قیمت همزن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
هم زن دستی ایکیا مدل Jamforlig
همزن
هم زن دستی ایکیا مدل Jamforlig ایکیا 6,120,000 06:07:08 2,830,000 2,830,000
هم زن دستی ایکیا مدل Jamforlig تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: خیر
همزان براکس مدل BM7
همزن
همزان براکس مدل BM7 متفرقه 85,000,000 3 مهر 85,000,000 85,000,000
همزان براکس مدل BM7 تعداد پره‌های همزن: 3 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد تعداد سری:3 محدوده توان مصرفی: بیش از 600 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: متحرک جنس کاسه: استیل
همزن  برقی کاراجا مدل 493288
همزن
همزن برقی کاراجا مدل 493288 کاراجا 9,990,000 14 فروردین 9,990,000 9,990,000
همزن برقی کاراجا مدل 493288 تعداد پره‌های همزن: 6 خمیرزن: ندارد محدوده توان مصرفی: 400 تا 500 وات
همزن  بوش مدل MFQ47304
همزن
همزن بوش مدل MFQ47304 بوش 25,990,000 15 مرداد 20,990,000 20,990,000
همزن بوش مدل MFQ47304 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: خیر خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی: 500 تا 600 وات
همزن آ ای سی مدل AEC-M4200
همزن
همزن آ ای سی مدل AEC-M4200 متفرقه 6,390,000 2 اردیبهشت 6,390,000 6,390,000
همزن آ ای سی مدل AEC-M4200 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: دارد خمیرزن: دارد تعداد سری: 2 محدوده توان مصرفی:200 تا 300 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: ثابت جنس کاسه: استیل
همزن آرزوم مدل AR183
همزن
همزن آرزوم مدل AR183 آرزوم 27,500,000 17 فروردین 27,500,000 27,500,000
همزن آرزوم مدل AR183 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: دارد
همزن آریته مدل 1568
همزن
همزن آریته مدل 1568 آریته 19,800,000 06:07:10 16,830,000 16,830,000
همزن آریته مدل 1568 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: خیر چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد تعداد سری:2 محدوده توان مصرفی: 200 تا 300 وات نمایشگر: دارد نوع کاسه: بدون کاسه جنس کاسه: بدون کاسه
همزن آریته مدل AR-1597
همزن
همزن آریته مدل AR-1597 آریته 37,000,000 06:07:09 33,250,000 33,250,000
همزن آریته مدل AR-1597 تعداد پره‌های همزن: 3 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد تعداد سری:3 محدوده توان مصرفی: بیش از 600 وات نمایشگر: دارد نوع کاسه: ثابت جنس کاسه: استیل
همزن آزور مدل AZ-931SM
همزن
همزن آزور مدل AZ-931SM متفرقه 57,000,000 06:07:08 58,000,000 58,000,000
همزن آزور مدل AZ-931SM کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد تعداد سری: 3 محدوده توان مصرفی:بیش از 600 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: ثابت جنس کاسه: استیل
همزن اسکارلت مدل HE-133p
همزن
همزن اسکارلت مدل HE-133p متفرقه 1,990,000 24 اردیبهشت 1,990,000 1,990,000
همزن اسکارلت مدل HE-133p تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: خیر چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی:200 تا 300 وات
همزن اسگرالت مدل HE-133
همزن
همزن اسگرالت مدل HE-133 متفرقه 2,960,000 06:07:09 3,340,000 3,340,000
همزن اسگرالت مدل HE-133 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: خیر چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد تعداد سری:2 محدوده توان مصرفی: 160 تا 200 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: بدون کاسه جنس کاسه: بدون کاسه
همزن المپیا مدل K1-OE-315-S
همزن
همزن المپیا مدل K1-OE-315-S متفرقه 6,630,000 1 آبان 3,950,000 4,180,000
همزن المپیا مدل K1-OE-315-S تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: دارد خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی:300 تا 400 وات
همزن المپیا مدل OE
همزن
همزن المپیا مدل OE متفرقه 3,055,500 06:07:09 1,330,000 1,330,000
همزن المپیا مدل OE تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: خیر چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی:200 تا 300 وات
همزن المپیا مدل OE-230
همزن
همزن المپیا مدل OE-230 المپیا 2,930,000 06:07:09 1,850,000 1,900,000
همزن المپیا مدل OE-230 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: خیر خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی: 160 تا 200 وات
همزن المپیا مدل OE-312
همزن
همزن المپیا مدل OE-312 متفرقه 4,050,000 1 آبان 3,250,000 4,070,000
همزن المپیا مدل OE-312 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی:160 تا 200 وات
همزن المپیا مدل OE-312 کد 1000001101
همزن
همزن المپیا مدل OE-312 کد 1000001101 المپیا 3,800,000 06:07:06 3,200,000 3,200,000
همزن المپیا مدل OE-312 کد 1000001101 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد
همزن المپیا مدل oe-313
همزن
همزن المپیا مدل oe-313 المپیا 5,100,000 8 مهر 4,845,000 4,845,000
همزن المپیا مدل oe-313 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی:200 تا 300 وات
همزن ام آر اس مدل 008
همزن
همزن ام آر اس مدل 008 متفرقه 6,000,000 25 فروردین 6,000,000 6,000,000
همزن ام آر اس مدل 008 خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی: 300 تا 400 وات
همزن ام آر اس کد N3612
همزن
همزن ام آر اس کد N3612 متفرقه 4,590,000 25 اردیبهشت 4,590,000 4,590,000
همزن ام آر اس کد N3612 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی:200 تا 300 وات
همزن ام استار مدل HE133
همزن
همزن ام استار مدل HE133 متفرقه 1,250,000 2 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
همزن ام استار مدل HE133 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: خیر چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد تعداد سری:2 محدوده توان مصرفی: 160 تا 200 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: بدون کاسه جنس کاسه: بدون کاسه
همزن اوریکس مدل SM-4310
همزن
همزن اوریکس مدل SM-4310 اوریکس 11,000,000 20 مرداد 7,700,000 7,950,000
همزن اوریکس مدل SM-4310 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد
همزن اپکس مدل AMR-121 W/B
همزن
همزن اپکس مدل AMR-121 W/B اپکس 7,220,000 24 اردیبهشت 7,220,000 7,220,000
همزن اپکس مدل AMR-121 W/B تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: خیر محدوده توان مصرفی: 300 تا 400 وات
همزن بایترون BHK-8KS
همزن
همزن بایترون BHK-8KS متفرقه 20,900,000 2 تیر 20,900,000 20,900,000
همزن بایترون BHK-8KS خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی: 200 تا 300 وات
همزن بایترون مدلBHK-7
همزن
همزن بایترون مدلBHK-7 بیترون 9,250,000 28 خرداد 9,250,000 9,250,000
همزن بایترون مدلBHK-7 خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی: 200 تا 300 وات
همزن برقی اسکارلت مدل P&A
همزن
همزن برقی اسکارلت مدل P&A متفرقه 3,068,500 06:07:08 3,310,000 3,310,000
همزن برقی اسکارلت مدل P&A تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: خیر چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد تعداد سری:3 محدوده توان مصرفی: 160 تا 200 وات نمایشگر: دارد نوع کاسه: بدون کاسه جنس کاسه: بدون کاسه
همزن برقی المپیا مدل OE-230
همزن
همزن برقی المپیا مدل OE-230 متفرقه 2,631,900 1 آبان 1,790,000 1,810,000
همزن برقی المپیا مدل OE-230 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: خیر خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی: 160 تا 200 وات
همزن برقی بونیتو مدل HM-200K
همزن
همزن برقی بونیتو مدل HM-200K بونیتو 13,380,000 25 مهر 11,500,000 12,500,000
همزن برقی بونیتو مدل HM-200K تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: دارد خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی:200 تا 300 وات
همزن برقی بونیتو مدل HM-220K
همزن
همزن برقی بونیتو مدل HM-220K بونیتو 9,500,000 14 شهریور 9,500,000 9,500,000
همزن برقی بونیتو مدل HM-220K تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: دارد خمیرزن: ندارد تعداد سری:2 محدوده توان مصرفی: 200 تا 300 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: متحرک جنس کاسه: استیل
همزن برقی تک الکتریک مدل BM1108-30WS
همزن
همزن برقی تک الکتریک مدل BM1108-30WS تک الکتریک 21,000,000 06:07:09 18,900,000 18,900,000
همزن برقی تک الکتریک مدل BM1108-30WS تعداد پره‌های همزن: 6 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: دارد خمیرزن: دارد تعداد سری:2 محدوده توان مصرفی: 200 تا 300 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: متحرک جنس کاسه: استیل
همزن برقی دسینی مدل 202
همزن
همزن برقی دسینی مدل 202 متفرقه 3,160,000 06:07:06 3,300,000 3,300,000
همزن برقی دسینی مدل 202 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: خیر چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد تعداد سری:2 محدوده توان مصرفی: 100 تا 160 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: بدون کاسه جنس کاسه: بدون کاسه
همزن برقی مدل 7 SPEED
همزن
همزن برقی مدل 7 SPEED متفرقه 2,820,000 06:07:08 2,990,000 2,990,000
همزن برقی مدل 7 SPEED کاسه: خیر خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی: 200 تا 300 وات
همزن برقی مدل hm133 غیر اصل
همزن
همزن برقی مدل hm133 غیر اصل متفرقه 2,440,000 24 اردیبهشت 1,700,000 1,700,000
همزن برقی مدل hm133 غیر اصل تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: خیر چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد تعداد سری:2 محدوده توان مصرفی: 200 تا 300 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: بدون کاسه جنس کاسه: بدون کاسه
همزن برقی میمان مدل mm-133
همزن
همزن برقی میمان مدل mm-133 متفرقه 2,650,000 22 تیر 2,650,000 2,650,000
همزن برقی میمان مدل mm-133 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: خیر چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: ندارد تعداد سری:2 محدوده توان مصرفی: 200 تا 300 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: بدون کاسه جنس کاسه: بدون کاسه
همزن برقی نیکووا مدل NHM-64
همزن
همزن برقی نیکووا مدل NHM-64 متفرقه 8,600,000 06:07:10 8,600,000 8,600,000
همزن برقی نیکووا مدل NHM-64 کاسه: خیر چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: ندارد تعداد سری: 2 نمایشگر:ندارد نوع کاسه: بدون کاسه جنس کاسه: بدون کاسه
همزن برقی هایگر مدل HG-6661
همزن
همزن برقی هایگر مدل HG-6661 متفرقه 7,630,000 22 تیر 6,745,000 6,850,000
همزن برقی هایگر مدل HG-6661 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: دارد خمیرزن: دارد تعداد سری: 2 محدوده توان مصرفی:بیش از 600 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: متحرک جنس کاسه: استیل
همزن برقی پارادایس مدل P-614S
همزن
همزن برقی پارادایس مدل P-614S پارادایس 10,900,000 14 شهریور 10,900,000 10,900,000
همزن برقی پارادایس مدل P-614S تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: بله خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی: 200 تا 300 وات
همزن برقی کاراجا
همزن
همزن برقی کاراجا کاراجا 12,900,000 9 اردیبهشت 12,900,000 12,900,000
همزن برقی کاراجا خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی: 160 تا 200 وات
همزن برقی کاراجا مدل POWER CHEF 801
همزن
همزن برقی کاراجا مدل POWER CHEF 801 کاراجا 62,990,000 24 اردیبهشت 62,990,000 62,990,000
همزن برقی کاراجا مدل POWER CHEF 801 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد تعداد سری:2 محدوده توان مصرفی: بیش از 600 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: ثابت جنس کاسه: استیل
همزن برقی کوک پلاس مدل QUICK CHEF 1001
همزن
همزن برقی کوک پلاس مدل QUICK CHEF 1001 متفرقه 48,290,000 24 اردیبهشت 48,290,000 48,290,000
همزن برقی کوک پلاس مدل QUICK CHEF 1001 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد تعداد سری:2 محدوده توان مصرفی: بیش از 600 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: متحرک جنس کاسه: استیل
همزن برمودا مدل 71140
همزن
همزن برمودا مدل 71140 برمودا 8,950,000 3 مهر 7,550,000 7,550,000
همزن برمودا مدل 71140 تعداد پره‌های همزن: 6 خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی: 200 تا 300 وات
همزن بوش مدل MFQ36300
همزن
همزن بوش مدل MFQ36300 بوش 19,990,000 13 مهر 23,800,000 23,800,000
همزن بوش مدل MFQ36300 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: خیر خمیرزن: دارد
همزن بوش مدل MFQ36460
همزن
همزن بوش مدل MFQ36460 بوش 28,500,000 06:07:07 19,975,000 20,800,000
همزن بوش مدل MFQ36460 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: بله خمیرزن: دارد
همزن بوش مدل MFQ36470
همزن
همزن بوش مدل MFQ36470 بوش 14,900,000 25 اردیبهشت 14,900,000 14,900,000
همزن بوش مدل MFQ36470 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: خیر خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی: 400 تا 500 وات
همزن بوش مدل MFQ40304
همزن
همزن بوش مدل MFQ40304 بوش 11,750,000 2 اردیبهشت 11,750,000 11,750,000
همزن بوش مدل MFQ40304 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: خیر خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی: 500 تا 600 وات
همزن بونیتو مدل 150D
همزن
همزن بونیتو مدل 150D بونیتو 4,880,000 23 خرداد 4,880,000 7,000,000
همزن بونیتو مدل 150D تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: خیر چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد تعداد سری:2 محدوده توان مصرفی: 200 تا 300 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: بدون کاسه جنس کاسه: بدون کاسه
همزن بیشل مدل BL-SB-003
همزن
همزن بیشل مدل BL-SB-003 بیشل 8,950,000 1 آبان 8,100,000 8,100,000
همزن بیشل مدل BL-SB-003 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: خیر خمیرزن: دارد
همزن بیشل مدل BL-SB-009
همزن
همزن بیشل مدل BL-SB-009 بیشل 10,690,000 20 اردیبهشت 10,690,000 10,690,000
همزن بیشل مدل BL-SB-009 خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی: 300 تا 400 وات
همزن بیشل مدل BL-SB-010
همزن
همزن بیشل مدل BL-SB-010 متفرقه 9,350,000 13 اردیبهشت 9,350,000 9,350,000
همزن بیشل مدل BL-SB-010 خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی: 300 تا 400 وات
همزن بیشل مدل BL-SB-011
همزن
همزن بیشل مدل BL-SB-011 بیشل 9,500,000 3 مرداد 8,900,000 8,900,000
همزن بیشل مدل BL-SB-011 خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی: 300 تا 400 وات
همزن بیشل مدل BL-SB-012
همزن
همزن بیشل مدل BL-SB-012 بیشل 7,800,000 28 خرداد 7,800,000 7,800,000
همزن بیشل مدل BL-SB-012 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: خیر خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی: 300 تا 400 وات
مجموع موارد: 149 عدد در 3 صفحه
قیمت همزن
همزن مری فلاور مدل 3200
قیمت: 9,900,000 ریال
قیمت: 9,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت همزن
همزن آرزوم مدل AR183
قیمت: 27,500,000 ریال
قیمت: 27,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت همزن
همزن فیلیپس مدل HR3702
قیمت: 11,880,000 ریال
قیمت: 11,880,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت همزن
همزن بیشل مدل BL-SB-012
قیمت: 7,800,000 ریال
قیمت: 7,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت همزن
همزن فیلیپس مدل HR3745/01
قیمت: 23,800,000 ریال
قیمت: 23,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت همزن
همزن هایگر مدل HG-6661
قیمت: 8,330,000 ریال
قیمت: 8,330,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت همزن
همزن گوسونیک مدل Ghm 703
قیمت: 8,030,000 ریال
قیمت: 8,030,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت همزن
همزن فوما مدل FU-1877
قیمت: 6,150,000 ریال
قیمت: 6,150,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت همزن
همزن تکنو مدل Te-65
قیمت: 6,500,000 ریال
قیمت: 6,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت همزن
همزن برقی نیکووا مدل NHM-64
قیمت: 8,600,000 ریال
قیمت: 8,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات