قیمت ساندویچ ساز و وافل ساز

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دستگاه ساندویچ ساز و گریل کاراجا مدل 4078
ساندویچ ساز و وافل ساز
دستگاه ساندویچ ساز و گریل کاراجا مدل 4078 کاراجا 37,500,000 13 فروردین 37,500,000 37,500,000
دستگاه ساندویچ ساز و گریل کاراجا مدل 4078 نشانگر LED: ندارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد
دستگاه ساندویچ ساز و گریل کرکماز مدل A328-05
ساندویچ ساز و وافل ساز
دستگاه ساندویچ ساز و گریل کرکماز مدل A328-05 کرکماز 35,900,000 23 خرداد 35,900,000 35,900,000
دستگاه ساندویچ ساز و گریل کرکماز مدل A328-05 صفحات جداشونده: دارد
ساندویج ساز تی بی کو مدل SM680
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویج ساز تی بی کو مدل SM680 تی بی کو 4,600,000 21 خرداد 4,600,000 4,600,000
ساندویج ساز تی بی کو مدل SM680 تعداد خانه: دو عدد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویج ساز فوما مدل FU-1005
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویج ساز فوما مدل FU-1005 فوما 10,947,000 13 مهر 10,947,000 10,947,000
ساندویج ساز فوما مدل FU-1005 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد صفحات جداشونده: دارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش: 8 تعداد صفحه:2 گریل: دارد
ساندویج ساز مدل HE-7733
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویج ساز مدل HE-7733 متفرقه 7,300,000 10 اردیبهشت 7,300,000 7,300,000
ساندویج ساز مدل HE-7733 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش:8 تعداد صفحه: 2 گریل: دارد
ساندویچ  ساز مدل BH-326 غیر اصل
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز مدل BH-326 غیر اصل متفرقه 17,990,000 25 مهر 17,990,000 17,990,000
ساندویچ ساز مدل BH-326 غیر اصل تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد صفحات جداشونده: دارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش: 8 تعداد صفحه:2 گریل: دارد
ساندویچ ساز  رومانتیک هوم مدل SAW-77W
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW-77W رومانتیک هوم 6,550,000 26 مهر 7,500,000 7,500,000
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW-77W تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز آ ای سی مدل AEC-S465
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز آ ای سی مدل AEC-S465 متفرقه 9,600,000 18 مهر 7,880,000 8,500,000
ساندویچ ساز آ ای سی مدل AEC-S465 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد صفحات جداشونده: دارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش: 8 تعداد صفحه:2 گریل: دارد
ساندویچ ساز آرزوم مدل AR279
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز آرزوم مدل AR279 آرزوم 25,920,000 3 مهر 25,920,000 25,920,000
ساندویچ ساز آرزوم مدل AR279 نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش: 4 تعداد صفحه:1 گریل: دارد
ساندویچ ساز المپیا مدل OE-503 x
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز المپیا مدل OE-503 x متفرقه 6,375,000 26 مهر 4,600,000 4,600,000
ساندویچ ساز المپیا مدل OE-503 x تعداد خانه: دو عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز المپیا مدل OE-650
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز المپیا مدل OE-650 المپیا 6,390,000 22 تیر 4,730,000 4,730,000
ساندویچ ساز المپیا مدل OE-650 تعداد خانه: هشت عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: ندارد
ساندویچ ساز ام کاسا مدل OWST-267
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز ام کاسا مدل OWST-267 متفرقه 3,933,000 18 مهر 4,390,000 4,590,000
ساندویچ ساز ام کاسا مدل OWST-267 تعداد خانه: دو عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: ندارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش:4 تعداد صفحه: 2 گریل: ندارد
ساندویچ ساز بایترون مدل BSM-52
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز بایترون مدل BSM-52 متفرقه 21,500,000 26 مهر 18,700,000 18,700,000
ساندویچ ساز بایترون مدل BSM-52 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش:8 تعداد صفحه: 2 گریل: دارد
ساندویچ ساز برلیانت مدل BSM-1800
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز برلیانت مدل BSM-1800 برلیانت 7,500,000 28 خرداد 7,500,000 7,500,000
ساندویچ ساز برلیانت مدل BSM-1800 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: ندارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز برنر مدل BSM-1300
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز برنر مدل BSM-1300 برنر 6,990,000 23 خرداد 6,990,000 6,990,000
ساندویچ ساز برنر مدل BSM-1300 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز بلانزو مدل BSM-5000
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز بلانزو مدل BSM-5000 بلانزو 14,900,000 23 خرداد 14,900,000 14,900,000
ساندویچ ساز بلانزو مدل BSM-5000 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز بلزا مدل 51201
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز بلزا مدل 51201 بلزا 15,000,000 13 مهر 13,990,000 13,990,000
ساندویچ ساز بلزا مدل 51201 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS1000
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS1000 بلک اند دکر 9,075,000 8 مهر 9,075,000 9,075,000
ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS1000 تعداد خانه: دو عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: ندارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش:4 تعداد صفحه: 1 گریل: ندارد
ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS4080
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS4080 بلک اند دکر 9,880,000 3 تیر 9,845,500 9,880,000
ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS4080 تعداد خانه: چهار عدد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS4080
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS4080 بلک اند دکر 14,080,000 02:04:16 12,700,000 12,700,000
ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS4080 تعداد خانه: چهار عدد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز تکنو مدل Te-385
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز تکنو مدل Te-385 تکنو 4,980,000 26 مهر 3,400,000 3,400,000
ساندویچ ساز تکنو مدل Te-385 تعداد خانه: دو عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: ندارد
ساندویچ ساز تکنو مدل Te-405
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز تکنو مدل Te-405 تکنو 9,910,000 26 مهر 9,140,000 9,140,000
ساندویچ ساز تکنو مدل Te-405 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز جی پاس مدل GST684
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز جی پاس مدل GST684 جی پاس 5,500,000 20 اردیبهشت 4,550,000 5,500,000
ساندویچ ساز جی پاس مدل GST684 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: ندارد
ساندویچ ساز دسینی مدل 1128
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز دسینی مدل 1128 متفرقه 8,308,500 28 مهر 9,500,000 9,500,000
ساندویچ ساز دسینی مدل 1128 نشانگر LED: دارد صفحات جداشونده: ندارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش: 8 تعداد صفحه: 2 گریل:ندارد
ساندویچ ساز دی اس پی مدل KC1051
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز دی اس پی مدل KC1051 دی اس پی 14,800,000 18 مهر 8,590,000 8,590,000
ساندویچ ساز دی اس پی مدل KC1051 تعداد خانه: هشت عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز رمانتیک هوم مدل SAW-88W
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز رمانتیک هوم مدل SAW-88W 4,990,000 21 خرداد 4,990,000 5,000,000
ساندویچ ساز رمانتیک هوم مدل SAW-88W تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز رمانتیک هوم مدل SAW-88W
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز رمانتیک هوم مدل SAW-88W متفرقه 7,490,000 29 شهریور 7,490,000 7,490,000
ساندویچ ساز رمانتیک هوم مدل SAW-88W تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد صفحات جداشونده: ندارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش: 8 تعداد صفحه:2 گریل: ندارد
ساندویچ ساز رنکارد مدل RAN652
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز رنکارد مدل RAN652 رنکارد 7,300,000 13 فروردین 7,300,000 7,300,000
ساندویچ ساز رنکارد مدل RAN652 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز روتل مدل U136CH1
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز روتل مدل U136CH1 روتل 6,500,000 13 مهر 4,760,000 4,760,000
ساندویچ ساز روتل مدل U136CH1 تعداد خانه: دو عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: ندارد
ساندویچ ساز روتل مدل U136CH2
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز روتل مدل U136CH2 روتل 6,800,000 18 مهر 4,560,000 4,560,000
ساندویچ ساز روتل مدل U136CH2 تعداد خانه: دو عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: ندارد
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW 88
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW 88 رومانتیک هوم 7,870,000 18 مهر 7,670,000 7,670,000
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW 88 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد صفحات جداشونده: ندارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش: 8 تعداد صفحه:1 گریل: ندارد
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW-15
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW-15 متفرقه 3,000,000 24 اردیبهشت 2,595,000 2,595,000
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW-15 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW-15
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW-15 متفرقه 2,990,000 25 فروردین 2,990,000 2,990,000
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW-15 تعداد خانه: دو عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW-15
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW-15 متفرقه 4,919,900 13 مهر 4,749,000 4,749,000
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW-15 تعداد خانه: دو عدد نشانگر LED: دارد صفحات جداشونده: ندارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش: 4 تعداد صفحه:2 گریل: ندارد
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SW-49
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SW-49 رومانتیک هوم 6,600,000 19 مهر 6,260,000 6,260,000
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SW-49 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد صفحات جداشونده: ندارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش: 8 تعداد صفحه:1 گریل: ندارد
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SW-88W
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SW-88W رومانتیک هوم 6,190,000 02:04:16 6,250,000 6,250,000
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SW-88W تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد صفحات جداشونده: ندارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش: 8 تعداد صفحه:1 گریل: ندارد
ساندویچ ساز سافلون مدل FSM-145
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز سافلون مدل FSM-145 سافلون 5,750,000 29 شهریور 8,500,000 8,500,000
ساندویچ ساز سافلون مدل FSM-145 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: ندارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز سان لند مدل 510
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز سان لند مدل 510 سان لند 6,400,000 13 فروردین 6,400,000 6,400,000
ساندویچ ساز سان لند مدل 510 تعداد خانه: چهار عدد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز ساپر مدل SSM-495S
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز ساپر مدل SSM-495S ساپر 19,900,000 8 مهر 18,500,000 18,500,000
ساندویچ ساز ساپر مدل SSM-495S تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش:8 تعداد صفحه: 2 گریل: دارد
ساندویچ ساز ساچی مدل NL-5M-1535
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز ساچی مدل NL-5M-1535 متفرقه 16,400,000 28 خرداد 16,400,000 16,400,000
ساندویچ ساز ساچی مدل NL-5M-1535 تعداد خانه: چهار عدد صفحات جداشونده: دارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش: 8 تعداد صفحه: 2 گریل:دارد
ساندویچ ساز سینبو مدل Ssm 2513
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز سینبو مدل Ssm 2513 سینبو 5,625,000 24 اردیبهشت 5,925,000 7,500,000
ساندویچ ساز سینبو مدل Ssm 2513 تعداد خانه: دو عدد نشانگر LED: ندارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: ندارد
ساندویچ ساز عرشیا کد 1407
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز عرشیا کد 1407 عرشیا 14,700,000 9 اردیبهشت 14,700,000 14,700,000
ساندویچ ساز عرشیا کد 1407 تعداد خانه: هشت عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز فلر مدل SM 850
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز فلر مدل SM 850 فلر 11,000,000 8 مهر 8,200,000 8,600,000
ساندویچ ساز فلر مدل SM 850 تعداد خانه: دو عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز فکر مدل GRACE
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز فکر مدل GRACE فکر 23,300,000 29 شهریور 14,000,000 16,700,000
ساندویچ ساز فکر مدل GRACE تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش:ندارد تعداد صفحه: 1 گریل: ندارد
ساندویچ ساز فکر مدل ماتیلدا
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز فکر مدل ماتیلدا فکر 37,600,000 29 شهریور 25,500,000 25,500,000
ساندویچ ساز فکر مدل ماتیلدا تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: ندارد
ساندویچ ساز مایسان مدل MDG-2100
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز مایسان مدل MDG-2100 متفرقه 3,700,000 20 فروردین 3,700,000 3,700,000
ساندویچ ساز مایسان مدل MDG-2100
ساندویچ ساز مدل 1011 غیر اصل
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز مدل 1011 غیر اصل متفرقه 2,500,000 13 اردیبهشت 2,500,000 2,500,000
ساندویچ ساز مدل 1011 غیر اصل تعداد خانه: دو عدد نشانگر LED: دارد صفحات جداشونده: ندارد
ساندویچ ساز مدل kitchen Star
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز مدل kitchen Star متفرقه 7,550,000 29 شهریور 7,550,000 7,550,000
ساندویچ ساز مدل kitchen Star تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد صفحات جداشونده: ندارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش: 8 تعداد صفحه:1 گریل: ندارد
ساندویچ ساز مدل SM740 غیر اصل
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز مدل SM740 غیر اصل متفرقه 10,359,000 26 اردیبهشت 9,999,000 10,359,000
ساندویچ ساز مدل SM740 غیر اصل تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز مونوتک مدل MSM-6725
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز مونوتک مدل MSM-6725 مونوتک 11,000,000 15 مرداد 12,000,000 12,000,000
ساندویچ ساز مونوتک مدل MSM-6725 تعداد خانه: چهار عدد صفحات جداشونده: دارد
مجموع موارد: 88 عدد در 2 صفحه
قیمت ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز آ ای سی مدل AEC-S465
قیمت: 9,600,000 ریال
قیمت: 9,600,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز عرشیا کد 1407
قیمت: 14,700,000 ریال
قیمت: 14,700,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز ناسا الکتریک مدل NS-606
قیمت: 7,350,000 ریال
قیمت: 7,350,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز ساچی مدل NL-5M-1535
قیمت: 16,400,000 ریال
قیمت: 16,400,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز جی پاس مدل GST684
قیمت: 5,500,000 ریال
قیمت: 5,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز ام کاسا مدل OWST-267
قیمت: 3,933,000 ریال
قیمت: 3,933,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز مکسی مدل SW-44
قیمت: 6,350,000 ریال
قیمت: 6,350,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS4080
قیمت: 14,080,000 ریال
قیمت: 14,080,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS4080
قیمت: 9,880,000 ریال
قیمت: 9,880,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت ساندویچ ساز و وافل ساز
هات داگ پز آریته مدل 186
قیمت: 6,200,000 ریال
قیمت: 6,200,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات