قیمت کتری برقی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
چای ساز کیچن استار مدل KD880
کتری برقی
چای ساز کیچن استار مدل KD880 متفرقه 1,780,000 9 اردیبهشت 1,680,000 1,780,000
چای ساز کیچن استار مدل KD880 محدوده ظرفیت: 2 تا 2.5 لیتر قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: دارد
کتری برقی اسکارلت مدل 300 به همراه چاقو آشپزخانه
کتری برقی
کتری برقی اسکارلت مدل 300 به همراه چاقو آشپزخانه چیکا 2,170,000 23 خرداد 2,170,000 2,170,000
کتری برقی اسکارلت مدل 300 به همراه چاقو آشپزخانه محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: دارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی المپیا مدل OE-44
کتری برقی
کتری برقی المپیا مدل OE-44 متفرقه 1,520,000 10 اردیبهشت 1,520,000 1,520,000
کتری برقی المپیا مدل OE-44 محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی المپیا مدل OE-48
کتری برقی
کتری برقی المپیا مدل OE-48 المپیا 3,300,000 26 مهر 2,904,000 2,904,000
کتری برقی المپیا مدل OE-48 محدوده ظرفیت: 0.45 تا 1 لیتر گرم نگهدار: دارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی بلک اند دکر مدل DK40
کتری برقی
کتری برقی بلک اند دکر مدل DK40 بلک اند دکر 11,500,000 18 مهر 11,640,000 11,640,000
کتری برقی بلک اند دکر مدل DK40 محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی بوش مدل TWK6A031GB
کتری برقی
کتری برقی بوش مدل TWK6A031GB بوش 16,070,000 18 مهر 16,070,000 16,070,000
کتری برقی بوش مدل TWK6A031GB محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی تی فل مدل TF-077
کتری برقی
کتری برقی تی فل مدل TF-077 متفرقه 2,300,000 14 شهریور 2,300,000 2,300,000
کتری برقی تی فل مدل TF-077
کتری برقی تیفال مدل OG-200
کتری برقی
کتری برقی تیفال مدل OG-200 متفرقه 1,090,000 28 خرداد 1,090,000 1,090,000
کتری برقی تیفال مدل OG-200 محدوده ظرفیت: 2 تا 2.5 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی جی ای سی مدل CK-5004
کتری برقی
کتری برقی جی ای سی مدل CK-5004 جی ای سی 5,700,000 18 مهر 5,700,000 5,700,000
کتری برقی جی ای سی مدل CK-5004 محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی سانی مدل MNTE-168
کتری برقی
کتری برقی سانی مدل MNTE-168 متفرقه 2,530,000 28 مهر 2,490,000 2,490,000
کتری برقی سانی مدل MNTE-168 محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی مایدیا مدل MK-15H01A2W
کتری برقی
کتری برقی مایدیا مدل MK-15H01A2W مایدیا 3,900,000 10 اردیبهشت 3,900,000 3,900,000
کتری برقی مایدیا مدل MK-15H01A2W محدوده ظرفیت: 1 تا 1.5 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: ندارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی مری فلاور مدل MF_1500
کتری برقی
کتری برقی مری فلاور مدل MF_1500 متفرقه 10,450,000 26 مهر 10,450,000 10,450,000
کتری برقی مری فلاور مدل MF_1500 محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر قطع کن خودکار: ندارد
کتری برقی مکسی مدل MX-2012
کتری برقی
کتری برقی مکسی مدل MX-2012 مکسی 4,900,000 26 مهر 4,990,000 4,990,000
کتری برقی مکسی مدل MX-2012 محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی میگل مدل ۲۲۰
کتری برقی
کتری برقی میگل مدل ۲۲۰ میگل 7,990,000 18 مهر 8,990,000 8,990,000
کتری برقی میگل مدل ۲۲۰ محدوده ظرفیت: 1.1 تا 1.5 لیتر قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی نوال مدل KTL-2695
کتری برقی
کتری برقی نوال مدل KTL-2695 متفرقه 6,200,000 13 مهر 6,200,000 6,200,000
کتری برقی نوال مدل KTL-2695 محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی هاردستون  مدل  KTA1501s
کتری برقی
کتری برقی هاردستون مدل KTA1501s هاردستون 3,670,000 26 مهر 3,670,000 3,670,000
کتری برقی هاردستون مدل KTA1501s محدوده ظرفیت: 1.1 تا 1.5 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی هانوور مدل NO-1115
کتری برقی
کتری برقی هانوور مدل NO-1115 هانوور 6,000,000 28 مهر 6,300,000 6,300,000
کتری برقی هانوور مدل NO-1115 محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی هوگل مدل HG2213FK
کتری برقی
کتری برقی هوگل مدل HG2213FK هوگل 12,850,000 8 مهر 12,850,000 12,850,000
کتری برقی هوگل مدل HG2213FK محدوده ظرفیت: 1.1 تا 1.5 لیتر قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی وگاترونیکس مدل VE-67
کتری برقی
کتری برقی وگاترونیکس مدل VE-67 متفرقه 6,380,000 28 مهر 6,490,000 6,490,000
کتری برقی وگاترونیکس مدل VE-67 محدوده ظرفیت: 1.6 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری فندکی الردی مدل 24-30892
کتری برقی
کتری فندکی الردی مدل 24-30892 متفرقه 35,000,000 20 مرداد 30,000,000 30,000,000
کتری فندکی الردی مدل 24-30892 محدوده ظرفیت: 0.45 تا 1 لیتر قطع کن خودکار: دارد
کتری فندکی تایگر مدل TKCM-12V
کتری برقی
کتری فندکی تایگر مدل TKCM-12V متفرقه 26,490,000 29 شهریور 26,490,000 26,490,000
کتری فندکی تایگر مدل TKCM-12V محدوده ظرفیت: 0.45 تا 1 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: ندارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
مجموع موارد: 21 عدد در 1 صفحه
قیمت کتری برقی
کتری برقی مایدیا مدل MK-15H01A2W
قیمت: 3,900,000 ریال
قیمت: 3,900,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کتری برقی
کتری برقی تی فل مدل TF-077
قیمت: 2,300,000 ریال
قیمت: 2,300,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کتری برقی
کتری فندکی الردی مدل 24-30892
قیمت: 35,000,000 ریال
قیمت: 35,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کتری برقی
کتری برقی تیفال مدل OG-200
قیمت: 1,090,000 ریال
قیمت: 1,090,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کتری برقی
کتری برقی المپیا مدل OE-44
قیمت: 1,520,000 ریال
قیمت: 1,520,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کتری برقی
چای ساز کیچن استار مدل KD880
قیمت: 1,780,000 ریال
قیمت: 1,780,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت: 2,170,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات