قیمت پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بخارپز وایت مور مدل WM-2520S
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
بخارپز وایت مور مدل WM-2520S متفرقه 11,100,000 14:08:32 11,100,000 11,100,000
بخارپز وایت مور مدل WM-2520S ظرفیت به نفر: 8 نفره صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
تخم مرغ پز فکر مدل Egg Master
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
تخم مرغ پز فکر مدل Egg Master متفرقه 11,000,000 25 فروردین 11,000,000 11,000,000
تخم مرغ پز فکر مدل Egg Master ظرفیت به نفر: 8 نفره صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: بله
تخم مرغ پز لکسی کال مدل LEB-1301
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
تخم مرغ پز لکسی کال مدل LEB-1301 متفرقه 3,490,000 29 شهریور 3,490,000 3,490,000
تخم مرغ پز لکسی کال مدل LEB-1301 ظرفیت به نفر: 2 نفره صفحه نمایشگر: خیر
تخم مرغ پز مدل 110 غیر اصل
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
تخم مرغ پز مدل 110 غیر اصل متفرقه 3,990,000 1 آبان 3,990,000 3,990,000
تخم مرغ پز مدل 110 غیر اصل ظرفیت به نفر: 7 نفره صفحه نمایشگر: خیر
تخم مرغ پز مدل My Dream
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
تخم مرغ پز مدل My Dream متفرقه 920,000 9 اردیبهشت 920,000 920,000
تخم مرغ پز مدل My Dream صفحه نمایشگر: خیر
تخم مرغ پز نووا مدل NEB-9000-7
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
تخم مرغ پز نووا مدل NEB-9000-7 متفرقه 1,950,000 22 تیر 1,950,000 1,950,000
تخم مرغ پز نووا مدل NEB-9000-7 ظرفیت به نفر: 7 نفره صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: خیر
تخم مرغ پز نیولند مدل NL-2443
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
تخم مرغ پز نیولند مدل NL-2443 نیولند 2,970,000 14:08:37 2,970,000 2,970,000
تخم مرغ پز نیولند مدل NL-2443 ظرفیت به نفر: 3 نفره صفحه نمایشگر: خیر
تخم مرغ پز هانوور مدل 1103
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
تخم مرغ پز هانوور مدل 1103 هانوور 3,499,000 18 مهر 3,250,000 3,250,000
تخم مرغ پز هانوور مدل 1103 ظرفیت به نفر: 7 نفره صفحه نمایشگر: خیر
تخم مرغ پز گیلدا کد 19776
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
تخم مرغ پز گیلدا کد 19776 متفرقه 3,500,000 14:08:35 3,500,000 3,500,000
تخم مرغ پز گیلدا کد 19776 ظرفیت به نفر: 7 نفره صفحه نمایشگر: خیر
زود پز پرشیا فرانس مدل PR-470
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
زود پز پرشیا فرانس مدل PR-470 متفرقه 39,500,000 14:08:33 38,000,000 38,000,000
زود پز پرشیا فرانس مدل PR-470 ظرفیت به نفر: 12 نفره صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
زودپز برقی جی پاس مدل GPC307
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
زودپز برقی جی پاس مدل GPC307 جی پاس 15,900,000 14:08:30 15,500,000 15,500,000
زودپز برقی جی پاس مدل GPC307 ظرفیت به نفر: 8 نفره صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: بله
زودپز برقی جی پاس مدل GPC307-6L
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
زودپز برقی جی پاس مدل GPC307-6L جی پاس 14,820,000 3 مهر 13,900,000 13,900,000
زودپز برقی جی پاس مدل GPC307-6L ظرفیت به نفر: 8 نفره صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: بله
زودپز برقی جی پاس مدل GPC307-6L
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
زودپز برقی جی پاس مدل GPC307-6L جی پاس 16,000,000 18 مهر 16,000,000 16,000,000
زودپز برقی جی پاس مدل GPC307-6L ظرفیت به نفر: 8 نفره صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: بله
زودپز برقی مدل BSGP-1291 غیر اصل
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
زودپز برقی مدل BSGP-1291 غیر اصل متفرقه 16,500,000 14:08:31 15,200,000 15,200,000
زودپز برقی مدل BSGP-1291 غیر اصل ظرفیت به نفر: 8 نفره صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
زودپز برقی ویداس مدل Wir-5408
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
زودپز برقی ویداس مدل Wir-5408 ویداس 24,890,000 14:08:31 26,500,000 26,500,000
زودپز برقی ویداس مدل Wir-5408 ظرفیت به نفر: 8 نفره صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
زودپز مگامکس مدل MPC_5010
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
زودپز مگامکس مدل MPC_5010 متفرقه 20,900,000 26 مهر 20,900,000 20,900,000
زودپز مگامکس مدل MPC_5010 ظرفیت به نفر: 6 نفره صفحه نمایشگر: خیر
مولتی کوکر گوسونیک مدل GRC-685
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
مولتی کوکر گوسونیک مدل GRC-685 گوسونیک 29,500,000 14:08:33 27,960,000 27,960,000
مولتی کوکر گوسونیک مدل GRC-685 ظرفیت به نفر: 10 نفره صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
هواپز دسینی مدل توربو
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
هواپز دسینی مدل توربو دسینی 14,300,000 4 آبان 14,300,000 14,300,000
هواپز دسینی مدل توربو ظرفیت به نفر: 12 نفره صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: بله
پلوپز امگا مدل MRC-102
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
پلوپز امگا مدل MRC-102 متفرقه 6,350,000 29 شهریور 6,350,000 6,350,000
پلوپز امگا مدل MRC-102 ظرفیت به نفر: 6 نفره صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: بله
پلوپز برمودا مدل 75200
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
پلوپز برمودا مدل 75200 برمودا 49,000,000 14:08:34 35,400,000 46,880,000
پلوپز برمودا مدل 75200 ظرفیت به نفر: 6 نفره صفحه نمایشگر: بله
پلوپز جنرال مدل 8089
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
پلوپز جنرال مدل 8089 متفرقه 36,000,000 1 آبان 36,000,000 36,000,000
پلوپز جنرال مدل 8089 ظرفیت به نفر: 12 نفره صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
پلوپز جنرال مدل Sp-1106
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
پلوپز جنرال مدل Sp-1106 متفرقه 8,380,000 1 آبان 8,380,000 8,380,000
پلوپز جنرال مدل Sp-1106 ظرفیت به نفر: 3 نفره صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: بله
پلوپز دی اس پی مدل KB5004
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
پلوپز دی اس پی مدل KB5004 متفرقه 24,990,000 14:08:35 24,990,000 24,990,000
پلوپز دی اس پی مدل KB5004 ظرفیت به نفر: 8 نفره صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
پلوپز زیکو سیستم مدل ZE-7503
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
پلوپز زیکو سیستم مدل ZE-7503 زیکو سیستم 24,500,000 1 آبان 24,500,000 24,500,000
پلوپز زیکو سیستم مدل ZE-7503 ظرفیت به نفر: 10 نفره صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
پلوپز سارینا کد 114
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
پلوپز سارینا کد 114 متفرقه 16,900,000 3 مهر 9,990,000 9,990,000
پلوپز سارینا کد 114 ظرفیت به نفر: 8 الی 10 نفره صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
پلوپز سام مدل RC5200GD
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
پلوپز سام مدل RC5200GD متفرقه 11,750,000 28 خرداد 11,750,000 11,750,000
پلوپز سام مدل RC5200GD ظرفیت به نفر: 8 نفره صفحه نمایشگر: بله
پلوپز سون مدل SRC-150
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
پلوپز سون مدل SRC-150 متفرقه 5,000,000 15 مرداد 4,550,000 4,550,000
پلوپز سون مدل SRC-150 ظرفیت به نفر: 1 الی 2 نفر صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: بله
پلوپز فوما مدل 1368
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
پلوپز فوما مدل 1368 فوما 31,500,000 14:08:30 31,500,000 31,500,000
پلوپز فوما مدل 1368 ظرفیت به نفر: 8 نفره صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
پلوپز مایدیا مدل MB-FS50H
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
پلوپز مایدیا مدل MB-FS50H مایدیا 8,600,000 9 اردیبهشت 8,600,000 8,600,000
پلوپز مایدیا مدل MB-FS50H ظرفیت به نفر: 8 نفره صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
پلوپز ناسا الکتریک مدل NS-3078
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
پلوپز ناسا الکتریک مدل NS-3078 ناسا الکتریک 24,528,000 4 آبان 24,528,000 24,528,000
پلوپز ناسا الکتریک مدل NS-3078 ظرفیت به نفر: 8 الی 10 نفره صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
پلوپز نانو هونامیک مدل 191
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
پلوپز نانو هونامیک مدل 191 متفرقه 26,990,000 4 آبان 26,990,000 26,990,000
پلوپز نانو هونامیک مدل 191 ظرفیت به نفر: 8 نفره صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
پلوپز هاردستون مدل RCM4310W
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
پلوپز هاردستون مدل RCM4310W هاردستون 7,900,000 14:08:32 9,500,000 9,500,000
پلوپز هاردستون مدل RCM4310W ظرفیت به نفر: 4 نفره صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: بله
پلوپز هاردستون مدل RCM6310W
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
پلوپز هاردستون مدل RCM6310W هاردستون 9,330,000 14:08:33 10,990,000 10,990,000
پلوپز هاردستون مدل RCM6310W ظرفیت به نفر: 8 نفره صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
پلوپز و آرام پز پارس خزر مدل RC181SC
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
پلوپز و آرام پز پارس خزر مدل RC181SC پارس خزر 8,050,000 19 مهر 8,050,000 8,050,000
پلوپز و آرام پز پارس خزر مدل RC181SC ظرفیت به نفر: 8 نفره صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: بله
پلوپز ویداس مدل Vir-5408
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
پلوپز ویداس مدل Vir-5408 ویداس 8,500,000 2 تیر 8,500,000 8,500,000
پلوپز ویداس مدل Vir-5408 ظرفیت به نفر: 8 نفره صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
پلوپز وینکس مدل W_702
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
پلوپز وینکس مدل W_702 متفرقه 25,200,000 14:08:36 28,000,000 28,000,000
پلوپز وینکس مدل W_702 ظرفیت به نفر: 6 نفره صفحه نمایشگر: بله
پلوپز پارس خزر مدل RCW271
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
پلوپز پارس خزر مدل RCW271 پارس خزر 9,480,000 15 مرداد 8,980,000 8,990,000
پلوپز پارس خزر مدل RCW271 ظرفیت به نفر: 12 نفره صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: بله
مجموع موارد: 37 عدد در 1 صفحه
قیمت پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
پلوپز هاردستون مدل RCM4310W
قیمت: 7,900,000 ریال
قیمت: 7,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
پلوپز سارینا کد 114
قیمت: 16,900,000 ریال
قیمت: 16,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
مولتی کوکر گوسونیک مدل GRC-685
قیمت: 29,500,000 ریال
قیمت: 29,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
تخم مرغ پز نووا مدل NEB-9000-7
قیمت: 1,950,000 ریال
قیمت: 1,950,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
پلوپز جنرال مدل Sp-1106
قیمت: 8,380,000 ریال
قیمت: 8,380,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
پلوپز زیکو سیستم مدل ZE-7503
قیمت: 24,500,000 ریال
قیمت: 24,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
زودپز برقی مدل BSGP-1291 غیر اصل
قیمت: 16,500,000 ریال
قیمت: 16,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
تخم مرغ پز هانوور مدل 1103
قیمت: 3,499,000 ریال
قیمت: 3,499,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
زودپز برقی ویداس مدل Wir-5408
قیمت: 24,890,000 ریال
قیمت: 24,890,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز، هواپز، تخم مرغ پز، نان پز
پلوپز سون مدل SRC-150
قیمت: 5,000,000 ریال
قیمت: 5,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات