قیمت خردکن و غذاساز

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
آسیاب آ.ب.آ مدل 500
آسیاب
آسیاب آ.ب.آ مدل 500 32,500,000 29 شهریور 32,500,000 32,500,000
آسیاب آ.ب.آ مدل 500 امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: ندارد امکان جابجایی کاسه: ندارد
آسیاب آرزوم مدل AR151
آسیاب
آسیاب آرزوم مدل AR151 5,896,800 18 مهر 5,655,000 5,655,000
آسیاب آرزوم مدل AR151 امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: ندارد امکان جابجایی کاسه: ندارد
آسیاب بایترون مدل BAS-15
آسیاب
آسیاب بایترون مدل BAS-15 6,500,000 10:06:18 5,700,000 5,700,000
آسیاب بایترون مدل BAS-15 امکان آسیاب دانه‌های چرب: ندارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: ندارد امکان جابجایی کاسه: ندارد
آسیاب برقی هاردستون مدل GRP2010
آسیاب
آسیاب برقی هاردستون مدل GRP2010 6,700,000 1 آبان 2,880,000 2,880,000
آسیاب برقی هاردستون مدل GRP2010
آسیاب بست مدل RRH-A250
آسیاب
آسیاب بست مدل RRH-A250 25,500,000 1 آبان 25,500,000 25,500,000
آسیاب بست مدل RRH-A250
آسیاب بلانزو مدل BCG-330
آسیاب
آسیاب بلانزو مدل BCG-330 2,510,000 28 خرداد 2,510,000 2,510,000
آسیاب بلانزو مدل BCG-330
آسیاب بیسمارک مدل 4449
آسیاب
آسیاب بیسمارک مدل 4449 9,550,000 14 شهریور 9,550,000 9,550,000
آسیاب بیسمارک مدل 4449
آسیاب بیشل مدل BL-GR-002
آسیاب
آسیاب بیشل مدل BL-GR-002 3,300,000 12 خرداد 3,300,000 3,300,000
آسیاب بیشل مدل BL-GR-002
آسیاب بیشل مدل BL-GR-005
آسیاب
آسیاب بیشل مدل BL-GR-005 1,940,000 3 خرداد 1,880,000 1,940,000
آسیاب بیشل مدل BL-GR-005
آسیاب تکنو مدل TE-216
آسیاب
آسیاب تکنو مدل TE-216 4,600,000 10 اردیبهشت 4,600,000 4,600,000
آسیاب تکنو مدل TE-216
آسیاب دستی قهوه مدل PROX
آسیاب
آسیاب دستی قهوه مدل PROX 3,250,000 13 مهر 2,990,000 2,990,000
آسیاب دستی قهوه مدل PROX امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: دارد امکان جابجایی کاسه: دارد
آسیاب دستی قهوه کد P009
آسیاب
آسیاب دستی قهوه کد P009 2,510,000 10:06:16 2,100,000 2,100,000
آسیاب دستی قهوه کد P009
آسیاب دستی قهوه کد PRO
آسیاب
آسیاب دستی قهوه کد PRO 3,050,000 20 مرداد 2,385,000 2,385,000
آسیاب دستی قهوه کد PRO امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: دارد امکان جابجایی کاسه: دارد
آسیاب زولینگن مدل SP-7407
آسیاب
آسیاب زولینگن مدل SP-7407 5,170,000 10:06:18 3,990,200 3,990,200
آسیاب زولینگن مدل SP-7407
آسیاب سانی مدل SC-80
آسیاب
آسیاب سانی مدل SC-80 4,790,000 25 اردیبهشت 4,790,000 4,790,000
آسیاب سانی مدل SC-80
آسیاب سایونا مدل scg133
آسیاب
آسیاب سایونا مدل scg133 2,050,000 10 اردیبهشت 2,050,000 2,050,000
آسیاب سایونا مدل scg133
آسیاب سوئیس پلاس مدل CG-960S
آسیاب
آسیاب سوئیس پلاس مدل CG-960S 3,650,000 2 تیر 2,890,000 3,650,000
آسیاب سوئیس پلاس مدل CG-960S
آسیاب صنعتی اسوه مدل 2000
آسیاب
آسیاب صنعتی اسوه مدل 2000 23,500,000 28 خرداد 23,500,000 23,900,000
آسیاب صنعتی اسوه مدل 2000
آسیاب صنعتی البرز مدل AL30000
آسیاب
آسیاب صنعتی البرز مدل AL30000 63,000,000 8 مهر 46,000,000 46,000,000
آسیاب صنعتی البرز مدل AL30000 امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: ندارد امکان جابجایی کاسه: دارد
آسیاب صنعتی بست مدل 350
آسیاب
آسیاب صنعتی بست مدل 350 24,300,000 8 مهر 24,300,000 24,300,000
آسیاب صنعتی بست مدل 350
آسیاب صنعتی بست کد 100
آسیاب
آسیاب صنعتی بست کد 100 17,900,000 19 مهر 16,420,000 16,420,000
آسیاب صنعتی بست کد 100
آسیاب صنعتی مدل 100 گرمی
آسیاب
آسیاب صنعتی مدل 100 گرمی 14,700,000 14 شهریور 14,700,000 14,700,000
آسیاب صنعتی مدل 100 گرمی
آسیاب صنعتی مدل 1000A
آسیاب
آسیاب صنعتی مدل 1000A 34,900,000 10:06:15 32,400,000 32,400,000
آسیاب صنعتی مدل 1000A امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: ندارد امکان جابجایی کاسه: دارد
آسیاب صنعتی مدل SC-200A
آسیاب
آسیاب صنعتی مدل SC-200A 24,990,000 10:06:17 24,990,000 24,990,000
آسیاب صنعتی مدل SC-200A امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: دارد امکان جابجایی کاسه: ندارد
آسیاب صنعتی مدل SCX1000W
آسیاب
آسیاب صنعتی مدل SCX1000W 41,000,000 10:06:16 35,500,000 35,500,000
آسیاب صنعتی مدل SCX1000W
آسیاب صنعتی مدل SCX4500W
آسیاب
آسیاب صنعتی مدل SCX4500W 56,000,000 15 اردیبهشت 56,000,000 56,000,000
آسیاب صنعتی مدل SCX4500W
آسیاب فلر مدل EG151
آسیاب
آسیاب فلر مدل EG151 5,000,000 5 مرداد 3,600,000 3,600,000
آسیاب فلر مدل EG151
آسیاب فوما مدل FU _ 1009
آسیاب
آسیاب فوما مدل FU _ 1009 6,580,000 10:06:16 6,100,000 6,100,000
آسیاب فوما مدل FU _ 1009 امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: دارد امکان جابجایی کاسه: دارد
آسیاب قهوه آروینگز مدل H109
آسیاب
آسیاب قهوه آروینگز مدل H109 1,450,000 28 خرداد 1,450,000 1,450,000
آسیاب قهوه آروینگز مدل H109 امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: ندارد امکان جابجایی کاسه: ندارد
آسیاب قهوه ای ای سی مدل AEC-7120
آسیاب
آسیاب قهوه ای ای سی مدل AEC-7120 3,150,000 23 خرداد 3,150,000 3,150,000
آسیاب قهوه ای ای سی مدل AEC-7120
آسیاب قهوه باراتزا مدل Encore
آسیاب
آسیاب قهوه باراتزا مدل Encore 52,000,000 3 مهر 52,000,000 52,000,000
آسیاب قهوه باراتزا مدل Encore امکان آسیاب دانه‌های چرب: ندارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: دارد امکان جابجایی کاسه: ندارد
آسیاب قهوه بوش مدل TSM6A013B
آسیاب
آسیاب قهوه بوش مدل TSM6A013B 9,700,000 26 مهر 7,600,000 7,600,000
آسیاب قهوه بوش مدل TSM6A013B امکان آسیاب دانه‌های چرب: ندارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: ندارد امکان جابجایی کاسه: ندارد
آسیاب قهوه جی پاس مدل GCG41012
آسیاب
آسیاب قهوه جی پاس مدل GCG41012 4,800,000 10:06:19 3,400,000 3,400,000
آسیاب قهوه جی پاس مدل GCG41012 امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: ندارد امکان جابجایی کاسه: ندارد
آسیاب قهوه جی پاس مدل GCG5471
آسیاب
آسیاب قهوه جی پاس مدل GCG5471 6,000,000 10:06:20 6,000,000 6,000,000
آسیاب قهوه جی پاس مدل GCG5471
آسیاب قهوه دسینی مدل T-001
آسیاب
آسیاب قهوه دسینی مدل T-001 2,950,000 10:06:16 3,300,000 3,300,000
آسیاب قهوه دسینی مدل T-001 امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: ندارد امکان جابجایی کاسه: ندارد
آسیاب قهوه دلونگی مدل KG79
آسیاب
آسیاب قهوه دلونگی مدل KG79 23,800,000 1 آبان 15,980,000 16,780,000
آسیاب قهوه دلونگی مدل KG79
آسیاب قهوه سایونا مدل SCG-222
آسیاب
آسیاب قهوه سایونا مدل SCG-222 4,449,000 10:06:19 3,596,000 3,596,000
آسیاب قهوه سایونا مدل SCG-222
آسیاب قهوه سایونا مدل SY-601
آسیاب
آسیاب قهوه سایونا مدل SY-601 1,900,000 20 مرداد 1,580,000 1,580,000
آسیاب قهوه سایونا مدل SY-601
آسیاب قهوه سونیفر مدل اس اف 3527
آسیاب
آسیاب قهوه سونیفر مدل اس اف 3527 7,600,000 10:06:18 6,336,000 6,336,000
آسیاب قهوه سونیفر مدل اس اف 3527 امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: ندارد امکان جابجایی کاسه: ندارد
آسیاب قهوه سونیکا مدل QL-001
آسیاب
آسیاب قهوه سونیکا مدل QL-001 3,075,000 10:06:17 3,085,000 3,085,000
آسیاب قهوه سونیکا مدل QL-001 امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: ندارد امکان جابجایی کاسه: ندارد
آسیاب قهوه سیج مدل BCG820BSSUK
آسیاب
آسیاب قهوه سیج مدل BCG820BSSUK 96,700,000 1 آبان 54,800,000 56,400,000
آسیاب قهوه سیج مدل BCG820BSSUK
آسیاب قهوه لایف اسمایل مدل B187
آسیاب
آسیاب قهوه لایف اسمایل مدل B187 2,890,000 22 تیر 2,705,000 2,840,000
آسیاب قهوه لایف اسمایل مدل B187
آسیاب قهوه مدل GAT
آسیاب
آسیاب قهوه مدل GAT 3,250,000 1 آبان 2,900,000 2,900,000
آسیاب قهوه مدل GAT
آسیاب قهوه مدل KA3001 غیر اصل
آسیاب
آسیاب قهوه مدل KA3001 غیر اصل 2,270,000 22 تیر 2,270,000 2,270,000
آسیاب قهوه مدل KA3001 غیر اصل
آسیاب قهوه مدل N-600
آسیاب
آسیاب قهوه مدل N-600 9,000,000 14 شهریور 9,000,000 9,000,000
آسیاب قهوه مدل N-600
آسیاب قهوه مدل N600
آسیاب
آسیاب قهوه مدل N600 8,800,000 3 مرداد 6,990,000 7,170,000
آسیاب قهوه مدل N600
آسیاب قهوه مدل ZX
آسیاب
آسیاب قهوه مدل ZX 2,950,000 10:06:18 2,350,000 2,350,000
آسیاب قهوه مدل ZX امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: دارد امکان جابجایی کاسه: دارد
آسیاب قهوه مك استایلر مدل MC-108
آسیاب
آسیاب قهوه مك استایلر مدل MC-108 5,180,000 10:06:18 3,990,000 3,990,000
آسیاب قهوه مك استایلر مدل MC-108
آسیاب قهوه مك استایلر مدل MC-111
آسیاب
آسیاب قهوه مك استایلر مدل MC-111 2,950,000 3 تیر 2,950,000 2,950,000
آسیاب قهوه مك استایلر مدل MC-111
آسیاب قهوه مونوتک مدل MCG 110
آسیاب
آسیاب قهوه مونوتک مدل MCG 110 5,000,000 10:06:15 4,250,000 4,250,000
آسیاب قهوه مونوتک مدل MCG 110 امکان آسیاب دانه‌های چرب: دارد امکان آسیاب در درجه‌های مختلف: ندارد امکان جابجایی کاسه: ندارد
مجموع موارد: 736 عدد در 15 صفحه
قیمت خردکن و غذاساز
گوشت کوب برقی فیلیپس مدل HR1605
قیمت: 14,020,000 ریال
قیمت: 14,020,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خردکن و غذاساز
چرخ گوشت مگامکس مدل MDM-2000
قیمت: 15,500,000 ریال
قیمت: 15,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خردکن و غذاساز
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM88166
قیمت: 28,890,000 ریال
قیمت: 28,890,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خردکن و غذاساز
مخلوط کن فیلیپس مدل HR2106
قیمت: 15,000,000 ریال
قیمت: 15,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خردکن و غذاساز
همزن سیلور کرست مدل 0514
قیمت: 6,450,000 ریال
قیمت: 6,450,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خردکن و غذاساز
همزن ام استار مدل HE133
قیمت: 1,250,000 ریال
قیمت: 1,250,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خردکن و غذاساز
همزن زومیت مدل ZM-2289
قیمت: 9,400,000 ریال
قیمت: 9,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خردکن و غذاساز
مخلوط کن کیچن‌اید مدل 5KSB5553E
قیمت: 49,000,000 ریال
قیمت: 49,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خردکن و غذاساز
گوشت کوب برقی بلزا مدل 61202
قیمت: 14,000,000 ریال
قیمت: 14,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خردکن و غذاساز
خردکن کاخلر مدل اشتهن کد KH-156-W
قیمت: 4,895,000 ریال
قیمت: 4,895,000 ریال
مشاهده اطلاعات