قیمت اجاق گاز

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اجاق برقی المنتی مدل A10
اجاق گاز
اجاق برقی المنتی مدل A10 متفرقه 1,100,000 18:07:23 750,000 772,000
اجاق برقی المنتی مدل A10 فندک: خیر جوجه گردان: خیر
اجاق برقی ایروینگز مدل IHPES01
اجاق گاز
اجاق برقی ایروینگز مدل IHPES01 متفرقه 2,740,000 22 تیر 2,600,000 2,830,000
اجاق برقی ایروینگز مدل IHPES01 فر: ندارد فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس: استیل محل قرارگیری شعله پلوپز:وسط گرم‌کن: دارد
اجاق برقی جی وکس مدل GX-402HP
اجاق گاز
اجاق برقی جی وکس مدل GX-402HP متفرقه 6,300,000 13 مهر 6,050,000 6,050,000
اجاق برقی جی وکس مدل GX-402HP فر: ندارد فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس: استیل محل قرارگیری شعله پلوپز:کنار گرم‌کن: دارد
اجاق برقی جی پاس مدل GHP32011
اجاق گاز
اجاق برقی جی پاس مدل GHP32011 جی پاس 4,990,000 19 مهر 4,850,000 4,850,000
اجاق برقی جی پاس مدل GHP32011 فر: ندارد فندک: خیر
اجاق برقی جی پاس مدل GHP32012
اجاق گاز
اجاق برقی جی پاس مدل GHP32012 جی پاس 9,740,000 18:07:24 7,690,000 7,690,000
اجاق برقی جی پاس مدل GHP32012 فر: ندارد فندک: خیر
اجاق برقی جی پاس مدل GHP32013
اجاق گاز
اجاق برقی جی پاس مدل GHP32013 جی پاس 4,740,000 13 مهر 3,240,000 3,240,000
اجاق برقی جی پاس مدل GHP32013 فر: ندارد زمان سنج (Timer): خیر فندک: خیر
اجاق برقی جی پاس مدل GHP6135
اجاق گاز
اجاق برقی جی پاس مدل GHP6135 جی پاس 11,640,000 18:07:24 8,950,000 8,950,000
اجاق برقی جی پاس مدل GHP6135 فندک: خیر جوجه گردان: خیر
اجاق برقی جی پاس مدل GHP7583
اجاق گاز
اجاق برقی جی پاس مدل GHP7583 جی پاس 4,250,000 24 اردیبهشت 4,250,000 4,250,000
اجاق برقی جی پاس مدل GHP7583 فندک: خیر جوجه گردان: خیر
اجاق برقی حامد مدل A10
اجاق گاز
اجاق برقی حامد مدل A10 متفرقه 2,350,000 8 مهر 1,300,000 1,335,000
اجاق برقی حامد مدل A10 فر: ندارد فندک: خیر
اجاق برقی دی اس ام الکتریک مدل DS-2000
اجاق گاز
اجاق برقی دی اس ام الکتریک مدل DS-2000 متفرقه 5,450,000 18:07:23 4,350,000 4,350,000
اجاق برقی دی اس ام الکتریک مدل DS-2000 فر: ندارد فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس: استیل محل قرارگیری شعله پلوپز:وسط گرم‌کن: ندارد
اجاق برقی سایبر مدل CYHP-813
اجاق گاز
اجاق برقی سایبر مدل CYHP-813 متفرقه 4,100,000 1 آبان 4,100,000 4,100,000
اجاق برقی سایبر مدل CYHP-813 فر: ندارد فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس: استیل محل قرارگیری شعله پلوپز:وسط تعداد شعله اجاق: 1
اجاق برقی سایونا مدل shp-4294
اجاق گاز
اجاق برقی سایونا مدل shp-4294 سایونا 4,350,000 18:07:26 3,850,000 3,850,000
اجاق برقی سایونا مدل shp-4294 فر: ندارد زمان سنج (Timer): بله فندک: خیر
اجاق برقی سون استار مدل 7SHP-513
اجاق گاز
اجاق برقی سون استار مدل 7SHP-513 سون استار 2,040,000 13 اردیبهشت 2,040,000 2,040,000
اجاق برقی سون استار مدل 7SHP-513 فر: ندارد فندک: خیر جوجه گردان: خیر
اجاق برقی صفحه چدنی حامد مدل A10
اجاق گاز
اجاق برقی صفحه چدنی حامد مدل A10 متفرقه 1,895,000 18:07:22 1,950,000 1,950,000
اجاق برقی صفحه چدنی حامد مدل A10 زمان سنج (Timer): خیر فندک: خیر جوجه گردان: خیر
اجاق برقی لوکسل مدل Hp1500
اجاق گاز
اجاق برقی لوکسل مدل Hp1500 متفرقه 4,100,000 29 شهریور 3,590,000 3,590,000
اجاق برقی لوکسل مدل Hp1500 فر: ندارد فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس: استیل محل قرارگیری شعله پلوپز:وسط گرم‌کن: ندارد
اجاق برقی مدل AL1500
اجاق گاز
اجاق برقی مدل AL1500 متفرقه 3,610,000 3 مهر 3,750,000 3,750,000
اجاق برقی مدل AL1500 فر: ندارد فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس: استیل محل قرارگیری شعله پلوپز:وسط گرم‌کن: ندارد
اجاق برقی مدل YQ-105
اجاق گاز
اجاق برقی مدل YQ-105 متفرقه 3,080,000 18:07:22 1,990,000 1,990,000
اجاق برقی مدل YQ-105 فر: ندارد زمان سنج (Timer): خیر فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس:استیل محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط گرم‌کن: دارد
اجاق برقی ونوس مدل FH-1
اجاق گاز
اجاق برقی ونوس مدل FH-1 متفرقه 1,360,000 9 اردیبهشت 1,360,000 1,360,000
اجاق برقی ونوس مدل FH-1 فر: ندارد فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس: استیل محل قرارگیری شعله پلوپز:وسط گرم‌کن: ندارد
اجاق برقی پارس کوشان مدل دلیجان
اجاق گاز
اجاق برقی پارس کوشان مدل دلیجان کوشان 3,500,000 29 شهریور 2,850,000 2,850,000
اجاق برقی پارس کوشان مدل دلیجان زمان سنج (Timer): خیر
اجاق برقی ژوپیتر مدل HP-2
اجاق گاز
اجاق برقی ژوپیتر مدل HP-2 ژوپیتر 5,900,000 29 شهریور 5,900,000 5,900,000
اجاق برقی ژوپیتر مدل HP-2 فر: ندارد فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس: آهن محل قرارگیری شعله پلوپز:وسط تعداد شعله اجاق: 1
اجاق برقی گلوبال کیتچن مدل GK05H
اجاق گاز
اجاق برقی گلوبال کیتچن مدل GK05H متفرقه 2,580,000 18:07:22 2,151,000 2,151,000
اجاق برقی گلوبال کیتچن مدل GK05H فر: ندارد فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس: استیل محل قرارگیری شعله پلوپز:وسط تعداد شعله اجاق: 1
اجاق نفتی رویال مدل دو فیتیله
اجاق گاز
اجاق نفتی رویال مدل دو فیتیله متفرقه 820,000 18:07:24 680,000 680,000
اجاق نفتی رویال مدل دو فیتیله فندک: خیر جوجه گردان: خیر
اجاق گاز  تک شعله        مدل :پرشیا افروز  ۲
اجاق گاز
اجاق گاز تک شعله مدل :پرشیا افروز ۲ متفرقه 770,000 24 اردیبهشت 770,000 770,000
اجاق گاز تک شعله مدل :پرشیا افروز ۲ فر: ندارد زمان سنج (Timer): خیر فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس:استیل محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط گرم‌کن: ندارد
اجاق گاز  مدل پرشیا افروز  ۲
اجاق گاز
اجاق گاز مدل پرشیا افروز ۲ متفرقه 1,050,000 13 مهر 770,000 770,000
اجاق گاز مدل پرشیا افروز ۲ فر: ندارد زمان سنج (Timer): خیر فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس:استیل محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط گرم‌کن: ندارد
اجاق گاز آتشپاره مدل RSN600
اجاق گاز
اجاق گاز آتشپاره مدل RSN600 متفرقه 24,500,000 1 آبان 18,450,000 18,450,000
اجاق گاز آتشپاره مدل RSN600 فر: ندارد زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: خیر جنس:شیشه محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط گرم‌کن: ندارد
اجاق گاز ارج خزر مدل RS200n
اجاق گاز
اجاق گاز ارج خزر مدل RS200n متفرقه 24,500,000 18:07:25 22,050,000 22,050,000
اجاق گاز ارج خزر مدل RS200n فر: ندارد زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: خیر جنس:آهن محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط تعداد شعله اجاق: 5
اجاق گاز ارج خزر مدل RS201
اجاق گاز
اجاق گاز ارج خزر مدل RS201 متفرقه 19,900,000 18:07:22 16,700,000 16,700,000
اجاق گاز ارج خزر مدل RS201 فر: ندارد زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: خیر
اجاق گاز ارج خزر مدل RS201n
اجاق گاز
اجاق گاز ارج خزر مدل RS201n متفرقه 25,000,000 18:07:26 22,500,000 22,500,000
اجاق گاز ارج خزر مدل RS201n فر: ندارد زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: خیر جنس:آهن محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط تعداد شعله اجاق: 5
اجاق گاز ارج خزر مدل RS203n
اجاق گاز
اجاق گاز ارج خزر مدل RS203n متفرقه 25,500,000 18:07:25 22,950,000 22,950,000
اجاق گاز ارج خزر مدل RS203n فر: ندارد زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: خیر جنس:آهن محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط تعداد شعله اجاق: 5
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-3121
اجاق گاز
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-3121 اسنوا 70,200,000 29 شهریور 49,500,000 49,900,000
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-3121 فر: دارد زمان سنج (Timer): بله محدوده گنجایش فر: 100-150 لیتر فندک: بله جوجه گردان:بله
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-3122
اجاق گاز
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-3122 اسنوا 68,490,000 3 مهر 51,300,000 51,300,000
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-3122 فر: دارد زمان سنج (Timer): بله محدوده گنجایش فر: 100-150 لیتر فندک: بله جوجه گردان:بله
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-4101
اجاق گاز
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-4101 اسنوا 42,000,000 2 تیر 42,000,000 42,000,000
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-4101 زمان سنج (Timer): بله محدوده گنجایش فر: 50-100 لیتر فندک: بله جوجه گردان: بله
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-4102
اجاق گاز
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-4102 اسنوا 40,300,000 28 خرداد 40,300,000 40,300,000
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-4102 زمان سنج (Timer): بله محدوده گنجایش فر: 50-100 لیتر فندک: بله جوجه گردان: بله
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-5111
اجاق گاز
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-5111 اسنوا 44,900,000 2 تیر 44,900,000 44,900,000
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-5111 زمان سنج (Timer): بله محدوده گنجایش فر: 50-100 لیتر فندک: بله جوجه گردان: بله
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-5112
اجاق گاز
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-5112 اسنوا 44,000,000 28 خرداد 44,000,000 44,000,000
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-5112 زمان سنج (Timer): بله محدوده گنجایش فر: 50-100 لیتر فندک: بله جوجه گردان: بله
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-6101
اجاق گاز
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-6101 اسنوا 52,000,000 23 خرداد 52,000,000 52,000,000
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-6101 فر: دارد زمان سنج (Timer): خیر محدوده گنجایش فر: 50-100 لیتر فندک: بله جوجه گردان:بله
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-6111
اجاق گاز
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-6111 اسنوا 58,340,000 28 خرداد 58,340,000 58,340,000
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-6111 فر: دارد زمان سنج (Timer): بله محدوده گنجایش فر: 100-150 لیتر فندک: بله جوجه گردان:بله
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-6112
اجاق گاز
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-6112 اسنوا 59,500,000 2 تیر 55,700,000 59,500,000
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-6112 فر: دارد زمان سنج (Timer): بله محدوده گنجایش فر: 100-150 لیتر فندک: بله جوجه گردان:بله
اجاق گاز القائی جی پاس مدل GIC33012UK
اجاق گاز
اجاق گاز القائی جی پاس مدل GIC33012UK جی پاس 19,500,000 28 خرداد 18,330,000 19,500,000
اجاق گاز القائی جی پاس مدل GIC33012UK فر: ندارد زمان سنج (Timer): بله فندک: خیر
اجاق گاز القایی ایکیا مدل TILLREDA 85
اجاق گاز
اجاق گاز القایی ایکیا مدل TILLREDA 85 ایکیا 23,850,000 28 خرداد 23,500,000 23,900,000
اجاق گاز القایی ایکیا مدل TILLREDA 85 فر: ندارد زمان سنج (Timer): بله فندک: خیر جوجه گردان: خیر
اجاق گاز ایرانور مدل FARAHMAND
اجاق گاز
اجاق گاز ایرانور مدل FARAHMAND متفرقه 610,000 18:07:23 520,000 520,000
اجاق گاز ایرانور مدل FARAHMAND فندک: خیر جوجه گردان: خیر
اجاق گاز بدون فر هافنبرگ مدل 1411
اجاق گاز
اجاق گاز بدون فر هافنبرگ مدل 1411 هافن برگ 23,600,000 14 شهریور 23,600,000 23,600,000
اجاق گاز بدون فر هافنبرگ مدل 1411 زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: خیر
اجاق گاز بدون فر هافنبرگ مدل 1413
اجاق گاز
اجاق گاز بدون فر هافنبرگ مدل 1413 هافن برگ 18,500,000 28 خرداد 18,500,000 18,500,000
اجاق گاز بدون فر هافنبرگ مدل 1413 زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: خیر
اجاق گاز بدون فر هافنبرگ مدل 1511
اجاق گاز
اجاق گاز بدون فر هافنبرگ مدل 1511 هافن برگ 26,600,000 1 آبان 18,500,000 18,500,000
اجاق گاز بدون فر هافنبرگ مدل 1511 زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: خیر
اجاق گاز بدون فر هافنبرگ مدل 1513
اجاق گاز
اجاق گاز بدون فر هافنبرگ مدل 1513 هافن برگ 19,500,000 23 خرداد 18,500,000 19,500,000
اجاق گاز بدون فر هافنبرگ مدل 1513 زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: خیر
اجاق گاز برتینو مدل Bergamo Plus
اجاق گاز
اجاق گاز برتینو مدل Bergamo Plus برتینو 89,700,000 18:07:23 52,900,000 52,900,000
اجاق گاز برتینو مدل Bergamo Plus فر: دارد زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: بله
اجاق گاز برتینو مدل بسترن
اجاق گاز
اجاق گاز برتینو مدل بسترن برتینو 23,450,000 22 تیر 23,450,000 23,450,000
اجاق گاز برتینو مدل بسترن زمان سنج (Timer): خیر فندک: بله جوجه گردان: خیر
اجاق گاز برتینو مدل کارینو
اجاق گاز
اجاق گاز برتینو مدل کارینو برتینو 44,500,000 28 خرداد 44,500,000 44,500,000
اجاق گاز برتینو مدل کارینو فر: دارد زمان سنج (Timer): بله محدوده گنجایش فر: 50-100 لیتر فندک: بله جوجه گردان:بله جنس: استیل محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط گرم‌کن: ندارد
اجاق گاز برقی ایروینگس مدل IHPES01
اجاق گاز
اجاق گاز برقی ایروینگس مدل IHPES01 متفرقه 1,752,800 23 خرداد 1,752,800 1,900,000
اجاق گاز برقی ایروینگس مدل IHPES01 فر: ندارد زمان سنج (Timer): خیر فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس:آهن محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط گرم‌کن: ندارد
اجاق گاز برقی ایروینگس مدل IHPES02
اجاق گاز
اجاق گاز برقی ایروینگس مدل IHPES02 متفرقه 4,850,000 18:07:24 4,500,000 4,500,000
اجاق گاز برقی ایروینگس مدل IHPES02 فر: ندارد زمان سنج (Timer): خیر فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس:استیل محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط تعداد شعله اجاق: 1 گرم‌کن: ندارد
مجموع موارد: 182 عدد در 4 صفحه
قیمت اجاق گاز
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-4102
قیمت: 40,300,000 ریال
قیمت: 40,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اجاق گاز
اجاق گاز برتینو مدل Bergamo Plus
قیمت: 89,700,000 ریال
قیمت: 89,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اجاق گاز
اجاق گاز طرح فر لایف مدل 1413
قیمت: 18,822,000 ریال
قیمت: 18,822,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اجاق گاز
اجاق گاز هافنبرگ مدل 902W
قیمت: 23,500,000 ریال
قیمت: 23,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اجاق گاز
اجاق گاز طرح فر لایف مدل W1
قیمت: 24,767,000 ریال
قیمت: 24,767,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اجاق گاز
اجاق گاز ارج خزر مدل RS203n
قیمت: 25,500,000 ریال
قیمت: 25,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اجاق گاز
‏اجاق گاز سینجر مدل SG-P5041
قیمت: 40,900,000 ریال
قیمت: 40,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اجاق گاز
اجاق گاز رومیزی شمیم کد 22019
قیمت: 2,350,000 ریال
قیمت: 2,350,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اجاق گاز
اجاق برقی جی پاس مدل GHP6135
قیمت: 11,640,000 ریال
قیمت: 11,640,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اجاق گاز
اجاق گاز ارج خزر مدل RS200n
قیمت: 24,500,000 ریال
قیمت: 24,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات