قیمت تهویه، سرمایش و گرمایش

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
آبگرم کن دیواری فکر مدل LAGOON
آبگرمکن
آبگرم کن دیواری فکر مدل LAGOON 17,204,500 3 مرداد 16,569,000 16,569,000
آبگرم کن دیواری فکر مدل LAGOON جنس بدنه: پلاستیک ولوم ترموستات: دارد
آبگرمکن برقی آزمون مدل Ew Sun کد 13890210
آبگرمکن
آبگرمکن برقی آزمون مدل Ew Sun کد 13890210 15,900,000 18:08:04 8,230,000 8,250,000
آبگرمکن برقی آزمون مدل Ew Sun کد 13890210 تعداد المنت: یک عدد سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ سیستم جرقه‌زن خودکار: دارد ولوم ترموستات:دارد
آبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ev120
آبگرمکن
آبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ev120 23,900,000 18:08:06 19,000,000 19,000,000
آبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ev120 تعداد المنت: یک عدد ولوم ترموستات: دارد
آبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ew70
آبگرمکن
آبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ew70 17,400,000 3 مهر 20,000,000 20,000,000
آبگرمکن برقی آزمون کار مدل Ew70 ولوم ترموستات: دارد
آبگرمکن برقی ایمن گاز مشهد مدل آرمین کد B
آبگرمکن
آبگرمکن برقی ایمن گاز مشهد مدل آرمین کد B 16,400,000 18 مهر 16,400,000 16,400,000
آبگرمکن برقی ایمن گاز مشهد مدل آرمین کد B جنس بدنه: استیل
آبگرمکن برقی برفاب مدل 120
آبگرمکن
آبگرمکن برقی برفاب مدل 120 8,800,000 30 فروردین 8,800,000 8,800,000
آبگرمکن برقی برفاب مدل 120 جنس بدنه: استیل تعداد المنت: یک عدد سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما):دارد ولوم ترموستات: دارد
آبگرمکن برقی برفاب مدل 15EW
آبگرمکن
آبگرمکن برقی برفاب مدل 15EW 5,500,000 9 اردیبهشت 5,500,000 5,500,000
آبگرمکن برقی برفاب مدل 15EW جنس بدنه: استیل ولوم ترموستات: دارد
آبگرمکن برقی جی اچ ام مدل 9623
آبگرمکن
آبگرمکن برقی جی اچ ام مدل 9623 23,900,000 19 مهر 15,800,000 15,800,000
آبگرمکن برقی جی اچ ام مدل 9623 تعداد المنت: یک عدد
آبگرمکن برقی جی اچ ام مدل 980A
آبگرمکن
آبگرمکن برقی جی اچ ام مدل 980A 12,000,000 15 مرداد 10,350,000 10,350,000
آبگرمکن برقی جی اچ ام مدل 980A تعداد المنت: یک عدد سیستم جرقه‌زن خودکار: ندارد امکان تنظیم شعله: ندارد
آبگرمکن برقی جی اچ ام مدل 980B
آبگرمکن
آبگرمکن برقی جی اچ ام مدل 980B 9,300,000 15 مرداد 8,050,000 8,050,000
آبگرمکن برقی جی اچ ام مدل 980B تعداد المنت: یک عدد
آبگرمکن برقی جی اچ ام مدل 985B
آبگرمکن
آبگرمکن برقی جی اچ ام مدل 985B 16,320,000 29 شهریور 14,000,000 14,000,000
آبگرمکن برقی جی اچ ام مدل 985B تعداد المنت: یک عدد
آبگرمکن برقی مدل 1620
آبگرمکن
آبگرمکن برقی مدل 1620 6,700,000 3 مهر 6,700,000 6,700,000
آبگرمکن برقی مدل 1620
آبگرمکن برقی مدل 4022
آبگرمکن
آبگرمکن برقی مدل 4022 14,900,000 29 شهریور 14,900,000 14,900,000
آبگرمکن برقی مدل 4022
آبگرمکن برقی کاوه کویر مدل فروزان
آبگرمکن
آبگرمکن برقی کاوه کویر مدل فروزان 5,500,000 24 اردیبهشت 5,500,000 5,500,000
آبگرمکن برقی کاوه کویر مدل فروزان
آبگرمکن برقی کاوه کویر کد 20
آبگرمکن
آبگرمکن برقی کاوه کویر کد 20 6,000,000 24 اردیبهشت 6,000,000 6,000,000
آبگرمکن برقی کاوه کویر کد 20 تعداد المنت: یک عدد
آبگرمکن برقی گرم آوران مدل GAE-10
آبگرمکن
آبگرمکن برقی گرم آوران مدل GAE-10 9,890,000 8 مهر 7,800,000 7,800,000
آبگرمکن برقی گرم آوران مدل GAE-10 تعداد المنت: یک عدد امکان تنظیم شعله: دارد امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما): دارد ولوم ترموستات: دارد
آبگرمکن برقی گرم آوران مدل GAE-120
آبگرمکن
آبگرمکن برقی گرم آوران مدل GAE-120 15,490,000 20 مرداد 11,260,000 11,260,000
آبگرمکن برقی گرم آوران مدل GAE-120 تعداد المنت: یک عدد سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ امکان تنظیم شعله: دارد امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما):دارد ولوم ترموستات: دارد
آبگرمکن برقی گرم آوران مدل GAE-50
آبگرمکن
آبگرمکن برقی گرم آوران مدل GAE-50 8,990,000 3 تیر 8,990,000 8,990,000
آبگرمکن برقی گرم آوران مدل GAE-50 تعداد المنت: یک عدد امکان تنظیم شعله: دارد امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما): دارد ولوم ترموستات: دارد
آبگرمکن برقی گرم آوران مدل GAE-70
آبگرمکن
آبگرمکن برقی گرم آوران مدل GAE-70 8,980,000 21 خرداد 8,980,000 8,980,000
آبگرمکن برقی گرم آوران مدل GAE-70 تعداد المنت: یک عدد امکان تنظیم شعله: دارد امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما): دارد ولوم ترموستات: دارد
آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3318
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3318 34,800,000 8 مهر 21,200,000 21,200,000
آبگرمکن دیواری بوتان مدل B3318 جنس بدنه: استیل تعداد المنت: یک عدد سیستم جرقه‌زن خودکار: دارد امکان تنظیم شعله: دارد
آبگرمکن دیواری جی اچ ام مدل 2116
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری جی اچ ام مدل 2116 21,800,000 8 مهر 16,000,000 16,000,000
آبگرمکن دیواری جی اچ ام مدل 2116
آبگرمکن دیواری ویلدون مدل Else24 کد 2706687
آبگرمکن
آبگرمکن دیواری ویلدون مدل Else24 کد 2706687 16,750,000 18:08:04 14,025,000 14,025,000
آبگرمکن دیواری ویلدون مدل Else24 کد 2706687 جنس بدنه: پلاستیک سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ سیستم جرقه‌زن خودکار: ندارد امکان تنظیم شعله:ندارد امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما): ندارد ولوم ترموستات: ندارد
آبگرمکن فردوس مدل RSN04
آبگرمکن
آبگرمکن فردوس مدل RSN04 18,912,000 2 تیر 18,912,000 18,912,000
آبگرمکن فردوس مدل RSN04 سیستم جرقه‌زن خودکار: دارد امکان تنظیم شعله: دارد
آبگرمکن گازسوز برفاب مدل 35-10
آبگرمکن
آبگرمکن گازسوز برفاب مدل 35-10 15,300,000 20 فروردین 15,300,000 15,300,000
آبگرمکن گازسوز برفاب مدل 35-10 جنس بدنه: استیل تعداد المنت: یک عدد سیستم جرقه‌زن خودکار: دارد امکان تنظیم شعله: ندارد امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما):ندارد ولوم ترموستات: دارد
آبگرمکن گازسوز برفاب مدل 50-10
آبگرمکن
آبگرمکن گازسوز برفاب مدل 50-10 17,250,000 25 فروردین 17,250,000 17,250,000
آبگرمکن گازسوز برفاب مدل 50-10 جنس بدنه: استیل تعداد المنت: یک عدد سیستم جرقه‌زن خودکار: دارد امکان تنظیم شعله: ندارد امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما):ندارد ولوم ترموستات: دارد
آبگرمکن گازسوز برفاب مدل 60-10
آبگرمکن
آبگرمکن گازسوز برفاب مدل 60-10 18,400,000 13 فروردین 18,400,000 18,400,000
آبگرمکن گازسوز برفاب مدل 60-10 جنس بدنه: استیل تعداد المنت: یک عدد سیستم جرقه‌زن خودکار: دارد امکان تنظیم شعله: ندارد امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما):ندارد ولوم ترموستات: دارد
آبگرمکن گازی گرم آوران مدل GA 50
آبگرمکن
آبگرمکن گازی گرم آوران مدل GA 50 17,680,000 20 مرداد 13,730,000 13,730,000
آبگرمکن گازی گرم آوران مدل GA 50 سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ امکان تنظیم شعله: دارد امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما): دارد ولوم ترموستات:دارد
ابگرمکن برقی برفاب مدل 150
آبگرمکن
ابگرمکن برقی برفاب مدل 150 9,980,000 9 اردیبهشت 9,980,000 9,980,000
ابگرمکن برقی برفاب مدل 150 تعداد المنت: یک عدد سایز لوله ورودی آب: 4/3 اینچ سایز لوله خروجی آب: 4/3 اینچ امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما): دارد ولوم ترموستات:دارد
بخاری آبسال مدل 437G  بدون فن
بخاری
بخاری آبسال مدل 437G بدون فن 10,560,000 18:08:04 6,440,000 6,440,000
بخاری آبسال مدل 437G بدون فن نوع سوخت: گاز شهری نیاز به دودکش: خیر
بخاری آبسال مدل 444
بخاری
بخاری آبسال مدل 444 6,970,000 20 خرداد 6,970,000 6,970,000
بخاری آبسال مدل 444 نوع سوخت: گاز کپسول، گاز مایع نیاز به دودکش: خیر ترموکوپل: دارد امکان تنظیم میزان شعله: دارد قابل حمل:بله
بخاری آبی سوز مدل رونیکا
بخاری
بخاری آبی سوز مدل رونیکا 12,900,000 15 اردیبهشت 11,997,000 12,900,000
بخاری آبی سوز مدل رونیکا نوع سوخت: گاز شهری نیاز به دودکش: بله
بخاری آذر درخشان مدل Fantasy 2019
بخاری
بخاری آذر درخشان مدل Fantasy 2019 7,500,000 20 مرداد 7,500,000 7,500,000
بخاری آذر درخشان مدل Fantasy 2019 نوع سوخت: گاز شهری
بخاری ای فادر مدل فلورانس 20000
بخاری
بخاری ای فادر مدل فلورانس 20000 9,630,000 28 خرداد 9,630,000 9,630,000
بخاری ای فادر مدل فلورانس 20000 نوع سوخت: گاز شهری نیاز به دودکش: بله
بخاری ایمن گاز مشهد مدل شارمین
بخاری
بخاری ایمن گاز مشهد مدل شارمین 20,900,000 18:08:09 19,490,000 19,490,000
بخاری ایمن گاز مشهد مدل شارمین نوع سوخت: گاز شهری نیاز به دودکش: بله ترموکوپل: دارد امکان تنظیم میزان شعله: دارد قابل حمل:بله
بخاری ایمن گاز مشهد مدل شارین آجرنما
بخاری
بخاری ایمن گاز مشهد مدل شارین آجرنما 24,800,000 18:08:09 22,400,000 22,400,000
بخاری ایمن گاز مشهد مدل شارین آجرنما نوع سوخت: گاز شهری نیاز به دودکش: بله ترموکوپل: دارد امکان تنظیم میزان شعله: دارد قابل حمل:بله
بخاری جهان کار مدل جیوانی
بخاری
بخاری جهان کار مدل جیوانی 12,700,000 28 خرداد 12,700,000 12,700,000
بخاری جهان کار مدل جیوانی نوع سوخت: گاز شهری نیاز به دودکش: بله
بخاری رومیزی مدل A010
بخاری
بخاری رومیزی مدل A010 2,260,000 18:08:03 2,100,000 2,100,000
بخاری رومیزی مدل A010 نوع سوخت: الکل نیاز به دودکش: خیر ترموکوپل: ندارد امکان تنظیم میزان شعله: ندارد قابل حمل:بله
بخاری نفت سوز فیلکس استار مدل 2600
بخاری
بخاری نفت سوز فیلکس استار مدل 2600 4,900,000 29 شهریور 4,900,000 4,900,000
بخاری نفت سوز فیلکس استار مدل 2600 نوع سوخت: نفت نیاز به دودکش: خیر
بخاری نفتی آترا مدل 2500D
بخاری
بخاری نفتی آترا مدل 2500D 7,900,000 18:08:04 7,500,000 7,500,000
بخاری نفتی آترا مدل 2500D نوع سوخت: نفت نیاز به دودکش: خیر
بخاری نفتی سولان مدل 2500
بخاری
بخاری نفتی سولان مدل 2500 7,350,000 18:08:06 6,990,000 6,990,000
بخاری نفتی سولان مدل 2500 نوع سوخت: نفت نیاز به دودکش: خیر ترموکوپل: ندارد امکان تنظیم میزان شعله: دارد قابل حمل:بله
بخاری نفتی مدل L
بخاری
بخاری نفتی مدل L 5,900,000 18:08:04 5,500,000 5,500,000
بخاری نفتی مدل L نوع سوخت: نفت نیاز به دودکش: بله ترموکوپل: ندارد امکان تنظیم میزان شعله: دارد قابل حمل:خیر
بخاری نفتی مدل L2
بخاری
بخاری نفتی مدل L2 6,450,000 18:08:06 6,000,000 6,000,000
بخاری نفتی مدل L2 نوع سوخت: نفت، گازوئیل نیاز به دودکش: بله ترموکوپل: ندارد امکان تنظیم میزان شعله: دارد قابل حمل:خیر
بخاری نفتی مدل N
بخاری
بخاری نفتی مدل N 7,990,000 29 شهریور 7,990,000 7,990,000
بخاری نفتی مدل N نوع سوخت: نفت نیاز به دودکش: بله ترموکوپل: ندارد امکان تنظیم میزان شعله: دارد قابل حمل:خیر
بخاری هیزمی مدل 5521
بخاری
بخاری هیزمی مدل 5521 5,500,000 18:08:06 5,100,000 5,100,000
بخاری هیزمی مدل 5521 نوع سوخت: هیزم نیاز به دودکش: بله ترموکوپل: ندارد امکان تنظیم میزان شعله: دارد قابل حمل:بله
بخاری هیزمی مدل 8920 غیر اصل
بخاری
بخاری هیزمی مدل 8920 غیر اصل 2,600,000 20 خرداد 2,600,000 2,600,000
بخاری هیزمی مدل 8920 غیر اصل نوع سوخت: هیزم نیاز به دودکش: بله ترموکوپل: ندارد امکان تنظیم میزان شعله: دارد قابل حمل:بله
بخاری هیزمی مشهد ظهور مدل A1
بخاری
بخاری هیزمی مشهد ظهور مدل A1 43,000,000 28 خرداد 43,000,000 43,000,000
بخاری هیزمی مشهد ظهور مدل A1 نوع سوخت: هیزم
بخاری هیزمی گروه توحیدی مدل کلاسیک
بخاری
بخاری هیزمی گروه توحیدی مدل کلاسیک 4,599,000 18:08:04 4,290,000 4,290,000
بخاری هیزمی گروه توحیدی مدل کلاسیک نوع سوخت: هیزم نیاز به دودکش: بله ترموکوپل: ندارد امکان تنظیم میزان شعله: ندارد قابل حمل:خیر
بخاری چتری گازی دی استار مدل N45BS
بخاری
بخاری چتری گازی دی استار مدل N45BS 64,000,000 18:08:07 64,000,000 64,000,000
بخاری چتری گازی دی استار مدل N45BS نوع سوخت: گاز کپسول نیاز به دودکش: خیر ترموکوپل: دارد امکان تنظیم میزان شعله: دارد قابل حمل:خیر
بخاری چتری گازی مدل 841L
بخاری
بخاری چتری گازی مدل 841L 103,000,000 18:08:07 103,000,000 103,000,000
بخاری چتری گازی مدل 841L نوع سوخت: گاز کپسول نیاز به دودکش: خیر ترموکوپل: دارد امکان تنظیم میزان شعله: دارد قابل حمل:خیر
بخاری کوپال مدل 900
بخاری
بخاری کوپال مدل 900 10,430,000 18 مهر 10,430,000 10,430,000
بخاری کوپال مدل 900 نوع سوخت: گاز شهری نیاز به دودکش: بله ترموکوپل: دارد امکان تنظیم میزان شعله: دارد قابل حمل:بله
مجموع موارد: 748 عدد در 15 صفحه
قیمت تهویه، سرمایش و گرمایش
آبگرمکن برقی جی اچ ام مدل 980A
قیمت: 12,000,000 ریال
قیمت: 12,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت تهویه، سرمایش و گرمایش
بخاری گازی جهان افروز مدل JAH100A
قیمت: 11,800,000 ریال
قیمت: 11,800,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت تهویه، سرمایش و گرمایش
پنکه لونا مدل 209
قیمت: 8,200,000 ریال
قیمت: 8,200,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت تهویه، سرمایش و گرمایش
فیلتر تصفیه کننده هوا آلماپرایم مدل Active carbon AP-362
قیمت: 5,400,000 ریال
قیمت: 5,400,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت تهویه، سرمایش و گرمایش
کولر تبخیری سلولزی انرژی سری پالا مدل EC0750
قیمت: 52,650,000 ریال
قیمت: 52,650,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت تهویه، سرمایش و گرمایش
کولر رومیزی مدل HB-108 کد 1001147
قیمت: 890,000 ریال
قیمت: 890,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت تهویه، سرمایش و گرمایش
پنکه رومیزی پارس خزر مدل 3010
قیمت: 5,969,000 ریال
قیمت: 5,969,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت تهویه، سرمایش و گرمایش
آبگرمکن برقی جی اچ ام مدل 9623
قیمت: 23,900,000 ریال
قیمت: 23,900,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت تهویه، سرمایش و گرمایش
پنکه دستی مدل CA-20
قیمت: 850,000 ریال
قیمت: 850,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت تهویه، سرمایش و گرمایش
کولر گازی آر تی سی مدل MARS09RT1
قیمت: 88,200,000 ریال
قیمت: 88,200,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات