قیمت نوشیدنی ساز

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
آب مرکبات گیر اکسلنت مدل EX-J533
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیر اکسلنت مدل EX-J533 2,500,000 24 اردیبهشت 2,500,000 2,500,000
آب مرکبات گیر اکسلنت مدل EX-J533 مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد بازه توان دستگاه: 0 تا 50 تعداد سری:2 گنجایش مخزن: 1000
آب مرکبات گیر جی پاس مدل GCJ5383
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیر جی پاس مدل GCJ5383 2,280,000 2 اردیبهشت 2,280,000 2,280,000
آب مرکبات گیر جی پاس مدل GCJ5383 مخزن آبمیوه: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیر روتل مدل U464CH1
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیر روتل مدل U464CH1 4,900,000 28 خرداد 4,900,000 4,900,000
آب مرکبات گیر روتل مدل U464CH1 مخزن آبمیوه: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیر روزنبرگ مدل CJ-510
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیر روزنبرگ مدل CJ-510 11,300,000 14 شهریور 11,300,000 11,300,000
آب مرکبات گیر روزنبرگ مدل CJ-510 مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: ندارد
آب مرکبات گیر مودکس مدل JE235
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیر مودکس مدل JE235 21,000,000 18 مهر 19,000,000 19,700,000
آب مرکبات گیر مودکس مدل JE235 مخزن آبمیوه: دارد بازه توان دستگاه: 0 تا 50 تعداد سری: 1
آب مرکبات گیر کنوود مدل je297
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیر کنوود مدل je297 14,950,000 29 شهریور 14,950,000 14,950,000
آب مرکبات گیر کنوود مدل je297 مخزن آبمیوه: ندارد تنظیم مقدار پالپ: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد بازه توان دستگاه: 51 تا 100 تعداد سری:2 گنجایش مخزن: 400
آب مرکبات گیر کپلر مدل KJC 920
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیر کپلر مدل KJC 920 9,870,000 24 اردیبهشت 9,870,000 9,870,000
آب مرکبات گیر کپلر مدل KJC 920 مخزن آبمیوه: ندارد بازه توان دستگاه: 101 تا 150 تعداد سری: 1 گنجایش مخزن: 400
آب مرکبات گیری  فوما مدل 119877
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری فوما مدل 119877 5,700,000 10:23:19 4,990,000 4,990,000
آب مرکبات گیری فوما مدل 119877 مخزن آبمیوه: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری آیکو مدل AK360CJ
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری آیکو مدل AK360CJ 30,000,000 26 مهر 22,500,000 22,500,000
آب مرکبات گیری آیکو مدل AK360CJ مخزن آبمیوه: ندارد بازه توان دستگاه: 101 تا 150 تعداد سری: 1
آب مرکبات گیری اکسلنت مدل EX-J533
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری اکسلنت مدل EX-J533 2,990,000 14 شهریور 2,990,000 2,990,000
آب مرکبات گیری اکسلنت مدل EX-J533 مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد بازه توان دستگاه: 0 تا 50 تعداد سری:2 گنجایش مخزن: 1000
آب مرکبات گیری بایترون مدل BCJ-120S
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری بایترون مدل BCJ-120S 9,800,000 10:23:21 7,800,000 7,800,000
آب مرکبات گیری بایترون مدل BCJ-120S مخزن آبمیوه: دارد
آب مرکبات گیری برلیانت مدل BCJ-5200
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری برلیانت مدل BCJ-5200 14,000,000 5 مرداد 8,250,000 9,250,000
آب مرکبات گیری برلیانت مدل BCJ-5200 مخزن آبمیوه: ندارد
آب مرکبات گیری بوش مدل MCP72GPB
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری بوش مدل MCP72GPB 21,500,000 20 مرداد 21,500,000 21,500,000
آب مرکبات گیری بوش مدل MCP72GPB مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری بوش مدل MCP72GPW
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری بوش مدل MCP72GPW 26,000,000 10:23:23 15,000,000 15,000,000
آب مرکبات گیری بوش مدل MCP72GPW مخزن آبمیوه: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری بیشل مدل BL-CJ-004
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری بیشل مدل BL-CJ-004 8,900,000 18 خرداد 8,900,000 8,900,000
آب مرکبات گیری بیشل مدل BL-CJ-004 مخزن آبمیوه: ندارد تنظیم مقدار پالپ: ندارد
آب مرکبات گیری بیشل مدل BL-CJ-004
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری بیشل مدل BL-CJ-004 13,500,000 10:23:21 7,557,800 7,557,800
آب مرکبات گیری بیشل مدل BL-CJ-004 مخزن آبمیوه: ندارد تنظیم مقدار پالپ: ندارد
آب مرکبات گیری بیشل مدل BL-CJ-005
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری بیشل مدل BL-CJ-005 3,600,000 21 فروردین 3,600,000 3,600,000
آب مرکبات گیری بیشل مدل BL-CJ-005 مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری بیم مدل lw9708
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری بیم مدل lw9708 8,265,000 15 مرداد 8,265,000 8,265,000
آب مرکبات گیری بیم مدل lw9708 مخزن آبمیوه: ندارد بازه توان دستگاه: 51 تا 100 تعداد سری: 1
آب مرکبات گیری جی پاس مدل GCJ46013UK
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری جی پاس مدل GCJ46013UK 8,990,000 10:23:18 4,950,000 4,950,000
آب مرکبات گیری جی پاس مدل GCJ46013UK مخزن آبمیوه: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری دستی اس اند سان مدل Mini
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری دستی اس اند سان مدل Mini 195,000 20 مرداد 195,000 195,000
آب مرکبات گیری دستی اس اند سان مدل Mini مخزن آبمیوه: دارد
آب مرکبات گیری زیمنس مدل MC30000
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری زیمنس مدل MC30000 5,300,000 30 فروردین 5,300,000 5,300,000
آب مرکبات گیری زیمنس مدل MC30000 مخزن آبمیوه: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری سانیا مدل SCJ-356
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری سانیا مدل SCJ-356 4,600,000 10:23:23 4,600,000 4,600,000
آب مرکبات گیری سانیا مدل SCJ-356 مخزن آبمیوه: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد بازه توان دستگاه: 0 تا 50 تعداد سری: 2 گنجایش مخزن:1200
آب مرکبات گیری سون استار مدل 7SJU-261
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری سون استار مدل 7SJU-261 6,000,000 10:23:17 6,000,000 6,000,000
آب مرکبات گیری سون استار مدل 7SJU-261 مخزن آبمیوه: ندارد تنظیم مقدار پالپ: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: ندارد
آب مرکبات گیری سونکس مدل SJE-1500J
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری سونکس مدل SJE-1500J 3,061,800 22 تیر 3,880,000 3,880,000
آب مرکبات گیری سونکس مدل SJE-1500J مخزن آبمیوه: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری سیلورکرست مدل KH 25 کد 2045416
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری سیلورکرست مدل KH 25 کد 2045416 3,390,000 17 فروردین 3,390,000 3,390,000
آب مرکبات گیری سیلورکرست مدل KH 25 کد 2045416 مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری سیماران کد 401
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری سیماران کد 401 4,390,000 24 اردیبهشت 4,790,000 4,790,000
آب مرکبات گیری سیماران کد 401 مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری طرح جوجه کد 1
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری طرح جوجه کد 1 100,000 3 مرداد 100,000 100,000
آب مرکبات گیری طرح جوجه کد 1 مخزن آبمیوه: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری فلر مدل CS 198
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری فلر مدل CS 198 8,400,000 30 فروردین 8,400,000 8,400,000
آب مرکبات گیری فلر مدل CS 198 مخزن آبمیوه: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری فوما مدل FU-927
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری فوما مدل FU-927 5,590,000 25 فروردین 5,590,000 5,590,000
آب مرکبات گیری فوما مدل FU-927 مخزن آبمیوه: ندارد
آب مرکبات گیری فکر مدل Lucra
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری فکر مدل Lucra 8,450,000 14 شهریور 8,450,000 8,450,000
آب مرکبات گیری فکر مدل Lucra مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: ندارد
آب مرکبات گیری فیلیپس سری Avance Collection مدل HR2752
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری فیلیپس سری Avance Collection مدل HR2752 12,950,000 3 تیر 12,900,000 12,950,000
آب مرکبات گیری فیلیپس سری Avance Collection مدل HR2752 مخزن آبمیوه: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری فیلیپس سری Daily Collection مدل HR2738
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری فیلیپس سری Daily Collection مدل HR2738 7,540,000 14 شهریور 7,540,000 7,540,000
آب مرکبات گیری فیلیپس سری Daily Collection مدل HR2738 مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: ندارد
آب مرکبات گیری لاویتا مدل JE602A
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری لاویتا مدل JE602A 5,000,000 10:23:23 4,500,000 4,500,000
آب مرکبات گیری لاویتا مدل JE602A مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد بازه توان دستگاه: 201-250 تعداد سری:1 گنجایش مخزن: 1000
آب مرکبات گیری مایر مدل MR-555
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری مایر مدل MR-555 11,500,000 19 مهر 9,200,000 9,200,000
آب مرکبات گیری مایر مدل MR-555 مخزن آبمیوه: ندارد بازه توان دستگاه: 151 تا 200 تعداد سری: 2
آب مرکبات گیری متئو مدل CS 197
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری متئو مدل CS 197 9,000,000 29 شهریور 9,300,000 9,300,000
آب مرکبات گیری متئو مدل CS 197 مخزن آبمیوه: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری متئو مدل MCS 100
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری متئو مدل MCS 100 8,500,000 13 مهر 5,000,000 5,000,000
آب مرکبات گیری متئو مدل MCS 100 مخزن آبمیوه: ندارد تنظیم مقدار پالپ: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری مدل AWAT960001
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری مدل AWAT960001 2,750,000 10:23:16 2,280,000 2,280,000
آب مرکبات گیری مدل AWAT960001 مخزن آبمیوه: دارد بازه توان دستگاه: بالاتر از 250 تعداد سری: 1 گنجایش مخزن: 600
آب مرکبات گیری مولینکس سری Vitapress مدل PC302
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری مولینکس سری Vitapress مدل PC302 9,680,000 29 شهریور 7,980,000 7,980,000
آب مرکبات گیری مولینکس سری Vitapress مدل PC302 مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری مولینکس مدل PC603D27
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری مولینکس مدل PC603D27 10,340,000 25 اردیبهشت 10,340,000 10,800,000
آب مرکبات گیری مولینکس مدل PC603D27 مخزن آبمیوه: ندارد تنظیم مقدار پالپ: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری مونوتک مدل MCJ-2415
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری مونوتک مدل MCJ-2415 3,500,000 22 تیر 3,500,000 3,500,000
آب مرکبات گیری مونوتک مدل MCJ-2415 مخزن آبمیوه: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری میگل مدل GCS 160
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری میگل مدل GCS 160 9,750,000 3 مهر 6,900,000 6,900,000
آب مرکبات گیری میگل مدل GCS 160 مخزن آبمیوه: دارد
آب مرکبات گیری نوال مدل JCR-6178
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری نوال مدل JCR-6178 5,990,000 8 مهر 5,990,000 5,990,000
آب مرکبات گیری نوال مدل JCR-6178 مخزن آبمیوه: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد بازه توان دستگاه: 0 تا 50 تعداد سری: 1 گنجایش مخزن:1200
آب مرکبات گیری نینگ های مدل 8801
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری نینگ های مدل 8801 5,450,000 10:23:27 3,950,000 3,950,000
آب مرکبات گیری نینگ های مدل 8801 مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: ندارد
آب مرکبات گیری نیوار مدل KN-4050
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری نیوار مدل KN-4050 1,800,000 28 خرداد 1,800,000 1,800,000
آب مرکبات گیری نیوار مدل KN-4050 مخزن آبمیوه: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری همیلتون مدل JH-391
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری همیلتون مدل JH-391 14,300,000 10:23:19 11,900,000 11,900,000
آب مرکبات گیری همیلتون مدل JH-391 مخزن آبمیوه: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: ندارد
آب مرکبات گیری پارس خزر مدل Limonade
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری پارس خزر مدل Limonade 3,330,000 15 مرداد 3,385,000 3,630,000
آب مرکبات گیری پارس خزر مدل Limonade مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری پارس خزر مدل PULP
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری پارس خزر مدل PULP 4,440,000 20 مرداد 4,650,000 4,650,000
آب مرکبات گیری پارس خزر مدل PULP مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: دارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری پروفی کوک مدل PC ZP 1018
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری پروفی کوک مدل PC ZP 1018 11,800,000 10:23:30 6,950,000 6,950,000
آب مرکبات گیری پروفی کوک مدل PC ZP 1018 مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری پرینسس مدل 202020
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری پرینسس مدل 202020 5,660,000 10:23:14 4,702,500 4,950,000
آب مرکبات گیری پرینسس مدل 202020 مخزن آبمیوه: دارد تنظیم مقدار پالپ: ندارد درپوش ضد گرد و غبار: دارد
آب مرکبات گیری کاخلر کد KH-170-SD مدل اوقانژ
آب مرکبات گیر
آب مرکبات گیری کاخلر کد KH-170-SD مدل اوقانژ 9,490,000 24 اردیبهشت 9,490,000 9,490,000
آب مرکبات گیری کاخلر کد KH-170-SD مدل اوقانژ مخزن آبمیوه: ندارد
مجموع موارد: 947 عدد در 19 صفحه
قیمت نوشیدنی ساز
منبع آبسردکن بیمر مدل BM-S22F
قیمت: 3,870,300 ریال
قیمت: 3,870,300 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت نوشیدنی ساز
آب میوه‌گیری مولینکس مدل JU585G
قیمت: 20,300,000 ریال
قیمت: 20,300,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت نوشیدنی ساز
آبمیوه گیری فیلیپس مدل 45/HR1832
قیمت: 25,800,000 ریال
قیمت: 25,800,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت نوشیدنی ساز
لولر قهوه گتر مدل L58-RG
قیمت: 3,550,000 ریال
قیمت: 3,550,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت نوشیدنی ساز
قهوه ساز بوش مدل TKA3A034
قیمت: 13,200,000 ریال
قیمت: 13,200,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت نوشیدنی ساز
کتری برقی کد 990 غیر اصل
قیمت: 2,290,000 ریال
قیمت: 2,290,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت نوشیدنی ساز
آسیاب قهوه میتو ایستانتانئو مدل Obel
قیمت: 120,000,000 ریال
قیمت: 120,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت نوشیدنی ساز
کتری برقی براون مدل WK600
قیمت: 11,500,000 ریال
قیمت: 11,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت نوشیدنی ساز
آب مرکبات گیری بوش مدل MCP72GPB
قیمت: 21,500,000 ریال
قیمت: 21,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت نوشیدنی ساز
سماور برقی آپولون مدل پلوتون ظرفیت 6 لیتر باقوری
قیمت: 18,990,000 ریال
قیمت: 18,990,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات