قیمت مبدل حرارتی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
مبدل حرارتی صفحه ای آذرتهویه سازان مدل TA4-M30
مبدل حرارتی
مبدل حرارتی صفحه ای آذرتهویه سازان مدل TA4-M30 متفرقه 77,500,000 29 شهریور 77,500,000 77,500,000
مبدل حرارتی صفحه ای آذرتهویه سازان مدل TA4-M30 جنس: استیل
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-1200 با ظرفیت 12000 لیتر بر ساعت
مبدل حرارتی
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-1200 با ظرفیت 12000 لیتر بر ساعت متفرقه 145,000,000 28 خرداد 145,000,000 145,000,000
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-1200 با ظرفیت 12000 لیتر بر ساعت جنس: استیل
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-40 با ظرفیت 400 لیتر بر ساعت
مبدل حرارتی
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-40 با ظرفیت 400 لیتر بر ساعت متفرقه 11,000,000 28 خرداد 11,000,000 11,000,000
مبدل حرارتی صفحه ای هپاکو مدل HP-40 با ظرفیت 400 لیتر بر ساعت جنس: استیل
مبدل حرارتی صفحه ای کول سامر مدل CS-PHE014-12P
مبدل حرارتی
مبدل حرارتی صفحه ای کول سامر مدل CS-PHE014-12P کول‌سامر 9,580,000 06:06:10 8,880,000 8,880,000
مبدل حرارتی صفحه ای کول سامر مدل CS-PHE014-12P جنس: استیل
مبدل حرارتی صفحه ای کول سامر مدل CS-PHE050-10P
مبدل حرارتی
مبدل حرارتی صفحه ای کول سامر مدل CS-PHE050-10P کول‌سامر 41,550,000 13 مهر 34,550,000 34,550,000
مبدل حرارتی صفحه ای کول سامر مدل CS-PHE050-10P جنس: استیل
مبدل حرارتی صفحه ای کول سامر مدل CS-PHE050-40P
مبدل حرارتی
مبدل حرارتی صفحه ای کول سامر مدل CS-PHE050-40P کول‌سامر 81,500,000 29 شهریور 81,500,000 81,500,000
مبدل حرارتی صفحه ای کول سامر مدل CS-PHE050-40P جنس: استیل
مبدل حرارتی صفحه ای کول سامر مدل CS-PHE095-78P
مبدل حرارتی
مبدل حرارتی صفحه ای کول سامر مدل CS-PHE095-78P کول‌سامر 283,000,000 06:06:11 263,000,000 263,000,000
مبدل حرارتی صفحه ای کول سامر مدل CS-PHE095-78P جنس: استیل
مبدل حرارتی صفحه ای کول‌سامرمدل CS-PHE050-20P
مبدل حرارتی
مبدل حرارتی صفحه ای کول‌سامرمدل CS-PHE050-20P کول‌سامر 53,400,000 29 شهریور 53,400,000 53,400,000
مبدل حرارتی صفحه ای کول‌سامرمدل CS-PHE050-20P جنس: استیل
مبدل صفحه ای کول سامر مدل CS-PHE026-30P
مبدل حرارتی
مبدل صفحه ای کول سامر مدل CS-PHE026-30P کول‌سامر 61,200,000 1 آبان 50,200,000 50,200,000
مبدل صفحه ای کول سامر مدل CS-PHE026-30P
مبدل صفحه ای کول سامر مدل M3-25P
مبدل حرارتی
مبدل صفحه ای کول سامر مدل M3-25P کول‌سامر 53,500,000 29 شهریور 53,500,000 53,500,000
مبدل صفحه ای کول سامر مدل M3-25P جنس: استیل
مبدل صفحه ای کول سامر مدل M6-20P
مبدل حرارتی
مبدل صفحه ای کول سامر مدل M6-20P کول‌سامر 175,000,000 06:06:12 158,000,000 158,000,000
مبدل صفحه ای کول سامر مدل M6-20P جنس: استیل
مبدل صفحه ای کول سامر مدل M6-28P
مبدل حرارتی
مبدل صفحه ای کول سامر مدل M6-28P کول‌سامر 185,000,000 06:06:11 185,000,000 185,000,000
مبدل صفحه ای کول سامر مدل M6-28P جنس: استیل
مجموع موارد: 12 عدد در 1 صفحه
قیمت مبدل حرارتی
مبدل حرارتی صفحه ای کول سامر مدل CS-PHE095-78P
قیمت: 283,000,000 ریال
قیمت: 283,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مبدل حرارتی
مبدل صفحه ای کول سامر مدل M6-20P
قیمت: 175,000,000 ریال
قیمت: 175,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مبدل حرارتی
مبدل حرارتی صفحه ای کول سامر مدل CS-PHE014-12P
قیمت: 9,580,000 ریال
قیمت: 9,580,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مبدل حرارتی
مبدل صفحه ای کول سامر مدل CS-PHE026-30P
قیمت: 61,200,000 ریال
قیمت: 61,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مبدل حرارتی
مبدل صفحه ای کول سامر مدل M6-28P
قیمت: 185,000,000 ریال
قیمت: 185,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات