قیمت غذاساز

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آبمیوه گیری غذاساز گوسونیک مدل Gfp 730
غذاساز
آبمیوه گیری غذاساز گوسونیک مدل Gfp 730 گوسونیک 28,500,000 20 فروردین 28,500,000 28,500,000
آبمیوه گیری غذاساز گوسونیک مدل Gfp 730 تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی):دارد مخلوط کن: دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: ندارد
آبمیوه گیری نیوهوم مدل PKJ-60A
غذاساز
آبمیوه گیری نیوهوم مدل PKJ-60A متفرقه 9,400,000 2 خرداد 9,300,000 9,400,000
آبمیوه گیری نیوهوم مدل PKJ-60A تعداد تنظیمات سرعت: سه سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): دارد خردکن (ظرف اصلی):ندارد مخلوط کن: دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: ندارد
آب‌میوه گیری مکسی مدل MEX-614A
غذاساز
آب‌میوه گیری مکسی مدل MEX-614A متفرقه 16,300,000 18 مهر 19,500,000 19,500,000
آب‌میوه گیری مکسی مدل MEX-614A تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): ندارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی):دارد مخلوط کن: دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: ندارد
ست غذا ساز کاراجا مدل El Mikseri Blender Xxl Dograyici
غذاساز
ست غذا ساز کاراجا مدل El Mikseri Blender Xxl Dograyici کاراجا 23,990,000 14 فروردین 23,990,000 23,990,000
ست غذا ساز کاراجا مدل El Mikseri Blender Xxl Dograyici تعداد تنظیمات سرعت: تک سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:ندارد همزن: دارد قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی: دارد
غذا ساز مولینکس مدل FP7367RT
غذاساز
غذا ساز مولینکس مدل FP7367RT مولینکس 73,900,000 12:10:00 52,000,000 52,000,000
غذا ساز مولینکس مدل FP7367RT صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد
غذا ساز مولینکس مدل FP737
غذاساز
غذا ساز مولینکس مدل FP737 مولینکس 75,500,000 1 آبان 57,500,000 57,500,000
غذا ساز مولینکس مدل FP737 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: دارد آسیاب: دارد
غذا ساز میگل مدل GHB-851
غذاساز
غذا ساز میگل مدل GHB-851 میگل 26,890,000 12:10:00 25,000,000 25,000,000
غذا ساز میگل مدل GHB-851 عملکرد توربو (Turbo): دارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن: دارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری:ندارد چرخ گوشت: دارد آسیاب: ندارد خردکن کوچک: ندارد رنده ریز: دارد رنده درشت: دارد
غذا ساز گوسونیک مدل GFP-890
غذاساز
غذا ساز گوسونیک مدل GFP-890 گوسونیک 21,000,000 1 آبان 17,332,700 17,332,700
غذا ساز گوسونیک مدل GFP-890 تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد خردکن کوچک: دارد
غذاساز  کوک پلاس مدل midimix 5501
غذاساز
غذاساز کوک پلاس مدل midimix 5501 کاراجا 13,290,000 30 اردیبهشت 13,000,000 13,290,000
غذاساز کوک پلاس مدل midimix 5501 تعداد تنظیمات سرعت: تک سرعته صفحه نمایشگر: دارد خردکن (ظرف اصلی): دارد یخ خردکن: دارد آبمیوه گیری:ندارد خردکن کوچک: دارد
غذاساز اپکس مدل AHB-110
غذاساز
غذاساز اپکس مدل AHB-110 اپکس 11,880,000 18 خرداد 11,880,000 11,880,000
غذاساز اپکس مدل AHB-110 مخلوط کن: دارد رنده چیپس ساز: دارد
غذاساز بایترون مدل BMR-5000
غذاساز
غذاساز بایترون مدل BMR-5000 بیترون 28,950,000 12:10:01 26,000,000 26,000,000
غذاساز بایترون مدل BMR-5000 تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): دارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد رنده ریز: دارد
غذاساز بایترون مدل BMR-5000
غذاساز
غذاساز بایترون مدل BMR-5000 بیترون 29,000,000 12:10:01 24,460,000 24,460,000
غذاساز بایترون مدل BMR-5000 تعداد تنظیمات سرعت: تک سرعته عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): دارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد رنده ریز: دارد
غذاساز بایترون مدل BMR-8000
غذاساز
غذاساز بایترون مدل BMR-8000 بیترون 31,000,000 9 اردیبهشت 31,000,000 31,000,000
غذاساز بایترون مدل BMR-8000 تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی):دارد مخلوط کن: دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: ندارد
غذاساز براون مدل FP3010
غذاساز
غذاساز براون مدل FP3010 براون 43,700,000 12:10:01 33,650,000 33,650,000
غذاساز براون مدل FP3010 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:ندارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد
غذاساز براون مدل FP5150
غذاساز
غذاساز براون مدل FP5150 براون 69,500,000 12:10:16 42,000,000 42,000,000
غذاساز براون مدل FP5150 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن: دارد آب مرکبات گیری:دارد آسیاب: ندارد رنده ریز: دارد رنده درشت: دارد رنده چیپس ساز: دارد خمیر زن: دارد
غذاساز بوش مدل MCM3200W
غذاساز
غذاساز بوش مدل MCM3200W بوش 28,500,000 5 مرداد 23,990,000 23,990,000
غذاساز بوش مدل MCM3200W تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن: دارد رنده ریز:دارد رنده درشت: دارد رنده چیپس ساز: دارد قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی: دارد محفظه جمع آوری سیم برق: دارد
غذاساز بوش مدل MCM3200W
غذاساز
غذاساز بوش مدل MCM3200W بوش 38,868,000 29 شهریور 38,868,000 38,868,000
غذاساز بوش مدل MCM3200W تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد
غذاساز بوش مدل MCM3201B
غذاساز
غذاساز بوش مدل MCM3201B بوش 41,600,000 14 شهریور 41,600,000 41,600,000
غذاساز بوش مدل MCM3201B صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد
غذاساز بوش مدل MCM3501M
غذاساز
غذاساز بوش مدل MCM3501M بوش 48,590,000 1 آبان 44,900,000 44,900,000
غذاساز بوش مدل MCM3501M تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی):دارد مخلوط کن: دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد
غذاساز بوش مدل MCM4100GB
غذاساز
غذاساز بوش مدل MCM4100GB بوش 39,800,000 28 خرداد 39,800,000 39,800,000
غذاساز بوش مدل MCM4100GB تعداد تنظیمات سرعت: پنج سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): دارد خردکن (ظرف اصلی):دارد مخلوط کن: ندارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد
غذاساز بوش مدل MCM640604
غذاساز
غذاساز بوش مدل MCM640604 بوش 80,000,000 1 آبان 45,500,000 45,500,000
غذاساز بوش مدل MCM640604 صفحه نمایشگر: دارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد
غذاساز بوش مدل MCM68885
غذاساز
غذاساز بوش مدل MCM68885 بوش 65,450,000 28 خرداد 65,450,000 65,800,000
غذاساز بوش مدل MCM68885 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): ندارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد
غذاساز بیم مدل Multi FiXX 1000
غذاساز
غذاساز بیم مدل Multi FiXX 1000 بیم 24,500,000 9 اردیبهشت 24,500,000 24,500,000
غذاساز بیم مدل Multi FiXX 1000 تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد
غذاساز تکنو مدل Te-850
غذاساز
غذاساز تکنو مدل Te-850 تکنو 14,500,000 20 اردیبهشت 14,500,000 14,500,000
غذاساز تکنو مدل Te-850 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): ندارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد
غذاساز جی پاس مدل GHB6137
غذاساز
غذاساز جی پاس مدل GHB6137 جی پاس 14,880,000 12:10:00 13,800,000 13,800,000
غذاساز جی پاس مدل GHB6137 تعداد تنظیمات سرعت: هشت سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد توربو (Turbo): دارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد خردکن کوچک: دارد
غذاساز راسل هابز مدل 22270
غذاساز
غذاساز راسل هابز مدل 22270 راسل هابز 52,480,000 1 آبان 42,282,000 42,282,000
غذاساز راسل هابز مدل 22270 تعداد تنظیمات سرعت: سه سرعته عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): ندارد مخلوط کن:ندارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد خردکن کوچک: دارد
غذاساز راک مدل FP6020
غذاساز
غذاساز راک مدل FP6020 راک 21,000,000 13 فروردین 21,000,000 21,000,000
غذاساز راک مدل FP6020 تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: ندارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: دارد آسیاب: دارد خمیر زن: دارد
غذاساز روتل مدل U448CH1
غذاساز
غذاساز روتل مدل U448CH1 روتل 117,000,000 12:10:01 108,500,000 108,500,000
غذاساز روتل مدل U448CH1 صفحه نمایشگر: دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن: دارد یخ خردکن:ندارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد خمیر زن: دارد
غذاساز سام مدل FP-710SRT
غذاساز
غذاساز سام مدل FP-710SRT سام 7,990,000 2 اردیبهشت 7,990,000 8,500,000
غذاساز سام مدل FP-710SRT صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): ندارد عملکرد توربو (Turbo): دارد مخلوط کن: ندارد یخ خردکن:ندارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد خردکن کوچک: دارد
غذاساز سام مدل FP-G970W
غذاساز
غذاساز سام مدل FP-G970W سام 27,700,000 3 مهر 25,761,000 25,761,000
غذاساز سام مدل FP-G970W تعداد تنظیمات سرعت: دوازده سرعته عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد
غذاساز سام مدل FP710SRT
غذاساز
غذاساز سام مدل FP710SRT سام 9,800,000 24 اردیبهشت 9,800,000 9,800,000
غذاساز سام مدل FP710SRT صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): ندارد عملکرد توربو (Turbo): دارد خردکن (ظرف اصلی): ندارد همزن:دارد قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی: دارد
غذاساز سنکور مدل STM 4467CH
غذاساز
غذاساز سنکور مدل STM 4467CH سنکور 99,971,000 12:10:01 89,990,000 89,990,000
غذاساز سنکور مدل STM 4467CH تعداد تنظیمات سرعت: هشت سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی):دارد مخلوط کن: دارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: دارد آسیاب: دارد
غذاساز سنکور مدل STM 6350WH
غذاساز
غذاساز سنکور مدل STM 6350WH سنکور 94,580,100 12:10:09 87,620,000 87,620,000
غذاساز سنکور مدل STM 6350WH تعداد تنظیمات سرعت: هشت سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: دارد آسیاب: ندارد خردکن کوچک: دارد
غذاساز سه کاره بومن مدل sms 349 cb
غذاساز
غذاساز سه کاره بومن مدل sms 349 cb بومن 4,790,000 13 فروردین 4,790,000 4,790,000
غذاساز سه کاره بومن مدل sms 349 cb صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد رنده ریز: دارد همزن:دارد
غذاساز عرشیا مدل FP133-1378
غذاساز
غذاساز عرشیا مدل FP133-1378 عرشیا 28,800,000 3 مهر 28,800,000 28,800,000
غذاساز عرشیا مدل FP133-1378 تعداد تنظیمات سرعت: سه سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی):دارد مخلوط کن: دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد
غذاساز فلر مدل FP200
غذاساز
غذاساز فلر مدل FP200 فلر 32,100,000 12:10:12 29,990,000 29,990,000
غذاساز فلر مدل FP200 تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): دارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:ندارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد
غذاساز فلر مدل FP22
غذاساز
غذاساز فلر مدل FP22 فلر 31,650,000 12:10:04 34,000,000 34,000,000
غذاساز فلر مدل FP22 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:ندارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد
غذاساز فلر مدل FPB 100
غذاساز
غذاساز فلر مدل FPB 100 فلر 23,300,000 30 فروردین 23,300,000 23,300,000
غذاساز فلر مدل FPB 100 مخلوط کن: دارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد رنده ریز:دارد رنده درشت: دارد رنده چیپس ساز: دارد
غذاساز فلر مدل FPB 22
غذاساز
غذاساز فلر مدل FPB 22 فلر 37,560,000 12:10:01 39,500,000 39,500,000
غذاساز فلر مدل FPB 22 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن: دارد آب مرکبات گیری:دارد رنده درشت: دارد رنده چیپس ساز: دارد خمیر زن: دارد قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی: دارد
غذاساز فلر مدل FPB 24 S/S
غذاساز
غذاساز فلر مدل FPB 24 S/S فلر 27,350,000 6 مرداد 24,500,000 26,890,000
غذاساز فلر مدل FPB 24 S/S صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد
غذاساز فیلیپس مدل HR7320
غذاساز
غذاساز فیلیپس مدل HR7320 فیلیپس 38,315,000 1 آبان 37,500,000 37,500,000
غذاساز فیلیپس مدل HR7320 تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد
غذاساز فیلیپس مدل HR7530
غذاساز
غذاساز فیلیپس مدل HR7530 فیلیپس 45,000,000 12:10:00 42,870,000 42,870,000
غذاساز فیلیپس مدل HR7530 تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد
غذاساز فیلیپس مدل HR7621
غذاساز
غذاساز فیلیپس مدل HR7621 فیلیپس 19,770,000 3 خرداد 19,770,000 19,800,000
غذاساز فیلیپس مدل HR7621 تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد
غذاساز مدل FP190 غیر اصل
غذاساز
غذاساز مدل FP190 غیر اصل متفرقه 25,990,000 12:10:16 23,990,000 23,990,000
غذاساز مدل FP190 غیر اصل تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): دارد خردکن (ظرف اصلی):دارد مخلوط کن: دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد
غذاساز مولینکس مدل FP741
غذاساز
غذاساز مولینکس مدل FP741 مولینکس 34,500,000 23 خرداد 31,500,000 34,500,000
غذاساز مولینکس مدل FP741 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد
غذاساز مولینکس مدل FP824H
غذاساز
غذاساز مولینکس مدل FP824H مولینکس 45,300,000 6 مرداد 30,500,000 30,500,000
غذاساز مولینکس مدل FP824H صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: دارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد
غذاساز مولینکس مدل FP826H10
غذاساز
غذاساز مولینکس مدل FP826H10 مولینکس 39,200,000 14 شهریور 39,200,000 39,200,000
غذاساز مولینکس مدل FP826H10 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد
غذاساز مولینکس مدل FP828H10
غذاساز
غذاساز مولینکس مدل FP828H10 مولینکس 44,700,000 15 مرداد 34,800,000 34,850,000
غذاساز مولینکس مدل FP828H10 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: دارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد
غذاساز میگل مدل 700
غذاساز
غذاساز میگل مدل 700 میگل 16,900,000 12:10:00 16,900,000 16,900,000
غذاساز میگل مدل 700 تعداد تنظیمات سرعت: دو سرعته عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:ندارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: ندارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: ندارد
غذاساز هاردستون مدل FPS1001
غذاساز
غذاساز هاردستون مدل FPS1001 هاردستون 37,000,000 12:10:03 31,000,000 31,000,000
غذاساز هاردستون مدل FPS1001 صفحه نمایشگر: ندارد عملکرد لحظه‌ای (Pulse): دارد عملکرد توربو (Turbo): ندارد خردکن (ظرف اصلی): دارد مخلوط کن:دارد یخ خردکن: ندارد آب مرکبات گیری: ندارد آبمیوه گیری: دارد چرخ گوشت: ندارد آسیاب: دارد
مجموع موارد: 66 عدد در 2 صفحه
قیمت غذاساز
غذاساز مدل FP190 غیر اصل
قیمت: 25,990,000 ریال
قیمت: 25,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غذاساز
غذا ساز گوسونیک مدل GFP-890
قیمت: 21,000,000 ریال
قیمت: 21,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غذاساز
غذاساز مولینکس مدل FP826H10
قیمت: 39,200,000 ریال
قیمت: 39,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غذاساز
غذاساز پاناسونیک مدل MK-F500
قیمت: 56,800,000 ریال
قیمت: 56,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غذاساز
غذاساز سه کاره بومن مدل sms 349 cb
قیمت: 4,790,000 ریال
قیمت: 4,790,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غذاساز
غذاساز بوش مدل MCM4100GB
قیمت: 39,800,000 ریال
قیمت: 39,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غذاساز
غذاساز جی پاس مدل GHB6137
قیمت: 14,880,000 ریال
قیمت: 14,880,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غذاساز
غذاساز براون مدل FP3010
قیمت: 43,700,000 ریال
قیمت: 43,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غذاساز
غذاساز کیپ مدل NJM-9008TK
قیمت: 39,990,000 ریال
قیمت: 39,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غذاساز
غذاساز بایترون مدل BMR-8000
قیمت: 31,000,000 ریال
قیمت: 31,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات