قیمت چرخ گوشت

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
چرخ گوشت آوا کد M102
چرخ گوشت
چرخ گوشت آوا کد M102 متفرقه 15,600,000 28 مهر 12,950,000 12,950,000
چرخ گوشت آوا کد M102 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 1000 تا 1500 وات سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت برلیانت مدل پریمیوم BMG_2700
چرخ گوشت
چرخ گوشت برلیانت مدل پریمیوم BMG_2700 برلیانت 20,500,000 29 شهریور 20,500,000 20,500,000
چرخ گوشت برلیانت مدل پریمیوم BMG_2700 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 2500 تا 3000 وات سوسیس ساز: دارد تعداد شبکه: 3
چرخ گوشت بوش مدل MFW67440
چرخ گوشت
چرخ گوشت بوش مدل MFW67440 بوش 46,000,000 13 مهر 43,950,000 43,950,000
چرخ گوشت بوش مدل MFW67440 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 2000 تا 2500 وات سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت سوئیس هوم مدل CLS 420
چرخ گوشت
چرخ گوشت سوئیس هوم مدل CLS 420 سوئیس هوم 19,800,000 29 شهریور 19,800,000 19,800,000
چرخ گوشت سوئیس هوم مدل CLS 420 سیستم چرخش معکوس: بله سوسیس ساز: ندارد تعداد شبکه: 3
چرخ گوشت سونامی مدل SMG-2500
چرخ گوشت
چرخ گوشت سونامی مدل SMG-2500 سونامی 26,500,000 26 مهر 26,500,000 26,500,000
چرخ گوشت سونامی مدل SMG-2500 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات سوسیس ساز: دارد تعداد شبکه: 3 نوع شفت:فلزی
چرخ گوشت فوما مدل 919
چرخ گوشت
چرخ گوشت فوما مدل 919 فوما 37,777,000 19 مهر 37,777,000 37,777,000
چرخ گوشت فوما مدل 919 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 2500 تا 3000 وات سوسیس ساز: دارد تعداد شبکه: 3 نوع شفت:فلزی
چرخ گوشت فیلیپس مدل HR2723/20
چرخ گوشت
چرخ گوشت فیلیپس مدل HR2723/20 فیلیپس 36,900,000 22 تیر 30,000,000 32,500,000
چرخ گوشت فیلیپس مدل HR2723/20 سیستم چرخش معکوس: خیر سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت مولینکس مدل HV81400
چرخ گوشت
چرخ گوشت مولینکس مدل HV81400 مولینکس 28,500,000 8 مهر 28,500,000 28,500,000
چرخ گوشت مولینکس مدل HV81400 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 1000 تا 1500 وات سوسیس ساز: ندارد تعداد شبکه: 2 نوع شفت:فلزی
چرخ گوشت ناسیونال مدل MK-G20NR
چرخ گوشت
چرخ گوشت ناسیونال مدل MK-G20NR متفرقه 23,000,000 29 شهریور 23,000,000 23,000,000
چرخ گوشت ناسیونال مدل MK-G20NR سیستم چرخش معکوس: خیر محدوده توان مصرفی: 450 تا 1000 وات سوسیس ساز: ندارد تعداد شبکه: 3
چرخ گوشت همیلتون مدل HMG-860
چرخ گوشت
چرخ گوشت همیلتون مدل HMG-860 همیلتون 18,000,000 15 مرداد 16,000,000 16,000,000
چرخ گوشت همیلتون مدل HMG-860 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 1000 تا 1500 وات سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت پارس خزر مدل MT-1200
چرخ گوشت
چرخ گوشت پارس خزر مدل MT-1200 پارس خزر 10,000,000 21 خرداد 10,000,000 10,000,000
چرخ گوشت پارس خزر مدل MT-1200 سیستم چرخش معکوس: خیر سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت پرشیا فرانس مدل PR-850
چرخ گوشت
چرخ گوشت پرشیا فرانس مدل PR-850 متفرقه 40,000,000 28 مهر 38,500,000 38,500,000
چرخ گوشت پرشیا فرانس مدل PR-850 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 2500 تا 3000 وات سوسیس ساز: دارد تعداد شبکه: 3 نوع شفت:فلزی
چرخ گوشت پرشیا فرانس مدل PR860
چرخ گوشت
چرخ گوشت پرشیا فرانس مدل PR860 متفرقه 39,500,000 28 مهر 40,000,000 40,000,000
چرخ گوشت پرشیا فرانس مدل PR860 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 2500 تا 3000 وات سوسیس ساز: دارد تعداد شبکه: 3 نوع شفت:فلزی
چرخ‌گوشت ویکند مدل MG-350
چرخ گوشت
چرخ‌گوشت ویکند مدل MG-350 متفرقه 8,980,000 25 اردیبهشت 8,980,000 8,980,000
چرخ‌گوشت ویکند مدل MG-350 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 450 تا 1000 وات سوسیس ساز: دارد تعداد شبکه: 3 نوع شفت:فلزی
مجموع موارد: 14 عدد در 1 صفحه
قیمت چرخ گوشت
چرخ گوشت فیلیپس مدل HR2723/20
قیمت: 36,900,000 ریال
قیمت: 36,900,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت چرخ گوشت
چرخ گوشت آوا کد M102
قیمت: 15,600,000 ریال
قیمت: 15,600,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت چرخ گوشت
چرخ گوشت بوش مدل MFW67440
قیمت: 46,000,000 ریال
قیمت: 46,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت چرخ گوشت
چرخ‌گوشت ویکند مدل MG-350
قیمت: 8,980,000 ریال
قیمت: 8,980,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت چرخ گوشت
چرخ گوشت پارس خزر مدل MT-1200
قیمت: 10,000,000 ریال
قیمت: 10,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت چرخ گوشت
چرخ گوشت همیلتون مدل HMG-860
قیمت: 18,000,000 ریال
قیمت: 18,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات