قیمت چرخ گوشت

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
چرخ گوشت آوا کد M102
چرخ گوشت
چرخ گوشت آوا کد M102 متفرقه 15,700,000 00:09:56 12,950,000 12,950,000
چرخ گوشت آوا کد M102 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 1000 تا 1500 وات سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت برلیانت مدل پریمیوم BMG_2700
چرخ گوشت
چرخ گوشت برلیانت مدل پریمیوم BMG_2700 برلیانت 20,500,000 29 شهریور 20,500,000 20,500,000
چرخ گوشت برلیانت مدل پریمیوم BMG_2700 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 2500 تا 3000 وات سوسیس ساز: دارد تعداد شبکه: 3
چرخ گوشت بوش مدل MFW67440
چرخ گوشت
چرخ گوشت بوش مدل MFW67440 بوش 46,250,000 00:09:56 43,950,000 43,950,000
چرخ گوشت بوش مدل MFW67440 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 2000 تا 2500 وات سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت سوئیس هوم مدل CLS 420
چرخ گوشت
چرخ گوشت سوئیس هوم مدل CLS 420 سوئیس هوم 19,800,000 00:09:59 19,800,000 19,800,000
چرخ گوشت سوئیس هوم مدل CLS 420 سیستم چرخش معکوس: بله سوسیس ساز: ندارد تعداد شبکه: 3
چرخ گوشت سونامی مدل SMG-2500
چرخ گوشت
چرخ گوشت سونامی مدل SMG-2500 سونامی 26,500,000 00:10:05 26,500,000 26,500,000
چرخ گوشت سونامی مدل SMG-2500 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات سوسیس ساز: دارد تعداد شبکه: 3 نوع شفت:فلزی
چرخ گوشت فوما مدل 919
چرخ گوشت
چرخ گوشت فوما مدل 919 فوما 36,660,000 00:09:56 37,777,000 37,777,000
چرخ گوشت فوما مدل 919 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 2500 تا 3000 وات سوسیس ساز: دارد تعداد شبکه: 3 نوع شفت:فلزی
چرخ گوشت فیلیپس مدل HR2723/20
چرخ گوشت
چرخ گوشت فیلیپس مدل HR2723/20 فیلیپس 36,900,000 22 تیر 30,000,000 32,500,000
چرخ گوشت فیلیپس مدل HR2723/20 سیستم چرخش معکوس: خیر سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت مولینکس مدل HV81400
چرخ گوشت
چرخ گوشت مولینکس مدل HV81400 مولینکس 28,500,000 8 مهر 28,500,000 28,500,000
چرخ گوشت مولینکس مدل HV81400 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 1000 تا 1500 وات سوسیس ساز: ندارد تعداد شبکه: 2 نوع شفت:فلزی
چرخ گوشت ناسیونال مدل MK-G20NR
چرخ گوشت
چرخ گوشت ناسیونال مدل MK-G20NR متفرقه 23,000,000 29 شهریور 23,000,000 23,000,000
چرخ گوشت ناسیونال مدل MK-G20NR سیستم چرخش معکوس: خیر محدوده توان مصرفی: 450 تا 1000 وات سوسیس ساز: ندارد تعداد شبکه: 3
چرخ گوشت همیلتون مدل HMG-860
چرخ گوشت
چرخ گوشت همیلتون مدل HMG-860 همیلتون 18,000,000 15 مرداد 16,000,000 16,000,000
چرخ گوشت همیلتون مدل HMG-860 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 1000 تا 1500 وات سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت پارس خزر مدل MT-1200
چرخ گوشت
چرخ گوشت پارس خزر مدل MT-1200 پارس خزر 10,000,000 21 خرداد 10,000,000 10,000,000
چرخ گوشت پارس خزر مدل MT-1200 سیستم چرخش معکوس: خیر سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت پرشیا فرانس مدل PR-850
چرخ گوشت
چرخ گوشت پرشیا فرانس مدل PR-850 متفرقه 40,000,000 00:10:00 38,500,000 38,500,000
چرخ گوشت پرشیا فرانس مدل PR-850 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 2500 تا 3000 وات سوسیس ساز: دارد تعداد شبکه: 3 نوع شفت:فلزی
چرخ گوشت پرشیا فرانس مدل PR860
چرخ گوشت
چرخ گوشت پرشیا فرانس مدل PR860 متفرقه 39,500,000 00:10:00 40,000,000 40,000,000
چرخ گوشت پرشیا فرانس مدل PR860 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 2500 تا 3000 وات سوسیس ساز: دارد تعداد شبکه: 3 نوع شفت:فلزی
چرخ‌گوشت ویکند مدل MG-350
چرخ گوشت
چرخ‌گوشت ویکند مدل MG-350 متفرقه 8,980,000 25 اردیبهشت 8,980,000 8,980,000
چرخ‌گوشت ویکند مدل MG-350 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 450 تا 1000 وات سوسیس ساز: دارد تعداد شبکه: 3 نوع شفت:فلزی
مجموع موارد: 14 عدد در 1 صفحه
قیمت چرخ گوشت
چرخ گوشت همیلتون مدل HMG-860
قیمت: 18,000,000 ریال
قیمت: 18,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت چرخ گوشت
چرخ گوشت پرشیا فرانس مدل PR-850
قیمت: 40,000,000 ریال
قیمت: 40,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت چرخ گوشت
چرخ گوشت فوما مدل 919
قیمت: 36,660,000 ریال
قیمت: 36,660,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت چرخ گوشت
چرخ گوشت بوش مدل MFW67440
قیمت: 46,250,000 ریال
قیمت: 46,250,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت چرخ گوشت
چرخ‌گوشت ویکند مدل MG-350
قیمت: 8,980,000 ریال
قیمت: 8,980,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت چرخ گوشت
چرخ گوشت پارس خزر مدل MT-1200
قیمت: 10,000,000 ریال
قیمت: 10,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت چرخ گوشت
چرخ گوشت آوا کد M102
قیمت: 15,700,000 ریال
قیمت: 15,700,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت چرخ گوشت
چرخ گوشت پرشیا فرانس مدل PR860
قیمت: 39,500,000 ریال
قیمت: 39,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت چرخ گوشت
چرخ گوشت فیلیپس مدل HR2723/20
قیمت: 36,900,000 ریال
قیمت: 36,900,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت چرخ گوشت
چرخ گوشت سونامی مدل SMG-2500
قیمت: 26,500,000 ریال
قیمت: 26,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات