قیمت هود

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
هود  مورب کلاسیک کد 236
هود
هود مورب کلاسیک کد 236 کلاسیک 9,240,000 22:06:44 6,300,000 6,300,000
هود مورب کلاسیک کد 236 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 3 دور فوق سریع: ندارد نوع کلید: فشاری تعداد موتور:یک عدد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی نوع فیلتر: آلومینیومی روشنایی: دارد
هود آروما مدل D1020 شومینه ای سایز 90
هود
هود آروما مدل D1020 شومینه ای سایز 90 آروما 32,000,000 28 خرداد 31,000,000 32,000,000
هود آروما مدل D1020 شومینه ای سایز 90 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: دارد حسگر حرارت: دارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد
هود آروما مدل D1025 شومینه ای سایز 90
هود
هود آروما مدل D1025 شومینه ای سایز 90 آروما 14,000,000 17 اردیبهشت 14,000,000 14,650,000
هود آروما مدل D1025 شومینه ای سایز 90 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 صفحه نمایش: دارد نوع کلید: لمسی تعداد موتور:دو عدد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: ّبرقی نوع فیلتر: آلومینیومی
هود آشپزخانه آروما کد 1026
هود
هود آشپزخانه آروما کد 1026 آروما 16,500,000 9 اردیبهشت 16,500,000 16,500,000
هود آشپزخانه آروما کد 1026 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 صفحه نمایش: دارد نوع کلید: لمسی تعداد موتور:یک عدد حسگر دود: دارد حسگر حرارت: دارد کنترل از راه دور: دارد امکان خاموش شدن خودکار: دارد قطر دهانه خروجی هوا: 15
هود آشپزخانه زرتوس مدل SD102 سایز 90
هود
هود آشپزخانه زرتوس مدل SD102 سایز 90 زرتوس 8,526,300 22:06:40 5,704,000 5,704,000
هود آشپزخانه زرتوس مدل SD102 سایز 90 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 3 دور فوق سریع: ندارد نوع کلید: فشاری تعداد موتور:یک عدد کنترل از راه دور: ندارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی قطر دهانه خروجی هوا: 12
هود آشپزخانه مارول مدل  Roma-B کد 556 سایز 70
هود
هود آشپزخانه مارول مدل Roma-B کد 556 سایز 70 متفرقه 11,616,000 29 شهریور 11,616,000 11,616,000
هود آشپزخانه مارول مدل Roma-B کد 556 سایز 70 محدوده سایز: 61 تا 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: ندارد نوع کلید:فشاری تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: دارد حسگر حرارت: دارد کنترل از راه دور: ندارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: ندارد
هود آشپزخانه مارول مدل Verona کد 506
هود
هود آشپزخانه مارول مدل Verona کد 506 متفرقه 17,200,000 18 خرداد 17,200,000 17,200,000
هود آشپزخانه مارول مدل Verona کد 506 محدوده سایز: 61 تا 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: ندارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: دو عدد حسگر دود: دارد حسگر حرارت: دارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: ندارد
هود آشپزخانه مورب اطلس مدل FPL1 سایز 90
هود
هود آشپزخانه مورب اطلس مدل FPL1 سایز 90 متفرقه 11,050,000 22:06:42 8,550,000 8,550,000
هود آشپزخانه مورب اطلس مدل FPL1 سایز 90 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 نوع کلید: لمسی تعداد موتور: یک عدد کنترل از راه دور:دارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد روشنایی: دارد جنس بدنه: شیشه جنس موتور: پلاستیک
هود آشپزخانه مورب صدرا مدل SD-101
هود
هود آشپزخانه مورب صدرا مدل SD-101 متفرقه 7,880,000 22:06:40 6,850,000 6,890,000
هود آشپزخانه مورب صدرا مدل SD-101 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 3 دور فوق سریع: ندارد نوع کلید: فشاری تعداد موتور:یک عدد حسگر حرارت: ندارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی قطر دهانه خروجی هوا: 12
هود آشپزخانه مورب صدرا مدل SD-301
هود
هود آشپزخانه مورب صدرا مدل SD-301 متفرقه 8,900,000 22:06:40 7,950,000 7,950,000
هود آشپزخانه مورب صدرا مدل SD-301 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: ندارد صفحه نمایش: ندارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد درب: دارد
هود آشپزخانه مورب صدرا مدل SH-302
هود
هود آشپزخانه مورب صدرا مدل SH-302 متفرقه 8,850,000 1 آبان 7,730,000 7,730,000
هود آشپزخانه مورب صدرا مدل SH-302 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 صفحه نمایش: ندارد نوع کلید: لمسی تعداد موتور:یک عدد کنترل از راه دور: دارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی قطر دهانه خروجی هوا: 12 نوع فیلتر: آلومینیومی
هود آشپزخانه مورب لمسی کلاسیک مدل 118
هود
هود آشپزخانه مورب لمسی کلاسیک مدل 118 کلاسیک 14,190,000 22:06:42 8,690,000 8,690,000
هود آشپزخانه مورب لمسی کلاسیک مدل 118 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 صفحه نمایش: دارد نوع کلید: لمسی تعداد موتور:یک عدد کنترل از راه دور: دارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی نوع فیلتر: آلومینیومی روشنایی: دارد
هود آشپزخانه مورب مدل RSN1001 سایز 90
هود
هود آشپزخانه مورب مدل RSN1001 سایز 90 متفرقه 4,802,000 23 خرداد 4,802,000 4,802,000
هود آشپزخانه مورب مدل RSN1001 سایز 90 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 3 دور فوق سریع: ندارد صفحه نمایش: ندارد نوع کلید:فشاری تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: ندارد کنترل از راه دور: ندارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد روشنایی: دارد
هود آشپزخانه مورب مدل RSN1001G سایز 90
هود
هود آشپزخانه مورب مدل RSN1001G سایز 90 متفرقه 7,600,000 29 شهریور 5,782,000 5,782,000
هود آشپزخانه مورب مدل RSN1001G سایز 90 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: ندارد صفحه نمایش: ندارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد کنترل از راه دور: دارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی روشنایی: دارد
هود آشپزخانه مورب مدل SD-401
هود
هود آشپزخانه مورب مدل SD-401 متفرقه 8,400,000 22 تیر 7,680,000 7,680,000
هود آشپزخانه مورب مدل SD-401 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: ندارد صفحه نمایش: ندارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد درب: دارد
هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 114
هود
هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 114 کلاسیک 14,190,000 22:06:42 9,700,000 9,700,000
هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 114 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 صفحه نمایش: دارد نوع کلید: لمسی تعداد موتور:یک عدد کنترل از راه دور: دارد امکان خاموش شدن خودکار: دارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی نوع فیلتر: آلومینیومی
هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 120
هود
هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 120 کلاسیک 14,190,000 22:06:42 9,750,000 9,750,000
هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 120 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 صفحه نمایش: دارد نوع کلید: لمسی تعداد موتور:یک عدد کنترل از راه دور: دارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی نوع فیلتر: آلومینیومی روشنایی: دارد
هود آشپزخانه مورب کلاسیک مدل  1104 سایز 90
هود
هود آشپزخانه مورب کلاسیک مدل 1104 سایز 90 کلاسیک 15,290,000 22:06:41 9,890,000 9,890,000
هود آشپزخانه مورب کلاسیک مدل 1104 سایز 90 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 صفحه نمایش: دارد نوع کلید: لمسی تعداد موتور:یک عدد کنترل از راه دور: دارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی نوع فیلتر: آلومینیومی روشنایی: دارد
هود آشپزخانه مورب کن مدل مارس
هود
هود آشپزخانه مورب کن مدل مارس کن 17,200,000 14 شهریور 17,200,000 17,200,000
هود آشپزخانه مورب کن مدل مارس محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 3 صفحه نمایش: دارد نوع کلید: لمسی تعداد موتور:دو عدد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی قطر دهانه خروجی هوا: 12 نوع فیلتر: آلومینیومی
هود آویلا مدل D1001B سایز 80
هود
هود آویلا مدل D1001B سایز 80 آویلا 17,900,000 1 آبان 17,005,000 17,005,000
هود آویلا مدل D1001B سایز 80 محدوده سایز: 61 تا 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: ندارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: ندارد حسگر حرارت: دارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: ندارد
هود آویلا مدل D3002 سایز 96
هود
هود آویلا مدل D3002 سایز 96 آویلا 21,400,000 22:06:45 20,330,000 20,330,000
هود آویلا مدل D3002 سایز 96 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: ندارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: ندارد حسگر حرارت: دارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: ندارد
هود اخوان مدل  H73
هود
هود اخوان مدل H73 اخوان 24,800,000 22:06:42 20,350,000 20,350,000
هود اخوان مدل H73 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: دارد حسگر حرارت: ندارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد
هود اخوان مدل 60-H16
هود
هود اخوان مدل 60-H16 اخوان 15,830,000 22:06:43 7,943,000 8,560,000
هود اخوان مدل 60-H16 محدوده سایز: کمتر از 60 و 60 تعداد دور موتور عادی: 3 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: ندارد نوع کلید:فشاری تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: ندارد حسگر حرارت: ندارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد درب: دارد
هود اخوان مدل H10
هود
هود اخوان مدل H10 اخوان 11,103,000 28 خرداد 10,381,000 11,330,000
هود اخوان مدل H10 محدوده سایز: 61 تا 85 تعداد دور موتور عادی: 3 صفحه نمایش: ندارد نوع کلید: فشاری تعداد موتور:یک عدد حسگر دود: ندارد حسگر حرارت: ندارد کنترل از راه دور: ندارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد
هود اخوان مدل H11G
هود
هود اخوان مدل H11G اخوان 10,165,000 24 خرداد 10,165,000 10,165,000
هود اخوان مدل H11G محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 3 صفحه نمایش: دارد نوع کلید: فشاری تعداد موتور:یک عدد حسگر دود: ندارد حسگر حرارت: ندارد کنترل از راه دور: ندارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد
هود اخوان مدل H16
هود
هود اخوان مدل H16 اخوان 17,120,000 22:06:42 12,700,000 12,700,000
هود اخوان مدل H16 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 3 صفحه نمایش: ندارد نوع کلید: فشاری تعداد موتور:یک عدد حسگر دود: ندارد درب: دارد نوع فیلتر: آلومینیومی
هود اخوان مدل H18
هود
هود اخوان مدل H18 اخوان 19,670,000 22:06:42 11,000,000 13,547,000
هود اخوان مدل H18 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 3 نوع کلید: فشاری تعداد موتور: یک عدد حسگر دود:ندارد حسگر حرارت: ندارد کنترل از راه دور: ندارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: ندارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد درب: دارد
هود اخوان مدل H27-4S
هود
هود اخوان مدل H27-4S اخوان 12,250,000 28 خرداد 11,899,000 12,673,000
هود اخوان مدل H27-4S محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 نوع کلید: لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود:دارد حسگر حرارت: ندارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد درب: دارد
هود اخوان مدل H28-4S
هود
هود اخوان مدل H28-4S اخوان 11,490,000 3 تیر 11,103,400 11,490,000
هود اخوان مدل H28-4S محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 صفحه نمایش: دارد نوع کلید: فشاری تعداد موتور:یک عدد حسگر دود: دارد حسگر حرارت: ندارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد
هود اخوان مدل H34
هود
هود اخوان مدل H34 اخوان 36,120,000 22:06:45 26,923,000 26,923,000
هود اخوان مدل H34 محدوده سایز: 61 تا 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: ندارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی
هود اخوان مدل H35
هود
هود اخوان مدل H35 اخوان 14,893,000 28 خرداد 14,893,000 14,893,000
هود اخوان مدل H35 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 3 صفحه نمایش: دارد نوع کلید: فشاری تعداد موتور:یک عدد حسگر دود: ندارد حسگر حرارت: ندارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد
هود اخوان مدل H37
هود
هود اخوان مدل H37 اخوان 15,500,000 3 مهر 12,019,000 12,019,000
هود اخوان مدل H37 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 3 صفحه نمایش: ندارد نوع کلید: فشاری تعداد موتور:یک عدد کنترل از راه دور: دارد نوع فیلتر: آلومینیومی روشنایی: دارد
هود اخوان مدل H43
هود
هود اخوان مدل H43 اخوان 37,990,000 22:06:45 23,757,000 23,757,000
هود اخوان مدل H43 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 نوع کلید: فشاری تعداد موتور: یک عدد کنترل از راه دور:دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد درب: دارد نوع فیلتر: آلومینیومی روشنایی: دارد
هود اخوان مدل H44
هود
هود اخوان مدل H44 اخوان 18,839,000 12 خرداد 18,839,000 18,839,000
هود اخوان مدل H44 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 صفحه نمایش: ندارد نوع کلید: لمسی تعداد موتور:یک عدد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی نوع فیلتر: آلومینیومی
هود اخوان مدل H45
هود
هود اخوان مدل H45 اخوان 32,500,000 1 آبان 20,775,000 20,775,000
هود اخوان مدل H45 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 صفحه نمایش: دارد نوع کلید: لمسی کنترل از راه دور:دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی نوع فیلتر: آلومینیومی روشنایی: دارد
هود اخوان مدل H49
هود
هود اخوان مدل H49 اخوان 23,600,000 22:06:42 16,978,000 16,978,000
هود اخوان مدل H49 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 3 صفحه نمایش: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد نوع فیلتر:آلومینیومی روشنایی: دارد
هود اخوان مدل H51
هود
هود اخوان مدل H51 اخوان 25,740,000 22:06:43 14,200,000 14,300,000
هود اخوان مدل H51 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: دارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد درب: دارد
هود اخوان مدل H51-MF
هود
هود اخوان مدل H51-MF اخوان 26,900,000 22:06:43 20,572,000 20,572,000
هود اخوان مدل H51-MF محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: دارد کنترل از راه دور: دارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی
هود اخوان مدل H53
هود
هود اخوان مدل H53 اخوان 27,180,000 18 مهر 22,824,000 22,824,000
هود اخوان مدل H53 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید: لمسی تعداد موتور:یک عدد حسگر دود: دارد کنترل از راه دور: دارد امکان خاموش شدن خودکار: دارد روشنایی: دارد جنس بدنه: شیشه
هود اخوان مدل H55
هود
هود اخوان مدل H55 اخوان 30,900,000 22:06:44 14,452,000 15,400,000
هود اخوان مدل H55 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: دارد کنترل از راه دور: دارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی
هود اخوان مدل H57
هود
هود اخوان مدل H57 اخوان 35,920,000 1 آبان 27,996,000 27,996,000
هود اخوان مدل H57 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: دارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد
هود اخوان مدل H58
هود
هود اخوان مدل H58 اخوان 35,850,000 22:06:43 27,930,000 27,930,000
هود اخوان مدل H58 محدوده سایز: 61 تا 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: دارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد درب: دارد
هود اخوان مدل H61
هود
هود اخوان مدل H61 اخوان 22,010,000 3 مهر 14,573,600 14,708,000
هود اخوان مدل H61 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: دارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد درب: دارد
هود اخوان مدل H61-60
هود
هود اخوان مدل H61-60 اخوان 25,670,000 22:06:42 16,430,000 16,430,000
هود اخوان مدل H61-60 محدوده سایز: کمتر از 60 و 60 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: دارد حسگر حرارت: ندارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد
هود اخوان مدل H62
هود
هود اخوان مدل H62 اخوان 27,980,000 22:06:44 21,550,000 21,550,000
هود اخوان مدل H62 محدوده سایز: 61 تا 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:فشاری تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: دارد حسگر حرارت: ندارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد
هود اخوان مدل H65
هود
هود اخوان مدل H65 اخوان 24,530,000 18 مهر 20,640,000 20,640,000
هود اخوان مدل H65 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: ندارد حسگر حرارت: ندارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد
هود اخوان مدل H89
هود
هود اخوان مدل H89 اخوان 21,800,000 22:06:44 14,729,000 14,729,000
هود اخوان مدل H89 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: دارد حسگر حرارت: دارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد
هود بلینی مدل B85 سایز 90
هود
هود بلینی مدل B85 سایز 90 متفرقه 6,500,000 14 شهریور 6,500,000 6,500,000
هود بلینی مدل B85 سایز 90 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 3 دور فوق سریع: ندارد نوع کلید: فشاری تعداد موتور:یک عدد کنترل از راه دور: ندارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی
هود بیمکث مدل 2064
هود
هود بیمکث مدل 2064 بیمکث 22,440,000 1 آبان 18,659,000 18,659,000
هود بیمکث مدل 2064 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: ندارد کنترل از راه دور: ندارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد
هود بیمکث مدل B1002U  زیر کابینتی سایز 60
هود
هود بیمکث مدل B1002U زیر کابینتی سایز 60 بیمکث 10,300,000 14 شهریور 10,300,000 10,300,000
هود بیمکث مدل B1002U زیر کابینتی سایز 60 تعداد دور موتور عادی: 3 صفحه نمایش: ندارد نوع کلید: فشاری تعداد موتور: دو عدد حسگر دود:ندارد حسگر حرارت: ندارد کنترل از راه دور: ندارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد قطر دهانه خروجی هوا: 12 نوع فیلتر: الیافی
مجموع موارد: 274 عدد در 6 صفحه
قیمت هود
هود مورب کنزو مدل L132 سایز 90
قیمت: 25,900,000 ریال
قیمت: 25,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت هود
هود مخفی موندو مدل MH 872 سایز 80
قیمت: 15,100,000 ریال
قیمت: 15,100,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت هود
هود مخفی هافن برگ مدل 710plus سایز 70
قیمت: 5,530,000 ریال
قیمت: 5,530,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت هود
هود بیمکث مدل 2064
قیمت: 22,440,000 ریال
قیمت: 22,440,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت هود
هود مورب آریو مدل Paniz Touch سایز 90
قیمت: 11,904,000 ریال
قیمت: 11,904,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت هود
هود کن مدل Padna شومینه ای سایز 60
قیمت: 20,000,000 ریال
قیمت: 20,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت هود
هود مخفی آروما مدل D1007 سایز 70
قیمت: 12,570,000 ریال
قیمت: 12,570,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت هود
هود آشپزخانه مورب لمسی کلاسیک مدل 118
قیمت: 14,190,000 ریال
قیمت: 14,190,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت هود
هود مخفی استیل البرز کد 506 سایز 70
قیمت: 9,300,800 ریال
قیمت: 9,300,800 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت هود
هود مورب اسنوا مدل SBV-2930 سایز 90
قیمت: 38,600,000 ریال
قیمت: 38,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات