قیمت فر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
فر  توکار اخوان مدل F24
فر
فر توکار اخوان مدل F24 اخوان 48,670,000 29 شهریور 32,580,000 34,603,000
فر توکار اخوان مدل F24 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر آلتون مدل V 301
فر
فر آلتون مدل V 301 متفرقه 44,600,000 28 خرداد 44,600,000 44,600,000
فر آلتون مدل V 301 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر آلتون مدل V401
فر
فر آلتون مدل V401 متفرقه 51,600,000 28 خرداد 51,600,000 54,000,000
فر آلتون مدل V401 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر بخار پز توکار آ.ا.گ مدل Bsk774220m
فر
فر بخار پز توکار آ.ا.گ مدل Bsk774220m آ ا گ 289,000,000 23 خرداد 289,000,000 289,000,000
فر بخار پز توکار آ.ا.گ مدل Bsk774220m صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: ++A گریل: دارد جوجه گردان:ندارد
فر برقی مدل 9902
فر
فر برقی مدل 9902 متفرقه 4,320,000 28 خرداد 4,320,000 4,320,000
فر برقی مدل 9902 صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: +A گریل: دارد جوجه گردان:ندارد
فر تایسز مدل P200
فر
فر تایسز مدل P200 متفرقه 69,500,000 08:06:16 69,500,000 69,500,000
فر تایسز مدل P200 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر تو کار تکنوهاوس مدل TBO-EG68S
فر
فر تو کار تکنوهاوس مدل TBO-EG68S تکنوهاوس 52,000,000 08:06:16 51,000,000 51,000,000
فر تو کار تکنوهاوس مدل TBO-EG68S صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: ندارد جوجه گردان:دارد
فر توکار  اخوان مدل  F22-WR
فر
فر توکار اخوان مدل F22-WR اخوان 41,500,000 23 خرداد 41,500,000 41,500,000
فر توکار اخوان مدل F22-WR صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار  اخوان مدل F34
فر
فر توکار اخوان مدل F34 اخوان 72,200,000 08:06:14 56,290,000 56,290,000
فر توکار اخوان مدل F34 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار  داتیس مدل DF-665
فر
فر توکار داتیس مدل DF-665 داتیس 41,200,000 28 خرداد 41,200,000 41,200,000
فر توکار داتیس مدل DF-665 صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار  زانوسی  مدل ZOA35502XD
فر
فر توکار زانوسی مدل ZOA35502XD زانوسی 70,000,000 30 فروردین 70,000,000 70,000,000
فر توکار زانوسی مدل ZOA35502XD صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:ندارد
فر توکار آروما مدل O131e
فر
فر توکار آروما مدل O131e آروما 71,500,000 17 فروردین 71,500,000 71,500,000
فر توکار آروما مدل O131e صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار آروما مدل O133E
فر
فر توکار آروما مدل O133E آروما 47,300,000 25 اردیبهشت 41,995,000 47,300,000
فر توکار آروما مدل O133E صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار آروما مدل SMART 4- O120EN
فر
فر توکار آروما مدل SMART 4- O120EN آروما 71,000,000 24 اردیبهشت 63,650,000 71,000,000
فر توکار آروما مدل SMART 4- O120EN صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: ++A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار آروما مدل SMART 5- O121EN
فر
فر توکار آروما مدل SMART 5- O121EN آروما 72,000,000 19 اردیبهشت 68,000,000 68,000,000
فر توکار آروما مدل SMART 5- O121EN صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: ++A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار آروما مدل SMART 6
فر
فر توکار آروما مدل SMART 6 آروما 73,000,000 19 اردیبهشت 69,000,000 69,000,000
فر توکار آروما مدل SMART 6 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار آریستون مدل  MKG 23 IX
فر
فر توکار آریستون مدل MKG 23 IX آریستون 149,000,000 29 اردیبهشت 138,000,000 149,000,000
فر توکار آریستون مدل MKG 23 IX نوع: توکار نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار آریستون مدل MHG 21
فر
فر توکار آریستون مدل MHG 21 آریستون 149,000,000 29 اردیبهشت 149,000,000 149,000,000
فر توکار آریستون مدل MHG 21 نوع: توکار نحوه عملکرد: گاز رده مصرف انرژی: +A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار آلتون مدل V202
فر
فر توکار آلتون مدل V202 متفرقه 39,600,000 28 خرداد 39,600,000 39,600,000
فر توکار آلتون مدل V202 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار آلتون مدل V302
فر
فر توکار آلتون مدل V302 متفرقه 47,600,000 28 خرداد 47,600,000 47,600,000
فر توکار آلتون مدل V302 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار آلتون مدل V304
فر
فر توکار آلتون مدل V304 متفرقه 48,600,000 24 اردیبهشت 48,600,000 48,600,000
فر توکار آلتون مدل V304 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار آلتون مدل V401 W
فر
فر توکار آلتون مدل V401 W متفرقه 51,000,000 28 خرداد 51,000,000 54,500,000
فر توکار آلتون مدل V401 W صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار آلتون مدل V403
فر
فر توکار آلتون مدل V403 متفرقه 55,600,000 24 اردیبهشت 55,600,000 55,600,000
فر توکار آلتون مدل V403 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار اخوان مدل F11
فر
فر توکار اخوان مدل F11 اخوان 51,300,000 08:06:14 27,131,000 28,350,000
فر توکار اخوان مدل F11 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار اخوان مدل F12
فر
فر توکار اخوان مدل F12 اخوان 44,320,000 8 مهر 28,424,900 28,625,000
فر توکار اخوان مدل F12 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار اخوان مدل F17
فر
فر توکار اخوان مدل F17 اخوان 54,300,000 1 آبان 38,970,000 38,970,000
فر توکار اخوان مدل F17 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار اخوان مدل F18
فر
فر توکار اخوان مدل F18 اخوان 56,470,000 08:06:15 42,500,000 42,500,000
فر توکار اخوان مدل F18 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار اخوان مدل F20
فر
فر توکار اخوان مدل F20 اخوان 88,480,000 08:06:15 86,000,000 86,000,000
فر توکار اخوان مدل F20 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار اخوان مدل F21
فر
فر توکار اخوان مدل F21 اخوان 73,000,000 1 آبان 37,530,000 38,610,000
فر توکار اخوان مدل F21 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار اخوان مدل F24
فر
فر توکار اخوان مدل F24 اخوان 54,970,000 19 مهر 45,920,000 45,920,000
فر توکار اخوان مدل F24 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار اخوان مدل F8
فر
فر توکار اخوان مدل F8 اخوان 57,600,000 08:06:17 31,438,400 31,438,400
فر توکار اخوان مدل F8 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار استیل البرز مدل FE4
فر
فر توکار استیل البرز مدل FE4 استیل البرز 41,000,000 23 خرداد 41,000,000 41,000,000
فر توکار استیل البرز مدل FE4 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار استیل البرز مدل FGE5
فر
فر توکار استیل البرز مدل FGE5 استیل البرز 51,950,000 15 مرداد 38,300,000 39,570,000
فر توکار استیل البرز مدل FGE5 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار اسنوا مدل SCE-3603
فر
فر توکار اسنوا مدل SCE-3603 اسنوا 42,770,000 30 فروردین 42,770,000 42,770,000
فر توکار اسنوا مدل SCE-3603 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: ندارد جوجه گردان:دارد
فر توکار الکترولوکس مدل EOB98000
فر
فر توکار الکترولوکس مدل EOB98000 الکترولوکس 205,000,000 9 اردیبهشت 205,000,000 205,000,000
فر توکار الکترولوکس مدل EOB98000 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:ندارد
فر توکار اکسپریال مدل XPO 6 T BX
فر
فر توکار اکسپریال مدل XPO 6 T BX اکسپریال 257,000,000 08:06:15 130,000,000 130,000,000
فر توکار اکسپریال مدل XPO 6 T BX صفحه نمایش: دارد گریل: دارد جوجه گردان: دارد
فر توکار تکنوهاوس مدل TBO-E41W
فر
فر توکار تکنوهاوس مدل TBO-E41W تکنوهاوس 66,000,000 1 آبان 59,990,000 59,990,000
فر توکار تکنوهاوس مدل TBO-E41W صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار تی اند دی مدل TD205
فر
فر توکار تی اند دی مدل TD205 متفرقه 40,000,000 28 خرداد 40,000,000 41,410,000
فر توکار تی اند دی مدل TD205 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF-644/فر برقی
فر
فر توکار داتیس مدل DF-644/فر برقی داتیس 58,170,000 24 اردیبهشت 58,170,000 58,170,000
فر توکار داتیس مدل DF-644/فر برقی صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF-645
فر
فر توکار داتیس مدل DF-645 داتیس 45,550,000 28 خرداد 45,550,000 45,550,000
فر توکار داتیس مدل DF-645 صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF-646
فر
فر توکار داتیس مدل DF-646 داتیس 66,290,000 24 اردیبهشت 66,290,000 66,290,000
فر توکار داتیس مدل DF-646 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF-648
فر
فر توکار داتیس مدل DF-648 داتیس 67,730,000 24 اردیبهشت 67,730,000 67,730,000
فر توکار داتیس مدل DF-648 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF-655
فر
فر توکار داتیس مدل DF-655 داتیس 64,390,000 24 اردیبهشت 64,390,000 64,390,000
فر توکار داتیس مدل DF-655 صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF-660
فر
فر توکار داتیس مدل DF-660 داتیس 41,900,000 28 خرداد 41,900,000 41,900,000
فر توکار داتیس مدل DF-660 صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF-670
فر
فر توکار داتیس مدل DF-670 داتیس 52,910,000 24 اردیبهشت 52,910,000 52,910,000
فر توکار داتیس مدل DF-670 صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF-672
فر
فر توکار داتیس مدل DF-672 داتیس 53,350,000 28 خرداد 53,350,000 53,350,000
فر توکار داتیس مدل DF-672 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF683
فر
فر توکار داتیس مدل DF683 داتیس 47,000,000 28 خرداد 47,000,000 47,000,000
فر توکار داتیس مدل DF683 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF683 الترا
فر
فر توکار داتیس مدل DF683 الترا داتیس 51,020,000 21 خرداد 51,020,000 51,020,000
فر توکار داتیس مدل DF683 الترا صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF684
فر
فر توکار داتیس مدل DF684 داتیس 39,050,000 28 خرداد 39,050,000 39,050,000
فر توکار داتیس مدل DF684 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF684 الترا
فر
فر توکار داتیس مدل DF684 الترا داتیس 41,650,000 28 خرداد 41,650,000 41,650,000
فر توکار داتیس مدل DF684 الترا صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
مجموع موارد: 100 عدد در 2 صفحه
قیمت فر
فر توکار استیل البرز مدل FE4
قیمت: 41,000,000 ریال
قیمت: 41,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فر
فر توکار اخوان مدل F8
قیمت: 57,600,000 ریال
قیمت: 57,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فر
فر تو کار تکنوهاوس مدل TBO-EG68S
قیمت: 52,000,000 ریال
قیمت: 52,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فر
فر توکار مستر مدل EE7002F
قیمت: 81,000,000 ریال
قیمت: 81,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فر
فر توکار سیمر مدل F-616
قیمت: 41,950,000 ریال
قیمت: 41,950,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فر
فر توکار آروما مدل SMART 6
قیمت: 73,000,000 ریال
قیمت: 73,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فر
فرگازی سارینا صنعت کد TG.ni22
قیمت: 14,792,500 ریال
قیمت: 14,792,500 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فر
فرگازی صنعتی سارینا صنعت مدل 21
قیمت: 13,968,000 ریال
قیمت: 13,968,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فر
فر توکار اخوان مدل F17
قیمت: 54,300,000 ریال
قیمت: 54,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فر
فر توکار مستر مدل EE7003F
قیمت: 81,000,000 ریال
قیمت: 81,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات