قیمت اسپرسو ساز

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اسپرسو ساز  لواک مدل 8201
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز لواک مدل 8201 متفرقه 7,600,000 06:06:39 5,100,000 5,100,000
اسپرسو ساز لواک مدل 8201 سیستم کاپوچینو ساز: ندارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو، ریسترتو، لانگو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد قابلیت برنامه‌ریزی:ندارد
اسپرسو ساز  نوا مدل 146
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز نوا مدل 146 نوا 25,800,000 1 آبان 23,300,000 23,300,000
اسپرسو ساز نوا مدل 146 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کافه لاته کاپوچینو
اسپرسو ساز  نیولند مدل NL-2495BL
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز نیولند مدل NL-2495BL متفرقه 16,556,000 28 خرداد 16,556,000 16,556,000
اسپرسو ساز نیولند مدل NL-2495BL سیستم کاپوچینو ساز: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه:اسپرسو کافه لاته کاپوچینو
اسپرسو ساز آلیرا مدل 1010-Elzero
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز آلیرا مدل 1010-Elzero متفرقه 13,000,000 22 تیر 13,000,000 13,000,000
اسپرسو ساز آلیرا مدل 1010-Elzero سیستم کاپوچینو ساز: ندارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نازل بخار:ندارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو امریکانو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز آلیرا مدل 1020-Elwan
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز آلیرا مدل 1020-Elwan متفرقه 19,000,000 28 خرداد 18,050,000 19,000,000
اسپرسو ساز آلیرا مدل 1020-Elwan سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:ندارد مخزن شیر: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو کافه لاته کاپوچینو ماکیاتو امریکانو شیر گرم سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز اوریکس مدل CM-6026
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز اوریکس مدل CM-6026 اوریکس 26,000,000 22 تیر 26,000,000 26,000,000
اسپرسو ساز اوریکس مدل CM-6026 سیستم کاپوچینو ساز: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو
اسپرسو ساز اپکس مدل ACM-430
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز اپکس مدل ACM-430 اپکس 33,850,000 22 تیر 33,850,000 33,850,000
اسپرسو ساز اپکس مدل ACM-430 سیستم کاپوچینو ساز: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو، کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد
اسپرسو ساز بارنی مدل CM5403
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز بارنی مدل CM5403 بارنی 15,500,000 23 خرداد 14,700,000 15,500,000
اسپرسو ساز بارنی مدل CM5403 سیستم کاپوچینو ساز: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه:آب جوش اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد
اسپرسو ساز بارنی مدل CRM3005E
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز بارنی مدل CRM3005E بارنی 48,100,000 29 شهریور 46,000,000 46,000,000
اسپرسو ساز بارنی مدل CRM3005E سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه:آب جوش اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد
اسپرسو ساز برناکو مدل BEP6825
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز برناکو مدل BEP6825 برناکو 19,990,000 2 اردیبهشت 19,990,000 19,990,000
اسپرسو ساز برناکو مدل BEP6825 سیستم کاپوچینو ساز: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان:دارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسو ساز برناکو مدل BEP6825
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز برناکو مدل BEP6825 برناکو 27,990,000 06:06:39 26,990,000 26,990,000
اسپرسو ساز برناکو مدل BEP6825 سیستم کاپوچینو ساز: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کافه لاته کاپوچینو ماکیاتو سیستم گرم کردن فنجان:ندارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسو ساز بلانزو مدل BEC-340
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز بلانزو مدل BEC-340 متفرقه 9,500,000 9 اردیبهشت 9,500,000 9,500,000
اسپرسو ساز بلانزو مدل BEC-340 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: ندارد آسیاب قهوه:ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد
اسپرسو ساز بوش مدل VeroAroma 300 TES60321RW
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز بوش مدل VeroAroma 300 TES60321RW بوش 195,000,000 24 اردیبهشت 195,000,000 195,000,000
اسپرسو ساز بوش مدل VeroAroma 300 TES60321RW سیستم کاپوچینو ساز: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد آسیاب قهوه: دارد مخزن شیر:ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کافه لاته کاپوچینو ماکیاتو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز بیشل مدل BL-CM-010
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز بیشل مدل BL-CM-010 بیشل 17,500,000 22 تیر 19,000,000 19,000,000
اسپرسو ساز بیشل مدل BL-CM-010 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد آسیاب قهوه:ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کاپوچینو
اسپرسو ساز تاروس مدل BARI
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز تاروس مدل BARI متفرقه 20,500,000 16:06:26 17,500,000 17,500,000
اسپرسو ساز تاروس مدل BARI سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز تکنو مدل Te-817
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز تکنو مدل Te-817 تکنو 13,700,000 1 آبان 11,900,000 11,900,000
اسپرسو ساز تکنو مدل Te-817 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کافه لاته کاپوچینو
اسپرسو ساز جمیلای مدل Crm3005E
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز جمیلای مدل Crm3005E متفرقه 49,500,000 20 مرداد 40,700,000 40,900,000
اسپرسو ساز جمیلای مدل Crm3005E سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو موکا کاپوچینو ماکیاتو سیستم گرم کردن فنجان: دارد
اسپرسو ساز جمیلای مدل CRM3605
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز جمیلای مدل CRM3605 جمیلای 50,680,000 16:06:25 45,678,900 45,678,900
اسپرسو ساز جمیلای مدل CRM3605 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه:اسپرسو کافه لاته کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد
اسپرسو ساز جی ای سی مدل 5037
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز جی ای سی مدل 5037 جی ای سی 35,000,000 16:06:31 35,000,000 35,000,000
اسپرسو ساز جی ای سی مدل 5037 سیستم کاپوچینو ساز: دارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو، کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد قابلیت برنامه‌ریزی:ندارد
اسپرسو ساز جی پاس مدل GCM-6108
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز جی پاس مدل GCM-6108 جی پاس 14,100,000 12 خرداد 14,016,500 14,100,000
اسپرسو ساز جی پاس مدل GCM-6108 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کافه لاته کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز جی پاس مدل GCM41506UK
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز جی پاس مدل GCM41506UK جی پاس 15,200,000 24 اردیبهشت 12,100,000 12,100,000
اسپرسو ساز جی پاس مدل GCM41506UK سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کافه لاته کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد
اسپرسو ساز جی پاس مدل GCM41507
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز جی پاس مدل GCM41507 جی پاس 22,500,000 29 شهریور 22,500,000 22,500,000
اسپرسو ساز جی پاس مدل GCM41507 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کافه لاته کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسو ساز جی پاس مدل GCM6108
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز جی پاس مدل GCM6108 جی پاس 23,950,000 16:06:26 27,500,000 27,500,000
اسپرسو ساز جی پاس مدل GCM6108 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کافه لاته کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز دلونگی مدل EC685
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز دلونگی مدل EC685 دلونگی 51,000,000 16:06:25 49,000,000 49,000,000
اسپرسو ساز دلونگی مدل EC685 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو لانگو امریکانو شیر گرم فرانسه سیستم گرم کردن فنجان: دارد قابلیت برنامه‌ریزی: دارد
اسپرسو ساز راک مدل CM10205010
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز راک مدل CM10205010 راک 10,800,000 24 اردیبهشت 10,800,000 10,800,000
اسپرسو ساز راک مدل CM10205010 سیستم کاپوچینو ساز: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو، کافه لاته، کاپوچینو
اسپرسو ساز راک مدل CM1251
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز راک مدل CM1251 راک 10,800,000 28 خرداد 10,800,000 10,800,000
اسپرسو ساز راک مدل CM1251 سیستم کاپوچینو ساز: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو، کافه لاته، کاپوچینو
اسپرسو ساز رومانتیک هوم مدل RL-222
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز رومانتیک هوم مدل RL-222 متفرقه 16,300,000 9 اردیبهشت 12,784,000 16,300,000
اسپرسو ساز رومانتیک هوم مدل RL-222 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو کافه لاته کاپوچینو
اسپرسو ساز رومانتیک هوم مدل RL-680
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز رومانتیک هوم مدل RL-680 رومانتیک هوم 18,000,000 18 مهر 11,700,000 12,950,000
اسپرسو ساز رومانتیک هوم مدل RL-680 سیستم کاپوچینو ساز: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان:ندارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسو ساز رومانتیک هوم مدل RL-700
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز رومانتیک هوم مدل RL-700 رومانتیک هوم 22,950,000 16:06:26 38,900,000 38,900,000
اسپرسو ساز رومانتیک هوم مدل RL-700 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسو ساز ساچی مدل NL-COF-7058C
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز ساچی مدل NL-COF-7058C ساچی 75,000,000 16:06:28 75,000,000 75,000,000
اسپرسو ساز ساچی مدل NL-COF-7058C سیستم کاپوچینو ساز: ندارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نازل بخار:ندارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو فرانسه سیستم گرم کردن فنجان: ندارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسو ساز سوئیس هوم مدل CLS-120
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز سوئیس هوم مدل CLS-120 سوئیس هوم 12,500,000 22 تیر 12,500,000 12,500,000
اسپرسو ساز سوئیس هوم مدل CLS-120 سیستم کاپوچینو ساز: دارد فیلتر آب: دارد آسیاب قهوه: ندارد
اسپرسو ساز سی بی تی مدل Esse EL
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز سی بی تی مدل Esse EL سی بی تی ایتالیا 24,900,000 16:06:27 24,900,000 24,900,000
اسپرسو ساز سی بی تی مدل Esse EL سیستم کاپوچینو ساز: ندارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نازل بخار:ندارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز عرشیا مدل ARSHIA2440
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز عرشیا مدل ARSHIA2440 عرشیا 14,500,000 13 فروردین 14,500,000 14,500,000
اسپرسو ساز عرشیا مدل ARSHIA2440 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز فوما مدل FU-1510
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز فوما مدل FU-1510 فوما 17,600,000 16:06:25 11,000,000 11,000,000
اسپرسو ساز فوما مدل FU-1510 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد آسیاب قهوه:ندارد مخزن شیر: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز مباشی مدل ECM2010
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز مباشی مدل ECM2010 مباشی 25,000,000 16:06:25 23,500,000 23,500,000
اسپرسو ساز مباشی مدل ECM2010 سیستم کاپوچینو ساز: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان:دارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسو ساز مباشی مدل ECM2010
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز مباشی مدل ECM2010 مباشی 25,000,000 16:06:26 24,500,000 24,500,000
اسپرسو ساز مباشی مدل ECM2010 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد
اسپرسو ساز مباشی مدل ECM2011
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز مباشی مدل ECM2011 مباشی 14,350,000 3 تیر 14,350,000 14,350,000
اسپرسو ساز مباشی مدل ECM2011 سیستم کاپوچینو ساز: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه:اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد
اسپرسو ساز مباشی مدل ME-ECM2019
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز مباشی مدل ME-ECM2019 مباشی 24,700,000 16:06:26 27,890,000 27,890,000
اسپرسو ساز مباشی مدل ME-ECM2019 سیستم کاپوچینو ساز: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان:دارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسو ساز مباشی مدل ME-ECM2019
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز مباشی مدل ME-ECM2019 مباشی 25,990,000 29 شهریور 25,990,000 25,990,000
اسپرسو ساز مباشی مدل ME-ECM2019 سیستم کاپوچینو ساز: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد آسیاب قهوه: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه:اسپرسو کافه لاته کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسو ساز مباشی مدل MEBASHI ECM2011
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز مباشی مدل MEBASHI ECM2011 مباشی 13,300,000 2 خرداد 12,800,000 13,300,000
اسپرسو ساز مباشی مدل MEBASHI ECM2011 سیستم کاپوچینو ساز: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه:اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد
اسپرسو ساز مدل 6CUP
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز مدل 6CUP متفرقه 1,220,000 28 خرداد 1,220,000 1,220,000
اسپرسو ساز مدل 6CUP فیلتر آب: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو
اسپرسو ساز میا مدل 41072X
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز میا مدل 41072X متفرقه 8,118,900 2 اردیبهشت 8,118,900 8,118,900
اسپرسو ساز میا مدل 41072X سیستم کاپوچینو ساز: ندارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر:ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو
اسپرسو ساز میله مدل CM5100
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز میله مدل CM5100 میله 513,000,000 22 تیر 513,000,000 513,000,000
اسپرسو ساز میله مدل CM5100 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: دارد مخزن شیر: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو ماکیاتو لانگو امریکانو شیر گرم سیستم گرم کردن فنجان: دارد
اسپرسو ساز نسپرسو بیشل مدل BL-CM-014
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز نسپرسو بیشل مدل BL-CM-014 بیشل 14,900,000 28 خرداد 14,900,000 14,900,000
اسپرسو ساز نسپرسو بیشل مدل BL-CM-014 سیستم کاپوچینو ساز: ندارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نازل بخار:ندارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز نسپرسو بیشل مدل BL-CM-015
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز نسپرسو بیشل مدل BL-CM-015 بیشل 14,900,000 22 تیر 14,900,000 14,900,000
اسپرسو ساز نسپرسو بیشل مدل BL-CM-015 سیستم کاپوچینو ساز: ندارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نازل بخار:ندارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز نسپرسو ساپر مدل Marigold
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز نسپرسو ساپر مدل Marigold ساپر 13,000,000 24 اردیبهشت 13,000,000 13,000,000
اسپرسو ساز نسپرسو ساپر مدل Marigold سیستم کاپوچینو ساز: ندارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نازل بخار:ندارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز نسپرسو مدل Expert And Milk Krups
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز نسپرسو مدل Expert And Milk Krups نسپرسو 69,700,000 13 اردیبهشت 69,700,000 69,700,000
اسپرسو ساز نسپرسو مدل Expert And Milk Krups سیستم کاپوچینو ساز: ندارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد مخزن شیر:دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو ریسترتو لانگو امریکانو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز نسپرسو مدل Expert And Milk Krups
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز نسپرسو مدل Expert And Milk Krups کروپس 68,700,000 10 اردیبهشت 68,700,000 68,700,000
اسپرسو ساز نسپرسو مدل Expert And Milk Krups سیستم کاپوچینو ساز: ندارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد مخزن شیر:دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو ریسترتو لانگو امریکانو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز نسپرسو مدل Inissia
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز نسپرسو مدل Inissia نسپرسو 49,780,000 06:06:39 49,500,000 49,500,000
اسپرسو ساز نسپرسو مدل Inissia سیستم کاپوچینو ساز: ندارد حالت آماده به کار: دارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نازل بخار: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه:اسپرسو ریسترتو لانگو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد قابلیت برنامه‌ریزی: دارد
اسپرسو ساز نسپرسو مدل Inissia Krups
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز نسپرسو مدل Inissia Krups کروپس 27,800,000 23 خرداد 27,800,000 27,800,000
اسپرسو ساز نسپرسو مدل Inissia Krups سیستم کاپوچینو ساز: ندارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نازل بخار:ندارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو لانگو
مجموع موارد: 174 عدد در 4 صفحه
قیمت اسپرسو ساز
اسپرسو ساز جی پاس مدل GCM6108
قیمت: 23,950,000 ریال
قیمت: 23,950,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اسپرسو ساز
اسپرسوساز مدرن لایف مدل NCM6768
قیمت: 14,800,000 ریال
قیمت: 14,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اسپرسو ساز
اسپرسو ساز مباشی مدل ME-ECM2019
قیمت: 24,700,000 ریال
قیمت: 24,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اسپرسو ساز
اسپرسوساز دلونگی BCO420
قیمت: 52,000,000 ریال
قیمت: 52,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اسپرسو ساز
اسپرسوساز جیمیلای مدل 3005
قیمت: 57,450,000 ریال
قیمت: 57,450,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اسپرسو ساز
اسپرسو ساز نیولند مدل NL-2495BL
قیمت: 16,556,000 ریال
قیمت: 16,556,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اسپرسو ساز
اسپرسو ساز بیشل مدل BL-CM-010
قیمت: 17,500,000 ریال
قیمت: 17,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اسپرسو ساز
اسپرسو ساز نسپرسو مدل Inissia
قیمت: 49,780,000 ریال
قیمت: 49,780,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اسپرسو ساز
اسپرسوساز واکاکو مدل KIT
قیمت: 4,200,000 ریال
قیمت: 4,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اسپرسو ساز
اسپرسو ساز پروفی کوک مدل ES1109
قیمت: 49,000,000 ریال
قیمت: 49,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات