قیمت ماشین آشپزخانه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آب مرکبات گیری مکمل کنوود مدل AT960
ماشین آشپزخانه
آب مرکبات گیری مکمل کنوود مدل AT960 کنوود 2,240,000 20 مرداد 1,950,000 1,950,000
آب مرکبات گیری مکمل کنوود مدل AT960
آسیاب مکمل کنوود مدل AT320A
ماشین آشپزخانه
آسیاب مکمل کنوود مدل AT320A کنوود 3,290,000 20 مرداد 2,990,000 2,990,000
آسیاب مکمل کنوود مدل AT320A
بستنی ساز مکمل کنوود مدل AT956B
ماشین آشپزخانه
بستنی ساز مکمل کنوود مدل AT956B کنوود 4,790,000 10:08:02 4,090,000 4,090,000
بستنی ساز مکمل کنوود مدل AT956B
قطعه حلقه کن و رنده کن ماشین آشپزخانه کنوود مدل at340
ماشین آشپزخانه
قطعه حلقه کن و رنده کن ماشین آشپزخانه کنوود مدل at340 کنوود 9,700,000 30 فروردین 9,700,000 9,700,000
قطعه حلقه کن و رنده کن ماشین آشپزخانه کنوود مدل at340
ماشین آشپزخانه بوش مدل MUM54251
ماشین آشپزخانه
ماشین آشپزخانه بوش مدل MUM54251 بوش 139,660,000 10:08:00 89,000,000 89,000,000
ماشین آشپزخانه بوش مدل MUM54251 صفحه نمایشگر: ندارد آب مرکبات گیری: دارد رنده: دارد
ماشین آشپزخانه بوش مدل MUM58020
ماشین آشپزخانه
ماشین آشپزخانه بوش مدل MUM58020 بوش 54,500,000 21 خرداد 54,500,000 54,500,000
ماشین آشپزخانه بوش مدل MUM58020 آب مرکبات گیری: ندارد رنده: دارد
ماشین آشپزخانه بوش مدل MUM58243
ماشین آشپزخانه
ماشین آشپزخانه بوش مدل MUM58243 بوش 76,000,000 28 خرداد 76,000,000 76,000,000
ماشین آشپزخانه بوش مدل MUM58243 صفحه نمایشگر: ندارد آب مرکبات گیری: دارد رنده: دارد
ماشین آشپزخانه بوش مدل MUM9YX5S12
ماشین آشپزخانه
ماشین آشپزخانه بوش مدل MUM9YX5S12 بوش 257,000,000 10:08:01 257,000,000 257,000,000
ماشین آشپزخانه بوش مدل MUM9YX5S12 صفحه نمایشگر: دارد آب مرکبات گیری: ندارد رنده: ندارد تعداد سری: 3 نوع کاسه:متحرک جنس کاسه: فلز
ماشین آشپزخانه بوش مدل MUMXX40G
ماشین آشپزخانه
ماشین آشپزخانه بوش مدل MUMXX40G بوش 85,800,000 20 اردیبهشت 85,800,000 85,800,000
ماشین آشپزخانه بوش مدل MUMXX40G صفحه نمایشگر: دارد آب مرکبات گیری: ندارد رنده: دارد
ماشین آشپزخانه سنکور مدل STM 4460GG
ماشین آشپزخانه
ماشین آشپزخانه سنکور مدل STM 4460GG سنکور 99,900,000 10:08:02 88,880,000 88,880,000
ماشین آشپزخانه سنکور مدل STM 4460GG صفحه نمایشگر: ندارد آب مرکبات گیری: ندارد رنده: دارد تعداد سری: 3 نوع کاسه:متحرک جنس کاسه: فلز
ماشین آشپزخانه فلر مدل KM 1200
ماشین آشپزخانه
ماشین آشپزخانه فلر مدل KM 1200 فلر 46,500,000 17 فروردین 46,500,000 46,500,000
ماشین آشپزخانه فلر مدل KM 1200 صفحه نمایشگر: دارد آب مرکبات گیری: ندارد رنده: دارد
ماشین آشپزخانه مودکس مدل KM6400
ماشین آشپزخانه
ماشین آشپزخانه مودکس مدل KM6400 متفرقه 33,000,000 28 خرداد 32,000,000 33,000,000
ماشین آشپزخانه مودکس مدل KM6400 صفحه نمایشگر: ندارد آب مرکبات گیری: ندارد رنده: ندارد تعداد سری: 2 نوع کاسه:ثابت جنس کاسه: فلز
ماشین آشپزخانه مولینکس مدل qa601h27
ماشین آشپزخانه
ماشین آشپزخانه مولینکس مدل qa601h27 متفرقه 47,000,000 25 فروردین 47,000,000 47,000,000
ماشین آشپزخانه مولینکس مدل qa601h27 رنده: دارد
ماشین آشپزخانه کلترونیک مدل KM 3648
ماشین آشپزخانه
ماشین آشپزخانه کلترونیک مدل KM 3648 متفرقه 32,550,000 25 فروردین 32,550,000 32,550,000
ماشین آشپزخانه کلترونیک مدل KM 3648 صفحه نمایشگر: ندارد آب مرکبات گیری: ندارد رنده: ندارد
ماشین آشپزخانه کنوود مدل km010
ماشین آشپزخانه
ماشین آشپزخانه کنوود مدل km010 کنوود 122,850,000 29 خرداد 122,850,000 136,500,000
ماشین آشپزخانه کنوود مدل km010 صفحه نمایشگر: ندارد آب مرکبات گیری: دارد رنده: دارد تعداد سری: 2 نوع کاسه:متحرک جنس کاسه: فلز
ماشین آشپزخانه کنوود مدل km010
ماشین آشپزخانه
ماشین آشپزخانه کنوود مدل km010 کنوود 139,500,000 29 اردیبهشت 139,500,000 139,500,000
ماشین آشپزخانه کنوود مدل km010 صفحه نمایشگر: ندارد آب مرکبات گیری: دارد رنده: دارد تعداد سری: 2 نوع کاسه:متحرک جنس کاسه: فلز
ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM280
ماشین آشپزخانه
ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM280 کنوود 95,500,000 10:08:01 63,900,000 64,000,000
ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM280 صفحه نمایشگر: ندارد آب مرکبات گیری: ندارد رنده: ندارد
ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM336
ماشین آشپزخانه
ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM336 کنوود 58,550,000 28 خرداد 58,550,000 59,500,000
ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM336
ماشین آشپزخانه کنوود مدل KMC010
ماشین آشپزخانه
ماشین آشپزخانه کنوود مدل KMC010 کنوود 141,000,000 24 اردیبهشت 141,000,000 141,000,000
ماشین آشپزخانه کنوود مدل KMC010 صفحه نمایشگر: ندارد آب مرکبات گیری: دارد رنده: ندارد
ماشین آشپزخانه یورولوکس مدل 3983
ماشین آشپزخانه
ماشین آشپزخانه یورولوکس مدل 3983 یورولوکس 64,500,000 10:08:08 65,000,000 65,000,000
ماشین آشپزخانه یورولوکس مدل 3983 صفحه نمایشگر: ندارد آب مرکبات گیری: ندارد رنده: ندارد تعداد سری: 3 نوع کاسه:ثابت جنس کاسه: فلز
ماشین اشپزخانه کنوود مدل KM241
ماشین آشپزخانه
ماشین اشپزخانه کنوود مدل KM241 کنوود 65,000,000 10:08:01 65,000,000 65,000,000
ماشین اشپزخانه کنوود مدل KM241 صفحه نمایشگر: ندارد آب مرکبات گیری: ندارد رنده: ندارد تعداد سری: 3 نوع کاسه:متحرک جنس کاسه: فلز
ماشین اشپژخانه مولینکس مدل QA301127
ماشین آشپزخانه
ماشین اشپژخانه مولینکس مدل QA301127 مولینکس 34,500,000 2 اردیبهشت 34,500,000 34,500,000
ماشین اشپژخانه مولینکس مدل QA301127 صفحه نمایشگر: دارد آب مرکبات گیری: ندارد رنده: دارد تعداد سری: 2 نوع کاسه:متحرک جنس کاسه: فلز
پاستا ساز مکمل کنوود مدل AT970A
ماشین آشپزخانه
پاستا ساز مکمل کنوود مدل AT970A کنوود 4,890,000 20 مرداد 4,380,000 4,380,000
پاستا ساز مکمل کنوود مدل AT970A
مجموع موارد: 23 عدد در 1 صفحه
قیمت ماشین آشپزخانه
آسیاب مکمل کنوود مدل AT320A
قیمت: 3,290,000 ریال
قیمت: 3,290,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ماشین آشپزخانه
ماشین آشپزخانه کلترونیک مدل KM 3648
قیمت: 32,550,000 ریال
قیمت: 32,550,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ماشین آشپزخانه
ماشین آشپزخانه فلر مدل KM 1200
قیمت: 46,500,000 ریال
قیمت: 46,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ماشین آشپزخانه
ماشین آشپزخانه بوش مدل MUM9YX5S12
قیمت: 257,000,000 ریال
قیمت: 257,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ماشین آشپزخانه
ماشین اشپزخانه کنوود مدل KM241
قیمت: 65,000,000 ریال
قیمت: 65,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ماشین آشپزخانه
قطعه حلقه کن و رنده کن ماشین آشپزخانه کنوود مدل at340
قیمت: 9,700,000 ریال
قیمت: 9,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ماشین آشپزخانه
ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM336
قیمت: 58,550,000 ریال
قیمت: 58,550,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ماشین آشپزخانه
ماشین آشپزخانه سنکور مدل STM 4460GG
قیمت: 99,900,000 ریال
قیمت: 99,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ماشین آشپزخانه
ماشین آشپزخانه بوش مدل MUMXX40G
قیمت: 85,800,000 ریال
قیمت: 85,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ماشین آشپزخانه
ماشین اشپژخانه مولینکس مدل QA301127
قیمت: 34,500,000 ریال
قیمت: 34,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات