قیمت گوشت کوب برقی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
گوشت كوب برقی مك استایلر مدل MC-11000
گوشت کوب برقی
گوشت كوب برقی مك استایلر مدل MC-11000 مک استایلر 5,600,000 2 تیر 5,600,000 5,600,000
گوشت كوب برقی مك استایلر مدل MC-11000 جنس میله: استیل ضد زنگ ظرف غذاساز: ندارد آسیاب: ندارد خردکن: ندارد همزن:ندارد خمیرزن: ندارد
گوشت کوب برقی آرزوم مدل AR1004
گوشت کوب برقی
گوشت کوب برقی آرزوم مدل AR1004 آرزوم 23,800,000 29 شهریور 23,800,000 23,800,000
گوشت کوب برقی آرزوم مدل AR1004 جنس میله: استیل ضد زنگ عملکرد لحظه ای (Pulse): ندارد ظرف غذاساز: دارد آسیاب: ندارد خردکن:دارد همزن: دارد خمیرزن: ندارد
گوشت کوب برقی آرزوم مدل AR1048
گوشت کوب برقی
گوشت کوب برقی آرزوم مدل AR1048 آرزوم 38,700,000 4 آبان 42,630,000 42,630,000
گوشت کوب برقی آرزوم مدل AR1048 جنس میله: استیل عملکرد لحظه ای (Pulse): ندارد ظرف غذاساز: دارد آسیاب: ندارد خردکن:دارد همزن: دارد خمیرزن: ندارد
گوشت کوب برقی براون مدل MQ5045 Aperative
گوشت کوب برقی
گوشت کوب برقی براون مدل MQ5045 Aperative براون 26,700,000 06:06:13 25,500,000 25,500,000
گوشت کوب برقی براون مدل MQ5045 Aperative جنس میله: استیل ضد زنگ عملکرد لحظه ای (Pulse): ندارد ظرف غذاساز: ندارد آسیاب: ندارد خردکن:دارد همزن: دارد خمیرزن: ندارد
گوشت کوب برقی برمودا مدل 71152
گوشت کوب برقی
گوشت کوب برقی برمودا مدل 71152 برمودا 62,100,000 06:06:15 66,240,000 66,240,000
گوشت کوب برقی برمودا مدل 71152 جنس میله: استیل عملکرد لحظه ای (Pulse): ندارد ظرف غذاساز: دارد آسیاب: ندارد خردکن:دارد همزن: دارد خمیرزن: ندارد
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM6700GB
گوشت کوب برقی
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM6700GB بوش 23,888,800 06:06:15 22,155,000 22,155,000
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM6700GB جنس میله: استیل عملکرد لحظه ای (Pulse): ندارد ظرف غذاساز: ندارد آسیاب: ندارد خردکن:دارد همزن: دارد خمیرزن: ندارد
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM88190
گوشت کوب برقی
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM88190 بوش 72,000,000 14 شهریور 72,000,000 72,000,000
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM88190 جنس میله: استیل ضد زنگ ظرف غذاساز: دارد خردکن: دارد همزن: دارد خمیرزن:دارد نوع رنده: رنده درشت رنده چیپس ساز رنده ریز
گوشت کوب برقی دی اس پی مدل 1040
گوشت کوب برقی
گوشت کوب برقی دی اس پی مدل 1040 دی اس پی 16,700,000 06:06:18 17,000,000 17,000,000
گوشت کوب برقی دی اس پی مدل 1040 جنس میله: استیل عملکرد لحظه ای (Pulse): دارد ظرف غذاساز: ندارد آسیاب: ندارد خردکن:دارد همزن: دارد خمیرزن: دارد
گوشت کوب برقی سام مدل HM510W
گوشت کوب برقی
گوشت کوب برقی سام مدل HM510W سام 6,350,400 8 مهر 6,350,400 6,350,400
گوشت کوب برقی سام مدل HM510W جنس میله: استیل
گوشت کوب برقی سام مدل HM620STR
گوشت کوب برقی
گوشت کوب برقی سام مدل HM620STR متفرقه 8,400,000 22 تیر 6,330,000 7,000,000
گوشت کوب برقی سام مدل HM620STR جنس میله: استیل ضد زنگ ظرف غذاساز: ندارد آسیاب: ندارد خردکن: دارد همزن:دارد خمیرزن: ندارد
گوشت کوب برقی سنکور مدل  SHB 4359BK
گوشت کوب برقی
گوشت کوب برقی سنکور مدل SHB 4359BK سنکور 18,000,000 1 آبان 18,000,000 18,000,000
گوشت کوب برقی سنکور مدل SHB 4359BK جنس میله: استیل عملکرد لحظه ای (Pulse): دارد ظرف غذاساز: دارد آسیاب: ندارد خردکن:ندارد همزن: ندارد خمیرزن: ندارد
گوشت کوب برقی فلر مدل 851
گوشت کوب برقی
گوشت کوب برقی فلر مدل 851 فلر 23,500,000 8 مهر 17,800,000 18,500,000
گوشت کوب برقی فلر مدل 851 جنس میله: استیل ضد زنگ عملکرد لحظه ای (Pulse): ندارد ظرف غذاساز: دارد آسیاب: ندارد خردکن:دارد همزن: دارد خمیرزن: دارد نوع رنده: رنده چیپس ساز رنده نگینی
گوشت کوب برقی فلر مدل HB 800
گوشت کوب برقی
گوشت کوب برقی فلر مدل HB 800 فلر 16,500,000 9 اردیبهشت 16,500,000 16,500,000
گوشت کوب برقی فلر مدل HB 800 جنس میله: استیل ضد زنگ عملکرد لحظه ای (Pulse): ندارد ظرف غذاساز: ندارد آسیاب: ندارد خردکن:دارد همزن: دارد خمیرزن: ندارد
گوشت کوب برقی مدل BS-1158 غیر اصل
گوشت کوب برقی
گوشت کوب برقی مدل BS-1158 غیر اصل متفرقه 14,950,000 06:06:18 14,950,000 14,950,000
گوشت کوب برقی مدل BS-1158 غیر اصل جنس میله: استیل ضد زنگ عملکرد لحظه ای (Pulse): ندارد ظرف غذاساز: دارد آسیاب: دارد خردکن:دارد همزن: دارد خمیرزن: ندارد
گوشت کوب برقی مدل BS-121 غیر اصل
گوشت کوب برقی
گوشت کوب برقی مدل BS-121 غیر اصل متفرقه 6,000,000 06:06:15 6,000,000 6,000,000
گوشت کوب برقی مدل BS-121 غیر اصل جنس میله: استیل ضد زنگ عملکرد لحظه ای (Pulse): دارد ظرف غذاساز: ندارد آسیاب: ندارد خردکن:ندارد همزن: ندارد خمیرزن: ندارد
گوشت کوب برقی مک استایلر مدل MC11000
گوشت کوب برقی
گوشت کوب برقی مک استایلر مدل MC11000 مک استایلر 11,500,000 06:06:16 11,500,000 11,500,000
گوشت کوب برقی مک استایلر مدل MC11000 جنس میله: استیل ضد زنگ عملکرد لحظه ای (Pulse): دارد ظرف غذاساز: ندارد آسیاب: ندارد خردکن:ندارد همزن: ندارد خمیرزن: ندارد
گوشت کوب برقی مکسی مدل BND-Set
گوشت کوب برقی
گوشت کوب برقی مکسی مدل BND-Set مکسی 8,200,000 06:06:13 8,600,000 8,600,000
گوشت کوب برقی مکسی مدل BND-Set جنس میله: استیل ضد زنگ عملکرد لحظه ای (Pulse): ندارد ظرف غذاساز: ندارد آسیاب: ندارد خردکن:دارد همزن: دارد خمیرزن: ندارد
گوشت کوب برقی نوال مدل BLD-426
گوشت کوب برقی
گوشت کوب برقی نوال مدل BLD-426 نوال 5,900,000 30 شهریور 5,900,000 5,900,000
گوشت کوب برقی نوال مدل BLD-426 جنس میله: استیل ضد زنگ عملکرد لحظه ای (Pulse): ندارد ظرف غذاساز: ندارد آسیاب: ندارد خردکن:ندارد همزن: ندارد خمیرزن: ندارد
گوشت کوب برقی نیکووا مدل NHB-64
گوشت کوب برقی
گوشت کوب برقی نیکووا مدل NHB-64 متفرقه 4,900,000 06:06:15 4,900,000 4,900,000
گوشت کوب برقی نیکووا مدل NHB-64 عملکرد لحظه ای (Pulse): ندارد ظرف غذاساز: ندارد آسیاب: ندارد خردکن: ندارد همزن:ندارد خمیرزن: ندارد
گوشتکوب برقی برونت مدل BRB-2218C
گوشت کوب برقی
گوشتکوب برقی برونت مدل BRB-2218C متفرقه 9,100,000 18 خرداد 9,100,000 9,100,000
گوشتکوب برقی برونت مدل BRB-2218C جنس میله: استیل ضد زنگ عملکرد لحظه ای (Pulse): دارد ظرف غذاساز: دارد خردکن: دارد همزن:دارد
گوشتکوب برقی نوال مدل BLD-428
گوشت کوب برقی
گوشتکوب برقی نوال مدل BLD-428 نوال 10,500,000 06:06:12 10,500,000 10,500,000
گوشتکوب برقی نوال مدل BLD-428 جنس میله: استیل عملکرد لحظه ای (Pulse): ندارد ظرف غذاساز: ندارد آسیاب: ندارد خردکن:دارد همزن: دارد خمیرزن: ندارد
مجموع موارد: 21 عدد در 1 صفحه
قیمت گوشت کوب برقی
گوشت کوب برقی مکسی مدل BND-Set
قیمت: 8,200,000 ریال
قیمت: 8,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گوشت کوب برقی
گوشتکوب برقی نوال مدل BLD-428
قیمت: 10,500,000 ریال
قیمت: 10,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گوشت کوب برقی
گوشت کوب برقی فلر مدل 851
قیمت: 23,500,000 ریال
قیمت: 23,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گوشت کوب برقی
گوشت کوب برقی دی اس پی مدل 1040
قیمت: 16,700,000 ریال
قیمت: 16,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گوشت کوب برقی
گوشت کوب برقی نیکووا مدل NHB-64
قیمت: 4,900,000 ریال
قیمت: 4,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گوشت کوب برقی
گوشت کوب برقی سنکور مدل SHB 4359BK
قیمت: 18,000,000 ریال
قیمت: 18,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گوشت کوب برقی
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM88190
قیمت: 72,000,000 ریال
قیمت: 72,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گوشت کوب برقی
گوشت کوب برقی بوش مدل MSM6700GB
قیمت: 23,888,800 ریال
قیمت: 23,888,800 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گوشت کوب برقی
گوشت كوب برقی مك استایلر مدل MC-11000
قیمت: 5,600,000 ریال
قیمت: 5,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گوشت کوب برقی
گوشت کوب برقی مدل BS-121 غیر اصل
قیمت: 6,000,000 ریال
قیمت: 6,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات