قیمت بخار شو

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بخار شوی آکیلیس مدل ACK-SC-4000
بخار شو
بخار شوی آکیلیس مدل ACK-SC-4000 آکیلیس 21,000,000 8 مهر 18,330,000 18,330,000
بخار شوی آکیلیس مدل ACK-SC-4000 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار دسته بلند: دارد
بخار شوی آی سن مدل IE-S915
بخار شو
بخار شوی آی سن مدل IE-S915 آی سن 22,000,000 18 مرداد 19,600,000 19,600,000
بخار شوی آی سن مدل IE-S915 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخار شوی بیسل مدل 1979G
بخار شو
بخار شوی بیسل مدل 1979G بیسل 35,000,000 29 اردیبهشت 35,000,000 35,000,000
بخار شوی بیسل مدل 1979G مناسب برای شست و شوی: زمین
بخار شوی بیسل مدل 2635G
بخار شو
بخار شوی بیسل مدل 2635G بیسل 18,000,000 28 خرداد 18,000,000 18,000,000
بخار شوی بیسل مدل 2635G مناسب برای شست و شوی: شیشه، دیوار
بخار شوی دستی سیلورکرست مدل KH 1270 کد 2054221
بخار شو
بخار شوی دستی سیلورکرست مدل KH 1270 کد 2054221 سیلورکرست 3,690,000 18 خرداد 3,690,000 3,690,000
بخار شوی دستی سیلورکرست مدل KH 1270 کد 2054221 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخار شوی دلونگی کد SC100.O
بخار شو
بخار شوی دلونگی کد SC100.O دلونگی 84,900,000 00:08:08 84,990,000 84,990,000
بخار شوی دلونگی کد SC100.O مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار دسته بلند: دارد
بخار شوی فوما مدل FU-900
بخار شو
بخار شوی فوما مدل FU-900 متفرقه 28,800,000 29 اردیبهشت 12,900,000 13,500,000
بخار شوی فوما مدل FU-900 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخار شوی ویداس مدل VIR-7588
بخار شو
بخار شوی ویداس مدل VIR-7588 ویداس 12,500,000 28 خرداد 12,500,000 12,500,000
بخار شوی ویداس مدل VIR-7588
بخار شوی کرشر مدل SC 1
بخار شو
بخار شوی کرشر مدل SC 1 کرشر 24,000,000 28 خرداد 24,000,000 24,000,000
بخار شوی کرشر مدل SC 1 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخار شوی کرشر مدل SC 3
بخار شو
بخار شوی کرشر مدل SC 3 کرشر 56,000,000 4 آبان 68,900,000 68,900,000
بخار شوی کرشر مدل SC 3 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخار شوی گوسونیک مدل GSC-1592
بخار شو
بخار شوی گوسونیک مدل GSC-1592 گوسونیک 18,000,000 24 اردیبهشت 18,000,000 18,000,000
بخار شوی گوسونیک مدل GSC-1592 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشو اوریکس مدل SC-1032
بخار شو
بخارشو اوریکس مدل SC-1032 اوریکس 17,690,000 00:08:11 11,290,000 11,690,000
بخارشو اوریکس مدل SC-1032 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشو کرشر مدل sv7
بخار شو
بخارشو کرشر مدل sv7 کرشر 216,000,000 29 شهریور 216,000,000 216,000,000
بخارشو کرشر مدل sv7 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار دسته بلند: دارد
بخارشو گرند مدل Gr-f18
بخار شو
بخارشو گرند مدل Gr-f18 گرند 18,600,000 28 خرداد 18,600,000 18,600,000
بخارشو گرند مدل Gr-f18
بخارشور آریته مدل 4146
بخار شو
بخارشور آریته مدل 4146 آریته 49,000,000 00:08:10 33,320,000 33,320,000
بخارشور آریته مدل 4146 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار دسته بلند: دارد
بخارشور آریته مدل 4160
بخار شو
بخارشور آریته مدل 4160 آریته 24,650,000 8 مهر 24,650,000 24,650,000
بخارشور آریته مدل 4160 مناسب برای شست و شوی: زمین دسته بلند: دارد
بخارشور نانیوا مدل Ns 6500
بخار شو
بخارشور نانیوا مدل Ns 6500 نانیوا 18,850,000 25 مرداد 14,980,000 14,980,000
بخارشور نانیوا مدل Ns 6500 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی  آریته مدل Multi Vapori 4207
بخار شو
بخارشوی آریته مدل Multi Vapori 4207 آریته 36,000,000 29 اردیبهشت 36,000,000 36,000,000
بخارشوی آریته مدل Multi Vapori 4207 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی  گوسونیک مدل Gsc 1580
بخار شو
بخارشوی گوسونیک مدل Gsc 1580 گوسونیک 13,500,000 13 فروردین 13,500,000 13,500,000
بخارشوی گوسونیک مدل Gsc 1580 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی آریته  مدل 4163
بخار شو
بخارشوی آریته مدل 4163 آریته 25,000,000 4 آبان 23,000,000 23,000,000
بخارشوی آریته مدل 4163 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی آکیلیس مدل ACK-SC-4000
بخار شو
بخارشوی آکیلیس مدل ACK-SC-4000 آکیلیس 21,000,000 29 شهریور 19,500,000 19,500,000
بخارشوی آکیلیس مدل ACK-SC-4000 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی بایترون مدل BSM-10
بخار شو
بخارشوی بایترون مدل BSM-10 متفرقه 15,500,000 00:08:08 11,790,000 11,790,000
بخارشوی بایترون مدل BSM-10 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی بایترون مدل BSX-4000
بخار شو
بخارشوی بایترون مدل BSX-4000 متفرقه 42,500,000 00:08:12 19,490,000 21,500,000
بخارشوی بایترون مدل BSX-4000 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی بایترون مدل BSX-4100
بخار شو
بخارشوی بایترون مدل BSX-4100 بیترون 44,900,000 00:08:08 35,770,000 36,200,000
بخارشوی بایترون مدل BSX-4100 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی برلیانت مدل BSC-3300
بخار شو
بخارشوی برلیانت مدل BSC-3300 برلیانت 46,870,000 00:08:09 32,400,000 32,400,000
بخارشوی برلیانت مدل BSC-3300 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی بیترون مدل BSM-10
بخار شو
بخارشوی بیترون مدل BSM-10 بیترون 15,500,000 4 آبان 12,000,000 12,000,000
بخارشوی بیترون مدل BSM-10 مناسب برای شست و شوی: زمین
بخارشوی دایاموند جنرال مدل  DGSC-390
بخار شو
بخارشوی دایاموند جنرال مدل DGSC-390 متفرقه 30,200,000 8 مهر 28,500,000 33,000,000
بخارشوی دایاموند جنرال مدل DGSC-390 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار دسته بلند: دارد
بخارشوی زیرووات مدل KSCD1601135
بخار شو
بخارشوی زیرووات مدل KSCD1601135 زیرووات 13,852,500 13 فروردین 13,852,500 13,852,500
بخارشوی زیرووات مدل KSCD1601135 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی سانلند مدل SL815
بخار شو
بخارشوی سانلند مدل SL815 سان لند 24,500,000 00:08:08 19,400,000 19,400,000
بخارشوی سانلند مدل SL815
بخارشوی سرجیو مدل SSC-3500
بخار شو
بخارشوی سرجیو مدل SSC-3500 سرجیو 20,500,000 28 خرداد 20,500,000 20,500,000
بخارشوی سرجیو مدل SSC-3500 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی ناسا الکتریک مدل NS 892
بخار شو
بخارشوی ناسا الکتریک مدل NS 892 ناسا الکتریک 39,400,000 00:08:11 39,400,000 39,400,000
بخارشوی ناسا الکتریک مدل NS 892 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار دسته بلند: دارد
بخارشوی نوال مدل NWL-6867
بخار شو
بخارشوی نوال مدل NWL-6867 متفرقه 29,500,000 1 آبان 29,000,000 29,000,000
بخارشوی نوال مدل NWL-6867 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار دسته بلند: دارد
بخارشوی همیلتون مدلSH-8840
بخار شو
بخارشوی همیلتون مدلSH-8840 متفرقه 16,425,000 2 تیر 16,425,000 16,425,000
بخارشوی همیلتون مدلSH-8840 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار دسته بلند: دارد
بخارشوی وان تاچ کد 2323
بخار شو
بخارشوی وان تاچ کد 2323 متفرقه 3,150,000 2 اردیبهشت 3,150,000 5,750,000
بخارشوی وان تاچ کد 2323 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی پریمایر مدل PSM704
بخار شو
بخارشوی پریمایر مدل PSM704 متفرقه 9,500,000 28 خرداد 9,500,000 9,500,000
بخارشوی پریمایر مدل PSM704 مناسب برای شست و شوی: زمین دسته بلند: دارد
بخارشوی کاخلر کد KH-1133-W مدل باومن
بخار شو
بخارشوی کاخلر کد KH-1133-W مدل باومن کاخلر 23,900,000 28 خرداد 23,900,000 23,900,000
بخارشوی کاخلر کد KH-1133-W مدل باومن مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی کرشر مدل SC1.020
بخار شو
بخارشوی کرشر مدل SC1.020 کرشر 34,500,000 25 اردیبهشت 33,700,000 34,500,000
بخارشوی کرشر مدل SC1.020 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی کرشر مدل SC2 Easy Fix
بخار شو
بخارشوی کرشر مدل SC2 Easy Fix کرشر 44,100,000 4 آبان 50,000,000 50,000,000
بخارشوی کرشر مدل SC2 Easy Fix مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی کرشر مدل SC3 Easy Fix
بخار شو
بخارشوی کرشر مدل SC3 Easy Fix کرشر 68,500,000 14 شهریور 68,500,000 68,500,000
بخارشوی کرشر مدل SC3 Easy Fix مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی کنوود مدل SC590
بخار شو
بخارشوی کنوود مدل SC590 کنوود 29,000,000 00:08:08 11,980,000 14,850,000
بخارشوی کنوود مدل SC590 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
جارو بخارشوی حرفه‌ ای کپیتانی مدل Desiderio plus
بخار شو
جارو بخارشوی حرفه‌ ای کپیتانی مدل Desiderio plus متفرقه 249,000,000 22 تیر 209,000,000 209,000,000
جارو بخارشوی حرفه‌ ای کپیتانی مدل Desiderio plus مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
جاروبرقی و بخار شوی ایده آل مدل SVC-002B
بخار شو
جاروبرقی و بخار شوی ایده آل مدل SVC-002B متفرقه 21,900,000 2 خرداد 21,900,000 21,900,000
جاروبرقی و بخار شوی ایده آل مدل SVC-002B مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار دسته بلند: دارد
مجموع موارد: 42 عدد در 1 صفحه
قیمت بخار شو
بخارشو اوریکس مدل SC-1032
قیمت: 17,690,000 ریال
قیمت: 17,690,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت بخار شو
بخارشوی بایترون مدل BSX-4000
قیمت: 42,500,000 ریال
قیمت: 42,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت بخار شو
بخارشوی کرشر مدل SC1.020
قیمت: 34,500,000 ریال
قیمت: 34,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت بخار شو
بخار شوی کرشر مدل SC 3
قیمت: 56,000,000 ریال
قیمت: 56,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت بخار شو
بخارشوی کنوود مدل SC590
قیمت: 29,000,000 ریال
قیمت: 29,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت بخار شو
بخارشوی سرجیو مدل SSC-3500
قیمت: 20,500,000 ریال
قیمت: 20,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت بخار شو
بخارشوی دایاموند جنرال مدل DGSC-390
قیمت: 30,200,000 ریال
قیمت: 30,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت بخار شو
بخارشوی ناسا الکتریک مدل NS 892
قیمت: 39,400,000 ریال
قیمت: 39,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت بخار شو
بخار شوی کرشر مدل SC 1
قیمت: 24,000,000 ریال
قیمت: 24,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت بخار شو
بخارشوی همیلتون مدلSH-8840
قیمت: 16,425,000 ریال
قیمت: 16,425,000 ریال
مشاهده اطلاعات