قیمت چای ساز

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
چای ساز ایتالوکس مدل 2150
چای ساز
چای ساز ایتالوکس مدل 2150 متفرقه 20,900,000 00:09:46 16,990,000 16,990,000
چای ساز ایتالوکس مدل 2150 محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر محدوده توان مصرفی: 2000 تا 2500 وات قوری چای: دارد جنس قوری:شیشه صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله محل قرارگیری قوری: کنار هم جنس بدنه‌ی کتری: استیل قابلیت چرخش 360 درجه: دارد
چای ساز برلیانت مدل BM 4200-4300
چای ساز
چای ساز برلیانت مدل BM 4200-4300 برلیانت 8,880,000 14 شهریور 8,880,000 8,880,000
چای ساز برلیانت مدل BM 4200-4300 محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات قوری چای: دارد جنس قوری:شیشه صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
چای ساز برناکو مدل BTM900
چای ساز
چای ساز برناکو مدل BTM900 برناکو 13,990,000 00:09:46 11,111,100 11,111,100
چای ساز برناکو مدل BTM900 محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر محدوده توان مصرفی: 2000 تا 2500 وات قوری چای: دارد جنس قوری:شیشه صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله محل قرارگیری قوری: روی هم جنس بدنه‌ی کتری: استیل قابلیت چرخش 360 درجه: دارد
چای ساز بیم مدل TM2801
چای ساز
چای ساز بیم مدل TM2801 بیم 31,000,000 00:09:49 21,500,000 21,500,000
چای ساز بیم مدل TM2801 محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر محدوده توان مصرفی: 2000 تا 2500 وات قوری چای: دارد جنس قوری:شیشه صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
چای ساز بیم مدل TM2801MST
چای ساز
چای ساز بیم مدل TM2801MST بیم 28,890,000 00:09:48 29,500,000 29,500,000
چای ساز بیم مدل TM2801MST محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر محدوده توان مصرفی: 2000 تا 2500 وات قوری چای: دارد جنس قوری:شیشه صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله محل قرارگیری قوری: روی هم جنس بدنه‌ی کتری: شیشه قابلیت چرخش 360 درجه: دارد
چای ساز بیم مدل TM2801MST
چای ساز
چای ساز بیم مدل TM2801MST بیم 29,560,000 00:09:49 29,180,000 29,180,000
چای ساز بیم مدل TM2801MST محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر محدوده توان مصرفی: 1850 تا 2200 وات قوری چای: دارد جنس قوری:شیشه صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله محل قرارگیری قوری: روی هم جنس بدنه‌ی کتری: شیشه قابلیت چرخش 360 درجه: دارد
چای ساز جنرال لوکس مدل GL 770
چای ساز
چای ساز جنرال لوکس مدل GL 770 جنرال لوکس 9,052,800 14 شهریور 9,052,800 9,052,800
چای ساز جنرال لوکس مدل GL 770 محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر قوری چای: خیر جنس قوری: شیشه صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله محل قرارگیری قوری:روی هم جنس بدنه‌ی کتری: شیشه
چای ساز جنیال مدل 1001
چای ساز
چای ساز جنیال مدل 1001 متفرقه 13,550,000 00:09:50 12,195,000 12,195,000
چای ساز جنیال مدل 1001 محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات قوری چای: دارد جنس قوری:چینی صفحه گرم نگه دارنده کتری: خیر محل قرارگیری قوری: روی هم جنس بدنه‌ی کتری: چینی قابلیت چرخش 360 درجه: دارد
چای ساز جنیال مدل 1005
چای ساز
چای ساز جنیال مدل 1005 متفرقه 11,000,000 00:09:49 12,195,000 12,195,000
چای ساز جنیال مدل 1005 محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات قوری چای: دارد جنس قوری:چینی صفحه گرم نگه دارنده کتری: خیر محل قرارگیری قوری: روی هم جنس بدنه‌ی کتری: چینی قابلیت چرخش 360 درجه: دارد
چای ساز رابیلوکس مدل Lelle کد 111409
چای ساز
چای ساز رابیلوکس مدل Lelle کد 111409 رابیلوکس 11,000,000 3 مهر 8,125,000 8,380,000
چای ساز رابیلوکس مدل Lelle کد 111409 محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات قوری چای: دارد جنس قوری:شیشه
چای ساز سیماران مدل STM166
چای ساز
چای ساز سیماران مدل STM166 سیماران 13,460,000 00:09:47 11,000,000 11,000,000
چای ساز سیماران مدل STM166 محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر محدوده ظرفیت قوری: 1.5 تا 2.0 لیتر محدوده توان مصرفی: 2000 تا 2500 وات قوری چای: دارد جنس قوری:شیشه صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
چای ساز فلر مدل TS200
چای ساز
چای ساز فلر مدل TS200 فلر 48,000,000 4 آبان 48,000,000 48,000,000
چای ساز فلر مدل TS200 محدوده ظرفیت کتری: 1.2 تا 1.5 لیتر محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات قوری چای: دارد جنس قوری:شیشه صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله محل قرارگیری قوری: کنار هم جنس بدنه‌ی کتری: پلاستیک قابلیت چرخش 360 درجه: ندارد
چای ساز فیلیپس مدل HD7301/00
چای ساز
چای ساز فیلیپس مدل HD7301/00 فیلیپس 32,700,000 00:09:46 25,900,000 25,900,000
چای ساز فیلیپس مدل HD7301/00 محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر محدوده ظرفیت قوری: 0.7 تا 1.0 لیتر محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات قوری چای: دارد جنس قوری:شیشه
چای ساز ناسا الکتریک مدل NS-507
چای ساز
چای ساز ناسا الکتریک مدل NS-507 ناسا الکتریک 17,430,000 00:09:50 16,800,000 16,800,000
چای ساز ناسا الکتریک مدل NS-507 محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر محدوده ظرفیت قوری: 1.5 تا 2.0 لیتر محدوده توان مصرفی: 2000 تا 2500 وات قوری چای: دارد جنس قوری:شیشه صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله محل قرارگیری قوری: کنار هم جنس بدنه‌ی کتری: استیل قابلیت چرخش 360 درجه: دارد
چای ساز هانوور مدل 1202
چای ساز
چای ساز هانوور مدل 1202 هانوور 17,300,000 00:09:48 10,010,000 10,010,000
چای ساز هانوور مدل 1202 محدوده ظرفیت کتری: 2.5 تا 3.0 لیتر قوری چای: دارد جنس قوری: شیشه صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
چای ساز کرکماز مدل Demtez کد 369
چای ساز
چای ساز کرکماز مدل Demtez کد 369 کرکماز 27,000,000 1 آبان 16,600,000 16,600,000
چای ساز کرکماز مدل Demtez کد 369 قوری چای: دارد
چای ساز گوسونیک مدل Gst 766
چای ساز
چای ساز گوسونیک مدل Gst 766 گوسونیک 14,500,000 00:09:47 9,750,000 9,750,000
چای ساز گوسونیک مدل Gst 766 محدوده ظرفیت کتری: 1.5 تا 2.0 لیتر محدوده ظرفیت قوری: 1.0 تا 1.5 لیتر محدوده توان مصرفی: 1850 تا 2200 وات قوری چای: دارد جنس قوری:شیشه صفحه گرم نگه دارنده کتری: بله
مجموع موارد: 17 عدد در 1 صفحه
قیمت چای ساز
چای ساز سیماران مدل STM166
قیمت: 13,460,000 ریال
قیمت: 13,460,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چای ساز
چای ساز برلیانت مدل BM 4200-4300
قیمت: 8,880,000 ریال
قیمت: 8,880,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چای ساز
چای ساز برناکو مدل BTM900
قیمت: 13,990,000 ریال
قیمت: 13,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چای ساز
چای ساز جنیال مدل 1005
قیمت: 11,000,000 ریال
قیمت: 11,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چای ساز
چای ساز ناسا الکتریک مدل NS-507
قیمت: 17,430,000 ریال
قیمت: 17,430,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چای ساز
چای ساز بیم مدل TM2801MST
قیمت: 28,890,000 ریال
قیمت: 28,890,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چای ساز
چای ساز کرکماز مدل Demtez کد 369
قیمت: 27,000,000 ریال
قیمت: 27,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چای ساز
چای ساز جنرال لوکس مدل GL 770
قیمت: 9,052,800 ریال
قیمت: 9,052,800 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چای ساز
چای ساز هانوور مدل 1202
قیمت: 17,300,000 ریال
قیمت: 17,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت چای ساز
چای ساز گوسونیک مدل Gst 766
قیمت: 14,500,000 ریال
قیمت: 14,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات