قیمت گریل و باربیکیو

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
باربکیو تتیس مدل BCH-60
گریل و باربیکیو
باربکیو تتیس مدل BCH-60 تتیس 22,650,000 26 مهر 16,230,000 16,230,000
باربکیو تتیس مدل BCH-60 قابلیت تنظیم حرارت: خیر ظرف متحرک و قابل شستشو: خیر سینی چکه گیر: بله
باربکیو تتیس مدل BG-60
گریل و باربیکیو
باربکیو تتیس مدل BG-60 تتیس 31,000,000 26 مهر 26,700,000 26,700,000
باربکیو تتیس مدل BG-60 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: خیر
باربکیو تتیس مدل BGT-60
گریل و باربیکیو
باربکیو تتیس مدل BGT-60 تتیس 39,500,000 26 مهر 26,160,000 26,160,000
باربکیو تتیس مدل BGT-60 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
باربیکو مدل 2020
گریل و باربیکیو
باربیکو مدل 2020 متفرقه 19,000,000 29 شهریور 19,000,000 19,000,000
باربیکو مدل 2020 ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: خیر نوع: پایه‌دار قابلیت اتصال به گاز شهری: ندارد تعداد المنت:ندارد شعله پلوپز: ندارد در: دارد
باربیکیو آتش مهر مدل Afrozesh102
گریل و باربیکیو
باربیکیو آتش مهر مدل Afrozesh102 آتش‌مهر 27,400,000 9 اردیبهشت 27,400,000 27,400,000
باربیکیو آتش مهر مدل Afrozesh102 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
باربیکیو تتیس مدل S-200
گریل و باربیکیو
باربیکیو تتیس مدل S-200 تتیس 64,100,000 13 مهر 59,500,000 59,500,000
باربیکیو تتیس مدل S-200 ظرف متحرک و قابل شستشو: خیر سینی چکه گیر: بله
باربیکیو رادسیستم مدل WB112
گریل و باربیکیو
باربیکیو رادسیستم مدل WB112 راد سیستم 249,595,500 28 خرداد 249,595,500 249,595,500
باربیکیو رادسیستم مدل WB112 ظرف متحرک و قابل شستشو: خیر سینی چکه گیر: خیر
باربیکیو رومیزی مایسان مدل MBQ-5221S
گریل و باربیکیو
باربیکیو رومیزی مایسان مدل MBQ-5221S متفرقه 25,000,000 13 مهر 17,000,000 17,000,000
باربیکیو رومیزی مایسان مدل MBQ-5221S قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
باربیکیو سه شعله کاداک مدل Meridian
گریل و باربیکیو
باربیکیو سه شعله کاداک مدل Meridian کاداک 106,000,000 23 خرداد 106,000,000 106,000,000
باربیکیو سه شعله کاداک مدل Meridian قابلیت تنظیم حرارت: بله
باربیکیو صنعت کاران مدل san70
گریل و باربیکیو
باربیکیو صنعت کاران مدل san70 متفرقه 21,300,000 29 شهریور 16,500,000 16,500,000
باربیکیو صنعت کاران مدل san70 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله نوع: پایه‌دار قابلیت اتصال به گاز شهری:ندارد تعداد المنت: 2 شعله پلوپز: ندارد در: دارد
باربیکیو صنعت کاران مدل san80
گریل و باربیکیو
باربیکیو صنعت کاران مدل san80 متفرقه 23,086,000 8 مهر 17,500,000 17,600,000
باربیکیو صنعت کاران مدل san80 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله نوع: پایه‌دار قابلیت اتصال به گاز شهری:دارد تعداد المنت: 2 شعله پلوپز: ندارد در: دارد
باربیکیو صنعتکاران مدل sanb 80
گریل و باربیکیو
باربیکیو صنعتکاران مدل sanb 80 متفرقه 26,800,000 8 مهر 24,600,000 24,600,000
باربیکیو صنعتکاران مدل sanb 80 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله نوع: پایه‌دار قابلیت اتصال به گاز شهری:دارد تعداد المنت: 2 شعله پلوپز: دارد در: دارد
باربیکیو صنعتکاران مدل sanb70
گریل و باربیکیو
باربیکیو صنعتکاران مدل sanb70 متفرقه 23,500,000 14 شهریور 23,500,000 23,500,000
باربیکیو صنعتکاران مدل sanb70 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله نوع: پایه‌دار قابلیت اتصال به گاز شهری:دارد تعداد المنت: 2 شعله پلوپز: دارد در: دارد
باربیکیو مدل BBQ-DLD006
گریل و باربیکیو
باربیکیو مدل BBQ-DLD006 متفرقه 4,950,000 17 فروردین 4,950,000 4,950,000
باربیکیو مدل BBQ-DLD006 قابلیت تنظیم حرارت: بله
باربیکیو چهار شعله کاداک مدل Stratos
گریل و باربیکیو
باربیکیو چهار شعله کاداک مدل Stratos کاداک 89,900,000 9 اردیبهشت 89,900,000 89,900,000
باربیکیو چهار شعله کاداک مدل Stratos قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: خیر سینی چکه گیر: خیر
باربیکیو کاداک مدل Carri Chef
گریل و باربیکیو
باربیکیو کاداک مدل Carri Chef کاداک 53,300,000 3 مرداد 47,500,000 47,500,000
باربیکیو کاداک مدل Carri Chef قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
باربیکیو کاداک مدل GRILLO CHEF
گریل و باربیکیو
باربیکیو کاداک مدل GRILLO CHEF کاداک 35,600,000 3 مرداد 31,000,000 31,000,000
باربیکیو کاداک مدل GRILLO CHEF قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: خیر
باربیکیو کاداک مدل Safari Chef
گریل و باربیکیو
باربیکیو کاداک مدل Safari Chef کاداک 19,500,000 23 خرداد 19,500,000 19,500,000
باربیکیو کاداک مدل Safari Chef قابلیت تنظیم حرارت: بله
باربیکیو کاداک مدل Stratos 3B
گریل و باربیکیو
باربیکیو کاداک مدل Stratos 3B کاداک 95,000,000 3 مرداد 82,500,000 82,500,000
باربیکیو کاداک مدل Stratos 3B قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
توری کباب مدل B100
گریل و باربیکیو
توری کباب مدل B100 متفرقه 1,200,000 14 شهریور 1,200,000 1,200,000
توری کباب مدل B100 قابلیت تنظیم حرارت: خیر ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: خیر نوع: رومیزی قابلیت اتصال به گاز شهری:دارد تعداد المنت: ندارد شعله پلوپز: ندارد در: ندارد
توری گریل مدل 40-K
گریل و باربیکیو
توری گریل مدل 40-K متفرقه 500,000 14 شهریور 500,000 500,000
توری گریل مدل 40-K ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: خیر
توری گریل مدل 50-60B
گریل و باربیکیو
توری گریل مدل 50-60B متفرقه 730,000 17 فروردین 730,000 730,000
توری گریل مدل 50-60B ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: خیر
توری گریل مدل a4
گریل و باربیکیو
توری گریل مدل a4 متفرقه 970,000 29 شهریور 900,000 900,000
توری گریل مدل a4 قابلیت تنظیم حرارت: خیر ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: خیر
توری گریل مدل ۳۰۶۰
گریل و باربیکیو
توری گریل مدل ۳۰۶۰ متفرقه 1,840,000 14 شهریور 1,840,000 1,840,000
توری گریل مدل ۳۰۶۰ قابلیت تنظیم حرارت: خیر ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: خیر نوع: رومیزی قابلیت اتصال به گاز شهری:ندارد تعداد المنت: 1 شعله پلوپز: ندارد در: ندارد
توری گریل کدa40
گریل و باربیکیو
توری گریل کدa40 متفرقه 1,600,000 29 شهریور 1,470,000 1,470,000
توری گریل کدa40 قابلیت تنظیم حرارت: خیر ظرف متحرک و قابل شستشو: خیر سینی چکه گیر: خیر
درب باربکیو پارمیس مدل D03
گریل و باربیکیو
درب باربکیو پارمیس مدل D03 متفرقه 4,413,500 26 مهر 4,650,000 4,650,000
درب باربکیو پارمیس مدل D03 ظرف متحرک و قابل شستشو: خیر سینی چکه گیر: خیر نوع: پایه‌دار قابلیت اتصال به گاز شهری: ندارد تعداد المنت:ندارد شعله پلوپز: ندارد در: دارد
سیخ گردان ضیافت مدل Fire
گریل و باربیکیو
سیخ گردان ضیافت مدل Fire متفرقه 2,300,000 29 شهریور 2,240,000 2,240,000
سیخ گردان ضیافت مدل Fire ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: خیر
ظرف پخت استیک مدل 3033
گریل و باربیکیو
ظرف پخت استیک مدل 3033 متفرقه 2,120,000 18 مهر 1,575,000 1,650,000
ظرف پخت استیک مدل 3033 قابلیت تنظیم حرارت: خیر ظرف متحرک و قابل شستشو: خیر سینی چکه گیر: خیر
کباب ساز زینوین مدل Z45218
گریل و باربیکیو
کباب ساز زینوین مدل Z45218 متفرقه 1,450,000 20 مرداد 1,050,000 1,540,000
کباب ساز زینوین مدل Z45218
کباب پز  صنعت مدل m80
گریل و باربیکیو
کباب پز صنعت مدل m80 متفرقه 6,600,000 28 خرداد 6,600,000 6,600,000
کباب پز صنعت مدل m80 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
کباب پز  ضیافت مدل STAR-10 به همراه منقل صحرایی
گریل و باربیکیو
کباب پز ضیافت مدل STAR-10 به همراه منقل صحرایی متفرقه 4,300,000 23 خرداد 4,300,000 4,300,000
کباب پز ضیافت مدل STAR-10 به همراه منقل صحرایی قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
کباب پز آرژنتینا مدل 731
گریل و باربیکیو
کباب پز آرژنتینا مدل 731 متفرقه 6,500,000 30 فروردین 6,500,000 6,500,000
کباب پز آرژنتینا مدل 731 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
کباب پز ایستاده  مدل 7MB-50
گریل و باربیکیو
کباب پز ایستاده مدل 7MB-50 متفرقه 9,500,000 24 اردیبهشت 9,500,000 9,500,000
کباب پز ایستاده مدل 7MB-50 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
کباب پز برقی لوکسل کد 6040
گریل و باربیکیو
کباب پز برقی لوکسل کد 6040 لوکسل 7,500,000 18 مهر 6,950,000 6,950,000
کباب پز برقی لوکسل کد 6040 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
کباب پز دو گانه سوز مه پویا مدل BRB-M111
گریل و باربیکیو
کباب پز دو گانه سوز مه پویا مدل BRB-M111 مه پویا 6,190,000 14 شهریور 6,190,000 6,190,000
کباب پز دو گانه سوز مه پویا مدل BRB-M111 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: خیر
کباب پز دوگانه سوزمه پویا مدل BRB-M84
گریل و باربیکیو
کباب پز دوگانه سوزمه پویا مدل BRB-M84 مه پویا 5,050,000 29 شهریور 4,690,000 4,690,000
کباب پز دوگانه سوزمه پویا مدل BRB-M84 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: خیر
کباب پز سینا مدل s70
گریل و باربیکیو
کباب پز سینا مدل s70 متفرقه 8,800,000 8 مهر 8,430,000 8,430,000
کباب پز سینا مدل s70 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
کباب پز شعله وران مدل TAB-190
گریل و باربیکیو
کباب پز شعله وران مدل TAB-190 متفرقه 3,800,000 29 شهریور 2,990,000 2,990,000
کباب پز شعله وران مدل TAB-190 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله نوع: رومیزی قابلیت اتصال به گاز شهری:دارد تعداد المنت: ندارد شعله پلوپز: ندارد در: ندارد
کباب پز صنعت مدل m 40
گریل و باربیکیو
کباب پز صنعت مدل m 40 متفرقه 3,000,000 15 مرداد 3,000,000 3,140,000
کباب پز صنعت مدل m 40 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: خیر
کباب پز صنعت مدل m80-1
گریل و باربیکیو
کباب پز صنعت مدل m80-1 متفرقه 6,600,000 28 خرداد 6,600,000 6,600,000
کباب پز صنعت مدل m80-1 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
کباب پز ضیافت مدل شعله
گریل و باربیکیو
کباب پز ضیافت مدل شعله متفرقه 4,130,000 14 شهریور 4,130,000 4,130,000
کباب پز ضیافت مدل شعله
کباب پز مبین صنعت مدل MOBIN D50
گریل و باربیکیو
کباب پز مبین صنعت مدل MOBIN D50 متفرقه 7,600,000 13 مهر 6,840,000 6,840,000
کباب پز مبین صنعت مدل MOBIN D50 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله نوع: رومیزی قابلیت اتصال به گاز شهری:دارد تعداد المنت: 1 شعله پلوپز: ندارد در: دارد
کباب پز مدل KB50
گریل و باربیکیو
کباب پز مدل KB50 متفرقه 3,850,000 29 شهریور 3,332,000 3,332,000
کباب پز مدل KB50 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
کباب پز مدل m700
گریل و باربیکیو
کباب پز مدل m700 متفرقه 3,870,000 29 شهریور 2,960,000 3,000,000
کباب پز مدل m700 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
کباب پز مدل m780
گریل و باربیکیو
کباب پز مدل m780 متفرقه 5,600,000 26 مهر 5,100,000 5,100,000
کباب پز مدل m780 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
کباب پز نوبل مدل Taysiz
گریل و باربیکیو
کباب پز نوبل مدل Taysiz متفرقه 3,650,000 8 مهر 2,670,000 2,730,000
کباب پز نوبل مدل Taysiz قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله نوع: پایه‌دار قابلیت اتصال به گاز شهری:دارد تعداد المنت: ندارد شعله پلوپز: ندارد در: ندارد
گریل آرزوم مدل AR2001
گریل و باربیکیو
گریل آرزوم مدل AR2001 آرزوم 22,413,000 2 اردیبهشت 22,413,000 22,413,000
گریل آرزوم مدل AR2001 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
گریل آرزوم مدل AR284
گریل و باربیکیو
گریل آرزوم مدل AR284 آرزوم 12,500,000 13 فروردین 12,500,000 12,500,000
گریل آرزوم مدل AR284 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: خیر سینی چکه گیر: بله
گریل آرزوم مدل AR292
گریل و باربیکیو
گریل آرزوم مدل AR292 آرزوم 22,000,000 17 اردیبهشت 22,000,000 22,000,000
گریل آرزوم مدل AR292 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: خیر
گریل آریته مدل AR-0730
گریل و باربیکیو
گریل آریته مدل AR-0730 آریته 29,300,000 26 مهر 27,835,000 27,835,000
گریل آریته مدل AR-0730 قابلیت تنظیم حرارت: خیر ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله نوع: رومیزی قابلیت اتصال به گاز شهری:ندارد تعداد المنت: 2 شعله پلوپز: ندارد در: ندارد
مجموع موارد: 70 عدد در 2 صفحه
قیمت گریل و باربیکیو
گریل بوش مدل TFB4431
قیمت: 49,950,000 ریال
قیمت: 49,950,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت گریل و باربیکیو
باربیکیو صنعت کاران مدل san70
قیمت: 21,300,000 ریال
قیمت: 21,300,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت گریل و باربیکیو
سیخ گردان ضیافت مدل Fire
قیمت: 2,300,000 ریال
قیمت: 2,300,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت گریل و باربیکیو
گریل کنوود مدل HG 266
قیمت: 15,350,000 ریال
قیمت: 15,350,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت گریل و باربیکیو
باربیکیو سه شعله کاداک مدل Meridian
قیمت: 106,000,000 ریال
قیمت: 106,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت گریل و باربیکیو
توری گریل مدل ۳۰۶۰
قیمت: 1,840,000 ریال
قیمت: 1,840,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت گریل و باربیکیو
باربکیو تتیس مدل BGT-60
قیمت: 39,500,000 ریال
قیمت: 39,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت گریل و باربیکیو
گریل و ساندویچ ساز مایسان مدل MGS-679S
قیمت: 39,000,000 ریال
قیمت: 39,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت گریل و باربیکیو
باربیکیو تتیس مدل S-200
قیمت: 64,100,000 ریال
قیمت: 64,100,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت گریل و باربیکیو
کباب پز نوبل مدل Taysiz
قیمت: 3,650,000 ریال
قیمت: 3,650,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات