قیمت پنکه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
مینی کولر آبی فن مدل HB-168
پنکه
مینی کولر آبی فن مدل HB-168 متفرقه 1,068,000 22:07:30 1,040,000 1,040,000
مینی کولر آبی فن مدل HB-168 ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد
پنکه   مدل 42413
پنکه
پنکه مدل 42413 متفرقه 11,200,000 20 مرداد 9,900,000 9,900,000
پنکه مدل 42413 قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد ریموت کنترل: دارد تایمر: دارد تعداد پره: 4 جنس پره:پلاستیک
پنکه آب پاش مدل SD1556
پنکه
پنکه آب پاش مدل SD1556 متفرقه 890,000 15 مرداد 820,000 840,000
پنکه آب پاش مدل SD1556 ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد
پنکه آلما مدلASF -1130
پنکه
پنکه آلما مدلASF -1130 آلما 10,690,000 14 شهریور 10,690,000 10,690,000
پنکه آلما مدلASF -1130 قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد ریموت کنترل: دارد تایمر: دارد تعداد پره: 5 جنس پره:پلاستیک
پنکه ارشیا مدل 6160
پنکه
پنکه ارشیا مدل 6160 متفرقه 10,900,000 8 مهر 9,150,000 9,500,000
پنکه ارشیا مدل 6160 ریموت کنترل: دارد تایمر: دارد
پنکه اینترنشنال آنیل مدل POWER FAN
پنکه
پنکه اینترنشنال آنیل مدل POWER FAN اینترنشنال آنیل 9,500,000 29 شهریور 8,750,000 8,750,000
پنکه اینترنشنال آنیل مدل POWER FAN قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد ریموت کنترل: دارد تایمر: دارد تعداد پره: 5 جنس پره:پلاستیک
پنکه باسئوس مدل CXQC_A03
پنکه
پنکه باسئوس مدل CXQC_A03 باسئوس 4,380,000 1 آبان 4,460,000 4,460,000
پنکه باسئوس مدل CXQC_A03 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد جنس پره: پلاستیک
پنکه بدون پره  مدل Circle Bladeless Fan
پنکه
پنکه بدون پره مدل Circle Bladeless Fan متفرقه 26,000,000 22:07:29 26,000,000 26,000,000
پنکه بدون پره مدل Circle Bladeless Fan ریموت کنترل: دارد
پنکه بدون پره دایرکس مدل FWT-25
پنکه
پنکه بدون پره دایرکس مدل FWT-25 متفرقه 19,000,000 22:07:32 19,000,000 19,000,000
پنکه بدون پره دایرکس مدل FWT-25 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد
پنکه بدون پره طرح سیب قرمز مدل CF121-2
پنکه
پنکه بدون پره طرح سیب قرمز مدل CF121-2 راد سیستم 14,500,000 28 خرداد 14,500,000 22,980,000
پنکه بدون پره طرح سیب قرمز مدل CF121-2 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: بدون پره
پنکه بدون پره مدل 0815
پنکه
پنکه بدون پره مدل 0815 متفرقه 760,000 22:07:30 790,000 800,000
پنکه بدون پره مدل 0815 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: بدون پره
پنکه بدون پره مدل 10 Inch Circle Bladeless
پنکه
پنکه بدون پره مدل 10 Inch Circle Bladeless متفرقه 26,500,000 22:07:31 25,000,000 28,500,000
پنکه بدون پره مدل 10 Inch Circle Bladeless قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: دارد تایمر: ندارد تعداد پره: بدون پره
پنکه بدون پره مدل بیضی 16 اینچی
پنکه
پنکه بدون پره مدل بیضی 16 اینچی متفرقه 30,000,000 22:07:30 25,500,000 27,600,000
پنکه بدون پره مدل بیضی 16 اینچی قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: دارد تایمر: ندارد تعداد پره: بدون پره
پنکه برجی مایدیا مدل FZ10-9LR
پنکه
پنکه برجی مایدیا مدل FZ10-9LR مایدیا 15,000,000 14 شهریور 15,000,000 15,000,000
پنکه برجی مایدیا مدل FZ10-9LR ریموت کنترل: دارد تایمر: دارد
پنکه بیشل مدل BL-SF-013
پنکه
پنکه بیشل مدل BL-SF-013 بیشل 5,600,000 2 اردیبهشت 5,600,000 5,600,000
پنکه بیشل مدل BL-SF-013 تایمر: دارد
پنکه بیمر مدل 1000- G
پنکه
پنکه بیمر مدل 1000- G متفرقه 1,400,000 28 خرداد 1,400,000 1,400,000
پنکه بیمر مدل 1000- G قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد
پنکه تولیپس مدل SF-405
پنکه
پنکه تولیپس مدل SF-405 تولیپس 12,000,000 22:07:30 11,900,000 11,900,000
پنکه تولیپس مدل SF-405 قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد ریموت کنترل: دارد تایمر: دارد تعداد پره: 4 جنس پره:پلاستیک
پنکه تکنو مدل Te-9110
پنکه
پنکه تکنو مدل Te-9110 تکنو 7,000,000 22:07:29 6,040,000 6,390,000
پنکه تکنو مدل Te-9110 قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 5 جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی باسئوس مدل CXZD_A02
پنکه
پنکه دستی باسئوس مدل CXZD_A02 باسئوس 3,500,000 22:07:33 3,450,000 3,450,000
پنکه دستی باسئوس مدل CXZD_A02 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 3 جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی جووی مدل FS02
پنکه
پنکه دستی جووی مدل FS02 جووی 560,000 24 اردیبهشت 560,000 560,000
پنکه دستی جووی مدل FS02 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 5 جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی طرح ice cream مدل mu001
پنکه
پنکه دستی طرح ice cream مدل mu001 متفرقه 500,000 22:07:34 565,000 565,000
پنکه دستی طرح ice cream مدل mu001 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 3 جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی طرح سگ مدل sh101
پنکه
پنکه دستی طرح سگ مدل sh101 متفرقه 300,000 22:07:34 300,000 300,000
پنکه دستی طرح سگ مدل sh101 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 3 جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی طرح سگ مدل sh102
پنکه
پنکه دستی طرح سگ مدل sh102 متفرقه 320,000 22:07:32 320,000 320,000
پنکه دستی طرح سگ مدل sh102 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 3
پنکه دستی طرح سگ نگهبان
پنکه
پنکه دستی طرح سگ نگهبان متفرقه 436,200 22:07:33 418,800 418,800
پنکه دستی طرح سگ نگهبان قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: بدون پره جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی مایسون مدل M1
پنکه
پنکه دستی مایسون مدل M1 مایسون 100,000 20 مرداد 98,000 98,000
پنکه دستی مایسون مدل M1 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: بدون پره جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی مدل 67035
پنکه
پنکه دستی مدل 67035 متفرقه 240,000 22:07:33 270,000 270,000
پنکه دستی مدل 67035 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 3 جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی مدل BE-10
پنکه
پنکه دستی مدل BE-10 متفرقه 850,000 1 آبان 850,000 850,000
پنکه دستی مدل BE-10 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد
پنکه دستی مدل CA-20
پنکه
پنکه دستی مدل CA-20 متفرقه 850,000 1 آبان 850,000 850,000
پنکه دستی مدل CA-20 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد
پنکه دستی مدل cam-1
پنکه
پنکه دستی مدل cam-1 متفرقه 790,000 22:07:33 790,000 790,000
پنکه دستی مدل cam-1 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد
پنکه دستی مدل cooling you
پنکه
پنکه دستی مدل cooling you متفرقه 936,000 23 خرداد 936,000 936,000
پنکه دستی مدل cooling you قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 1 جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی مدل G10
پنکه
پنکه دستی مدل G10 متفرقه 370,000 1 آبان 370,000 370,000
پنکه دستی مدل G10 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 3
پنکه دستی مدل Handy Minii Fan
پنکه
پنکه دستی مدل Handy Minii Fan متفرقه 740,000 22:07:30 739,000 739,000
پنکه دستی مدل Handy Minii Fan ریموت کنترل: ندارد
پنکه دستی مدل Koala
پنکه
پنکه دستی مدل Koala متفرقه 270,000 6 مرداد 270,000 270,000
پنکه دستی مدل Koala قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 3 جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی مدل SMURFS
پنکه
پنکه دستی مدل SMURFS متفرقه 790,000 1 آبان 790,000 790,000
پنکه دستی مدل SMURFS قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد
پنکه دستی مدل Zoo
پنکه
پنکه دستی مدل Zoo متفرقه 220,000 20 مرداد 200,000 200,000
پنکه دستی مدل Zoo قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 3 جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی مدل بستنی
پنکه
پنکه دستی مدل بستنی متفرقه 280,000 15 مرداد 280,000 280,000
پنکه دستی مدل بستنی قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 1 جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی مدل مینیون
پنکه
پنکه دستی مدل مینیون متفرقه 304,700 20 مرداد 306,900 377,000
پنکه دستی مدل مینیون قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 4 جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی مدل کیتی
پنکه
پنکه دستی مدل کیتی متفرقه 259,000 22:07:33 255,000 255,000
پنکه دستی مدل کیتی قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 1 جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی مک دودو مدل CF-781
پنکه
پنکه دستی مک دودو مدل CF-781 مک دودو 3,750,000 22:07:33 3,500,000 3,500,000
پنکه دستی مک دودو مدل CF-781 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد جنس پره: پلاستیک
پنکه دستی کد 66
پنکه
پنکه دستی کد 66 متفرقه 380,000 8 مهر 290,000 290,000
پنکه دستی کد 66 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 1 جنس پره:پلاستیک
پنکه دستی کد W.001
پنکه
پنکه دستی کد W.001 متفرقه 439,000 10 اردیبهشت 439,000 450,000
پنکه دستی کد W.001 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد
پنکه دستی  مدل دلفین
پنکه
پنکه دستی  مدل دلفین متفرقه 350,000 22:07:34 350,000 350,000
پنکه دستی  مدل دلفین قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 3 جنس پره:پلاستیک
پنکه دو منظوره گوسونیک مدل GSF-187
پنکه
پنکه دو منظوره گوسونیک مدل GSF-187 گوسونیک 10,350,000 1 آبان 8,270,000 8,290,000
پنکه دو منظوره گوسونیک مدل GSF-187 تایمر: دارد
پنکه دورانی طاها مدل OF-16A
پنکه
پنکه دورانی طاها مدل OF-16A طاها 7,900,000 28 خرداد 7,900,000 7,900,000
پنکه دورانی طاها مدل OF-16A قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد تعداد پره: 3 جنس پره:فلز
پنکه دینو مدل DSF-800
پنکه
پنکه دینو مدل DSF-800 دینو 9,000,000 20 مرداد 8,000,000 8,000,000
پنکه دینو مدل DSF-800 قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد ریموت کنترل: دارد تایمر: دارد تعداد پره: 5 جنس پره:پلاستیک
پنکه دیواری جی پاس مدل GF9479N
پنکه
پنکه دیواری جی پاس مدل GF9479N جی پاس 14,220,000 22:07:31 11,000,000 11,000,000
پنکه دیواری جی پاس مدل GF9479N قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: دارد تایمر: دارد
پنکه دیواری پارس خزر مدل ES7020WKAI
پنکه
پنکه دیواری پارس خزر مدل ES7020WKAI پارس خزر 7,400,000 13 مهر 7,080,000 7,310,000
پنکه دیواری پارس خزر مدل ES7020WKAI ریموت کنترل: دارد تایمر: دارد
پنکه دیواری چانگ رانگ مدل p12
پنکه
پنکه دیواری چانگ رانگ مدل p12 متفرقه 6,470,000 29 شهریور 6,470,000 6,470,000
پنکه دیواری چانگ رانگ مدل p12 قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: دارد تایمر: ندارد تعداد پره: 3 جنس پره:پلاستیک
پنکه دیواری گوسونیک مدل GWF-1702 بسته 2 عددی
پنکه
پنکه دیواری گوسونیک مدل GWF-1702 بسته 2 عددی گوسونیک 12,100,000 14 شهریور 12,100,000 12,100,000
پنکه دیواری گوسونیک مدل GWF-1702 بسته 2 عددی قابلیت تنظیم ارتفاع: ندارد ریموت کنترل: ندارد تایمر: ندارد
پنکه رطوبت ساز بهی مدل BWY-33A23
پنکه
پنکه رطوبت ساز بهی مدل BWY-33A23 بهی 10,500,000 29 شهریور 9,500,000 9,500,000
پنکه رطوبت ساز بهی مدل BWY-33A23 ریموت کنترل: دارد تایمر: دارد
مجموع موارد: 178 عدد در 4 صفحه
قیمت پنکه
پنکه رومیزی دمنده مدل Haleh
قیمت: 2,150,000 ریال
قیمت: 2,150,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پنکه
پنکه رومیزی بیمر مدل wh-66
قیمت: 3,700,000 ریال
قیمت: 3,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پنکه
پنکه رومیزی کد 3-18650
قیمت: 850,000 ریال
قیمت: 850,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پنکه
پنکه کد 057
قیمت: 1,300,000 ریال
قیمت: 1,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پنکه
پنکه فکر مدل ROTATING 360
قیمت: 16,200,000 ریال
قیمت: 16,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پنکه
پنکه رومیزی جی آر مدل 2018
قیمت: 2,350,000 ریال
قیمت: 2,350,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پنکه
پنکه دو منظوره گوسونیک مدل GSF-187
قیمت: 10,350,000 ریال
قیمت: 10,350,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پنکه
پنکه مگامکس مدل MPF_1500
قیمت: 11,900,000 ریال
قیمت: 11,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پنکه
پنکه رومیزی مینی فان مدل HEJ
قیمت: 940,000 ریال
قیمت: 940,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پنکه
پنکه دستی مدل BE-10
قیمت: 850,000 ریال
قیمت: 850,000 ریال
مشاهده اطلاعات