قیمت لوازم شست و شو و نظافت

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
اتو  توربو بخار مورفی ریچاردز مدل 303106
اتو
اتو توربو بخار مورفی ریچاردز مدل 303106 12,600,000 18 خرداد 12,600,000 12,600,000
اتو توربو بخار مورفی ریچاردز مدل 303106 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بایترون مدلBPV-E30
اتو
اتو بایترون مدلBPV-E30 7,200,000 8 مهر 6,980,000 6,980,000
اتو بایترون مدلBPV-E30 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار  آریته مدل ar-6246
اتو
اتو بخار آریته مدل ar-6246 22,950,000 13 مهر 24,300,000 24,300,000
اتو بخار آریته مدل ar-6246 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله جنس کفه:سرامیک
اتو بخار  سنکور مدل SSI7710BL
اتو
اتو بخار سنکور مدل SSI7710BL 9,810,000 13 مهر 9,810,000 9,810,000
اتو بخار سنکور مدل SSI7710BL سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:بله جنس کفه: سرامیک
اتو بخار  مایر مدل MR-1044
اتو
اتو بخار مایر مدل MR-1044 7,500,000 29 شهریور 7,700,000 7,900,000
اتو بخار مایر مدل MR-1044 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:بله جنس کفه: سرامیک
اتو بخار آریته مدل 6224
اتو
اتو بخار آریته مدل 6224 4,500,000 3 مهر 4,000,000 4,990,000
اتو بخار آریته مدل 6224 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار آریته مدل 6422
اتو
اتو بخار آریته مدل 6422 19,900,000 25 فروردین 19,900,000 19,900,000
اتو بخار آریته مدل 6422 سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار آکیلیس مدل SI-160
اتو
اتو بخار آکیلیس مدل SI-160 5,500,000 4 اردیبهشت 5,500,000 5,500,000
اتو بخار آکیلیس مدل SI-160 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار آی سن مدل I130
اتو
اتو بخار آی سن مدل I130 7,350,000 13 مهر 7,390,000 7,390,000
اتو بخار آی سن مدل I130 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار آی سن مدل I220
اتو
اتو بخار آی سن مدل I220 4,495,000 9 اردیبهشت 4,495,000 4,495,000
اتو بخار آی سن مدل I220 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:بله
اتو بخار المپیا مدل oe-22
اتو
اتو بخار المپیا مدل oe-22 2,980,000 29 شهریور 2,890,000 2,890,000
اتو بخار المپیا مدل oe-22 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار المپیا مدل OE-35
اتو
اتو بخار المپیا مدل OE-35 3,200,000 26 مهر 3,150,000 3,150,000
اتو بخار المپیا مدل OE-35 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر جنس کفه: سرامیک
اتو بخار ام آر اس مدل S4007
اتو
اتو بخار ام آر اس مدل S4007 5,280,000 28 مهر 6,500,000 6,500,000
اتو بخار ام آر اس مدل S4007 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر جنس کفه: سرامیک
اتو بخار ای ای سی مدل AEC-S8002
اتو
اتو بخار ای ای سی مدل AEC-S8002 4,330,000 24 اردیبهشت 4,140,000 4,330,000
اتو بخار ای ای سی مدل AEC-S8002 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار بالنی مدل B-1102
اتو
اتو بخار بالنی مدل B-1102 5,480,000 13 مهر 3,300,000 3,330,000
اتو بخار بالنی مدل B-1102 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار براون مدل 330
اتو
اتو بخار براون مدل 330 8,900,000 26 مهر 7,400,000 7,400,000
اتو بخار براون مدل 330 سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار برلیانت مدل BSI-7300
اتو
اتو بخار برلیانت مدل BSI-7300 8,500,000 22 تیر 8,500,000 8,500,000
اتو بخار برلیانت مدل BSI-7300 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار بلک اند دکر مدل X2150
اتو
اتو بخار بلک اند دکر مدل X2150 13,910,000 28 خرداد 13,910,000 13,910,000
اتو بخار بلک اند دکر مدل X2150 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر جنس کفه: سرامیک
اتو بخار بوش مدل  TDi902836A
اتو
اتو بخار بوش مدل TDi902836A 24,500,000 29 شهریور 23,100,000 23,100,000
اتو بخار بوش مدل TDi902836A سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:بله
اتو بخار بونیتو مدل OT-M800
اتو
اتو بخار بونیتو مدل OT-M800 9,770,000 28 خرداد 9,770,000 9,900,000
اتو بخار بونیتو مدل OT-M800 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار تاروس مدل 2600
اتو
اتو بخار تاروس مدل 2600 6,150,000 25 مرداد 6,150,000 6,150,000
اتو بخار تاروس مدل 2600 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار جداشونده سنکور مدل SSI8710VT
اتو
اتو بخار جداشونده سنکور مدل SSI8710VT 13,500,000 26 مهر 9,995,000 9,995,000
اتو بخار جداشونده سنکور مدل SSI8710VT سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار جی پاس مدل GSI7806
اتو
اتو بخار جی پاس مدل GSI7806 4,500,000 26 مهر 3,550,000 3,550,000
اتو بخار جی پاس مدل GSI7806 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: خیر سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار دایموند جنرال مدل DGSI-853
اتو
اتو بخار دایموند جنرال مدل DGSI-853 18,000,000 13 مهر 18,000,000 18,000,000
اتو بخار دایموند جنرال مدل DGSI-853 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله جنس کفه:سرامیک
اتو بخار درما مدل HS007
اتو
اتو بخار درما مدل HS007 29,000,000 3 مهر 29,000,000 29,000,000
اتو بخار درما مدل HS007 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: خیر سیستم ضد رسوب: خیر جنس کفه:پلاستیک
اتو بخار دومنا مدل CLASSIC 112
اتو
اتو بخار دومنا مدل CLASSIC 112 9,800,000 13 مهر 9,330,000 9,330,000
اتو بخار دومنا مدل CLASSIC 112 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: خیر سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر جنس کفه: سرامیک
اتو بخار دی اس پی مدل KD1004
اتو
اتو بخار دی اس پی مدل KD1004 3,510,000 12 خرداد 3,510,000 3,510,000
اتو بخار دی اس پی مدل KD1004 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر جنس کفه: سرامیک
اتو بخار راسل هابز مدل 24830
اتو
اتو بخار راسل هابز مدل 24830 8,910,000 24 اردیبهشت 8,910,000 8,910,000
اتو بخار راسل هابز مدل 24830 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر جنس کفه: سرامیک
اتو بخار روتل مدل U947CH1
اتو
اتو بخار روتل مدل U947CH1 55,000,000 28 خرداد 55,000,000 55,000,000
اتو بخار روتل مدل U947CH1 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار رومانتیک هوم مدل DJ-512
اتو
اتو بخار رومانتیک هوم مدل DJ-512 3,870,000 25 مرداد 2,650,000 2,940,000
اتو بخار رومانتیک هوم مدل DJ-512 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر جنس کفه: سرامیک
اتو بخار رومانتیک هوم مدل WD1880
اتو
اتو بخار رومانتیک هوم مدل WD1880 3,890,000 3 مهر 3,690,000 3,690,000
اتو بخار رومانتیک هوم مدل WD1880 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر جنس کفه:سرامیک
اتو بخار روونتا مدل DW 8007 D1
اتو
اتو بخار روونتا مدل DW 8007 D1 19,900,000 8 مهر 14,900,000 17,900,000
اتو بخار روونتا مدل DW 8007 D1 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار روونتا مدل DW9215
اتو
اتو بخار روونتا مدل DW9215 30,200,000 25 مهر 29,900,000 29,900,000
اتو بخار روونتا مدل DW9215 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر جنس کفه: استیل
اتو بخار روونتا مدل DW9240
اتو
اتو بخار روونتا مدل DW9240 30,650,000 8 مهر 29,350,000 29,350,000
اتو بخار روونتا مدل DW9240 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار رینالد دلوکس مدل 6 bar
اتو
اتو بخار رینالد دلوکس مدل 6 bar 16,000,000 22 تیر 16,000,000 16,000,000
اتو بخار رینالد دلوکس مدل 6 bar سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار زولینگن مدل KY248
اتو
اتو بخار زولینگن مدل KY248 9,600,000 3 مهر 9,600,000 9,600,000
اتو بخار زولینگن مدل KY248 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله جنس کفه:سرامیک
اتو بخار زولینگن کد 241
اتو
اتو بخار زولینگن کد 241 8,500,000 8 مهر 8,500,000 8,500,000
اتو بخار زولینگن کد 241 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله جنس کفه:سرامیک
اتو بخار زولینگن کد KY259
اتو
اتو بخار زولینگن کد KY259 10,800,000 3 مهر 10,800,000 10,800,000
اتو بخار زولینگن کد KY259 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله جنس کفه:سرامیک
اتو بخار سام مدل IR-3010
اتو
اتو بخار سام مدل IR-3010 4,200,000 19 مهر 4,000,000 4,000,000
اتو بخار سام مدل IR-3010 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله مخزن رسوب: خیر
اتو بخار ساوان مدل NI-2058
اتو
اتو بخار ساوان مدل NI-2058 4,440,000 29 شهریور 4,590,000 4,590,000
اتو بخار ساوان مدل NI-2058 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار ساوان مدل NI-2058
اتو
اتو بخار ساوان مدل NI-2058 7,500,000 25 مهر 7,500,000 7,500,000
اتو بخار ساوان مدل NI-2058 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر جنس کفه:سرامیک
اتو بخار سایونا مدل PPS
اتو
اتو بخار سایونا مدل PPS 4,490,000 29 شهریور 4,490,000 4,490,000
اتو بخار سایونا مدل PPS سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: خیر سیستم ضد رسوب: بله جنس کفه:تفلون
اتو بخار سرجیو مدل SEI-345
اتو
اتو بخار سرجیو مدل SEI-345 5,590,000 8 مهر 5,340,000 5,340,000
اتو بخار سرجیو مدل SEI-345 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار سنکور مدل SSI 8440
اتو
اتو بخار سنکور مدل SSI 8440 9,950,000 3 مهر 9,850,000 9,850,000
اتو بخار سنکور مدل SSI 8440 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار سوکانی مدل DF-016
اتو
اتو بخار سوکانی مدل DF-016 5,500,000 13 مهر 5,022,900 5,022,900
اتو بخار سوکانی مدل DF-016 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار سوکانی مدل YW-5528A
اتو
اتو بخار سوکانی مدل YW-5528A 2,850,000 3 مهر 1,890,000 1,890,000
اتو بخار سوکانی مدل YW-5528A سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار فرمونی مدل 2700
اتو
اتو بخار فرمونی مدل 2700 5,000,000 28 خرداد 4,900,000 5,000,000
اتو بخار فرمونی مدل 2700 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:بله
اتو بخار فوما  FU-834
اتو
اتو بخار فوما FU-834 8,150,000 25 مهر 6,650,000 6,650,000
اتو بخار فوما FU-834 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:بله جنس کفه: سرامیک
اتو بخار فوما مدل FU-1839C
اتو
اتو بخار فوما مدل FU-1839C 4,170,000 18 مهر 4,170,000 4,170,000
اتو بخار فوما مدل FU-1839C سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر جنس کفه: سرامیک
اتو بخار فوما مدل FU-834
اتو
اتو بخار فوما مدل FU-834 7,021,000 26 مهر 9,850,000 9,850,000
اتو بخار فوما مدل FU-834 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله جنس کفه:سرامیک
مجموع موارد: 898 عدد در 18 صفحه
قیمت لوازم شست و شو و نظافت
کیسه جارو برقی تامسون مدل 2000 بسته 5 عددی
قیمت: 525,000 ریال
قیمت: 525,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت لوازم شست و شو و نظافت
اتو بخار فیلیپس مدل GC4537.86
قیمت: 18,000,000 ریال
قیمت: 18,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت لوازم شست و شو و نظافت
دستمال بخار شوی کرشر مدل 28631720 بسته 4 عددی
قیمت: 5,900,000 ریال
قیمت: 5,900,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت لوازم شست و شو و نظافت
اتوبخار پاناسونیک مدل NI-JW950
قیمت: 38,500,000 ریال
قیمت: 38,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت لوازم شست و شو و نظافت
اتو بخار مایر مدل MR-1044
قیمت: 7,500,000 ریال
قیمت: 7,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت لوازم شست و شو و نظافت
کیسه جاروبرقی کد 105 مناسب جاروبرقی های پاناسونیک
قیمت: 190,000 ریال
قیمت: 190,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت لوازم شست و شو و نظافت
نازل فشار قوی بخارشوی کرشر مدل 282-2.884
قیمت: 3,000,000 ریال
قیمت: 3,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت لوازم شست و شو و نظافت
جاروبرقی نانیوا مدل NVC-9820
قیمت: 18,900,000 ریال
قیمت: 18,900,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت لوازم شست و شو و نظافت
اتو مخزن دار فیلیپس مدل HI5917
قیمت: 32,900,000 ریال
قیمت: 32,900,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت لوازم شست و شو و نظافت
ماشین لباس شویی اکسلنت مدل XPB90-1 ظرفیت 10 کیلوگرم
قیمت: 10,500,000 ریال
قیمت: 10,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات