قیمت کتری برقی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
المنت اب جوش آور مدل E1
کتری برقی
المنت اب جوش آور مدل E1 متفرقه 490,000 04:05:58 470,000 470,000
المنت اب جوش آور مدل E1 محدوده ظرفیت: 2.6 تا 3 لیتر قطع کن خودکار: ندارد
دمنوش ساز وکتری برقی پروفی کوک مدل WKS 1020 G
کتری برقی
دمنوش ساز وکتری برقی پروفی کوک مدل WKS 1020 G متفرقه 24,500,000 28 خرداد 24,500,000 29,000,000
دمنوش ساز وکتری برقی پروفی کوک مدل WKS 1020 G گرم نگهدار: دارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: دارد
کتر ی برقی استیل مونوتک مدل MKE-1810 S
کتری برقی
کتر ی برقی استیل مونوتک مدل MKE-1810 S مونوتک 5,900,000 04:06:00 5,600,000 5,600,000
کتر ی برقی استیل مونوتک مدل MKE-1810 S محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: دارد قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی Su Istici مدل 1000
کتری برقی
کتری برقی Su Istici مدل 1000 متفرقه 285,000 29 شهریور 279,000 285,000
کتری برقی Su Istici مدل 1000 محدوده ظرفیت: 0.45 تا 1 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: ندارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی آاگ مدل EWA7800
کتری برقی
کتری برقی آاگ مدل EWA7800 آ ا گ 13,300,000 2 خرداد 12,300,000 13,300,000
کتری برقی آاگ مدل EWA7800 محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: دارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: دارد
کتری برقی آریته مدل AR-2877
کتری برقی
کتری برقی آریته مدل AR-2877 آریته 30,000,000 14 آبان 23,800,000 23,800,000
کتری برقی آریته مدل AR-2877 محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی استار مدل WST-1820
کتری برقی
کتری برقی استار مدل WST-1820 متفرقه 5,400,000 14 آبان 5,400,000 5,400,000
کتری برقی استار مدل WST-1820 محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی اسمگ مدل KLF04
کتری برقی
کتری برقی اسمگ مدل KLF04 اسمگ 34,990,000 2 اردیبهشت 34,990,000 34,990,000
کتری برقی اسمگ مدل KLF04 محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: دارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: دارد
کتری برقی اسکارلت مدل SC-006
کتری برقی
کتری برقی اسکارلت مدل SC-006 متفرقه 2,900,000 8 مهر 1,780,000 1,900,000
کتری برقی اسکارلت مدل SC-006 محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی اسکارلت مدل SC-1838
کتری برقی
کتری برقی اسکارلت مدل SC-1838 متفرقه 3,050,000 14 آبان 1,590,000 1,930,000
کتری برقی اسکارلت مدل SC-1838 محدوده ظرفیت: 2 تا 2.5 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی اسکارلت مدل SC-2018
کتری برقی
کتری برقی اسکارلت مدل SC-2018 متفرقه 3,490,000 29 شهریور 3,490,000 3,490,000
کتری برقی اسکارلت مدل SC-2018 محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی اسکارلت مدل SC-2121
کتری برقی
کتری برقی اسکارلت مدل SC-2121 متفرقه 2,500,000 04:06:03 1,680,000 1,680,000
کتری برقی اسکارلت مدل SC-2121 محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر
کتری برقی المپیا مدل OE-54
کتری برقی
کتری برقی المپیا مدل OE-54 متفرقه 2,150,000 2 تیر 2,150,000 2,150,000
کتری برقی المپیا مدل OE-54 محدوده ظرفیت: 2 تا 2.5 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی المپیا مدل OE-54plus
کتری برقی
کتری برقی المپیا مدل OE-54plus المپیا 1,890,000 20 خرداد 1,890,000 1,890,000
کتری برقی المپیا مدل OE-54plus محدوده ظرفیت: 2 تا 2.5 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی اچ تی سی مدل 776k
کتری برقی
کتری برقی اچ تی سی مدل 776k متفرقه 2,601,000 04:05:58 2,850,000 2,850,000
کتری برقی اچ تی سی مدل 776k محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی ای تی سی مدل FK-1401A
کتری برقی
کتری برقی ای تی سی مدل FK-1401A ای تی سی 2,790,000 24 اردیبهشت 2,790,000 2,790,000
کتری برقی ای تی سی مدل FK-1401A محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی بایترون مدل BKB-20
کتری برقی
کتری برقی بایترون مدل BKB-20 متفرقه 8,600,000 04:06:01 6,990,000 6,990,000
کتری برقی بایترون مدل BKB-20 محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی براون مدل WK600
کتری برقی
کتری برقی براون مدل WK600 براون 11,500,000 15 مرداد 8,900,000 8,900,000
کتری برقی براون مدل WK600 قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی بوش مدل  TWK6001
کتری برقی
کتری برقی بوش مدل TWK6001 بوش 10,450,000 20 مرداد 8,950,000 8,950,000
کتری برقی بوش مدل TWK6001 گرم نگهدار: دارد قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی بوش مدل SL258
کتری برقی
کتری برقی بوش مدل SL258 بوش 7,480,000 13 مهر 7,480,000 7,480,000
کتری برقی بوش مدل SL258 محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی بوش مدل TWK 6801‏
کتری برقی
کتری برقی بوش مدل TWK 6801‏ بوش 14,250,000 26 مهر 10,950,000 11,950,000
کتری برقی بوش مدل TWK 6801‏ قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی بوش مدل TWK6004‏
کتری برقی
کتری برقی بوش مدل TWK6004‏ بوش 10,450,000 13 مهر 5,590,000 5,950,000
کتری برقی بوش مدل TWK6004‏ قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی بوش مدل TWK6831
کتری برقی
کتری برقی بوش مدل TWK6831 بوش 14,600,000 20 مرداد 13,000,000 13,800,000
کتری برقی بوش مدل TWK6831 محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر
کتری برقی بوش مدل TWK6A013
کتری برقی
کتری برقی بوش مدل TWK6A013 بوش 14,990,000 04:05:58 13,450,000 13,450,000
کتری برقی بوش مدل TWK6A013 محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی بوش مدل TWK6A014
کتری برقی
کتری برقی بوش مدل TWK6A014 بوش 6,190,000 3 تیر 6,190,000 6,290,000
کتری برقی بوش مدل TWK6A014 قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی بوش مدل TWK7804
کتری برقی
کتری برقی بوش مدل TWK7804 بوش 10,250,000 15 مرداد 8,450,000 8,450,000
کتری برقی بوش مدل TWK7804 محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی بوش مدل TWK7808
کتری برقی
کتری برقی بوش مدل TWK7808 بوش 11,750,000 13 مهر 8,750,000 9,620,000
کتری برقی بوش مدل TWK7808 محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی بوش مدل TWK8613
کتری برقی
کتری برقی بوش مدل TWK8613 بوش 23,950,000 04:05:59 22,450,000 22,450,000
کتری برقی بوش مدل TWK8613 گرم نگهدار: دارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: دارد
کتری برقی بونیتو مدل WKF-318S
کتری برقی
کتری برقی بونیتو مدل WKF-318S متفرقه 2,600,000 17 اردیبهشت 2,550,000 2,600,000
کتری برقی بونیتو مدل WKF-318S محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی توکیو مدل TK-007
کتری برقی
کتری برقی توکیو مدل TK-007 متفرقه 2,190,000 04:05:58 2,140,000 2,140,000
کتری برقی توکیو مدل TK-007 محدوده ظرفیت: 2 تا 2.5 لیتر قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی توکیو مدل TK-202
کتری برقی
کتری برقی توکیو مدل TK-202 متفرقه 2,952,000 04:05:58 3,550,000 3,550,000
کتری برقی توکیو مدل TK-202 محدوده ظرفیت: 2.1 تا 2.5 لیتر قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی تی فال مدل 1618A
کتری برقی
کتری برقی تی فال مدل 1618A متفرقه 1,670,000 9 اردیبهشت 1,670,000 1,670,000
کتری برقی تی فال مدل 1618A
کتری برقی تیفال مدل JL55
کتری برقی
کتری برقی تیفال مدل JL55 متفرقه 1,790,000 18 خرداد 1,790,000 1,790,000
کتری برقی تیفال مدل JL55 قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی تیفال مدل TF-500
کتری برقی
کتری برقی تیفال مدل TF-500 متفرقه 1,510,000 23 خرداد 1,510,000 1,510,000
کتری برقی تیفال مدل TF-500 محدوده ظرفیت: 2 تا 2.5 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی تیفاییل مدل OO7
کتری برقی
کتری برقی تیفاییل مدل OO7 متفرقه 1,680,000 12 خرداد 1,680,000 1,680,000
کتری برقی تیفاییل مدل OO7 محدوده ظرفیت: 2 تا 2.5 لیتر گرم نگهدار: دارد
کتری برقی تیفاییل مدل TF-550
کتری برقی
کتری برقی تیفاییل مدل TF-550 متفرقه 1,530,000 21 خرداد 1,530,000 1,530,000
کتری برقی تیفاییل مدل TF-550 محدوده ظرفیت: 2 تا 2.5 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی جی ای سی مدل CK-5012
کتری برقی
کتری برقی جی ای سی مدل CK-5012 جی ای سی 5,700,000 04:06:08 5,700,000 5,700,000
کتری برقی جی ای سی مدل CK-5012 محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی جی پاس مدل GK5454NV
کتری برقی
کتری برقی جی پاس مدل GK5454NV جی پاس 4,550,000 04:06:00 3,750,000 3,750,000
کتری برقی جی پاس مدل GK5454NV محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی جیواکس مدل 117pk
کتری برقی
کتری برقی جیواکس مدل 117pk متفرقه 2,640,000 1 آبان 2,150,000 2,150,000
کتری برقی جیواکس مدل 117pk محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی دسینی مدل 444
کتری برقی
کتری برقی دسینی مدل 444 دسینی 4,990,000 13 مهر 4,990,000 4,990,000
کتری برقی دسینی مدل 444 محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی راسل هابز کد 20760
کتری برقی
کتری برقی راسل هابز کد 20760 راسل هابز 12,000,000 9 اردیبهشت 12,000,000 12,000,000
کتری برقی راسل هابز کد 20760 محدوده ظرفیت: 0.45 تا 1 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی رنکارد مدل RAN-812
کتری برقی
کتری برقی رنکارد مدل RAN-812 رنکارد 5,400,000 3 مهر 3,280,000 3,280,000
کتری برقی رنکارد مدل RAN-812 محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی روتل مدل U2822CH
کتری برقی
کتری برقی روتل مدل U2822CH روتل 9,300,000 14 آبان 6,750,000 6,750,000
کتری برقی روتل مدل U2822CH محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی روتل مدل U2823CH
کتری برقی
کتری برقی روتل مدل U2823CH روتل 17,500,000 04:06:08 11,600,000 11,600,000
کتری برقی روتل مدل U2823CH محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: دارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: دارد
کتری برقی روتل مدل U2968CH
کتری برقی
کتری برقی روتل مدل U2968CH روتل 9,700,000 04:06:07 7,950,000 7,950,000
کتری برقی روتل مدل U2968CH محدوده ظرفیت: 0.45 تا 1 لیتر قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی رویال کینگ مدل 1410
کتری برقی
کتری برقی رویال کینگ مدل 1410 متفرقه 4,990,000 14 شهریور 4,990,000 4,990,000
کتری برقی رویال کینگ مدل 1410 محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی رویال کینگ مدل 1411
کتری برقی
کتری برقی رویال کینگ مدل 1411 متفرقه 4,980,000 04:06:03 4,980,000 4,980,000
کتری برقی رویال کینگ مدل 1411 محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی رویال کینگ مدل ROSHA 1410
کتری برقی
کتری برقی رویال کینگ مدل ROSHA 1410 متفرقه 4,680,000 04:06:00 3,890,000 3,890,000
کتری برقی رویال کینگ مدل ROSHA 1410 محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی سارینا مدل 111
کتری برقی
کتری برقی سارینا مدل 111 سارینا 3,800,000 04:06:00 4,300,000 4,300,000
کتری برقی سارینا مدل 111 محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی سارینا مدل SA-111
کتری برقی
کتری برقی سارینا مدل SA-111 سارینا 2,750,000 20 مرداد 2,440,000 2,440,000
کتری برقی سارینا مدل SA-111 محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
مجموع موارد: 125 عدد در 3 صفحه
قیمت کتری برقی
کتری برقی کروپس مدل FLF34W
قیمت: 14,400,000 ریال
قیمت: 14,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کتری برقی
کتری برقی آریته مدل AR-2877
قیمت: 30,000,000 ریال
قیمت: 30,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کتری برقی
کتری برقی شیائومی مدل YM-K1501
قیمت: 15,000,000 ریال
قیمت: 15,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کتری برقی
کتری برقی میگل مدل GEK 220
قیمت: 4,490,000 ریال
قیمت: 4,490,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کتری برقی
المنت اب جوش آور مدل E1
قیمت: 490,000 ریال
قیمت: 490,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کتری برقی
کتری برقی جی پاس مدل GK5454NV
قیمت: 4,550,000 ریال
قیمت: 4,550,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کتری برقی
کتری برقی سارینا مدل SA-111
قیمت: 2,750,000 ریال
قیمت: 2,750,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کتری برقی
کتری برقی مدل YD-182F
قیمت: 2,800,000 ریال
قیمت: 2,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کتری برقی
کتری برقی لایف اسمایل مدل B221
قیمت: 3,700,000 ریال
قیمت: 3,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کتری برقی
کتری برقی وگاترونیکس مدل VE-116
قیمت: 6,485,000 ریال
قیمت: 6,485,000 ریال
مشاهده اطلاعات