دارد قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک امکان ضخیم‌دوز: دارد امکان ظریف‌دوز: دارد
چرخ خیاطی مارشال مدل 740BL
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مارشال مدل 740BL مارشال 36,500,000 1 آبان 27,500,000 27,500,000
چرخ خیاطی مارشال مدل 740BL آداپتور: ندارد سوزن نخ کن: دارد قابلیت دوخت: ساده، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، دکمه و جا دکمه نمایشگر: ندارد امکان ضخیم‌دوز:دارد امکان ظریف‌دوز: دارد
چرخ خیاطی مارشال مدل 742BL
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مارشال مدل 742BL مارشال 35,300,000 18:07:23 27,500,000 27,500,000
چرخ خیاطی مارشال مدل 742BL آداپتور: ندارد سوزن نخ کن: دارد قابلیت دوخت: ساده، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، دکمه و جا دکمه نمایشگر: ندارد امکان ضخیم‌دوز:دارد امکان ظریف‌دوز: دارد
چرخ خیاطی مارشال مدل 820S
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مارشال مدل 820S مارشال 33,000,000 8 مهر 28,500,000 28,500,000
چرخ خیاطی مارشال مدل 820S آداپتور: دارد قابلیت دوخت: ساده، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، ژتون دوزی، دکمه و جا دکمه
چرخ خیاطی مارشال مدل 830S
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مارشال مدل 830S مارشال 29,900,000 18:07:24 32,000,000 32,000,000
چرخ خیاطی مارشال مدل 830S قابلیت دوخت: ساده، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، ژتون دوزی، دکمه و جا دکمه
چرخ خیاطی مارشال مدل 840S
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مارشال مدل 840S مارشال 37,700,000 18:07:25 27,000,000 27,000,000
چرخ خیاطی مارشال مدل 840S سوزن نخ کن: دارد قابلیت دوخت: ساده، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، دکمه و جا دکمه نمایشگر: ندارد
چرخ خیاطی مارشال مدل 840S MAX
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مارشال مدل 840S MAX مارشال 32,800,000 06:06:40 24,650,000 24,650,000
چرخ خیاطی مارشال مدل 840S MAX سوزن نخ کن: دارد قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، دکمه و جا دکمه، پس دوزی نمایشگر: ندارد امکان ضخیم‌دوز: دارد امکان ظریف‌دوز:دارد
چرخ خیاطی مارشال مدل 845S
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مارشال مدل 845S مارشال 28,000,000 18 مهر 26,000,000 26,000,000
چرخ خیاطی مارشال مدل 845S آداپتور: ندارد سوزن نخ کن: دارد قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، دکمه و جا دکمه، پس دوزی نمایشگر: ندارد امکان ضخیم‌دوز:دارد امکان ظریف‌دوز: دارد
چرخ خیاطی مارشال مدل 850A
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مارشال مدل 850A مارشال 38,500,000 14 شهریور 38,500,000 38,500,000
چرخ خیاطی مارشال مدل 850A آداپتور: ندارد سوزن نخ کن: دارد قابلیت دوخت: ساده، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، دکمه و جا دکمه نمایشگر: ندارد امکان ضخیم‌دوز:دارد امکان ظریف‌دوز: دارد
چرخ خیاطی مارشال مدل 930S
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مارشال مدل 930S مارشال 33,200,000 18:07:24 21,300,000 22,250,000
چرخ خیاطی مارشال مدل 930S آداپتور: دارد قابلیت دوخت: ساده، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، دکمه و جا دکمه نمایشگر: ندارد
چرخ خیاطی مارشال مدل 935S
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مارشال مدل 935S مارشال 26,190,000 18 مهر 20,900,000 22,000,000
چرخ خیاطی مارشال مدل 935S آداپتور: دارد سوزن نخ کن: دارد قابلیت دوخت: ساده، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، دکمه و جا دکمه
چرخ خیاطی مارشال مدل 935s max
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مارشال مدل 935s max مارشال 33,000,000 18:07:24 31,000,000 31,000,000
چرخ خیاطی مارشال مدل 935s max آداپتور: ندارد سوزن نخ کن: دارد قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، دکمه و جا دکمه، پس دوزی، سر دوز نمایشگر: ندارد امکان ضخیم‌دوز:دارد امکان ظریف‌دوز: دارد
چرخ خیاطی مارشال مدل 940s max
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مارشال مدل 940s max مارشال 33,000,000 18:07:24 31,000,000 31,000,000
چرخ خیاطی مارشال مدل 940s max آداپتور: ندارد سوزن نخ کن: دارد قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، دکمه و جا دکمه، پس دوزی، سر دوز نمایشگر: ندارد امکان ضخیم‌دوز:دارد امکان ظریف‌دوز: دارد
چرخ خیاطی مدل MN301
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مدل MN301 متفرقه 3,670,000 24 اردیبهشت 3,400,000 3,400,000
چرخ خیاطی مدل MN301 آداپتور: دارد سوزن نخ کن: ندارد قابلیت دوخت: ساده، پارچه های نازک نمایشگر: ندارد امکان ضخیم‌دوز:ندارد امکان ظریف‌دوز: دارد
چرخ خیاطی مسافرتی مدل HS
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مسافرتی مدل HS متفرقه 570,000 28 خرداد 570,000 570,000
چرخ خیاطی مسافرتی مدل HS آداپتور: ندارد سوزن نخ کن: دارد قابلیت دوخت: ساده
چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل GS2700
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل GS2700 برادر 28,500,000 28 خرداد 28,500,000 28,500,000
چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل GS2700 آداپتور: ندارد سوزن نخ کن: دارد قابلیت دوخت: زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، ژتون دوزی، دکمه و جا دکمه، پس دوزی نمایشگر: ندارد
چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل GS3700
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل GS3700 برادر 32,500,000 28 خرداد 32,500,000 32,500,000
چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل GS3700 سوزن نخ کن: دارد قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، ژتون دوزی، دکمه و جا دکمه، پس دوزی نمایشگر: ندارد
چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل JA1400
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل JA1400 برادر 21,000,000 28 خرداد 21,000,000 21,000,000
چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل JA1400 آداپتور: ندارد سوزن نخ کن: ندارد قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، ژتون دوزی، دکمه و جا دکمه نمایشگر: ندارد
چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل JV1400
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل JV1400 برادر 21,000,000 28 خرداد 21,000,000 21,000,000
چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل JV1400 آداپتور: ندارد سوزن نخ کن: ندارد قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، ژتون دوزی، دکمه و جا دکمه
چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل XT27
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل XT27 برادر 39,000,000 28 خرداد 39,000,000 39,000,000
چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل XT27 آداپتور: ندارد سوزن نخ کن: دارد قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، ژتون دوزی، دکمه و جا دکمه، پس دوزی نمایشگر: ندارد
چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل XT37
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل XT37 برادر 43,000,000 28 خرداد 43,000,000 43,000,000
چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل XT37 آداپتور: ندارد سوزن نخ کن: دارد قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، ژتون دوزی، دکمه و جا دکمه، پس دوزی نمایشگر: ندارد
چرخ خیاطی نیولایف کد 3500
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی نیولایف کد 3500 نیو لایف 29,400,000 22 تیر 26,000,000 26,000,000
چرخ خیاطی نیولایف کد 3500 آداپتور: دارد قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، دکمه و جا دکمه، کاموا دوزی، پس دوزی، سر دوز نمایشگر: دارد
چرخ خیاطی نیولایف کد 3900
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی نیولایف کد 3900 نیو لایف 29,400,000 22 تیر 20,980,000 20,980,000
چرخ خیاطی نیولایف کد 3900 آداپتور: دارد سوزن نخ کن: دارد قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، دکمه و جا دکمه، کاموا دوزی، پس دوزی، سر دوز نمایشگر: دارد
چرخ خیاطی وستا مدل 2010
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی وستا مدل 2010 متفرقه 24,000,000 22 تیر 25,000,000 25,000,000
چرخ خیاطی وستا مدل 2010 قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، دکمه و جا دکمه، پس دوزی
چرخ خیاطی وستا کاچیران مدل 2012
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی وستا کاچیران مدل 2012 کاچیران 22,100,000 28 خرداد 22,100,000 22,200,000
چرخ خیاطی وستا کاچیران مدل 2012 قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، دکمه و جا دکمه، پس دوزی
چرخ خیاطی وستا کاچیران مدل 2015
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی وستا کاچیران مدل 2015 متفرقه 21,700,000 28 خرداد 21,700,000 21,700,000
چرخ خیاطی وستا کاچیران مدل 2015 قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، دکمه و جا دکمه، پس دوزی
چرخ خیاطی ژانومه مدل 1130A
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی ژانومه مدل 1130A ژانومه 78,000,000 18:07:23 67,000,000 67,000,000
چرخ خیاطی ژانومه مدل 1130A آداپتور: ندارد سوزن نخ کن: دارد قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، ژتون دوزی، دکمه و جا دکمه، پس دوزی، سر دوز امکان ضخیم‌دوز: دارد امکان ظریف‌دوز:دارد
چرخ خیاطی ژانومه مدل 1920
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی ژانومه مدل 1920 ژانومه 29,700,000 28 خرداد 29,700,000 29,800,000
چرخ خیاطی ژانومه مدل 1920 سوزن نخ کن: دارد قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، سر دوز امکان ضخیم‌دوز: دارد امکان ظریف‌دوز: دارد
چرخ خیاطی ژانومه مدل 2020
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی ژانومه مدل 2020 ژانومه 39,150,000 15 مرداد 28,500,000 29,000,000
چرخ خیاطی ژانومه مدل 2020 سوزن نخ کن: ندارد قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، دکمه و جا دکمه، پس دوزی نمایشگر: ندارد
چرخ خیاطی ژانومه مدل 2040
چرخ خیاطی
چرخ خیاطی ژانومه مدل 2040 ژانومه 45,000,000 18:07:23 40,000,000 40,000,000
چرخ خیاطی ژانومه مدل 2040 آداپتور: دارد سوزن نخ کن: ندارد قابلیت دوخت: ساده، زیگزاگ، گلدوزی، تیکه دوزی، پارچه های ضخیم، پارچه های نازک، زیپ، دکمه و جا دکمه، پس دوزی نمایشگر: ندارد
مجموع موارد: 94 عدد در 2 صفحه
قیمت چرخ خیاطی
چرخ خیاطی ژانومه مدل 2040
قیمت: 45,000,000 ریال
قیمت: 45,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مارشال مدل 742BL
قیمت: 35,300,000 ریال
قیمت: 35,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چرخ خیاطی
جعبه چرخ خیاطی کد 800
قیمت: 1,180,000 ریال
قیمت: 1,180,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل JV1400
قیمت: 21,000,000 ریال
قیمت: 21,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چرخ خیاطی
چرخ خیاطی ژانومه مدل 399A
قیمت: 52,000,000 ریال
قیمت: 52,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چرخ خیاطی
چرخ خیاطی جانتک مدل SP9600
قیمت: 19,700,000 ریال
قیمت: 19,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چرخ خیاطی
چرخ خیاطی کاچیران مدل 1139D
قیمت: 36,900,000 ریال
قیمت: 36,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مکانیکی برادر مدل GS2700
قیمت: 28,500,000 ریال
قیمت: 28,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چرخ خیاطی
چرخ خیاطی جانتک مدل K300
قیمت: 23,100,000 ریال
قیمت: 23,100,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چرخ خیاطی
چرخ خیاطی مارشال مدل 820S
قیمت: 33,000,000 ریال
قیمت: 33,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات