قیمت مخلوط کن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
مخلوط کن آرزوم مدل AR1057
مخلوط کن
مخلوط کن آرزوم مدل AR1057 آرزوم 14,760,000 29 شهریور 14,760,000 14,760,000
مخلوط کن آرزوم مدل AR1057 جنس پارچ: پلاستیک عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 400 تا 600 وات محدوده ظرفیت پارچ: 1.5 تا 2.0 لیتر
مخلوط کن آریته مدل AR-0568
مخلوط کن
مخلوط کن آریته مدل AR-0568 آریته 27,000,000 00:10:08 23,750,000 23,750,000
مخلوط کن آریته مدل AR-0568 جنس پارچ: پلاستیک جنس بدنه: آلومینیوم دایکست عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 400 تا 600 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.5 تا 2.0 لیتر
مخلوط کن اسموتی میکسر مدل VAT-E
مخلوط کن
مخلوط کن اسموتی میکسر مدل VAT-E متفرقه 22,299,000 10 اردیبهشت 22,299,000 24,507,000
مخلوط کن اسموتی میکسر مدل VAT-E
مخلوط کن بایترون مدل BGS-G700BL
مخلوط کن
مخلوط کن بایترون مدل BGS-G700BL بیترون 13,095,000 28 خرداد 13,095,000 13,095,000
مخلوط کن بایترون مدل BGS-G700BL جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 600 تا 800 وات محدوده ظرفیت پارچ:2.0 تا 2.5 لیتر
مخلوط کن بن ایدلینگ مدل HM-03
مخلوط کن
مخلوط کن بن ایدلینگ مدل HM-03 متفرقه 4,900,000 00:10:09 4,400,000 4,400,000
مخلوط کن بن ایدلینگ مدل HM-03 جنس پارچ: پلاستیک عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 180 تا 400 وات محدوده ظرفیت پارچ: 0.5 تا 1.0 لیتر
مخلوط کن بوش مدل MMB65GOM
مخلوط کن
مخلوط کن بوش مدل MMB65GOM بوش 41,000,000 29 اردیبهشت 41,000,000 41,000,000
مخلوط کن بوش مدل MMB65GOM جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 800 تا 850 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.5 تا 2.0 لیتر
مخلوط کن بومن مدل SM 386 cb
مخلوط کن
مخلوط کن بومن مدل SM 386 cb بومن 9,450,000 29 شهریور 9,450,000 9,450,000
مخلوط کن بومن مدل SM 386 cb جنس پارچ: پلاستیک جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 180 تا 400 وات محدوده ظرفیت پارچ:0.5 تا 1.0 لیتر
مخلوط کن بیم مدل BL1801MST
مخلوط کن
مخلوط کن بیم مدل BL1801MST بیم 17,500,000 1 آبان 17,500,000 17,500,000
مخلوط کن بیم مدل BL1801MST جنس پارچ: شیشه عملکرد پالس: دارد محدوده ظرفیت پارچ: 1.0 تا 1.5 لیتر
مخلوط کن توربو مدل TSSB609
مخلوط کن
مخلوط کن توربو مدل TSSB609 متفرقه 25,000,000 00:10:12 25,000,000 25,000,000
مخلوط کن توربو مدل TSSB609 جنس پارچ: شیشه عملکرد پالس: دارد محدوده ظرفیت پارچ: 1.0 تا 1.5 لیتر
مخلوط کن حرفه ای سنکور مدل SBU 7790NP
مخلوط کن
مخلوط کن حرفه ای سنکور مدل SBU 7790NP سنکور 52,599,000 00:10:04 46,060,000 46,060,000
مخلوط کن حرفه ای سنکور مدل SBU 7790NP جنس پارچ: پلاستیک جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: بالای 1000 وات محدوده ظرفیت پارچ:2.0 تا 2.5 لیتر
مخلوط کن درما مدل NU05
مخلوط کن
مخلوط کن درما مدل NU05 درما 17,200,000 00:10:07 17,200,000 17,200,000
مخلوط کن درما مدل NU05 جنس پارچ: پلاستیک عملکرد پالس: ندارد محدوده ظرفیت پارچ: 0.5 تا 1.0 لیتر
مخلوط کن راسل هابز مدل DESIRE
مخلوط کن
مخلوط کن راسل هابز مدل DESIRE راسل هابز 15,455,000 18 مهر 13,637,300 13,637,300
مخلوط کن راسل هابز مدل DESIRE جنس پارچ: شیشه عملکرد پالس: دارد محدوده ظرفیت پارچ: 1.0 تا 1.5 لیتر
مخلوط کن روتل مدل U474CH1
مخلوط کن
مخلوط کن روتل مدل U474CH1 روتل 11,500,000 2 تیر 11,500,000 11,500,000
مخلوط کن روتل مدل U474CH1 جنس پارچ: پیرکس جنس بدنه: استیل عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 400 تا 600 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.0 تا 1.5 لیتر
مخلوط کن سافلون مدل SFB-1000SS
مخلوط کن
مخلوط کن سافلون مدل SFB-1000SS سافلون 10,900,000 20 مرداد 9,500,000 9,500,000
مخلوط کن سافلون مدل SFB-1000SS جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: استیل عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 400 تا 600 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.0 تا 1.5 لیتر
مخلوط کن سانی مدل SBG-485
مخلوط کن
مخلوط کن سانی مدل SBG-485 متفرقه 15,900,000 00:10:08 6,950,000 6,950,000
مخلوط کن سانی مدل SBG-485 جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: استیل عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 400 تا 600 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.0 تا 1.5 لیتر
مخلوط کن سانی مدل SBG-485
مخلوط کن
مخلوط کن سانی مدل SBG-485 سانی 8,500,000 22 تیر 6,950,000 6,950,000
مخلوط کن سانی مدل SBG-485 جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: استیل عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 400 تا 600 وات
مخلوط کن سیلور کرست مدل S1-3806
مخلوط کن
مخلوط کن سیلور کرست مدل S1-3806 سیلور کرست 19,000,000 19 مهر 19,000,000 19,000,000
مخلوط کن سیلور کرست مدل S1-3806 جنس پارچ: پلاستیک جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد محدوده ظرفیت پارچ: 1.5 تا 2.0 لیتر
مخلوط کن صنعتی مباشی مدل ME-CBL7879
مخلوط کن
مخلوط کن صنعتی مباشی مدل ME-CBL7879 مباشی 20,000,000 1 آبان 19,500,000 19,500,000
مخلوط کن صنعتی مباشی مدل ME-CBL7879 جنس پارچ: شیشه عملکرد پالس: دارد محدوده ظرفیت پارچ: 2.0 تا 2.5 لیتر
مخلوط کن فکر مدل MEGAMIX
مخلوط کن
مخلوط کن فکر مدل MEGAMIX فکر 21,300,000 24 خرداد 21,300,000 21,300,000
مخلوط کن فکر مدل MEGAMIX جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: استیل عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 850-1000 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.5 تا 2.0 لیتر
مخلوط کن فیلیپس مدل HR2058
مخلوط کن
مخلوط کن فیلیپس مدل HR2058 فیلیپس 14,000,000 14 شهریور 14,000,000 14,000,000
مخلوط کن فیلیپس مدل HR2058 جنس پارچ: پلاستیک جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: ندارد محدوده توان مصرفی: 180 تا 400 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.0 تا 1.5 لیتر
مخلوط کن مارسل مدل MSL-B047
مخلوط کن
مخلوط کن مارسل مدل MSL-B047 مارسل 6,150,000 29 شهریور 4,200,000 4,450,000
مخلوط کن مارسل مدل MSL-B047 جنس پارچ: پلاستیک جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 180 تا 400 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.5 تا 2.0 لیتر
مخلوط کن مایدیا مدل MJ-BL60H1
مخلوط کن
مخلوط کن مایدیا مدل MJ-BL60H1 مایدیا 13,300,000 4 خرداد 13,300,000 13,300,000
مخلوط کن مایدیا مدل MJ-BL60H1 جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: استیل عملکرد پالس: دارد
مخلوط کن مدل BS-788 غیر اصل
مخلوط کن
مخلوط کن مدل BS-788 غیر اصل متفرقه 13,500,000 00:10:09 12,825,000 12,825,000
مخلوط کن مدل BS-788 غیر اصل جنس پارچ: پیرکس جنس بدنه: استیل عملکرد پالس: دارد محدوده ظرفیت پارچ: 1.0 تا 1.5 لیتر
مخلوط کن مولینکس مدل LM1A
مخلوط کن
مخلوط کن مولینکس مدل LM1A مولینکس 13,000,000 29 شهریور 13,000,000 13,000,000
مخلوط کن مولینکس مدل LM1A جنس پارچ: پلاستیک جنس بدنه: استیل عملکرد پالس: ندارد محدوده توان مصرفی: 180 تا 400 وات محدوده ظرفیت پارچ:0.5 تا 1.0 لیتر
مخلوط کن مونوتک مدل MPB-2056
مخلوط کن
مخلوط کن مونوتک مدل MPB-2056 مونوتک 15,500,000 29 شهریور 12,000,000 12,000,000
مخلوط کن مونوتک مدل MPB-2056 جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: استیل عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 400 تا 600 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.0 تا 1.5 لیتر
مخلوط کن میدیا مدل MJ-60BE01C
مخلوط کن
مخلوط کن میدیا مدل MJ-60BE01C مایدیا 13,500,000 22 تیر 10,800,000 10,800,000
مخلوط کن میدیا مدل MJ-60BE01C عملکرد پالس: دارد
مخلوط کن همیلتون مدل BH-706
مخلوط کن
مخلوط کن همیلتون مدل BH-706 همیلتون 8,450,000 2 تیر 8,450,000 8,700,000
مخلوط کن همیلتون مدل BH-706
مخلوط کن ویتا میکسر مدل BL-03
مخلوط کن
مخلوط کن ویتا میکسر مدل BL-03 متفرقه 26,800,000 00:10:08 26,800,000 26,800,000
مخلوط کن ویتا میکسر مدل BL-03 جنس پارچ: پلاستیک جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: بالای 1000 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.0 تا 1.5 لیتر
مخلوط کن ویکند مدل WKB-609
مخلوط کن
مخلوط کن ویکند مدل WKB-609 ویکند 5,090,000 25 اردیبهشت 5,090,000 5,370,000
مخلوط کن ویکند مدل WKB-609 جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: استیل عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 400 تا 600 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.0 تا 1.5 لیتر
مخلوط کن پاناسونیک MX-N800G
مخلوط کن
مخلوط کن پاناسونیک MX-N800G پاناسونیک 11,790,000 00:10:01 9,120,000 9,120,000
مخلوط کن پاناسونیک MX-N800G جنس پارچ: شیشه جنس بدنه: پلاستیک عملکرد پالس: دارد محدوده توان مصرفی: 600 تا 800 وات محدوده ظرفیت پارچ:1.5 تا 2.0 لیتر
مجموع موارد: 30 عدد در 1 صفحه
قیمت مخلوط کن
مخلوط کن مایدیا مدل MJ-BL60H1
قیمت: 13,300,000 ریال
قیمت: 13,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مخلوط کن
مخلوط کن مدل BS-788 غیر اصل
قیمت: 13,500,000 ریال
قیمت: 13,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مخلوط کن
مخلوط کن بوش مدل MMB65GOM
قیمت: 41,000,000 ریال
قیمت: 41,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مخلوط کن
مخلوط کن سانی مدل SBG-485
قیمت: 15,900,000 ریال
قیمت: 15,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مخلوط کن
مخلوط کن ویتا میکسر مدل BL-03
قیمت: 26,800,000 ریال
قیمت: 26,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مخلوط کن
مخلوط کن اسموتی میکسر مدل VAT-E
قیمت: 22,299,000 ریال
قیمت: 22,299,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مخلوط کن
مخلوط کن سافلون مدل SFB-1000SS
قیمت: 10,900,000 ریال
قیمت: 10,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مخلوط کن
مخلوط کن فیلیپس مدل HR2058
قیمت: 14,000,000 ریال
قیمت: 14,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مخلوط کن
مخلوط کن مونوتک مدل MPB-2056
قیمت: 15,500,000 ریال
قیمت: 15,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مخلوط کن
مخلوط کن حرفه ای سنکور مدل SBU 7790NP
قیمت: 52,599,000 ریال
قیمت: 52,599,000 ریال
مشاهده اطلاعات