قیمت گاز صفحه ای

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اجاق گاز صحه ای سوپر هاوس مدل SUNRISE V2
گاز صفحه ای
اجاق گاز صحه ای سوپر هاوس مدل SUNRISE V2 متفرقه 12,950,000 26 مهر 9,950,000 9,950,000
اجاق گاز صحه ای سوپر هاوس مدل SUNRISE V2 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: +A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای  درخشان G609
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای درخشان G609 درخشان 13,320,000 30 اردیبهشت 13,320,000 13,320,000
اجاق گاز صفحه ای درخشان G609 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای آ  اس تی مدل ونوس V1
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل ونوس V1 متفرقه 11,450,000 13 مهر 9,250,000 9,250,000
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل ونوس V1 محدوده سایز: از 61 تا 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل Otish  V1
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل Otish V1 متفرقه 11,250,000 08:08:22 9,450,000 9,450,000
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل Otish V1 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: +A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل ultra flame
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل ultra flame متفرقه 11,285,000 13 مهر 9,755,000 9,755,000
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل ultra flame محدوده سایز: از 61 تا 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: +A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل ونوس V4
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل ونوس V4 متفرقه 11,250,000 26 مهر 7,950,000 7,950,000
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل ونوس V4 محدوده سایز: کمتر از 60 و 60 تعداد شعله: 4 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل کیو وان V4
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل کیو وان V4 متفرقه 11,250,000 26 مهر 8,850,000 8,850,000
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل کیو وان V4 محدوده سایز: کمتر از 60 و 60 تعداد شعله: 4 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای آردل مدل LU-S-G-100
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آردل مدل LU-S-G-100 آردل 39,790,000 08:08:27 39,500,000 39,500,000
اجاق گاز صفحه ای آردل مدل LU-S-G-100 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: چپ
اجاق گاز صفحه ای آردل مدل LU-S-G-102
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آردل مدل LU-S-G-102 آردل 39,750,000 08:08:27 39,500,000 39,500,000
اجاق گاز صفحه ای آردل مدل LU-S-G-102 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: چپ
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-515
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-515 آستیاک 22,800,000 28 خرداد 22,800,000 22,800,000
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-515 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-565
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-565 آستیاک 18,900,000 22 تیر 17,500,000 17,500,000
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-565 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-810
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-810 آستیاک 17,190,000 22 تیر 15,400,000 15,400,000
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-810 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای ا آ سیس مدل Diamond
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای ا آ سیس مدل Diamond متفرقه 5,410,000 28 خرداد 5,410,000 5,410,000
اجاق گاز صفحه ای ا آ سیس مدل Diamond تعداد شعله: 2 جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز: ندارد
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-23
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-23 اخوان 15,920,000 08:08:23 11,961,100 11,961,100
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-23 محدوده سایز: کمتر از 60 و 60 تعداد شعله: 2 جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: چپ
اجاق گاز صفحه ای اردان مدل EG45
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای اردان مدل EG45 اردان 13,200,000 9 اردیبهشت 13,200,000 13,200,000
اجاق گاز صفحه ای اردان مدل EG45 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: B جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G-5907
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G-5907 استیل البرز 45,370,000 08:08:27 21,670,000 21,670,000
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G-5907 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: چپ
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G-5951S
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G-5951S استیل البرز 31,500,000 26 مهر 15,880,000 17,500,000
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G-5951S محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای اسنوا کد SG19562
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای اسنوا کد SG19562 اسنوا 59,400,000 29 شهریور 59,400,000 59,400,000
اجاق گاز صفحه ای اسنوا کد SG19562 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: +A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: چپ
اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G504M
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G504M ایلیا استیل 15,100,000 25 فروردین 15,100,000 15,100,000
اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G504M محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 جنس صفحه: استیل و شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای بلینی مدل S2001
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای بلینی مدل S2001 بلینی 6,890,000 2 تیر 6,890,000 6,890,000
اجاق گاز صفحه ای بلینی مدل S2001 محدوده سایز: کمتر از 60 و 60 تعداد شعله: 2 جنس صفحه: استیل فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:ندارد
اجاق گاز صفحه ای بوش مدل PPQ9B6O90
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای بوش مدل PPQ9B6O90 بوش 135,000,000 10 اردیبهشت 135,000,000 135,000,000
اجاق گاز صفحه ای بوش مدل PPQ9B6O90 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای تکنوکیت کد 725B
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای تکنوکیت کد 725B متفرقه 35,990,000 08:08:27 35,990,000 35,990,000
اجاق گاز صفحه ای تکنوکیت کد 725B محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای درسا مدل مانا-L
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای درسا مدل مانا-L متفرقه 31,550,000 26 مهر 31,550,000 31,550,000
اجاق گاز صفحه ای درسا مدل مانا-L محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: +A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای دنپاسر طرح پادیسانی بی
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای دنپاسر طرح پادیسانی بی دنپاسر 17,500,000 08:08:25 13,000,000 13,000,000
اجاق گاز صفحه ای دنپاسر طرح پادیسانی بی محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای دنپاسر مدل اپکس T
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای دنپاسر مدل اپکس T دنپاسر 28,500,000 08:08:26 19,000,000 19,000,000
اجاق گاز صفحه ای دنپاسر مدل اپکس T محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: +A جنس صفحه: استیل فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای رادیس مدل A28
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای رادیس مدل A28 متفرقه 8,700,000 13 مهر 7,670,000 7,670,000
اجاق گاز صفحه ای رادیس مدل A28 محدوده سایز: از 61 تا 85 تعداد شعله: 3 رده مصرف انرژی: B جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای زرتوس مدلZS6001
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای زرتوس مدلZS6001 زرتوس 25,500,000 08:08:25 23,520,000 23,520,000
اجاق گاز صفحه ای زرتوس مدلZS6001 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 6 رده مصرف انرژی: ++A جنس صفحه: استیل فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد
اجاق گاز صفحه ای سوپر هاوس مدل HIGH SHINE V1
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای سوپر هاوس مدل HIGH SHINE V1 متفرقه 13,990,000 13 مهر 8,990,000 8,990,000
اجاق گاز صفحه ای سوپر هاوس مدل HIGH SHINE V1 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: +A جنس صفحه: استیل فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای سوپر هاوس مدل SUNRISE V1
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای سوپر هاوس مدل SUNRISE V1 متفرقه 11,100,000 19 مهر 9,890,000 9,890,000
اجاق گاز صفحه ای سوپر هاوس مدل SUNRISE V1 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: +A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای شیشه ای ولکر مدل VG401
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای شیشه ای ولکر مدل VG401 متفرقه 14,000,000 5 مرداد 12,815,500 13,000,000
اجاق گاز صفحه ای شیشه ای ولکر مدل VG401 محدوده سایز: از 61 تا 85 تعداد شعله: 4 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد
اجاق گاز صفحه ای شیشه ای ولکر مدل VG516
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای شیشه ای ولکر مدل VG516 متفرقه 27,790,000 08:08:28 15,732,000 16,900,000
اجاق گاز صفحه ای شیشه ای ولکر مدل VG516 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای فرتاکر مدل T-FER-513
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای فرتاکر مدل T-FER-513 فرتاکر 23,500,000 29 شهریور 23,500,000 23,500,000
اجاق گاز صفحه ای فرتاکر مدل T-FER-513 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: ++A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای مدل IMS001
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای مدل IMS001 متفرقه 6,450,000 25 فروردین 6,450,000 6,450,000
اجاق گاز صفحه ای مدل IMS001 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای مورانو کد HG525
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای مورانو کد HG525 متفرقه 32,900,000 08:08:27 29,900,000 29,900,000
اجاق گاز صفحه ای مورانو کد HG525 تعداد شعله: 4 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای مورانو کد HG552
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای مورانو کد HG552 متفرقه 37,900,000 08:08:27 34,990,000 34,990,000
اجاق گاز صفحه ای مورانو کد HG552 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای هارمونیک مدل G508
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای هارمونیک مدل G508 هارمونیک 33,900,000 19 مهر 33,900,000 33,900,000
اجاق گاز صفحه ای هارمونیک مدل G508 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای هافن برگ مدل 1010
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای هافن برگ مدل 1010 هافن برگ 17,590,000 08:08:24 15,000,000 15,000,000
اجاق گاز صفحه ای هافن برگ مدل 1010 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای وینکس کد GUN 2
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای وینکس کد GUN 2 متفرقه 7,500,000 18 مهر 7,500,000 7,500,000
اجاق گاز صفحه ای وینکس کد GUN 2 محدوده سایز: کمتر از 60 و 60 تعداد شعله: 2 جنس صفحه: شیشه شعله پلوپز: ندارد محل شعله پلوپز:ندارد
اجاق گاز صفحه ای پرنیان استیل مدل BP-4203
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای پرنیان استیل مدل BP-4203 پرنیان استیل 20,800,000 3 مهر 16,100,000 16,100,000
اجاق گاز صفحه ای پرنیان استیل مدل BP-4203 تعداد شعله: 4 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای پیکسار کد GC50BT
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای پیکسار کد GC50BT پیکسار 17,900,000 08:08:26 17,000,000 17,000,000
اجاق گاز صفحه ای پیکسار کد GC50BT محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای پیکسار کد GPC50
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای پیکسار کد GPC50 پیکسار 22,200,000 8 مهر 20,500,000 20,500,000
اجاق گاز صفحه ای پیکسار کد GPC50 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای پیکسار کد GPST40B
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای پیکسار کد GPST40B پیکسار 21,000,000 08:08:26 20,000,000 20,000,000
اجاق گاز صفحه ای پیکسار کد GPST40B محدوده سایز: از 61 تا 85 تعداد شعله: 4 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: استیل فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: چپ
اجاق گاز صفحه ای کنزو مدل L-526-GB
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای کنزو مدل L-526-GB متفرقه 28,790,000 29 شهریور 28,790,000 28,790,000
اجاق گاز صفحه ای کنزو مدل L-526-GB محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: +A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای کنزو مدل L-526-GBR
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای کنزو مدل L-526-GBR متفرقه 31,400,000 08:08:28 28,890,000 28,890,000
اجاق گاز صفحه ای کنزو مدل L-526-GBR محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: +A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای کنزو مدل V-501-GB
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای کنزو مدل V-501-GB متفرقه 26,800,000 08:08:26 24,390,000 24,390,000
اجاق گاز صفحه ای کنزو مدل V-501-GB محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: +A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای کنزو مدل V-506-GB
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای کنزو مدل V-506-GB متفرقه 27,900,000 08:08:28 25,590,000 25,590,000
اجاق گاز صفحه ای کنزو مدل V-506-GB محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: +A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای کنزو مدل V-523-GB
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای کنزو مدل V-523-GB متفرقه 27,900,000 18 مهر 25,590,000 25,590,000
اجاق گاز صفحه ای کنزو مدل V-523-GB محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: +A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای گوفر مدل پارنا
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای گوفر مدل پارنا گوفر 45,440,000 08:08:26 44,500,000 44,500,000
اجاق گاز صفحه ای گوفر مدل پارنا محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای گوفر مدل پاپیلو
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای گوفر مدل پاپیلو گوفر 45,180,000 08:08:26 44,250,000 44,250,000
اجاق گاز صفحه ای گوفر مدل پاپیلو تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز:وسط
اجاق گاز صفحه‌ ای تی اند دی مدل TD132E
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه‌ ای تی اند دی مدل TD132E تی اند دی 39,900,000 08:08:25 38,990,000 38,990,000
اجاق گاز صفحه‌ ای تی اند دی مدل TD132E محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
مجموع موارد: 53 عدد در 2 صفحه
قیمت گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای کنزو مدل L-526-GBR
قیمت: 31,400,000 ریال
قیمت: 31,400,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه‌ ای تی اند دی مدل TD166E
قیمت: 34,900,000 ریال
قیمت: 34,900,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای کنزو مدل V-501-GB
قیمت: 26,800,000 ریال
قیمت: 26,800,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل ونوس V4
قیمت: 11,250,000 ریال
قیمت: 11,250,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آردل مدل LU-S-G-100
قیمت: 39,790,000 ریال
قیمت: 39,790,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای گوفر مدل پارنا
قیمت: 45,440,000 ریال
قیمت: 45,440,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای اردان مدل EG45
قیمت: 13,200,000 ریال
قیمت: 13,200,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای سوپر هاوس مدل HIGH SHINE V1
قیمت: 13,990,000 ریال
قیمت: 13,990,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای شیشه ای ولکر مدل VG516
قیمت: 27,790,000 ریال
قیمت: 27,790,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای سوپر هاوس مدل SUNRISE V1
قیمت: 11,100,000 ریال
قیمت: 11,100,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات