قیمت همزن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
همزن آریته مدل 1596
همزن
همزن آریته مدل 1596 آریته 49,000,000 29 شهریور 49,000,000 49,000,000
همزن آریته مدل 1596 خمیرزن: دارد
همزن برقی زیلان مدل ZLN8280
همزن
همزن برقی زیلان مدل ZLN8280 زیلان 5,100,000 6 مرداد 4,900,000 4,900,000
همزن برقی زیلان مدل ZLN8280 خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی: 160 تا 200 وات
همزن برقی سنکور مدل SHM 5206WH
همزن
همزن برقی سنکور مدل SHM 5206WH سنکور 11,499,100 26 مهر 11,499,100 11,499,100
همزن برقی سنکور مدل SHM 5206WH کاسه: خیر چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد تعداد سری: 3 محدوده توان مصرفی:300 تا 400 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: بدون کاسه جنس کاسه: بدون کاسه
همزن برقی مدل QQ 608 کد 8 غیر اصل
همزن
همزن برقی مدل QQ 608 کد 8 غیر اصل متفرقه 4,380,000 19 مهر 4,380,000 4,380,000
همزن برقی مدل QQ 608 کد 8 غیر اصل تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: خیر چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد تعداد سری:2 نمایشگر: ندارد نوع کاسه: بدون کاسه جنس کاسه: بدون کاسه
همزن برقی پارادایس مدل P-616S
همزن
همزن برقی پارادایس مدل P-616S پارادایس 8,450,000 1 آبان 8,840,000 8,840,000
همزن برقی پارادایس مدل P-616S تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: دارد خمیرزن: دارد تعداد سری:2 محدوده توان مصرفی: 200 تا 300 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: متحرک جنس کاسه: استیل
همزن بومن مدل 334
همزن
همزن بومن مدل 334 بومن 3,150,000 10 اردیبهشت 3,150,000 3,150,000
همزن بومن مدل 334 کاسه: خیر چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی: 200 تا 300 وات
همزن تلیونیکس مدل THB4000
همزن
همزن تلیونیکس مدل THB4000 متفرقه 13,990,000 1 آبان 13,990,000 13,990,000
همزن تلیونیکس مدل THB4000 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: دارد خمیرزن: دارد تعداد سری:2 محدوده توان مصرفی: 300 تا 400 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: متحرک جنس کاسه: استیل
همزن تلیونیکس مدل THM3999
همزن
همزن تلیونیکس مدل THM3999 متفرقه 5,490,000 20:07:29 5,290,000 5,290,000
همزن تلیونیکس مدل THM3999 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: خیر چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد تعداد سری:2 محدوده توان مصرفی: 160 تا 200 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: بدون کاسه جنس کاسه: بدون کاسه
همزن زیلان مدل ZLN8198
همزن
همزن زیلان مدل ZLN8198 زیلان 6,390,000 20 اردیبهشت 6,390,000 6,390,000
همزن زیلان مدل ZLN8198 خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی: 200 تا 300 وات
همزن سایونا مدل SHM-4252
همزن
همزن سایونا مدل SHM-4252 متفرقه 6,990,000 20:07:31 6,990,000 6,990,000
همزن سایونا مدل SHM-4252 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: خیر چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد تعداد سری:2 محدوده توان مصرفی: 200 تا 300 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: بدون کاسه جنس کاسه: بدون کاسه
همزن سوکانی مدل 133
همزن
همزن سوکانی مدل 133 متفرقه 2,966,500 26 مهر 2,966,500 2,966,500
همزن سوکانی مدل 133 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: خیر چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد تعداد سری:2 محدوده توان مصرفی: 160 تا 200 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: بدون کاسه جنس کاسه: بدون کاسه
همزن فلر مدل HMG-355
همزن
همزن فلر مدل HMG-355 فلر 32,900,000 20:07:27 34,500,000 34,500,000
همزن فلر مدل HMG-355 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد تعداد سری: 2 محدوده توان مصرفی:200 تا 300 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: ثابت جنس کاسه: پلاستیک
همزن فلر مدل KM800
همزن
همزن فلر مدل KM800 فلر 42,000,000 13 اردیبهشت 42,000,000 42,000,000
همزن فلر مدل KM800 تعداد پره‌های همزن: 1 کاسه: بله خمیرزن: دارد
همزن فوما مدل 1978
همزن
همزن فوما مدل 1978 فوما 14,130,000 20:07:24 13,990,000 13,990,000
همزن فوما مدل 1978 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: دارد خمیرزن: دارد تعداد سری:2 محدوده توان مصرفی: بیش از 600 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: متحرک جنس کاسه: استیل
همزن فوما مدل 1993
همزن
همزن فوما مدل 1993 فوما 16,990,000 20:07:24 15,340,000 15,340,000
همزن فوما مدل 1993 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: دارد خمیرزن: دارد تعداد سری:2 محدوده توان مصرفی: بیش از 600 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: متحرک جنس کاسه: استیل
همزن فوما مدل FU 1345
همزن
همزن فوما مدل FU 1345 فوما 7,880,000 20:07:27 7,880,000 7,880,000
همزن فوما مدل FU 1345 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: خیر چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد تعداد سری:2 محدوده توان مصرفی: 500 تا 600 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: بدون کاسه جنس کاسه: بدون کاسه
همزن مایر مدل MR-999
همزن
همزن مایر مدل MR-999 مایر 18,032,300 20:07:26 20,788,000 20,788,000
همزن مایر مدل MR-999 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد تعداد سری:2 محدوده توان مصرفی: 500 تا 600 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: متحرک جنس کاسه: استیل
همزن مباشی مدل ME-SBM1001
همزن
همزن مباشی مدل ME-SBM1001 مباشی 39,990,000 20:07:30 39,990,000 39,990,000
همزن مباشی مدل ME-SBM1001 تعداد پره‌های همزن: 1 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد تعداد سری:3 محدوده توان مصرفی: 500 تا 600 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: ثابت جنس کاسه: استیل
همزن مدل BH-367 غیر اصل
همزن
همزن مدل BH-367 غیر اصل متفرقه 6,990,000 20:07:31 6,990,000 6,990,000
همزن مدل BH-367 غیر اصل تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: خیر چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد تعداد سری:2 محدوده توان مصرفی: 400 تا 500 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: بدون کاسه جنس کاسه: بدون کاسه
همزن مدل HM-530W
همزن
همزن مدل HM-530W متفرقه 9,480,000 13 مهر 8,940,000 8,940,000
همزن مدل HM-530W تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: خیر چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد تعداد سری:2 محدوده توان مصرفی: 400 تا 500 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: بدون کاسه جنس کاسه: بدون کاسه
همزن مدل Scarlet
همزن
همزن مدل Scarlet متفرقه 1,420,000 13 اردیبهشت 1,420,000 1,420,000
همزن مدل Scarlet کاسه: خیر
همزن هانوور مدل 1468
همزن
همزن هانوور مدل 1468 هانوور 12,500,000 20:07:25 9,900,000 9,900,000
همزن هانوور مدل 1468 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: دارد خمیرزن: دارد تعداد سری:2 محدوده توان مصرفی: 200 تا 300 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: متحرک جنس کاسه: استیل
همزن ومونت مدل 5121
همزن
همزن ومونت مدل 5121 متفرقه 14,990,000 20:07:25 25,000,000 25,000,000
همزن ومونت مدل 5121 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: دارد خمیرزن: دارد تعداد سری:2 محدوده توان مصرفی: 500 تا 600 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: ثابت جنس کاسه: استیل
همزن پاناسونیک مدل MK-GB1
همزن
همزن پاناسونیک مدل MK-GB1 پاناسونیک 18,000,000 1 آبان 19,000,000 19,000,000
همزن پاناسونیک مدل MK-GB1 خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی: 200 تا 300 وات
همزن پاناسونیک مدل MK-GH1
همزن
همزن پاناسونیک مدل MK-GH1 پاناسونیک 11,919,000 29 شهریور 11,919,000 11,919,000
همزن پاناسونیک مدل MK-GH1 کاسه: خیر چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد تعداد سری: 2 محدوده توان مصرفی:200 تا 300 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: بدون کاسه جنس کاسه: بدون کاسه
همزن پرشیا مدل PR510
همزن
همزن پرشیا مدل PR510 متفرقه 33,500,000 26 مهر 33,500,000 33,500,000
همزن پرشیا مدل PR510 تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: دارد خمیرزن: دارد تعداد سری:1 محدوده توان مصرفی: 300 تا 400 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: متحرک جنس کاسه: استیل
همزن کنسان مدل FR-NB211
همزن
همزن کنسان مدل FR-NB211 کنسان 8,690,000 22 تیر 7,790,000 7,790,000
همزن کنسان مدل FR-NB211 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد محدوده توان مصرفی: 200 تا 300 وات
همزن کیچن اید مدل 5K45SSBWH
همزن
همزن کیچن اید مدل 5K45SSBWH کیچن اید 194,000,000 20:07:25 179,980,000 179,980,000
همزن کیچن اید مدل 5K45SSBWH کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد تعداد سری: 3 محدوده توان مصرفی:200 تا 300 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: ثابت جنس کاسه: استیل
همزن یورولوکس مدل EU-SM3914CB
همزن
همزن یورولوکس مدل EU-SM3914CB یورولوکس 21,345,000 20:07:28 19,990,000 19,990,000
همزن یورولوکس مدل EU-SM3914CB تعداد پره‌های همزن: 2 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: دارد خمیرزن: دارد تعداد سری:2 محدوده توان مصرفی: 500 تا 600 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: متحرک جنس کاسه: استیل
همزن یورولوکس مدل EU-SM3976SDG
همزن
همزن یورولوکس مدل EU-SM3976SDG یورولوکس 51,200,000 20:07:26 49,990,000 49,990,000
همزن یورولوکس مدل EU-SM3976SDG تعداد پره‌های همزن: 1 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: دارد خمیرزن: دارد تعداد سری:3 محدوده توان مصرفی: بیش از 600 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: متحرک جنس کاسه: استیل
همزن یورولوکس مدل EU-SM3978SDG
همزن
همزن یورولوکس مدل EU-SM3978SDG یورولوکس 39,990,000 20:07:29 39,990,000 39,990,000
همزن یورولوکس مدل EU-SM3978SDG تعداد پره‌های همزن: 1 کاسه: بله چرخش اتوماتیک کاسه: ندارد خمیرزن: دارد تعداد سری:3 محدوده توان مصرفی: بیش از 600 وات نمایشگر: ندارد نوع کاسه: ثابت جنس کاسه: استیل
مجموع موارد: 31 عدد در 1 صفحه
قیمت همزن
همزن کنسان مدل FR-NB211
قیمت: 8,690,000 ریال
قیمت: 8,690,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت همزن
همزن فلر مدل KM800
قیمت: 42,000,000 ریال
قیمت: 42,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت همزن
همزن سایونا مدل SHM-4252
قیمت: 6,990,000 ریال
قیمت: 6,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت همزن
همزن برقی زیلان مدل ZLN8280
قیمت: 5,100,000 ریال
قیمت: 5,100,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت همزن
همزن فلر مدل HMG-355
قیمت: 32,900,000 ریال
قیمت: 32,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت همزن
همزن فوما مدل 1993
قیمت: 16,990,000 ریال
قیمت: 16,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت همزن
همزن پاناسونیک مدل MK-GB1
قیمت: 18,000,000 ریال
قیمت: 18,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت همزن
همزن یورولوکس مدل EU-SM3914CB
قیمت: 21,345,000 ریال
قیمت: 21,345,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت همزن
همزن مدل BH-367 غیر اصل
قیمت: 6,990,000 ریال
قیمت: 6,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت همزن
همزن فوما مدل 1978
قیمت: 14,130,000 ریال
قیمت: 14,130,000 ریال
مشاهده اطلاعات