قیمت آبمیوه گیری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آب مرکبات گیری ناسا الکتریک مدل NS-935
آبمیوه گیری
آب مرکبات گیری ناسا الکتریک مدل NS-935 ناسا الکتریک 7,700,000 18 خرداد 7,700,000 7,700,000
آب مرکبات گیری ناسا الکتریک مدل NS-935 مخزن آب میوه گیری: ندارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن: ندارد آسیاب:ندارد مخزن تفاله: ندارد سیستم ضد چکه: دارد
آب مرکبات گیری گرند مدل GR-1003
آبمیوه گیری
آب مرکبات گیری گرند مدل GR-1003 گرند 7,700,000 14 اردیبهشت 7,700,000 7,700,000
آب مرکبات گیری گرند مدل GR-1003 مخزن آب میوه گیری: ندارد نوع آبمیوه گیری: برقی سیستم ضد چکه: دارد
آب مرکبات گیری گرند مدل GR-1004
آبمیوه گیری
آب مرکبات گیری گرند مدل GR-1004 گرند 7,800,000 10 اردیبهشت 7,800,000 7,800,000
آب مرکبات گیری گرند مدل GR-1004 مخزن آب میوه گیری: ندارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی سیستم ضد چکه: دارد
آب میوه گیر اصفهان صنعت مدل 800
آبمیوه گیری
آب میوه گیر اصفهان صنعت مدل 800 متفرقه 22,500,000 29 شهریور 22,500,000 22,500,000
آب میوه گیر اصفهان صنعت مدل 800 مخزن آب میوه گیری: ندارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن: ندارد آسیاب:ندارد مخزن تفاله: ندارد نمایشگر: ندارد سیستم ضد چکه: ندارد
آب میوه گیری  هانور مدل 1140
آبمیوه گیری
آب میوه گیری هانور مدل 1140 متفرقه 18,400,000 3 مرداد 14,980,000 15,999,600
آب میوه گیری هانور مدل 1140 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: ندارد
آب میوه گیری  وردا مدل VER90
آبمیوه گیری
آب میوه گیری وردا مدل VER90 متفرقه 25,500,000 3 مهر 32,500,000 32,500,000
آب میوه گیری وردا مدل VER90 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: پنج کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: دارد
آب میوه گیری اسمارت مدل S4000
آبمیوه گیری
آب میوه گیری اسمارت مدل S4000 متفرقه 42,000,000 19 مهر 39,000,000 39,000,000
آب میوه گیری اسمارت مدل S4000 سوئیچ ایمنی: دارد مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آب میوه گیری اسمارت مدل S5000
آبمیوه گیری
آب میوه گیری اسمارت مدل S5000 متفرقه 45,000,000 18 مهر 42,000,000 42,000,000
آب میوه گیری اسمارت مدل S5000 سوئیچ ایمنی: دارد مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آب میوه گیری اصفهان تک مدل 8000
آبمیوه گیری
آب میوه گیری اصفهان تک مدل 8000 متفرقه 26,500,000 29 شهریور 26,500,000 26,500,000
آب میوه گیری اصفهان تک مدل 8000 مخزن آب میوه گیری: ندارد نوع آبمیوه گیری: برقی مخلوط کن: ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله:ندارد نمایشگر: ندارد
آب میوه گیری برناکو مدل 611
آبمیوه گیری
آب میوه گیری برناکو مدل 611 برناکو 9,490,000 22 تیر 8,880,000 8,880,000
آب میوه گیری برناکو مدل 611 سوئیچ ایمنی: دارد مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: ندارد سیستم ضد چکه: دارد
آب میوه گیری برناکو مدل 611
آبمیوه گیری
آب میوه گیری برناکو مدل 611 برناکو 19,680,000 28 مهر 16,990,000 16,990,000
آب میوه گیری برناکو مدل 611 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: ندارد
آب میوه گیری تکنو مدل Te-219
آبمیوه گیری
آب میوه گیری تکنو مدل Te-219 تکنو 9,400,000 2 خرداد 9,300,000 9,400,000
آب میوه گیری تکنو مدل Te-219 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخزن تفاله:دارد
آب میوه گیری جی پاس مدل GSB44016
آبمیوه گیری
آب میوه گیری جی پاس مدل GSB44016 جی پاس 24,900,000 8 مهر 23,500,000 23,500,000
آب میوه گیری جی پاس مدل GSB44016 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: ندارد
آب میوه گیری والنوت مدل sw-900
آبمیوه گیری
آب میوه گیری والنوت مدل sw-900 والنوت 15,600,000 20 مرداد 10,990,000 10,990,000
آب میوه گیری والنوت مدل sw-900 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آب میوه گیری پارس خزر مدل JC-700P
آبمیوه گیری
آب میوه گیری پارس خزر مدل JC-700P پارس خزر 4,250,000 17 اردیبهشت 4,250,000 4,250,000
آب میوه گیری پارس خزر مدل JC-700P مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: ندارد سیستم ضد چکه: ندارد
آب میوه گیری پارس خزر مدل آواکادو
آبمیوه گیری
آب میوه گیری پارس خزر مدل آواکادو پارس خزر 9,870,000 19 مهر 9,870,000 9,870,000
آب میوه گیری پارس خزر مدل آواکادو مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن: ندارد آسیاب:ندارد مخزن تفاله: ندارد نمایشگر: ندارد سیستم ضد چکه: ندارد
آب میوه‌گیری مولینکس مدل JU585G
آبمیوه گیری
آب میوه‌گیری مولینکس مدل JU585G مولینکس 20,300,000 13 اردیبهشت 20,300,000 20,300,000
آب میوه‌گیری مولینکس مدل JU585G مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آب میوه‌گیری پروفی کوک مدلPC AE 1070
آبمیوه گیری
آب میوه‌گیری پروفی کوک مدلPC AE 1070 متفرقه 19,000,000 28 خرداد 19,000,000 20,000,000
آب میوه‌گیری پروفی کوک مدلPC AE 1070 سوئیچ ایمنی: دارد کارکرد: تک کاره مخلوط کن: ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله:دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری 5 کاره  برلیانت مدل BJB-5900
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری 5 کاره برلیانت مدل BJB-5900 برلیانت 14,700,000 30 فروردین 14,700,000 14,700,000
آبمیوه گیری 5 کاره برلیانت مدل BJB-5900 مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: پنج کاره مخلوط کن: دارد آسیاب:دارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری آریته کد 176
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری آریته کد 176 آریته 20,000,000 29 شهریور 25,000,000 25,000,000
آبمیوه گیری آریته کد 176 سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری آکیلیس مدل ACK413
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری آکیلیس مدل ACK413 آکیلیس 24,000,000 28 مهر 18,090,000 18,590,000
آبمیوه گیری آکیلیس مدل ACK413 سوئیچ ایمنی: دارد مخزن آب میوه گیری: ندارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد
آبمیوه گیری آی سن مدل J262-B
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری آی سن مدل J262-B آی سن 12,500,000 17 اردیبهشت 11,870,000 12,500,000
آبمیوه گیری آی سن مدل J262-B مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن: دارد آسیاب:دارد مخزن تفاله: دارد
آبمیوه گیری ارشیا مدل MJ-AR176E
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری ارشیا مدل MJ-AR176E ارشیا 12,800,000 29 شهریور 9,450,000 9,450,000
آبمیوه گیری ارشیا مدل MJ-AR176E سوئیچ ایمنی: دارد مخزن آب میوه گیری: ندارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: سه کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد مخزن تفاله: دارد
آبمیوه گیری اسمگ مدل SJF01
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری اسمگ مدل SJF01 اسمگ 126,430,000 28 خرداد 126,430,000 126,430,000
آبمیوه گیری اسمگ مدل SJF01 سوئیچ ایمنی: ندارد مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی مخلوط کن: ندارد آسیاب:ندارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری المپیا مدل K1-OE6061
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری المپیا مدل K1-OE6061 المپیا 6,190,000 28 خرداد 6,190,000 6,190,000
آبمیوه گیری المپیا مدل K1-OE6061 مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن: ندارد آسیاب:ندارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری المپیا مدل OE-176P
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری المپیا مدل OE-176P المپیا 12,970,000 28 مهر 6,650,000 6,650,000
آبمیوه گیری المپیا مدل OE-176P مخزن آب میوه گیری: ندارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن: دارد آسیاب:دارد
آبمیوه گیری بایترون مدل BAM-600
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری بایترون مدل BAM-600 متفرقه 29,500,000 26 مهر 24,900,000 24,900,000
آبمیوه گیری بایترون مدل BAM-600 سوئیچ ایمنی: دارد مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: سه کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد سیستم ضد چکه: ندارد
آبمیوه گیری بایترون مدل BAM-800
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری بایترون مدل BAM-800 بیترون 16,000,000 13 مهر 17,500,000 17,500,000
آبمیوه گیری بایترون مدل BAM-800 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره
آبمیوه گیری براون مدل J700
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری براون مدل J700 براون 42,000,000 3 مهر 48,250,000 48,250,000
آبمیوه گیری براون مدل J700 سوئیچ ایمنی: دارد مخزن آب میوه گیری: ندارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: ندارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری برلیانت مدل BJB-5700
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری برلیانت مدل BJB-5700 برلیانت 18,500,000 14 شهریور 18,500,000 18,500,000
آبمیوه گیری برلیانت مدل BJB-5700 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری برناکو مدل BR611
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری برناکو مدل BR611 برناکو 11,700,000 3 مرداد 8,990,000 10,300,000
آبمیوه گیری برناکو مدل BR611 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخزن تفاله:دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری برویل مدل BJE410
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری برویل مدل BJE410 برویل 145,000,000 20 مرداد 145,000,000 145,000,000
آبمیوه گیری برویل مدل BJE410 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: ندارد
آبمیوه گیری برویل مدل JE95
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری برویل مدل JE95 برویل 99,000,000 20 مرداد 99,000,000 99,000,000
آبمیوه گیری برویل مدل JE95 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: ندارد
آبمیوه گیری بلک اند دکر مدل JE250
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری بلک اند دکر مدل JE250 بلک اند دکر 9,150,000 24 اردیبهشت 9,150,000 9,150,000
آبمیوه گیری بلک اند دکر مدل JE250 سوئیچ ایمنی: دارد مخزن آب میوه گیری: ندارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: ندارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری بهی مدل BQF-0814YGW
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری بهی مدل BQF-0814YGW بهی 12,500,000 20 مرداد 10,500,000 10,500,000
آبمیوه گیری بهی مدل BQF-0814YGW مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن: ندارد آسیاب:ندارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری بوش مدل MES20A0
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری بوش مدل MES20A0 بوش 55,650,000 20 مرداد 53,000,000 53,000,000
آبمیوه گیری بوش مدل MES20A0 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: ندارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: ندارد
آبمیوه گیری بوش مدل MES3500
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری بوش مدل MES3500 بوش 33,200,000 8 مهر 39,900,000 39,900,000
آبمیوه گیری بوش مدل MES3500 مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن: ندارد آسیاب:ندارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری بولرتیک مدل PT1766
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری بولرتیک مدل PT1766 متفرقه 10,500,000 3 مهر 9,880,000 9,880,000
آبمیوه گیری بولرتیک مدل PT1766 مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن: دارد آسیاب:دارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: ندارد
آبمیوه گیری بونیتو مدل AB-1600
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری بونیتو مدل AB-1600 متفرقه 14,850,000 28 خرداد 14,850,000 14,850,000
آبمیوه گیری بونیتو مدل AB-1600 مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن: دارد آسیاب:دارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: ندارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری بونیتو کد 2200
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری بونیتو کد 2200 متفرقه 32,500,000 29 شهریور 32,500,000 32,500,000
آبمیوه گیری بونیتو کد 2200 مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن: دارد آسیاب:دارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری بیشل مدل BL-FP-010
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری بیشل مدل BL-FP-010 بیشل 15,300,000 9 اردیبهشت 15,300,000 15,300,000
آبمیوه گیری بیشل مدل BL-FP-010 مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن: دارد آسیاب:دارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری تک کاره ناسا الکتریک مدل NS-918
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری تک کاره ناسا الکتریک مدل NS-918 ناسا الکتریک 18,300,000 8 مهر 12,590,000 12,590,000
آبمیوه گیری تک کاره ناسا الکتریک مدل NS-918 مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخزن تفاله: دارد
آبمیوه گیری تکنو مدل Te-311
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری تکنو مدل Te-311 تکنو 19,530,000 2 خرداد 17,380,000 19,530,000
آبمیوه گیری تکنو مدل Te-311 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: ندارد
آبمیوه گیری تکنو مدل Te-312
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری تکنو مدل Te-312 تکنو 22,700,000 18 مهر 20,950,000 20,950,000
آبمیوه گیری تکنو مدل Te-312 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: دستی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: ندارد
آبمیوه گیری تیتانیوم مدل JE-9395
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری تیتانیوم مدل JE-9395 متفرقه 13,289,900 28 خرداد 13,289,900 13,289,900
آبمیوه گیری تیتانیوم مدل JE-9395 سوئیچ ایمنی: دارد مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری جی پاس مدل GJE5437
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری جی پاس مدل GJE5437 جی پاس 16,750,000 8 مهر 15,900,000 15,900,000
آبمیوه گیری جی پاس مدل GJE5437 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخزن تفاله:دارد
آبمیوه گیری دایموند جنرال مدل DGJ-312
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری دایموند جنرال مدل DGJ-312 متفرقه 12,000,000 29 شهریور 12,000,000 12,000,000
آبمیوه گیری دایموند جنرال مدل DGJ-312 مخزن آب میوه گیری: ندارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: ندارد
آبمیوه گیری راسل هابز مدل20366
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری راسل هابز مدل20366 راسل هابز 20,450,000 13 مهر 17,996,000 17,996,000
آبمیوه گیری راسل هابز مدل20366 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: ندارد
آبمیوه گیری رنکارد مدل RAN - 123
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری رنکارد مدل RAN - 123 متفرقه 17,490,000 25 فروردین 17,490,000 17,490,000
آبمیوه گیری رنکارد مدل RAN - 123 سوئیچ ایمنی: ندارد مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد سیستم ضد چکه: ندارد
آبمیوه گیری روتل مدل U420
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری روتل مدل U420 روتل 10,700,000 28 خرداد 10,700,000 10,700,000
آبمیوه گیری روتل مدل U420 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: دو کاره مخزن تفاله:دارد سیستم ضد چکه: دارد
مجموع موارد: 141 عدد در 3 صفحه
قیمت آبمیوه گیری
عصاره گیر کنوود مدل JMP800SI
قیمت: 50,000,000 ریال
قیمت: 50,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آبمیوه گیری
آبمیوه گیری برلیانت مدل BJB-5700
قیمت: 18,500,000 ریال
قیمت: 18,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آبمیوه گیری
آبمیوه گیری بوش مدل MES3500
قیمت: 33,200,000 ریال
قیمت: 33,200,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آبمیوه گیری
آبمیوه گیری لارنزا مدل TH-470
قیمت: 19,500,000 ریال
قیمت: 19,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آبمیوه گیری
آبمیوه گیری گوسونیک مدل GSJ-917
قیمت: 14,000,000 ریال
قیمت: 14,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آبمیوه گیری
آبمیوه گیری بهی مدل BQF-0814YGW
قیمت: 12,500,000 ریال
قیمت: 12,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آبمیوه گیری
آبمیوه گیری ارشیا مدل MJ-AR176E
قیمت: 12,800,000 ریال
قیمت: 12,800,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آبمیوه گیری
آبمیوه گیری تیتانیوم مدل JE-9395
قیمت: 13,289,900 ریال
قیمت: 13,289,900 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آبمیوه گیری
آبمیوه گیری آکیلیس مدل ACK413
قیمت: 24,000,000 ریال
قیمت: 24,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آبمیوه گیری
آبمیوه گیری هامسول مدل HS422
قیمت: 7,000,000 ریال
قیمت: 7,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات