قیمت مینی واش

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
مینی واش آاگ اینترنشنال مدل 2020
مینی واش
مینی واش آاگ اینترنشنال مدل 2020 متفرقه 6,900,000 14 شهریور 6,900,000 6,900,000
مینی واش آاگ اینترنشنال مدل 2020 نوع مخزن: در از بالا رده انرژی: +A خشک‌کن: دارد سرعت چرخش موتور: 500 دور در دقیقه
مینی واش ارشیا مدل AR-MW3000
مینی واش
مینی واش ارشیا مدل AR-MW3000 متفرقه 9,200,000 26 مهر 8,160,000 8,870,000
مینی واش ارشیا مدل AR-MW3000 خشک‌کن: دارد نوع مخزن: در از بالا سرعت چرخش موتور: 400 دور در دقیقه بخارشو: ندارد صفحه نمایش:ندارد قفل کودک: دارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش ایزی واش مدل XPB20
مینی واش
مینی واش ایزی واش مدل XPB20 متفرقه 8,880,000 8 مهر 6,770,000 10,000,000
مینی واش ایزی واش مدل XPB20 نوع مخزن: در از بالا رده انرژی: B خشک‌کن: دارد سرعت چرخش موتور: 800 دور در دقیقه
مینی واش اینترناسیونال مدل WM3500
مینی واش
مینی واش اینترناسیونال مدل WM3500 متفرقه 12,800,000 3 مرداد 10,700,000 10,700,000
مینی واش اینترناسیونال مدل WM3500 نوع مخزن: دو قلو بخارشو: ندارد صفحه نمایش: ندارد قفل کودک: ندارد طبقه بندی رنگی:ساده
مینی واش اینترنشنال آنیل مدل MWT3000
مینی واش
مینی واش اینترنشنال آنیل مدل MWT3000 اینترنشنال آنیل 5,450,000 15 مرداد 4,930,000 4,930,000
مینی واش اینترنشنال آنیل مدل MWT3000 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: ندارد صفحه نمایش: ندارد
مینی واش بلسون مدل BW25
مینی واش
مینی واش بلسون مدل BW25 بلسون 6,830,000 26 مهر 6,090,000 6,640,000
مینی واش بلسون مدل BW25 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: دارد صفحه نمایش: ندارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش بلسون مدل BW35
مینی واش
مینی واش بلسون مدل BW35 بلسون 8,900,000 13 مهر 7,544,000 7,544,000
مینی واش بلسون مدل BW35 نوع مخزن: در از بالا رده انرژی: A خشک‌کن: دارد سرعت چرخش موتور: 400 دور در دقیقه صفحه نمایش:ندارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش بلسون مدل BW35B
مینی واش
مینی واش بلسون مدل BW35B بلسون 8,000,000 14 شهریور 7,690,000 8,000,000
مینی واش بلسون مدل BW35B نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: دارد صفحه نمایش: ندارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش تکنو پارس مدل TWD25
مینی واش
مینی واش تکنو پارس مدل TWD25 متفرقه 12,100,000 9 مهر 9,990,000 10,600,000
مینی واش تکنو پارس مدل TWD25 نوع مخزن: در از بالا رده انرژی: +A خشک‌کن: دارد سرعت چرخش موتور: 500 دور در دقیقه صفحه نمایش:ندارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 2725
مینی واش
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 2725 جنرال تکنیک 13,000,000 04:04:27 9,990,000 10,000,000
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 2725 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: ندارد بخارشو: ندارد صفحه نمایش: ندارد طبقه بندی رنگی:ساده
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3022
مینی واش
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3022 جنرال تکنیک 12,000,000 04:04:27 10,200,000 10,250,000
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3022 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: ندارد
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3818
مینی واش
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3818 جنرال تکنیک 21,450,000 26 مهر 16,800,000 16,800,000
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3818 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: دارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3820
مینی واش
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3820 جنرال تکنیک 21,600,000 26 مهر 19,800,000 20,000,000
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3820 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: دارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3815
مینی واش
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3815 جنرال تکنیک 21,880,000 26 مهر 18,762,500 19,750,000
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW3815 نوع مخزن: در از بالا رده انرژی: A خشک‌کن: دارد سرعت چرخش موتور: 800 دور در دقیقه طبقه بندی رنگی:ساده
مینی واش جنرال تکنیک مدل sh-mw3820
مینی واش
مینی واش جنرال تکنیک مدل sh-mw3820 جنرال تکنیک 21,462,000 25 مهر 15,500,000 15,500,000
مینی واش جنرال تکنیک مدل sh-mw3820 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: دارد صفحه نمایش: ندارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش ریتون مدل RTW-4500
مینی واش
مینی واش ریتون مدل RTW-4500 ریتون 12,750,000 20 مرداد 9,550,000 9,550,000
مینی واش ریتون مدل RTW-4500 نوع مخزن: دو قلو خشک‌کن: دارد بخارشو: ندارد صفحه نمایش: ندارد قفل کودک:ندارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش سافلون مدل SF3050
مینی واش
مینی واش سافلون مدل SF3050 سافلون 5,220,000 8 تیر 5,220,000 5,220,000
مینی واش سافلون مدل SF3050 نوع مخزن: در از بالا رده انرژی: A خشک‌کن: ندارد سرعت چرخش موتور: 800 دور در دقیقه بخارشو:ندارد صفحه نمایش: ندارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش فریدولین مدل SW25
مینی واش
مینی واش فریدولین مدل SW25 فریدولین 7,330,000 24 مهر 5,530,000 5,530,000
مینی واش فریدولین مدل SW25 نوع مخزن: در از بالا بخارشو: ندارد صفحه نمایش: ندارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش فریدولین مدل SW35B
مینی واش
مینی واش فریدولین مدل SW35B فریدولین 8,580,000 00:07:08 6,510,000 6,510,000
مینی واش فریدولین مدل SW35B نوع مخزن: در از بالا صفحه نمایش: ندارد
مینی واش فریدولین مدل SWD12B
مینی واش
مینی واش فریدولین مدل SWD12B فریدولین 6,170,000 14 شهریور 6,170,000 6,170,000
مینی واش فریدولین مدل SWD12B نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: ندارد بخارشو: ندارد صفحه نمایش: دارد طبقه بندی رنگی:ساده
مینی واش فریدولین مدل SWT35
مینی واش
مینی واش فریدولین مدل SWT35 فریدولین 14,780,000 00:07:08 9,990,000 10,170,000
مینی واش فریدولین مدل SWT35 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: دارد بخارشو: ندارد صفحه نمایش: ندارد طبقه بندی رنگی:ساده
مینی واش فریدولین مدل SWTD35
مینی واش
مینی واش فریدولین مدل SWTD35 فریدولین 14,920,000 18 مهر 11,500,000 11,500,000
مینی واش فریدولین مدل SWTD35 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: دارد بخارشو: ندارد صفحه نمایش: دارد طبقه بندی رنگی:ساده
مینی واش مادرلی مدل SH-MW27210
مینی واش
مینی واش مادرلی مدل SH-MW27210 متفرقه 10,500,000 26 مهر 8,880,000 8,880,000
مینی واش مادرلی مدل SH-MW27210 نوع مخزن: در از بالا
مینی واش مادرلی مدل SH-MW27510
مینی واش
مینی واش مادرلی مدل SH-MW27510 متفرقه 8,780,000 14 شهریور 8,780,000 8,780,000
مینی واش مادرلی مدل SH-MW27510 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: دارد صفحه نمایش: ندارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش مادرلی مدل SH-MW38810
مینی واش
مینی واش مادرلی مدل SH-MW38810 متفرقه 19,670,000 24 مهر 14,670,000 15,990,000
مینی واش مادرلی مدل SH-MW38810 نوع مخزن: دو قلو خشک‌کن: دارد صفحه نمایش: ندارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش مدل RS800B ظرفیت 5 کیلوگرم
مینی واش
مینی واش مدل RS800B ظرفیت 5 کیلوگرم متفرقه 10,700,000 00:08:06 6,570,000 6,570,000
مینی واش مدل RS800B ظرفیت 5 کیلوگرم نوع مخزن: در از بالا رده انرژی: A سرعت چرخش موتور: 1300 دور در دقیقه صفحه نمایش: ندارد
مینی واش میلاد مدل MS150
مینی واش
مینی واش میلاد مدل MS150 میلاد 4,710,700 18 خرداد 4,710,700 4,710,700
مینی واش میلاد مدل MS150 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: ندارد بخارشو: ندارد صفحه نمایش: ندارد قفل کودک:ندارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش میلاد مدل MS150-B
مینی واش
مینی واش میلاد مدل MS150-B میلاد 6,850,000 13 مهر 5,990,000 6,200,000
مینی واش میلاد مدل MS150-B نوع مخزن: در از بالا بخارشو: ندارد صفحه نمایش: ندارد قفل کودک: ندارد طبقه بندی رنگی:ساده
مینی واش میلاد مدل MS300
مینی واش
مینی واش میلاد مدل MS300 میلاد 7,990,000 18 مهر 5,550,000 5,550,000
مینی واش میلاد مدل MS300 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: ندارد بخارشو: ندارد صفحه نمایش: ندارد قفل کودک:ندارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش میلاد مدل MT250
مینی واش
مینی واش میلاد مدل MT250 میلاد 11,200,000 29 شهریور 10,500,000 10,500,000
مینی واش میلاد مدل MT250 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: دارد بخارشو: ندارد صفحه نمایش: ندارد طبقه بندی رنگی:ساده
مینی واش میلاد مدل MT400
مینی واش
مینی واش میلاد مدل MT400 میلاد 14,990,000 9 مهر 12,490,000 12,490,000
مینی واش میلاد مدل MT400 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: دارد بخارشو: ندارد صفحه نمایش: ندارد طبقه بندی رنگی:ساده
مینی واش نیكو مدل N-888
مینی واش
مینی واش نیكو مدل N-888 متفرقه 6,850,000 3 مهر 6,850,000 6,900,000
مینی واش نیكو مدل N-888 نوع مخزن: در از بالا رده انرژی: B سرعت چرخش موتور: 800 دور در دقیقه قفل کودک: ندارد
مینی واش کایزر مدل XPB30-1208
مینی واش
مینی واش کایزر مدل XPB30-1208 متفرقه 8,750,000 26 مهر 6,000,000 6,000,000
مینی واش کایزر مدل XPB30-1208 نوع مخزن: در از بالا رده انرژی: B خشک‌کن: ندارد سرعت چرخش موتور: 1200 دور در دقیقه بخارشو:ندارد صفحه نمایش: ندارد قفل کودک: ندارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش کلترونیک مدل MWA 3540
مینی واش
مینی واش کلترونیک مدل MWA 3540 کلترونیک 7,500,000 20 مرداد 7,500,000 7,500,000
مینی واش کلترونیک مدل MWA 3540 نوع مخزن: در از بالا بخارشو: ندارد صفحه نمایش: ندارد قفل کودک: ندارد
مینی واش کوپکس مدل XPB30-2020
مینی واش
مینی واش کوپکس مدل XPB30-2020 کوپکس 6,500,000 20 مرداد 6,500,000 6,500,000
مینی واش کوپکس مدل XPB30-2020 نوع مخزن: در از بالا رده انرژی: ++A سرعت چرخش موتور: 400 دور در دقیقه صفحه نمایش: ندارد طبقه بندی رنگی:ساده
مجموع موارد: 35 عدد در 1 صفحه
قیمت مینی واش
مینی واش بلسون مدل BW35B
قیمت: 8,000,000 ریال
قیمت: 8,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت مینی واش
مینی واش میلاد مدل MS150
قیمت: 4,710,700 ریال
قیمت: 4,710,700 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت مینی واش
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3820
قیمت: 21,600,000 ریال
قیمت: 21,600,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت مینی واش
مینی واش اینترنشنال آنیل مدل MWT3000
قیمت: 5,450,000 ریال
قیمت: 5,450,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت مینی واش
مینی واش میلاد مدل MS300
قیمت: 7,990,000 ریال
قیمت: 7,990,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت مینی واش
مینی واش سافلون مدل SF3050
قیمت: 5,220,000 ریال
قیمت: 5,220,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت مینی واش
مینی واش جنرال تکنیک مدل sh-mw3820
قیمت: 21,462,000 ریال
قیمت: 21,462,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت مینی واش
مینی واش اینترناسیونال مدل WM3500
قیمت: 12,800,000 ریال
قیمت: 12,800,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت مینی واش
مینی واش ایزی واش مدل XPB20
قیمت: 8,880,000 ریال
قیمت: 8,880,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت مینی واش
مینی واش کلترونیک مدل MWA 3540
قیمت: 7,500,000 ریال
قیمت: 7,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات